CÔNG VĂN RÁC THẢI NHỰA - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

13:39 ICT Thứ năm, 02/07/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THÔNG BÁO MỚI NHẤT - THỜI KHÓA BIỂU

CÔNG VĂN RÁC THẢI NHỰA

Thứ sáu - 13/09/2019 17:32
CÔNG VĂN RÁC THẢI NHỰA
Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Công văn số 1759/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2019 về việc tăng cường hoạt động phong trào "Chống rác thải nhựa" trong trường học (file đính kèm).

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 1759/SGDĐT-GDTrH

V/v tăng cường hoạt động 

Phong trào chống rác thải nhựa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: 

- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố;

- Các trường, đơn vị trực thuộc Sở.


Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 255/KH-SGDĐT ngày 19/02/2019 Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và để công tác chống rác thải nhựa trong trường học thật sự đi vào thực tiễn, hiệu quả, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh.

- Thực hiện các chiến dịch truyền thông về “Chống rác thải nhựa”.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người; thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Tuyên truyền thông qua các bảng điện tử, áp phích, băng rôn, bảng tin, cổng thông tin điện tử, hoạt động giảng dạy, giáo dục, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm trong từng tiết dạy của các bộ môn có lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi ni-lông khó phân hủy vào các nội dung truyền thông và giáo dục về bảo vệ môi trường tại trường học.

2. Có kế hoạch cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

- Hạn chế sử dụng nước uống đóng chai (có thể tích 330ml – 500ml) trong cơ quan và khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chuyển sang dùng các bình nước có thể tích lớn (> 20 lít), hoặc nước đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu thân thiện với môi trường.

- Không sử dụng ly nhựa, ống hút nhựa… sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động hàng ngày của cơ quan, đơn vị và tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo.

3. Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, hạn chế sử dụng túi ni-lông khó phân hủy trong cơ quan, đơn vị.

4. Vận động cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh mang túi dùng nhiều lần khi mua sắm, hạn chế dùng túi ni-lông, báo bì đựng hàng hóa.

5. Đưa nội dung giáo dục về tác hại của chất thải nhựa và túi ni-lông khó phân hủy đối với môi trường và hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn vào chương trình giảng dạy ở các cấp học, các trường trong toàn tỉnh; có giải pháp hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni-lông khó phân hủy trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm và khẩn trương triển khai thực hiện tổ chức truyền thông và tổ chức các hoạt động “Chống rác thải nhựa” hiệu quả, thiết thực và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục trung học của Sở Giáo dục và Đào tạo theo Kế hoạch số 255/KH-SGDĐT ngày 19/02/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc và các PGĐ Sở;

- Các phòng Sở

- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


Trần Đức Lợi


Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. (Tục ngữ Việt Nam)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK