PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON MẠCH HỞ - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

16:02 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » HÓA HỌC

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON MẠCH HỞ

Chủ nhật - 05/04/2020 22:28
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON MẠCH HỞ
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON MẠCH HỞ .
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON MẠCH HỞ 

Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

a. C2H5OH --> C2H4 --> C2H6 --> C2H4 --> C2H5OH --> C4H6 --> C4H10

b. Al4C3 --> CH4 --> C2H2 --> C6H6

                                                         

                               CH3CHO

 

Câu 2: Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học, viết phương trình phản ứng minh họa.

a. propin, propan, propen.

b. hex-1-in, hex-1-en, natri hiđroxit, hexan.

 

Câu 3: Dẫn từ từ 8,4g hỗn hợp X gồm but-1-en và but-2-en lội chậm qua dung dịch Br2 dư.

a. Viết phương trình phản ứng.

b. Khi kết thúc phản ứng có bao nhiêu gam brom đã phản ứng?

 

Câu 4: Khi đốt cháy hoàn toàn 1,8g một ankan Z, người ta thấy sản phẩm tạo thành có khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 2,8g. Tìm CTPT của ankan Z? Viết các CTCT có thể có của Z và gọi tên?

 

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm ankin X và một hiđrocacbon Y cần dùng 2,25 lít khí O2 sinh ra 1,5 lít khí CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tìm công thức phân tử của X và Y?

Nguồn tin: Nhóm Hóa

Từ khóa tìm kiếm: học tập

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN