Albums - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

12:15 ICT Thứ ba, 02/06/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

NGOẠI KHÓA TÁO QUÂN 2019 0 photos | 193 view
no image

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Đêm văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Tọa đàm Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam
no image
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 26 photos | 436 view

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
no image

Tri ân và trưởng thành - Hạ cuối 2018

Tri ân và trưởng thành - Hạ cuối 2018

Tri ân và trưởng thành - Hạ cuối 2018

Tri ân và trưởng thành - Hạ cuối 2018

Tri ân và trưởng thành - Hạ cuối 2018

Tri ân và trưởng thành - Hạ cuối 2018

Tri ân và trưởng thành - Hạ cuối 2018

Tri ân và trưởng thành - Hạ cuối 2018

Tri ân và trưởng thành - Hạ cuối 2018

Tri ân và trưởng thành - Hạ cuối 2018

Tri ân và trưởng thành - Hạ cuối 2018

Tri ân và trưởng thành - Hạ cuối 2018

Tri ân và trưởng thành - Hạ cuối 2018

Tri ân và trưởng thành - Hạ cuối 2018

Tri ân và trưởng thành - Hạ cuối 2018
no image

Lễ Tổng kết và phát thưởng

tk2018 (10).JPG

tk2018 (11).JPG

tk2018 (12).JPG

tk2018 (13).JPG

tk2018 (14).JPG

tk2018 (15).JPG

tk2018 (16).JPG

tk2018 (17).JPG

tk2018 (2).JPG

tk2018 (3).JPG

tk2018 (4).JPG

tk2018 (5).JPG

tk2018 (6).JPG

tk2018 (7).JPG

tk2018 (8).JPG

tk2018 (9).JPG
no image
TỰU TRƯỜNG 2017-2018 13 photos | 323 view

Tựu trường năm học mới 2017 - 2018

Tựu trường năm học mới 2017 - 2018

Tựu trường năm học mới 2017 - 2018

Tựu trường năm học mới 2017 - 2018

Tựu trường năm học mới 2017 - 2018

Tựu trường năm học mới 2017 - 2018

Tựu trường năm học mới 2017 - 2018

Tựu trường năm học mới 2017 - 2018

Tựu trường năm học mới 2017 - 2018

Tựu trường năm học mới 2017 - 2018

Tựu trường năm học mới 2017 - 2018

Tựu trường năm học mới 2017 - 2018

Tựu trường năm học mới 2017 - 2018
no image

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12

Tri ân trưởng thành học sinh khối 12
no image
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 21 photos | 663 view

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017
no image
HỘI TRẠI 26/3 NĂM 2017 24 photos | 760 view

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

HỘI TRẠI 26/3 NĂM 2017

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03

Hoạt động hội trại 26/03
no image

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ

Đêm văn nghệ
no image

Sinh hoạt kỷ niệm

Sinh hoạt kỷ niệm

Sinh hoạt kỷ niệm

Sinh hoạt kỷ niệm

pnvn2.jpg

Sinh hoạt kỷ niệm
no image
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017 15 photos | 341 view

Khai giảng 5/9

Khai giảng 5/9

Khai giảng 5/9

Khai giảng 5/9

Khai giảng 5/9

Khai giảng 5/9

Khai giảng 5/9

Khai giảng 5/9

Khai giảng 5/9

Khai giảng 5/9

Khai giảng 5/9

Khai giảng 5/9

Khai giảng 5/9

Khai giảng 5/9

Khai giảng 5/9
no image

Đại hội đoàn trường

Đại hội đoàn trường

Đại hội đoàn trường

Đại hội đoàn trường

Đại hội đoàn trường

Đại hội đoàn trường

Đại hội đoàn trường
no image

Tựu trường 2016-2017

Tựu trường 2016-2017

Tựu trường 2016-2017

Tựu trường 2016-2017

Tựu trường 2016-2017

Tựu trường 2016-2017

Tựu trường 2016-2017

Tựu trường 2016-2017

Tựu trường 2016-2017

Tựu trường 2016-2017

Tựu trường 2016-2017

Tựu trường 2016-2017
no image

Tri ân học sinh khối 12

Tri ân học sinh khối 12

Tri ân học sinh khối 12

Trian2016 (10).JPG

Trian2016 (11).JPG

Trian2016 (12).JPG

Trian2016 (14).JPG

Trian2016 (15).JPG

Trian2016 (17).JPG

Trian2016 (18).JPG

Trian2016 (2).JPG

Trian2016 (3).JPG

Trian2016 (4).JPG

Trian2016 (5).JPG

Trian2016 (6).JPG

Trian2016 (7).JPG

Trian2016 (8).JPG

Trian2016 (9).JPG
no image

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM 2016
no image

SƠ KẾT HỌC KỲ 1 (2015-2016)

SƠ KẾT HỌC KỲ 1 (2015-2016)

SƠ KẾT HỌC KỲ 1 (2015-2016)

SƠ KẾT HỌC KỲ 1 (2015-2016)

SƠ KẾT HỌC KỲ 1 (2015-2016)

SƠ KẾT HỌC KỲ 1 (2015-2016)

SƠ KẾT HỌC KỲ 1 (2015-2016)

SƠ KẾT HỌC KỲ 1 (2015-2016)
no image

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

NGVN2015 (19).JPG

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11

Văn nghệ 20/11
no image
HỘI TRẠI 26-03 NĂM 2015 28 photos | 1624 view

hoitrai_2015 _10_.JPG

hoitrai_2015 _11_.JPG

hoitrai_2015 _12_.JPG

hoitrai_2015 _13_.JPG

hoitrai_2015 _14_.JPG

hoitrai_2015 _15_.JPG

hoitrai_2015 _16_.JPG

hoitrai_2015 _1_.JPG

hoitrai_2015 _2_.JPG

hoitrai_2015 _3_.JPG

hoitrai_2015 _4_.JPG

hoitrai_2015 _5_.JPG

hoitrai_2015 _6_.JPG

hoitrai_2015 _7_.JPG

hoitrai_2015 _8_.JPG

hoitrai_2015 _9_.JPG

hoitrai_2015 _7_.JPG

hoitrai_2015 _8_.JPG

hoitrai_2015 _9_.JPG

hoitrai_2015 _17_.JPG

hoitrai_2015 _18_.JPG

hoitrai_2015 _19_.JPG

hoitrai_2015 _1_.JPG

hoitrai_2015 _20_.JPG

hoitrai_2015 _21_.JPG

hoitrai_2015 _22_.JPG

hoitrai_2015 _23_.JPG

hoitrai_2015 _24_.JPG
no image

QTPN 8 tháng 3

qtpn _2_.JPG

qtpn _3_.JPG

qtpn _4_.JPG

qtpn _5_.JPG

qtpn _6_.JPG

qtpn _7_.JPG

qtpn _8_.JPG

qtpn _9_.JPG

qtpn _10_.JPG

qtpn _11_.JPG

qtpn _12_.JPG

qtpn _13_.JPG
no image
GẶP NHAU CUỐI NĂM 2014 17 photos | 631 view

tet2015 _10_.JPG

tet2015 _11_.JPG

tet2015 _12_.JPG

tet2015 _13_.JPG

tet2015 _14_.JPG

tet2015 _15_.JPG

tet2015 _16_.JPG

tet2015 _17_.JPG

tet2015 _1_.JPG

tet2015 _2_.JPG

tet2015 _3_.JPG

tet2015 _4_.JPG

tet2015 _5_.JPG

tet2015 _6_.JPG

tet2015 _7_.JPG

tet2015 _8_.JPG

tet2015 _9_.JPG
no image

Sơ kết và phát thưởng

Sơ kết và phát thưởng

Sơ kết và phát thưởng

Sơ kết và phát thưởng

Sơ kết và phát thưởng

Sơ kết và phát thưởng

Sơ kết và phát thưởng

Sơ kết và phát thưởng

Sơ kết và phát thưởng

Sơ kết và phát thưởng

Sơ kết và phát thưởng

Sơ kết và phát thưởng

Sơ kết và phát thưởng

Sơ kết và phát thưởng

Sơ kết và phát thưởng

Sơ kết và phát thưởng
no image

20_11 _26_.JPG

20_11 _27_.JPG

20_11 _28_.JPG

20_11 _28_.JPG

20_11 _29_.JPG

20_11 _30_.JPG

20_11 _31_.JPG

20_11 _32_.JPG

20_11 _33_.JPG

20_11 _34_.JPG

20_11 _35_.JPG

20_11 _36_.JPG

20_11 _37_.JPG

20_11 _38_.JPG

20_11 _39_.JPG

20_11 _40_.JPG

20_11 _41_.JPG

20_11 _42_.JPG

20_11 _43_.JPG

20_11 _44_.JPG

20_11 _45_.JPG

20_11 _46_.JPG

20_11 _47_.JPG

20_11 _49_.JPG

20_11 _48_.JPG

20_11 _50_.JPG

20_11 _51_.JPG

20_11 _52_.JPG

20_11 _53_.JPG

20_11 _54_.JPG

20_11 _55_.JPG

20_11 _56_.JPG

20_11 _57_.JPG

20_11 _58_.JPG

20_11 _59_.JPG

20_11 _60_.JPG

20_11 _61_.JPG

20_11 _62_.JPG

20_11 _63_.JPG

20_11 _64_.JPG

20_11 _65_.JPG

20_11 _66_.JPG

20_11 _67_.JPG

20_11 _68_.JPG

20_11 _69_.JPG

20_11 _70_.JPG

20_11 _71_.JPG

20_11 _72_.JPG

20_11 _73_.JPG

20_11 _74_.JPG

20_11 _75_.JPG
no image

Điệu tí thôi

Con đường đến trường

Có ai lẽo đẽo theo kìa!

Bà ơi cháu đưa bà sang đường

Áo dài trắng tinh khôi

Trốn tìm

Ơ, ai ép cánh hoa bằng lăng vào vở mình đây?

Một hoạt động ngoại khóa.

Trong giờ học…

Lớp 10 ơi “cố lên!”

Sốc quá các bạn ơi… “STOP!”
no image

Khai giảng năm học mới 2014-2015

kgiang2014 _1_.JPG

Khai giảng năm học mới 2014-2015

Khai giảng năm học mới 2014-2015

Khai giảng năm học mới 2014-2015

Khai giảng năm học mới 2014-2015

Khai giảng năm học mới 2014-2015

Khai giảng năm học mới 2014-2015

Khai giảng năm học mới 2014-2015

Khai giảng năm học mới 2014-2015
no image

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014

Tổng kết năm học 2014
no image

Tri ân và Trưởng thành 2014

Tri ân và Trưởng thành 2014

Tri ân và Trưởng thành 2014

Tri ân và Trưởng thành 2014

Tri ân và Trưởng thành 2014

Tri ân và Trưởng thành 2014

Tri ân và Trưởng thành 2014

Tri ân và Trưởng thành 2014

Tri ân và Trưởng thành 2014

Tri ân và Trưởng thành 2014

Tri ân và Trưởng thành 2014

Tri ân và Trưởng thành 2014

Tri ân và Trưởng thành 2014

Tri ân và Trưởng thành 2014

Tri ân và Trưởng thành 2014

Tri ân và Trưởng thành 2014
no image

Lớp 12A2

Lớp 12A3

Lớp 12A3

Lớp 12A3

Lớp 12A3

Tập thể lớp 12A1

Tập thể lớp 12A1

Tập thể lớp 12A1

Tập thể lớp 12A2

Tập thể lớp 12A2

Tập thể lớp 12A3

Cán bộ-giáo viên-CNV Nhà trường

Cán bộ-giáo viên-CNV Nhà trường

Tập thể lớp 12A2

Tập thể lớp 12A2

Tập thể lớp 12A3

Tập thể lớp 12A4

Tập thể lớp 12A6

Tập thể lớp 12A6
no image
SINH HOẠT NGOẠI KHÓA 30/04 12 photos | 812 view

SINH HOẠT NGOẠI KHÓA 30/04

ĐỘI MÚA NHÀ TRƯỜNG

SINH HOẠT NGOẠI KHÓA 30/04

SINH HOẠT NGOẠI KHÓA 30/04

SINH HOẠT NGOẠI KHÓA 30/04

SINH HOẠT NGOẠI KHÓA 30/04

SINH HOẠT NGOẠI KHÓA 30/04

SINH HOẠT NGOẠI KHÓA 30/04

gpmn _9_.JPG

gpmn _10_.JPG

gpmn _11_.JPG

gpmn _12_.JPG
no image
HỘI TRẠI 36/03 30 photos | 2080 view

HỘI TRẠI 36/03 NĂM 2014

HỘI TRẠI 36/03 NĂM 2014

LỚP 12A4

LỚP 10A7

KHAI MẠC HỘI TRẠI

KHAI MẠC HỘI TRẠI

KHAI MẠC HỘI TRẠI

ĐI CÀ KHEO

THI KÉO CO

THI KÉO CO

THI KÉO CO

SINH HOẠT TẬP THỂ

SINH HOẠT TẬP THỂ

LỚP 12A2

HỘI TRẠI 36/03 NĂM 2014

THI HÓA TRANG

THI HÓA TRANG

LỮA TRẠI

PHỐ ẨM THỰC

NHẢY BAO BỐ

NHẢY BAO BỐ

NHẢY BAO BỐ

ĐÔI HÀI VẠN DẶM

ĐÔI HÀI VẠN DẶM

NHẢY BAO BỐ

TRÒ CHƠI LIÊN HOÀN

TRÒ CHƠI LIÊN HOÀN

TRÒ CHƠI LIÊN HOÀN

TRÒ CHƠI LIÊN HOÀN

TRÒ CHƠI LIÊN HOÀN
no image

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03

Tọa đàm 08/03
no image

NỮ SINH THANH LỊCH 2014

NỮ SINH THANH LỊCH 2014

NỮ SINH THANH LỊCH 2014

NỮ SINH THANH LỊCH 2014

NỮ SINH THANH LỊCH 2014

NỮ SINH THANH LỊCH 2014

NỮ SINH THANH LỊCH 2014

NỮ SINH THANH LỊCH 2014

NỮ SINH THANH LỊCH 2014

NỮ SINH THANH LỊCH 2014

NỮ SINH THANH LỊCH 2014

NỮ SINH THANH LỊCH 2014

NỮ SINH THANH LỊCH 2014
no image

TOÀN CẢNH CẮM HOA

BAN GIÁM KHẢO

BAN GIÁM KHẢO HỘI THI

BAN GIÁM KHẢO HỘI THI

LỚP 10A1

LỚP 10A2

LỚP 10A3

LỚP 10A4

LỚP 10A5

LỚP 10A6

LỚP 10A7

LỚP 11A1

LỚP 11A2

LỚP 11A3

LỚP 11A4

LỚP 11A5

LỚP 11A6

LỚP 11A7

LỚP 11A8

LỚP 11A9

LỚP 12A1

LỚP 12A2

LỚP 12A3

LỚP 12A4

LỚP 12A5

LỚP 12A6
no image

English Speaking contest 2014

English Speaking contest 2014

English Speaking contest 2014

English Speaking contest 2014

English Speaking contest 2014

English Speaking contest 2014

English Speaking contest 2014

English Speaking contest 2014

English Speaking contest 2014

English Speaking contest 2014

English Speaking contest 2014

English Speaking contest 2014

English Speaking contest 2014

English Speaking contest 2014

English Speaking contest 2014
no image

Kết nối yêu thương xuân Giáp Ngọ 2014

NGOẠI KHÓA "KẾT NỐI YÊU THƯƠNG"

NGOẠI KHÓA "KẾT NỐI YÊU THƯƠNG"

NGOẠI KHÓA "KẾT NỐI YÊU THƯƠNG"

NGOẠI KHÓA "KẾT NỐI YÊU THƯƠNG"

NGOẠI KHÓA "KẾT NỐI YÊU THƯƠNG"

NGOẠI KHÓA "KẾT NỐI YÊU THƯƠNG"

NGOẠI KHÓA "KẾT NỐI YÊU THƯƠNG"

NGOẠI KHÓA "KẾT NỐI YÊU THƯƠNG"

NGOẠI KHÓA "KẾT NỐI YÊU THƯƠNG"

NGOẠI KHÓA "KẾT NỐI YÊU THƯƠNG"

Múa Lân - Sư - Rồng

NGOẠI KHÓA "KẾT NỐI YÊU THƯƠNG"

Em Nguyễn Thị Thảo Oanh học sinh lớp 12A3

Tiết mục ba ngọn nến lung linh

Thời trang đầu năm mới
no image

gala-4.jpg

gala-3.jpg

NGOẠI KHÓA TÁO QUÂN

NGOẠI KHÓA TÁO QUÂN
no image

Em Nguyễn Duy Tân học sinh lớp 11A6

Em Nguyễn Thị Thảo Oanh học sinh lớp 12A3

Em Nguyễn Duy Tân học sinh lớp 11A6

Cuộc Thi KHKT (Intel Isef) lần thứ 6

intel isef

intel isef

intel isef

intel isef

intel isef
no image

Trao thưởng

Múa: Heal the World

Múa: Heal the World

Phát thưởng

Phát thưởng

Phát thưởng

Phát thưởng

Phát thưởng

Trao thưởng cho em Nguyễn Quốc Công

Hình ảnh sơ kết
no image

VƯỜN HOA ĐÀ LẠT

ĐẾN THAM QUAN THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

BẢO TOÀN CÁCH MẠNG LÂM ĐỒNG
no image

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ BẢO LỘC

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ BẢO LỘC

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ BẢO LỘC

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ BẢO LỘC

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ BẢO LỘC

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ BẢO LỘC

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ BẢO LỘC

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ BẢO LỘC

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ BẢO LỘC

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ BẢO LỘC
no image

Văn nghệ lớp 10A10 chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20-11

Văn nghệ lớp 10A10 chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20-11

Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20-11

Đội Văn nghệ trường THPT Lộc Phát

Khi Thầy Hiệu Trưởng Làm Ca Sĩ

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20-11
no image

VĂN NGHỆ TỔ VĂN

VĂN NGHỆ SINH - TD-QP

VĂN NGHỆ TỔ LÝ

VĂN NGHỆ TỔ HÓA - TIN

VĂN NGHỆ TỔ ANH VĂN

VĂN NGHỆ TỔ LÝ

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM

VĂN NGHỆ NHÀ GIÁO VIỆT NAM
no image

GẦN LẮM TRƯỜNG SA

GẦN LẮM TRƯỜNG SA

GẦN LẮM TRƯỜNG SA

GẦN LẮM TRƯỜNG SA

GẦN LẮM TRƯỜNG SA

GẦN LẮM TRƯỜNG SA

GẦN LẮM TRƯỜNG SA

GẦN LẮM TRƯỜNG SA
no image

Quý cô trường THPT Lộc Phát

Quý cô trường THPT Lộc Phát

Quý cô trường THPT Lộc Phát

Tặng giấy khen cho những nữ giáo viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động

Buổi họp mặt chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
no image
HÌNH TOÀN TRƯỜNG 1 photos | 875 view

Ảnh giáo viên toàn trường
no image

Không khí ngày khai giảng

locphat _9_.JPG

locphat _1_.JPG

locphat _11_.JPG

locphat _12_.JPG

Cô Phạm ngọc Bảo Linh phát biểu ngày khai giảng

locphat _4_.JPG

locphat _3_.JPG

locphat _5_.JPG

locphat _8_.JPG

locphat _6_.JPG

locphat _7_.JPG
no image

Hình ảnh ngày tựu trường

Hình ảnh ngày tựu trường

Thầy Nguyễn Hoàng Chương phát biểu ngày tựu trường

Nhảy Dance lớp 10A2

Phát thưởng
no image

12A1

12A1

12A1

12A1

12A2

12A4

12A4

12A4

12A5

12A5

12A5

12A6

12A6

12A6

12A6

11A4

10A7

10A8
no image
ĐỘI XUNG KÍCH ATGT 3 photos | 1162 view

Thành lập đội xung kích ATGT trường THPT Lộc Phát

Đội xung kích đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn ATGT đạt nhiều hiệu quả

Ý thức của học sinh khi tham gia giao thông ngày càng được nâng cao.
no image
ĐOÀN THANH NIÊN 4 photos | 1211 view

Thăm bà mẹ Việt Nam Anh Hùng

Thăm bà mẹ Việt Nam Anh Hùng

Giành giải nhất cuộc thi chạy việt dã Sacombank năm 2013

Giải bóng đá học sinh
no image
NHÀ TRƯỜNG 3 photos | 917 view

Thi IOE

Khai giảng năm học 2012-2013

Khai giảng năm học 2012-2013
no image
Sinh hoạt kỷ niệm 0 photos | 276 view
no image