15:08 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » HÓA HỌC

Chuyên đề : SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT PHẦN 1: ĐƠN CHẤT SẮT (Fe = 56)

Chuyên đề : SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT PHẦN 1: ĐƠN CHẤT SẮT (Fe = 56)

Chuyên đề : SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT PHẦN 1: ĐƠN CHẤT SẮT (Fe = 56).

BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG

BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG

BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG.

Chuyên đề: OXI – LƯU HUỲNH  Phần I: OXI - OZON

Chuyên đề: OXI – LƯU HUỲNH Phần I: OXI - OZON

Chuyên đề: OXI – LƯU HUỲNH Phần I: OXI - OZON

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÔM VÀ HỢP CHẤT

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÔM VÀ HỢP CHẤT

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÔM VÀ HỢP CHẤT.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON MẠCH HỞ

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON MẠCH HỞ

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON MẠCH HỞ .

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÓM HALOGEN

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÓM HALOGEN

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÓM HALOGEN.

PHIẾU HỌC TẬP: NHÔM VÀ HỢP CHẤT

PHIẾU HỌC TẬP: NHÔM VÀ HỢP CHẤT

PHIẾU HỌC TẬP: NHÔM VÀ HỢP CHẤT.

PHIẾU HỌC TẬP: CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON MẠCH HỞ

PHIẾU HỌC TẬP: CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON MẠCH HỞ

PHIẾU HỌC TẬP: CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON MẠCH HỞ.

PHIẾU HỌC TẬP: NHÓM HALOGEN

PHIẾU HỌC TẬP: NHÓM HALOGEN

Bài 1: (1 điểm) Trong các hình vẽ mô tả cách thu khí clo sau đây, hình vẽ nào mô tả đúng cách thu khí clo trong phòng thí nghiệm? Giải thích?

BÀI HỌC PHỤ ĐẠO BUỔI CHIỀU - MÔN HÓA HỌC 12

BÀI HỌC PHỤ ĐẠO BUỔI CHIỀU - MÔN HÓA HỌC 12

BÀI HỌC PHỤ ĐẠO BUỔI CHIỀU - MÔN HÓA HỌC 12.

BÀI HỌC PHỤ ĐẠO BUỔI CHIỀU - MÔN HÓA HỌC 11

BÀI HỌC PHỤ ĐẠO BUỔI CHIỀU - MÔN HÓA HỌC 11

BÀI HỌC PHỤ ĐẠO BUỔI CHIỀU - MÔN HÓA HỌC 11.

BÀI HỌC PHỤ ĐẠO BUỔI CHIỀU - MÔN HÓA HỌC 10

BÀI HỌC PHỤ ĐẠO BUỔI CHIỀU - MÔN HÓA HỌC 10

BÀI HỌC PHỤ ĐẠO BUỔI CHIỀU - MÔN HÓA HỌC 10.

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP AXIT CLOHIDRIC CƠ BẢN

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP AXIT CLOHIDRIC CƠ BẢN

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP AXIT CLOHIDRIC CƠ BẢN.

MỘT VÀI DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN CỦA KIM LOẠI

MỘT VÀI DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN CỦA KIM LOẠI

MỘT VÀI DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN CỦA KIM LOẠI .

BÀI TẬP HIDROCACBON MẠCH HỞ.

BÀI TẬP HIDROCACBON MẠCH HỞ.

BÀI TẬP HIDROCACBON MẠCH HỞ.

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ: AXIT CLOHIĐRIC

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ: AXIT CLOHIĐRIC

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ: AXIT CLOHIĐRIC.

Viết đồng phân cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon mạch hở chứa liên kết đôi

Viết đồng phân cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon mạch hở chứa liên kết đôi

Viết đồng phân cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon mạch hở chứa liên kết đôi.

Chuyên đề: kim loại kiềm, kiềm thổ

Chuyên đề: kim loại kiềm, kiềm thổ

Chuyên đề: kim loại kiềm, kiềm thổ.

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ

HÓA 12-MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ.

BÀI TẬP HIĐROCACBON CÓ LIÊN KẾT ĐÔI

BÀI TẬP HIĐROCACBON CÓ LIÊN KẾT ĐÔI

BÀI TẬP HIĐROCACBON CÓ LIÊN KẾT ĐÔI - HÓA HỌC 11.


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


BÀI HỌC GẦN ĐÂY

TẢI VỀ CSDL HOC_TAP

TẢI VỀ

tải về

tải về