LIÊN XÔ (1945 - 1991). LIÊN BANG NGA (1991 - 2000) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

01:11 ICT Thứ tư, 27/01/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » LỊCH SỬ » LỊCH SỬ 12

LIÊN XÔ (1945 - 1991). LIÊN BANG NGA (1991 - 2000)

Thứ hai - 16/03/2020 16:13
LIÊN XÔ (1945 - 1991). LIÊN BANG NGA (1991 - 2000)
LIÊN XÔ (1945 - 1991). LIÊN BANG NGA (1991 - 2000).
CHỦ ĐỀ 2: LIÊN XÔ (1945 - 1991). LIÊN BANG NGA (1991 - 2000)

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70:

  a. Hoàn cảnh:  chịu tổn thất nặng nề sau chiến tranh thế giới thứ hai.

  b. Thành tựu:

Kinh tế

- Với tinh thần tự lực tự cường, từ năm 1946-1950, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trước thời hạn 9 tháng. 

- Đến năm 1950, sản lượng công nghiệp tăng 73%, so với trước chiến tranh. Nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh.

- Đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Khoa học- kỹ thuật

- Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mỹ.  

- Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

- Năm 1961, phóng con tàu đưa nhà vũ trụ Ga – ga - rin bay vòng quanh trái đất, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ.

Đối ngoại:

Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước XHCN.

   c. Ý nghĩa:

Những thành tựu đạt được đã củng cố, tăng cường sức mạnh và vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế; làm chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới.

2. Nguyên nhân tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu

    a. Chủ quan:  Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp kéo dài, sự thiếu dân chủ và công bằng.

- Không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kỹ thuật tiên tiến.

- Sai lầm trong quá trình cải tổ.

   b. Khách quan: Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.

3. Liên bang Nga từ 1991 – 2000

 - Từ năm 1991, Liên bang Nga là quốc gia  kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô trong quan hệ quốc tế.

  a. Kinh tế:  - Từ 1990 – 1995: tăng trưởng âm.

                     - Từ 1996 - 2000 có dấu hiệu phụ hồi và phát triển (năm 2000 tăng 9%)

   b. Chính trị: 12/1993 Hiến pháp Liên bang Nga ban hành thể chế tổng thống liên bang

   c. Đối ngoại, một mặt ngả về phương Tây, mặt khác khôi phục và phát triển mối quan hệ với châu Á.

-  Từ năm 2000, chính quyền của Tổng thống V. Putin đã đưa Liên bang Nga thoát dần khó khăn và khủng hoảng, ngày càng chuyển biến khả quan – kinh tế hồi phục và phát triển, chính trị xã hội dần ổn định, địa vị quốc tế được nâng cao trở lại vị thế của một cường quốc Âu - Á.

B. CÂU TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong những năm 1945-1950, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là

A. phá thế bao vây, cấm vận.                 B. mở rộng quan hệ đối ngoại.

 C. xây dựng cơ sở vất chất-kĩ thuật.                 D. khôi phục kinh tế sau chiến tranh.

Câu 2. Yếu tố nào dưới đây quyết định sự thành công của Liên Xô trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946 – 1950)?

A. Liên Xô là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Nhân dân Liên Xô có tinh thần tự lực, tự cường.

C. Liên Xô có lãnh thổ rộng, tài nguyên phong phú.

D. Liên Xô có sự hợp tác hiệu quả với các nước Đông Âu.

Câu 3. Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử từ năm 1949 đã

A. buộc các nước phương Tây phải đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

 B. chứng tỏ Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử.

C. phá thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mỹ.

D. làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ.

Câu 4: Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kỹ thuật nào dưới đây? 

A. Phóng tàu vũ trụ Phương Đông.                            B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

C. Chế tạo thành công bom nguyên tử.                      D. Đưa con người lên thám hiểm Mặt Trăng. 

Câu 5: Quốc gia đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái bay vòng quanh Trái Đất là 

A. Anh.                            B. Liên Xô.   C. Pháp. D. Mỹ. 

Câu 6: I. Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công 

A. hành trình khám phá sao Hỏa.                            B. kế hoạch thám hiểm sao Mộc. 

C. hành trình chinh phục Mặt Trăng.                      D. chuyến bay vòng quanh Trái Đất. 

Câu 7. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là

A. khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh.

B.  tiếp tục xây dựng cơ sở vất chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

C. củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội.

D. thành lập và phát triển Hội đồng tương trợ kinh tế.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây là sự khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX?

A. Giúp đỡ các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa.

B. Chống lại âm mưu gây chiến của các thế lực thù địch.

C. Bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

D. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 9. Nhận định nào dưới đây về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là đúng?

A. Trung lập, tích cực. B. Hòa hoãn, tích cực.

C. Hòa bình, trung lập. D. Tích cực tiến bộ.

Câu 10. Một trong những biểu hiện Liên Xô là thành trì của cách mạng thế giới từ năm 1950  đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là

A. tích cực giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

B. trực tiếp đối đầu với các cường quốc phương Tây.

C. làm phá sản hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ.

D. thúc đẩy sự hình thành xu thế hợp tác toàn cầu.

Câu 11: Cách mạng dân chủ nhân dân được hoàn thành ở các nước Đông Âu trong những năm 1948 - 1949 đánh dấu 

A. sự xác lập hoàn chỉnh của cục diện hai cực, hai phe.

B. bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

C. bước phát triển mới của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

D. chủ nghĩa xã hội thắng thế hoàn toàn ở châu Âu.

Câu 12: Từ năm 1996 đến năm 2000, kinh tế Liên bang Nga 

A. kém phát triển và suy thoái.                                                   B. phát triển với tốc độ cao. 

C. lâm vào trì trệ và khủng hoảng.                                                        D. có sự phục hồi và phát triển

Câu 13. Liên Xô thực hiện công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai trong điều kiện

A. thu được nhiều chiến phí do Đức và Nhật bồi thường.

B. chiếm được nhiều thuộc địa ở Đông Bắc Á và Đông Âu.

C. bị tổn thất nặng nề trong chiến tranh.

D. thu được nhiều lợi nhuận nhờ buôn bán vũ khí trong chiến tranh.

Câu 14. Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là

A. đứng thứ nhất trên thế giới. B. đứng thứ hai trên thế giới.

C. đứng thứ ba trên thế giới. D. đứng thứ tư trên thế giới.

Câu 15. Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật của Liên Xô, thành tựu nổi bật vào năm 1949 là

A. phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất.

B. phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh trái đất.

C. chế tạo thành công bom nguyên tử.

D. đưa người lên mặt trăng.

Câu 16. Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa

A. phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mĩ.

B. phá vỡ chiến lược toàn cầu của Mĩ và các nước Đồng minh.

C. cân bằng sức mạnh quân sự giữa Mĩ và Liên Xô.

D. đã đi đầu trong lĩnh vực chế tạo bom nguyên tử.

Câu 17. Nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (1946 - 1950) chỉ trong vòng 4 năm 3 tháng do

A. tinh thần tự lực, tự cường. B. sự giúp đỡ của Mĩ.        

C. sự giúp đỡ của các nước Đông Âu D. sự giúp đỡ của tổ chức SEV.

Câu 18. Năm 1957, Liên Xô đã đạt thành tựu lớn khi

A. phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái Đất     

B. đưa người đầu tiên lên thám hiểm Mặt Trăng.

C. phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành Gagarin bay vòng quanh Trái Đất.          

D. chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mỹ.

Câu 19. Sự kiện Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất có ý nghĩa

A. là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất.

B. đánh dấu sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật Xô viết.

C. mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.   

D. Liên Xô trở thành cường quốc chinh phục vũ trụ.

Câu 20. Năm 1961, Liên Xô đã mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trị của loài người khi 

A. phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

B. đưa con người lên thám hiểm Mặt Trăng.

C. phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành Gagarin bay vòng quanh Trái Đất.          

D. chế tạo thành công bom nguyên tử.

Câu 21. Trong nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô đã đi đầu trong những lĩnh vực nào?

A. Công nghiệp nặng và nông nghiệp.         

B. Công nghiệp vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhân.

C. Công nghiệp quốc phòng và công nghiệp máy móc.     

D. Công nghiệp luyện kim và công nghiệp quốc phòng.

Câu 22. Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là 

A. năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.

C. năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

D. giữa thập niên 70 (thế kỉ XX) là cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới. 

Câu 23. Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. hòa bình, trung lập tích cực.    

B. duy trì hòa bình, an ninh thế giới, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.

C. tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người.

D. kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mĩ.

Câu 24. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước (Liên Xô) và bước đầu trở thành hệ thống thế giới?

A. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.       

B. Sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

C. Sự ra đời của nước Cộng hòa Ấn Độ.          

D. Sự ra đời nước Cộng hòa Cuba.

Câu 25. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu là do

A. đã xây dựng một mô hình về CNXH chưa khoa học, thiếu dân chủ, vi phạm pháp chế XHCN.

B. không bắt kịp trình độ khoa học kỹ thuật thế giới.    

C. phạm phải nhiều sai lầm trong quá trình cải tổ.

D. hoạt động chống phá của các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước.

Câu 26. Từ năm 1991, Liên bang Nga là quốc gia 

A. kế thừa địa vị hợp pháp của Liên Xô tại châu Âu.                   

B. mới được thành lập, kế thừa địa vị hợp pháp của Liên Xô tại châu Á.

C. kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô tại Liên hiệp quốc.

D. kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô trong quan hệ quốc tế.

Câu 27. Nước Nga có nhiều chuyển biến khả quan về kinh tế, chính trị kể từ 

A. năm 1991, khi kế tục địa vị pháp lí của Liên Xô trong quan hệ quốc tế.                                    

B. năm 2000, khi Putin trở thành tổng thống.         

C. năm 1993, khi hiến pháp mới được ban hành

D. khi Nga đặt quan hệ ngoại giao với phương Tây.

Câu 28. Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở 

A. châu Á. B. châu Âu. C. Đông Âu. D. châu Mĩ.

Câu 29. Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành năm 1993, quy định thể chế 

A. Tổng thống Liên bang.       B. dân chủ tư sản. C. xã hội chủ nghĩa. D. cộng hòa liên bang.


                                                -------------------HẾT-----------------

Nguồn tin: Nhóm Sử

Từ khóa tìm kiếm: liên bang

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN