Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 và danh sách theo lớp năm học 2020-2021 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

20:21 ICT Thứ bảy, 08/05/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2020-2021

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » TIN TỨC NHÀ TRƯỜNG

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 và danh sách theo lớp năm học 2020-2021

Thứ ba - 25/08/2020 09:52
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 và danh sách theo lớp năm học 2020-2021
Nhà trường thông báo danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 và danh sách theo lớp năm học 2020-2021.
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG  
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT  
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1
Năm học: 2020 - 2021
               
               
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
1 PHẠM PHÚC GIA AN 04/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
2 VŨ NGỌC CẨM ANH 15/02/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
3 HOÀNG TUẤN ANH 04/03/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
4 TRẦN NGỌC ÁNH 16/07/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
5 NGUYỄN HOÀNG MỸ DUNG 06/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
6 NGUYỄN VŨ HOÀI ĐĂNG 12/08/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
7 TRẦN NGUYỄN HƯƠNG GIANG 08/07/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
8 ĐOÀN PHẠM GIA HÂN 17/04/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
9 PHẠM NGỌC MỸ HÂN 14/04/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
10 PHAN THANH GIA HÂN 13/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
11 LƯU KHÁNH HÒA 29/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
12 ĐỖ MINH HUYỀN 05/06/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
13 PHẠM NGỌC THIÊN HƯƠNG 14/01/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
14 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 03/01/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
15 TRẦN THỤY THÙY LINH 10/07/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
16 TRẦN TRỌNG HOÀI LINH 25/04/2005 Đắk Lắk Nam Kinh  
17 ĐẶNG HUỲNH NHẬT MAI 16/11/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
18 NGUYỄN NGỌC MINH MẪN 23/06/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
19 NGUYỄN TRƯỜNG THẢO MY 10/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
20 VŨ BÍCH NGỌC 29/05/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
21 TRẦN TỐ NHI 09/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
22 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 09/05/2005 Ninh Bình Nữ Kinh  
23 TRẦN NGỌC THANH NHƯ 05/01/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
24 TRẦN VŨ KIỀU OANH 01/05/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
25 PHẠM NGỌC UYÊN PHƯƠNG 03/05/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
26 TRẦN MINH QUÂN 20/10/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
27 TRẦN THANH 15/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
28 PHẠM MINH TUẤN 03/03/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
29 VŨ MINH THÀNH 02/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
30 NGUYỄN NGỌC QUỲNH THƯ 04/01/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
31 VƯƠNG MINH THƯ 08/01/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
32 ĐOÀN NGỌC THIÊN THƯ 16/06/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
33 ĐINH THỊ HUYỀN TRANG 29/06/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
34 PHAN THỊ BẢO TRÂM 05/09/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
35 ĐỖ NGỌC THANH TRÚC 03/01/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
36 TRẦN PHƯƠNG UYÊN 07/05/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
37 HUỲNH TRẦN DUY UYÊN 02/06/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
38 PHẠM THỊ HỒNG UYÊN 14/11/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
39 PHẠM NGUYỄN NGỌC VY 02/01/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
40 NGUYỄN NGỌC THẢO VY 18/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
               
  Danh sách này có:40 học sinh   Bảo Lộc, ngày 24 tháng 8 năm 2020
  Người lập Kiểm dò  
HIỆU TRƯỞNG
   
               
               
               
               
  Khiếu Thị Thảo Nguyễn Vũ Thu Trang  
NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG  
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT  
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2
Năm học: 2020 - 2021
               
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
1 TRẦN THỊ QUỲNH ANH 06/06/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
2 NGUYỄN QUỐC ANH 24/03/2005 Thái Bình Nam Kinh  
3 PHẠM NGUYỀN THÙY DIỄM 01/01/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
4 NGUYỄN KHÁNH DU 05/04/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
5 NGUYỄN HOÀNG DUY 02/04/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
6 VŨ PHÚC ĐẠT 03/12/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
7 LÊ MINH ĐỨC 06/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
8 PHẠM MINH ĐỨC 28/05/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
9 TRẦN MỸ HẠNH 28/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
10 NGUYỄN NGỌC HÂN 02/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
11 VŨ DUY HẬU 07/08/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
12 NGUYỄN THU HƯƠNG 10/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
13 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 26/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
14 NGUYỄN NHẬT KHOA 10/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
15 ĐINH THẢO LY 12/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
16 PHẠM XUÂN MAI 05/06/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
17 PHẠM NGUYỄN ĐỨC NAM 29/09/2005 Lâm Đồng Nam Mường  
18 VŨ HOÀNG KIM NGÂN 23/07/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
19 ĐOÀN ĐỖ YẾN NHI 23/09/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
20 NGÔ THỊ PHƯƠNG NHI 26/04/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
21 TRẦN NGỌC YẾN NHI 11/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
22 TRỊNH HỮU TẤN PHONG 21/07/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
23 VŨ HUY PHƯƠNG 12/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
24 TRẦN THỊ THANH TÂM 01/06/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
25 VŨ DUY TÂN 01/04/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
26 NGUYỄN SƠN TÙNG 11/06/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
27 LƯU MỘNG TUYẾN 13/12/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
28 NGUYỄN HOÀNG HƯNG THỊNH 26/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
29 PHẠM NHẬT KHÁNH THY 06/09/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
30 VŨ THỊ THÙY TRANG 06/04/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
31 LÊ THÙY TRANG 14/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
32 NGUYỄN NGỌC THẢO TRANG 02/06/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
33 PHẠM THỊ BẢO TRÂM 20/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
34 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 18/06/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
35 ĐẶNG PHƯƠNG TRINH 15/11/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
36 NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC 28/09/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
37 VÕ THÙY PHƯƠNG UYÊN 06/01/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
38 PHẠM THỊ THANH VÂN 25/06/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
39 NGUYỄN TRÍ 27/11/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
40 LÊ NGỌC TƯỜNG VY 30/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
               
 
Danh sách này có:40 học sinh
  Bảo Lộc, ngày 24 tháng 8 năm 2020
  Người lập Kiểm dò  
HIỆU TRƯỞNG
   
               
               
               
               
  Khiếu Thị Thảo Nguyễn Vũ Thu Trang  
NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG  
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT  
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3
Năm học: 2020 - 2021
               
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
1 TRẦN PHAN NGỌC BÍCH 03/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
2 BÙI THỊ BÍCH DIỄM 04/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
3 NGUYỄN HOÀNG NGỌC DUNG 19/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
4 PHẠM NGỌC KIỀU DUYÊN 12/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
5 NGUYỄN GIA HÂN 18/07/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
6 TRẦN HOÀN 25/09/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
7 NGUYỄN TẤT NHẬT HOÀNG 13/12/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
8 PHẠM NGUYỄN ĐỨC HUÂN 30/03/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
9 TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 08/04/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
10 ĐỖ DUY KHANG 12/07/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
11 VŨ THÁI SƠN LÂM 01/02/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
12 HỒ VIỆT LỘC 09/02/2005 TP HCM Nam Kinh  
13 LÊ PHƯỚC LỘC 27/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
14 NGUYỄN HOÀNG THANH LUÂN 10/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
15 NGUYỄN HOÀNG NHẬT MINH 30/04/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
16 NGUYỄN HOÀNG NAM 15/06/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
17 NGUYỄN BẢO NGÂN 16/05/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
18 NGUYỄN HOÀNG BẢO NGỌC 02/06/2005 TP HCM Nữ Kinh  
19 NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC 27/01/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
20 VŨ DUY NHÂN 26/04/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
21 ĐINH HẠNH NHƠN 21/04/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
22 NGUYỄN THANH PHONG 14/05/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
23 TRẦN TÂM NHƯ PHƯƠNG 06/04/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
24 TRẦN THỊ PHƯƠNG 11/02/2005 Thanh Hóa Nữ Kinh  
25 TRẦN VŨ NHÃ QUYÊN 26/02/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
26 KA RƠI 09/12/2005 Lâm Đồng Nữ Châu Mạ  
27 NGUYỄN THANH SANG 24/12/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
28 NGUYỄN THU THẢO 26/09/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
29 PHẠM THỊ THANH THẢO 06/10/2005 Nghệ An Nữ Kinh  
30 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 15/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
31 NGUYỄN XUÂN MINH THƯ 07/07/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
32 NGUYỄN ĐOÀN THÙY TRANG 22/01/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
33 TRẦN LÊ HUYỀN TRÂM 28/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
34 NGUYỄN NGỌC THẢO TRINH 18/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
35 NGUYỄN KIM TRUNG 19/12/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
36 BÙI QUỐC UY 04/03/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
37 TRẦN ĐAN UYÊN 03/02/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
38 NGUYỄN HOÀNG 25/05/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
39 TRẦN NGUYỄN BẢO VY 28/09/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
               
  Danh sách này có:39 học sinh   Bảo Lộc, ngày 24 tháng 8 năm 2020
  Người lập Kiểm dò  
HIỆU TRƯỞNG
   
               
               
               
               
  Khiếu Thị Thảo Nguyễn Vũ Thu Trang  
NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG  
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT  
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4
Năm học: 2020 - 2021
               
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
1 VŨ HOÀNG QUỐC ANH 09/12/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
2 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 12/12/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
3 LƯU GIA BẢO 04/12/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
4 HUỲNH HỮU BÌNH 22/06/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
5 TRẦN VŨ THÀNH DANH 17/06/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
6 LÊ QUỐC DŨNG 12/03/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
7 LÔ TUẤN ĐẠT 02/04/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
8 TRẦN NGUYỄN TIẾN ĐẠT 17/12/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
9 CAO HUY ĐỨC 26/04/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
10 TRẦN QUANG HUY 10/05/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
11 ĐINH THỊ VIỆT HƯƠNG 13/06/2005 Nam Định Nữ Kinh  
12 HOÀNG TRUNG KIÊN 12/11/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
13 ĐỒNG VĂN KIM 08/12/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
14 NGUYỄN QUỐC KHA 04/07/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
15 LÊ VÕ NAM KHÁNH 19/02/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
16 NGÔ ĐÌNH KHÔI 20/09/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
17 TRẦN THÙY NGỌC LAN 21/01/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
18 ĐỖ NGUYỄN BẢO LINH 28/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
19 DƯƠNG VIẾT THÀNH LONG 27/03/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
20 TRỊNH THỊ HẢI NGỌC 10/11/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
21 NGUYỄN BẢO NGỌC 05/12/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
22 PHAN NGUYỄN ĐAN NGUYÊN 09/01/2005 Quảng Bình Nam Kinh  
23 VŨ MINH NHẬT 08/10/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
24 KIM NGUYỄN LÂM PHONG 17/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
25 PHONG 10/08/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
26 ĐẶNG TẤN PHÚ 10/10/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
27 NGUYỄN THANH QUANG 21/06/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
28 PHẠM TUẤN TÀI 09/09/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
29 VŨ NGỌC THANH 14/11/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
30 ĐỖ NGỌC PHƯỢNG THÀNH 05/02/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
31 VŨ PHÚC THIÊN 05/10/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
32 K' THIỆN 01/07/2005 Lâm Đồng Nam Châu Mạ  
33 HOÀNG VŨ ĐỨC THỊNH 19/09/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
34 VŨ THỊ MINH THƯ 02/11/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
35 PHẠM HOÀNG ANH THƯ 27/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
36 BÙI PHẠM BẢO UYÊN 11/06/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
37 VŨ THỊ MỸ UYÊN 16/02/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
38 PHAN THỊ HỒNG VI 01/01/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
39 TRẦN HOÀNG VŨ 13/07/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
40 NGUYỄN THỤY THÙY XUÂN 24/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
               
  Danh sách này có:40 học sinh   Bảo Lộc, ngày 24 tháng 8 năm 2020
  Người lập Kiểm dò  
HIỆU TRƯỞNG
   
               
               
               
               
  Khiếu Thị Thảo Nguyễn Vũ Thu Trang  
NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG  
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT  
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A5
Năm học: 2020 - 2021
               
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
1 LÊ NGỌC KHÁNH AN 16/09/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
2 LÊ QUỲNH ANH 05/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
3 DƯƠNG THỊ MINH ANH 12/11/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
4 NGUYỄN DUY ANH 24/04/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
5 NGÔ THANH BÌNH 18/06/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
6 TRẦN HOÀNG DUY 14/01/2005 Thừa Thiên Huế Nam Kinh  
7 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 14/02/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
8 LƯƠNG THÀNH ĐẠT 01/09/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
9 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 24/04/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
10 ĐỖ HƯƠNG GIANG 17/02/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
11 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 04/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
12 HOÀNG NHẬT HÀO 01/02/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
13 NGUYỄN THỊ HẢO 27/04/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
14 LÊ GIA HÂN 19/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
15 ĐƯỜNG GIA HUY 02/11/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
16 PHẠM PHÚ KHANG 06/06/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
17 BÙI THANH LIÊM 30/08/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
18 ĐÀO THỊ MỸ LINH 13/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
19 ĐINH THỊ THUỲ LINH 21/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
20 ĐÀO THỊ NGỌC LINH 27/11/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
21 PHẠM NGUYỄN THÙY LINH 28/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
22 TRẦN TUYẾT MAI 22/05/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
23 PHẠM QUANG NAM 10/10/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
24 ĐINH THỊ BẢO NGỌC 13/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
25 ĐỖ THỊ YẾN NHI 30/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
26 NGUYỄN HOÀNG DUY QUANG 10/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
27 NGUYỄN XUÂN TUẤN 03/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
28 NGUYỄN VĂN THẮNG 26/09/2005 Đồng Nai Nam Kinh  
29 PHẠM QUANG THẮNG 04/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
30 TRẦN MAI THI 06/02/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
31 KHA PHƯỚC THIỆN 08/07/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
32 DAO THỊ KIM THOA 31/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
33 PHAN QUỐC THỐNG 15/02/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
34 NGÔ THỊ HUYỀN TRÂN 19/02/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
35 NGÔ NGỌC BẢO TRÂN 04/12/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
36 NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG TRÚC 04/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
37 KA TRÚC 11/07/2005 Lâm Đồng Nữ Ko Ho  
38 NHIÊU LÂM VÂN 11/04/2005 Lâm Đồng Nữ Hoa  
39 LÝ HOA VÂN 27/04/2005 Lâm Đồng Nữ Hoa  
40 LÊ TƯỜNG VÂN 21/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
               
  Danh sách này có:40 học sinh   Bảo Lộc, ngày 24 tháng 8 năm 2020
  Người lập Kiểm dò  
HIỆU TRƯỞNG
   
               
               
               
               
  Khiếu Thị Thảo Nguyễn Vũ Thu Trang  
NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG  
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT  
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A6
Năm học: 2020 - 2021
               
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
1 HỒ ĐẮC BÌNH AN 18/10/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
2 CHU QUANG ANH 16/03/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
3 VŨ DUY ANH 12/11/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
4 NGUYỄN ĐỨC ANH 02/05/2005 Thanh Hóa Nam Kinh  
5 NGUYỄN DUY BẢO 09/06/2005 Lâm Đồng Nam Mường  
6 HÀ THỊ MỸ DUYÊN 14/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
7 TRẦN TRƯỜNG ĐAN 09/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
8 PHẠM ANH ĐỨC 02/08/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
9 VŨ THỊ GIA HÂN 17/09/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
10 ĐINH NHẬT HUY 01/05/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
11 TRẦN LÊ NHẤT HUY 10/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
12 NGUYỄN SỸ TUẤN KIỆT 05/10/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
13 TÔ NGỌC KHA 11/03/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
14 TRƯƠNG THỊ ÁNH LINH 17/05/2005 TP HCM Nữ Kinh  
15 TRẦN THỊ ÁNH MAI 18/01/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
16 NGUYỄN THUÝ NGA 07/11/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
17 ĐINH THỊ NHƯ NGÂN 15/11/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
18 TRẦN VŨ THÙY NGÂN 08/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
19 NGUYỄN DUY NGUYÊN 18/11/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
20 NGUYỄN TRỊNH YẾN NHI 28/04/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
21 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ 09/11/2005 Bình Dương Nữ Kinh  
22 TRẦN THỊ TỐ NHƯ 22/04/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
23 VŨ THIÊN PHÚ 14/09/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
24 TRẦN THỊ HỒNG PHÚC 26/02/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
25 VŨ THIÊN PHƯỚC 19/09/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
26 TRẦN BÍCH PHƯỢNG 19/01/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
27 PHAN NGUYỄN MINH QUÂN 20/07/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
28 ĐẶNG MỸ QUYÊN 19/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
29 TRẦN HOÀNG HỒ QUYÊN 03/09/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
30 TRẦN DUY THIỆN 17/03/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
31 BÙI NGUYỄN ĐỨC THUẬN 08/10/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
32 LÂM NGỌC ANH THƯ 01/05/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
33 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 28/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
34 ĐOÀN THỊ TRANG 18/02/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
35 TRẦN THỊ THÙY TRANG 11/06/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
36 ĐẶNG NGUYỄN KIỀU TRÂM 26/07/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
37 ĐẶNG NGỌC BẢO TRÂM 21/02/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
38 VŨ NGỌC BẢO TRÂN 09/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
39 NGUYỄN THỤC UYÊN 15/12/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
40 VÕ VƯƠNG TRÚC VI 31/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
               
  Danh sách này có:40 học sinh   Bảo Lộc, ngày 24 tháng 8 năm 2020
  Người lập Kiểm dò  
HIỆU TRƯỞNG
   
               
               
               
               
  Khiếu Thị Thảo Nguyễn Vũ Thu Trang  
NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG  
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT  
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A7
Năm học: 2020 - 2021
               
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
1 PHAN VĂN DUY 28/05/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
2 LÊ PHAN BẢO ĐẠT 20/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
3 LÊ TẤT PHÁT ĐẠT 26/06/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
4 LÊ GIA HÂN 16/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
5 LÊ VŨ NGỌC HÂN 25/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
6 VŨ QUÝ HIẾU 28/10/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
7 NGUYỄN TRUNG HIẾU 16/11/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
8 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 20/11/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
9 TRẦN GIA HUY 17/07/2005 Khánh Hòa Nam Kinh  
10 NGUYỄN PHÚC QUANG HƯNG 03/07/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
11 LÂM QUỐC HƯNG 22/05/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
12 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 04/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
13 BÙI NGỌC LINH 27/11/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
14 TÔN ĐỖ XUÂN MAI 06/12/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
15 BÙI THỊ THU NGÂN 16/04/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
16 ĐINH LÊ THẢO NGUYÊN 26/08/2005 Đồng Nai Nữ Kinh  
17 LÊ MINH NHẬT 25/09/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
18 PHẠM NGỌC YẾN NHI 09/11/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
19 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 31/07/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
20 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 17/06/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
21 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 04/12/2005 Hà Tây Nữ Kinh  
22 NGUYỄN NGỌC SANG 11/06/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
23 LÃ VINH SƠN 26/07/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
24 ĐỖ THỊ THANH TÂM 30/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
25 VŨ VIỆT TÂN 12/01/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
26 NGUYỄN MINH TIẾN 09/04/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
27 ĐỖ MINH THANH 13/05/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
28 VŨ QUỐC THỊNH 06/05/2005 Lâm Đồng Nam Kinh  
29 NGÔ NGUYỄN ANH THƯ 09/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
30 VŨ NGỌC MINH THƯ 17/07/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
31 NGUYỄN TRẦN QUỲNH THƯ 05/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
32 PHAN HẢI QUỲNH THY 24/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
33 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 20/11/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
34 TRỊNH LÊ HÀ TRANG 20/10/2005 Đắk Lắk Nữ Kinh  
35 ĐINH THỊ TRINH 26/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
36 TRẦN THẠCH TRÚC 27/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
37 PHẠM THỊ NGỌC UYÊN 14/11/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
38 LƯU HOÀI THANH VY 01/10/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
39 TRẦN HẠ VY 05/04/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
40 NGUYỄN TRẦN NHƯ Ý 23/06/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh  
               
  Danh sách này có:40 học sinh   Bảo Lộc, ngày 24 tháng 8 năm 2020
  Người lập Kiểm dò  
HIỆU TRƯỞNG
   
               
               
               
               
  Khiếu Thị Thảo Nguyễn Vũ Thu Trang  
NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG  
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT  
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A8
Năm học: 2020 - 2021
               
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
1 NGUYỄN HOÀNG ANH 15/04/2005 Bình Dương Nam Kinh  
2 VƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH 27/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh