Chuyên đề : SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT PHẦN 1: ĐƠN CHẤT SẮT (Fe = 56) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

15:05 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » HÓA HỌC

Chuyên đề : SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT PHẦN 1: ĐƠN CHẤT SẮT (Fe = 56)

Chủ nhật - 12/04/2020 20:59
Chuyên đề : SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT PHẦN 1: ĐƠN CHẤT SẮT (Fe = 56)
Chuyên đề : SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT PHẦN 1: ĐƠN CHẤT SẮT (Fe = 56).
Chuyên đề : SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT

PHẦN 1: ĐƠN CHẤT SẮT (Fe = 56)


  1. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM


I./ Vị trí – cấu hình electron:

Cấu hình electron: Fe (Z=26): 1s22s22p63s23p63d64s2 hay     [Ar]3d64s2

Fe2+: [Ar]3d6 Fe3+: [Ar]3d5

Sắt ở ô thứ 26, nhóm VIIIB, chu kì 4


II./Tính chất vật lí :

Sắt có tính nhiễm từ. 

Độ dẫn điện: Ag>Cu>Au>Al>Fe


II./ Tính chất hóa học:

Có tính khử trung bình Fe ---> Fe2+ + 2e

Fe ---> Fe3+ + 3e


 1./ Tác dụng với phi kim:

Thí dụ: Fe + S FeS

3Fe + 2O2 Fe3O4

2Fe + 3Cl2 2FeCl3


2./ Tác dụng với axit:

a./ Với dung dịch HCl, H2SO4 loãng→ muối Fe (II) + H2


                   Fe  + 2H+  → Fe2+  + H2


Thí dụ: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ 

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

b./ Với dung dịch HNO3 và H2SO4 đặc nóng→tạo muối Fe (III) + H2O + sp khử

* Với HNO3 đặc, nóng: tạo NO2

          HNO3 loãng: chủ yếu tạo NO

* Với H2SO4 đặc, nóng: chủ yếu tạo SO2

Thí dụ: Fe + 4 HNO3 (loãng) →  Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

2Fe + 6H2SO4 (đặc) Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O


Chú ý: Fe không tác dụng với axit HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội


3. Tác dụng với dung dịch muối: Fe khử được ion của các kim loại đứng sau nó.

Thí dụ: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓


  1. BÀI TẬP ÁP DỤNG:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Câu 1. Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại sắt tạo ra 32,5 gam FeCl3? 

A. 21,3 gam B.  14,2 gam. C.  13,2 gam. D.  23,1 gam. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)

A. 2,8. B. 1,4. C. 5,6. D. 11,2.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,448 lít khí NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)

A. 11,2. B. 0,56. C. 5,60. D. 1,12.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 4: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là (cho Fe = 56)

A. 40. B. 80. C. 60. D. 20.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5. Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu được 8,96 lit(đkc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO và NO2 có tỉ khối hơi hỗn hợp X so với oxi bằng 1,3125. Giá trị của m là  

A. 0,56 g. B. 1,12 g. C. 11,2 g. D. 5,6 g. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


C. TÌM TÒI, MỞ RỘNG


Các em tìm đọc thêm các sách sau:

  1. Sách giáo khoa và sách BT hoá 12

  2. Trọng tâm kiến thức hoá 12 của tác giả: Cao Cự Giác

  3. Các phương pháp gIải toán hoá vô cơ 12: Cao Cự Giác

Các em có thể vào các link sau để tìm hiểu thêm

https://baigiang.violet.vn/lesson/hop-chat-cua-sat-1446-32.html 

https://baigiang.violet.vn/present/hop-chat-cua-sat-8893343.html https://www.youtube.com/watch?v=tRHxv7hSl-g&t=115s

https://www.youtube.com/watch?v=SUyhN04uK_Q

https://www.youtube.com/watch?v=I3Rr46L_p5Y

https://www.youtube.com/watch?v=LGMfdT3I2CE

- Học sinh có thể trao đổi ý kiến, thắc mắc với giáo viên bộ môn thông qua mail, zalo, facebook,... hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho giáo viên.

- Học sinh hoàn thành phiếu học tập(đánh máy hoặc viết tay), sau đó gửi về cho GVBM hạn chót 21 giờ thứ 4(15/04/2020) (đối với viết tay thì chụp hình) qua các địa chỉ mail sau đây: 

Giáo viên

Zalo, facebook

email

Trần Mậu Thành

0907045551

thanhna01@gmail.com

Huỳnh Thị Kim Huệ

0982828626

kimhuelp@gmail.com

Lê Quán Đông

0906833125

ZALO: ĐÔNG LÊ

FACE: ĐÔNG LÊ

lequandongbl@gmail.com

- Điểm số (lấy hệ số 1) được tính như sau:  

+ Đối với bài tập kiểm tra, đánh giá (tối đa): 9,0 điểm

+ Đối với những bài gửi về cho GVBM trước 21 giờ thứ 3 (14/04/2020): được cộng 1,0 điểm


CHÚC CÁC EM VUI VÀ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ!

Nguồn tin: Nhóm Hóa

Từ khóa tìm kiếm: hợp chất

TIN BÀI LIÊN QUAN