Ôn tập kỹ năng - Địa lý lớp 10 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

01:41 ICT Thứ tư, 27/01/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » ĐỊA LÝ

Ôn tập kỹ năng - Địa lý lớp 10

Thứ ba - 25/02/2020 15:14
Ôn tập kỹ năng - Địa lý lớp 10
Ôn tập kỹ năng - Địa lý lớp 10.

A. NỘI DUNG KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN ĐẠT ĐƯỢC

I. CÁC DẤU HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT KHI VẼ BIỂU ĐỒ THÍCH HỢP:

-  Dấu hiệu để vẽ biểu đồ đường: Khi đề yêu cầu cụ thể vẽ biểu đồ đường hoặc khi đề bài xuất hiện cụm từ tốc độ tăng trưởng, phát triển, tăng trưởng, ….

- Dấu hiệu để vẽ biểu đồ hình tròn: Khi đề yêu cầu cụ thể vẽ biểu đồ hình tròn,trong cụm từ có từ cơ cấu, tỉ lệ, tỉ trọng, so sánh toàn phần, đơn vị %.

- Dấu hiệu để vẽ biểu đồ hình cột: Khi đề yêu cầu cụ thể vẽ biểu đồ hình cột hoặc trong đề xuất hiện cụm từ sự hơn kém, ít nhiều hoặc muốn so sánh, các gợi ý trong đề bài như số lượng, sản lượng, so sánh và đơn vị thường là kg/người, tấn/ha, người/km2, USD/ người.

II. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP PHẢI KHI TIẾN HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ:

a.  Thiếu tên biểu đồ hoặc ghi tên không đúng và thiếu. 

- Ví dụ tên đề bài : “Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị công nghiệp phân theo nhóm ngành của nước ta trong thời kì : 1980 –1998”. 

- Học sinh thường ghi : “biểu đồ công nghiệp”, “vẽ biểu đồ công nghiệp”….mà tên đúng phải là  “biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị công nghiệp phân theo nhóm ngành của nước ta trong thời kì : 1980 –1998”. 

b. Chú giải thường kẻ bằng tay và viết tắt  hoặc ghi cả giá trị. 

c. Đối với biểu đồ tròn

- Chia tỉ lệ không đúng -> sai giá trị.

- Số ghi trong biểu đồ không ngay ngắn , rõ ràng và viết chữ vào trong biểu đồ.

- Hay dùng móc que và mũi tên minh hoạ cho biểu đồ….

d. Đối với biểu đồ cột : 

- Vẽ hệ trục toạ độ không cân đối, thẩm mĩ

- Cột đầu tiên vẽ sát trục.

- Trên đầu các cột không ghi giá trị.

- Dùng các vạch chấm(….) hoặc các vạch mờ nối từ trục vào cột.

- Chia tỉ lệ năm trên trục ngang không chính xác

- Thiếu dấu mũi tên và đơn vị trên đầu hai trục.

- Kí hiệu cho các cột quá phức tạp và rườm rà….

 e. Đối với biểu đồ đồ đường

- Vẽ hệ trục toạ độ không cân đối, thẩm mĩ.

- Năm đầu tiên không vẽ sát trục.

- Chia tỉ lệ trên trục ngang không chính xác….

B. Bài tập vận dụng:

* Lý Thuyết

Câu 1:  Cơ cấu của ngành công nghiệp gồm mấy bô phận, ngành công nghiệp của nước ta gồm có những ngành nào chủ chốt mà em biết? Cho Vd ở địa phương em? 

Câu 2: Trả lời các ý sau:

+ Theo em, trong điều kiện hiện nay, nhân tố nào đóng vai trò quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp?

+ Hãy chứng minh vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân?

+ Kể tên các nguồn năng lượng mà em biết, có có đặc điểm gì? Được sử dụng vào mục đích gì?

* Bài Tập


Câu 1 : Cho bảng số liệu sau;

CƠ CẤU VẬN TẢI HÀNG HÓA NƯỚC TA NĂM 2017

(Đơn vị: %)


Loại đường

Khối lượng vận chuyển

Khối lượng luân chuyển

Đường sắt

1,1

1,8

Đường bộ

74,2

17,3

Đường sông

17,0

11,3

Đường biển

7,3

69,1

Đường hàng không

0,4

0,5

(Nguồn: Niên giá thống kê)

a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa của nước ta.

b. Nhận xét cơ cấu khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa của nước ta năm 2017

Câu 2: Cho bảng số liệu sau;

LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CỦA THÀNH PHỐ BẢO LỘC NĂM 2019

                                           (Đơn vị: mm)

Tháng

1

3

5

7

9

11

12

Lượng mưa trung bình

27

97

218

476

316

313

89

(Nguồn: Niên giá thống kê)

a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện lượng mưa trung bình của thành phố Bảo Lộc năm 2019.

b. Rút ra nhận xét. 

Câu 3: Cho bảng số liệu sau;

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH MỘ SỐ THÁNG TẠI TRẠM TP. BẢO LỘC NĂM 2019


Tháng

1

3

5

7

9

11

12

Nhiệt độ (0C)

19,1

22,9

23,8

22,3

22,3

22

20,8

(Nguồn: Niên giá thống kê)

a. Vẽ biểu đồ đường thể nhiệt độ trung bình một số tháng của thành phố Bảo Lộc năm 2019.

b. Rút ra nhận xét. 


………………………………………Hết………………………………………

Nguồn tin: Nhóm Địa Lý

Từ khóa tìm kiếm: ôn tập, kỹ năng

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN