PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÔM VÀ HỢP CHẤT - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

15:57 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » HÓA HỌC

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÔM VÀ HỢP CHẤT

Chủ nhật - 05/04/2020 22:29
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÔM VÀ HỢP CHẤT
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÔM VÀ HỢP CHẤT.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: NHÔM VÀ HỢP CHẤT

Câu 1: Nung nóng hỗn hợp gồm 10,8 g bột Alvới 16 g bột Fe2O3 (không có không khí), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al2O3 thu được là

A. 8,16g B. 10,20g C. 20,40g D. 16,32g

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Một hỗn hợp 26,8 g gồm Al và Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A. Chia A thành 2 phần bằng nhau :

- Phần I tác dụng dd NaOH dư thu được khí H2 (đktc). 

- Phần II tác dụng với HCl dư thu được 5,6 lit khí H2 (đktc). 

Khối lượng Al và Fe2O3 có trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

A. 5,4g và 11,4g     B. 10,8g và 16g C. 2,7g và 14,1g              D. 7,1g và 9,7g 

 

 

 

 

 

Câu 3: Cho 120 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH thu được 7,8 gam kết tủa. Nồng độ mol/l lớn nhất của NaOH là 

A. 1,7M               B. 1,9M C. 1,4M                       D. 1,5M

 

 

 

 

 

Câu 4: Cho dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa 0,3 mol NaAlO2, thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị a là

A. 0,2 mol hoặc 0,6 mol   B. 0,2 mol     C. 0,2 mol hoặc 0,8 mol D. 0,8 mol 

 

 

 

 

 

 

Câu 5: Hỗn hợp X gồm Al và K. m gam X tác dụng với nước dư thì được 0,4 mol H2. Cũng m gam X tác dụng với dung dịch KOH dư được 0,475 mol H2. m có giá trị là    

   A. 15,54g B. 14,55g C. 14,45g D. 15,55g

 

 

 

 

 

 

( Cho H=1; N=14; O=16; Cl=35,5; Na=23; K=39; Al=27; Fe=56; Cu=64)

CHÚC CÁC EM HOÀN THÀNH TỐT BÀI HỌC!

 

Nguồn tin: Nhóm Hóa

Từ khóa tìm kiếm: học tập

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN