HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD 12 CHỦ ĐỀ: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

16:21 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » GDCD

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD 12 CHỦ ĐỀ: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Thứ hai - 13/04/2020 20:46
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD 12  CHỦ ĐỀ: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD 12 CHỦ ĐỀ: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC.
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD 12

CHỦ ĐỀ: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

I. Yêu cầu

- Chuẩn bị bài mới: Bài 9 Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước 

Học sinh cần nắm khái niệm và những nội dung cơ bản của quyền được phát triển của công dân.

- Làm bài tập và xử lý các tình huống.

- Chiều thứ vào lúc 14h thứ 7 (18/4/2020 học sinh làm bài tập trên Shub classroom địa chỉ ID như cũ). Nội dung chủ đề 7 công dân với các quyền dân chủ; Chủ đề 8 Pháp luật với sự phát triển của công dân và phần 1 chủ đề 9 Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.

II. Những nội dung cơ bản

1. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước. 

a. Trong lĩnh vực kinh tế: PL tác động đến quá trình tăng trưởng kinh tế của đất nước.

- Pháp luật tạo ra khung pháp lý cần thiết của hoạt động kinh doanh.

- Pháp luật ghi nhận và đảm bảo quyền tự do kinh doanh của công dân để khơi dậy và phát huy tiềm năng trong xã hội.

- Thông qua các quy định về thuế, pháp luật khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành, nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

b. Trong lĩnh vực văn hóa: PL tác động tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam.

- Phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại.

- Đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân.

- Xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam.

c. Trong lĩnh vực xã hội: 

- Pháp luật thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực xã hội.

- Góp phần tích cực vào việc bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trên đất nước ta.

- PL góp phần giải quyết các vấn đề xã hội như: dân số và việc làm; bất bình đẳng xã hội và tăng nhanh khoảng cách giàu, nghèo; sức khỏe cho nhân dân; nạn đói nghèo, tệ nạn xã hội; đạo đức và lối sống không lành mạnh…

Hãy xác định vai trò của pháp luật  đối với sự phát triển bền vững của đất nước? Lấy ví dụ?

Chúc các em học tập tốt!

Nguồn tin: Nhóm Sử

TIN BÀI LIÊN QUAN