PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÓM HALOGEN - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

14:48 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » HÓA HỌC

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÓM HALOGEN

Chủ nhật - 05/04/2020 22:24
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÓM HALOGEN
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÓM HALOGEN.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÓM HALOGEN

Bài 1: Giải thích hiện tượng và viết phương trình phản ứng khi cho khí clo lội qua dung dịch chứa hỗn hợp NaCl, KI, và hồ tinh bột.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Bài 2: Hãy biểu diễn sơ đồ biến đổi các chất sau bằng phương trình hoá học:

a. HCl + MnO2 → Khí (A) + rắn (B) + lỏng (C)

b. (A) + (C)   (D) + Khí (E) 

c. (D) + Mn → (B) + (F)

d. (F) + (A) → (D) 

e. (F) + (E) → (C)

g. (A) + Ca(OH)2 → (G) + (H) + (C)

h. (D) + Ca(OH)2 → (G) + (C)

i. (H) → (G) + (E)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Bài 3: Hãy nhận biết các dung dịch sau, viết phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình nhận biết: HCl, KOH, NaNO3, HI.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 4: Hòa tan 11 gam hỗn hợp bột hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HCl (vừa đủ) thì thu được 8,96 lít H2 (ở đktc).

a) Tính % khối lượng mỗi kim loại tron hỗn hợp ?

b) Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M (d = 1,22g/cm3) cần dùng ?

c) Tính nồng độ % muối tạo thành sau phản ứng ?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5: Một hỗn hợp X nặng 19,15 gam gồm 2 muối ACl và BCl với A, B là 2 kim loại thuộc cùng một nhóm IA và hai chu kỳ liên tiếp. Hòa tan hỗn hợp X trong 155,9 gam nước thu được dung dịch Y. Thêm 68 gam AgNO3 vào dung dịch Y, thu được 43,05 gam kết tủa và dung dịch Z.

a) Xác định công thức phân tử của muối ACl và BCl ? 

b) Tính nồng độ % mỗi chất trong dung dịch Z ?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ( Cho H=1; O=16; Cl=35,5; Na=23; Mg=24; Al=27; Fe=56; Cu=64; Zn = 65)

CHÚC CÁC EM VUI VÀ HOÀN THÀNH TỐT BÀI HỌC!

Nguồn tin: Nhóm Toán

Từ khóa tìm kiếm: học tập

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN