10:50 EDT Thứ sáu, 16/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2020-2021

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » LỊCH SỬ » LỊCH SỬ 10

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LỊCH SỬ KHỐI 10 NHỮNG QUỐC  GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LỊCH SỬ KHỐI 10 NHỮNG QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LỊCH SỬ KHỐI 10 - NHỮNG QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

BÀI 18:  CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THẾ KỶ X-XV

BÀI 18: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THẾ KỶ X-XV

BÀI 18: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THẾ KỶ X-XV.

BÀI 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X)

BÀI 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X)

BÀI 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X).

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


BÀI HỌC GẦN ĐÂY

tải về

tải về