BÀI 18: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THẾ KỶ X-XV - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

00:12 ICT Thứ tư, 27/01/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » LỊCH SỬ

BÀI 18: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THẾ KỶ X-XV

Thứ bảy - 08/02/2020 17:55
BÀI 18:  CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THẾ KỶ X-XV
BÀI 18: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THẾ KỶ X-XV.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

BÀI 18:  CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THẾ KỶ X-XV

1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp

a. Bối cảnh lịch sử thế kỷ X - XV:

- Thế kỷ X - XV là thời kỳ tồn tại của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.

- Đây là giai đoạn đầu của thế kỷ phong kiến độc lập, đồng thời cũng là thời kỳ đất nước thống nhất.

Bối cảnh này rất thuận lợi tạo điều kiện để phát triển kinh tế.

b. Biểu hiện

- Diện tích đất ngày càng mở rộng nhờ:

+ Nhân dân tích cực khai hoang 

+ Các vua Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập điền trang.

+ Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại 

- Thủy lợi được nhà nước quan tâm mở mang.

+ Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên.

+ 1248 Nhà Trần cho đắp đê quai vạc 

Đặt cơ quan: Hà đê sứ trông nom đê điều

- Các vua Tiền Lê, Lý hàng năm làm lễ cày ruộng (cày tịch điền) khuyến khích nhân dân sản xuất

- Các nhà nước Lý - Trần - Lê đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển của giống cây nông nghiệp.

Tác dụng:  Chính sách của nhà nước đã thúc đẩy nông nghiệp phát triển đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.

2. Phát triển  thủ công nghiệp

a. Thủ công nghiệp trong nhân dân: 

- Các nghề thủ công cổ truyền như: Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày càng phát triển chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.

- Các làng nghề thủ công ra đời như; Thổ Hà, Bát Tràng.

b. Thủ công nghiệp nhà nước

- Nhà nước được thành lập các xưởng thủ công (Cục bách tác) tập trung thợ giỏi trong nước sản xuất: Tiền, vũ khí, áo mũ cho vua quan, thuyền chiến.

- Sản xuất được một số sản phẩm kỹ thuật cao như: Đại bác, thuyền chiến có lầu.

- Nhận xét: Các ngành nghề thủ công phong phú. Bên cạnh các nghề thủ công cổ truyền đã phát triển những nghề mới yêu cầu kỹ thuật cao: Đúc súng, đóng thuyền.

3. Mở rộng thương nghiệp

 a. Nội thương:

- Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên ở khắp nơi, là nơi nhân dân trao đổi sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp.

- Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn (36 phố phường) - Trung tâm buôn bán và làm nghề thủ công.

b. Ngoại thương

Thời Lý - Trần ngoại thương khá phát triển, nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng để buôn bán với nước ngoài.

- Vùng biên giới Việt Trung cũng hình thành các đặc điểm buôn bán.

- Thời Lê: Ngoại thương bị thu hẹp.

Nguyên nhân sự phát triển:

+ Nông nghiệp, thủ công phát triển 

+ Do thống nhất tiền tệ, đo lường.

+  Thương nghiệp mở rộng song chủ yếu phát triển nội thương, còn ngoại thương mới chỉ buôn bán với các nước Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.


BÀI 19:  NHỮNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỶ X – XV

I. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống thời Tiền Lê và thời Lý

Nội dung

Thời Tiền Lê

Thời Lý

Thời gian

981

1075 - 1076

Lãnh đạo

Lê Hoàn

Lý Thường Kiệt

Nguyên nhân

Quân Tống lợi dụng nhà Đinh lục đục →chủ động đem quân sang xâm lược

Quân Tống bị động do triều đình Tống bị khủng hoảng.

Diễn biến

981: Quân Tống sang xâm lược →bị quân ta đánh bại.

1075-1076: Kháng chiến trên đất Tống.

1076 - 1077: Lập phòng tuyến tiêu diệt giặc

Kết quả

Quân Tống bị đại bại →phải rút về nước

Quân Tống từ bỏ hoàn toàn ý đồ xâm lược nước ta.

* Nguyên nhân thắng lợi:

- Người chỉ huy.

- Tinh thần yêu nước.

- Quyết tâm của thái hậu Dương Vân Nga.

II. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông

N.dung

T.gian

Trận tiêu biểu

Nguyên nhân thắng lợi

Lần1

1258

Đông Bộ Đầu

- Vua hiền tướng tài. Đoàn kết nội bộ

- Chuẩn bị chu đáo

- Triều đình hợp lòng dân

Lần 2

1285

Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết

Lần 3

1288

Sông Bạch Đằng

III. Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược nhà Minh và khởi nghĩa Lam Sơn.

- 1407: Cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ bị thất bại→ nước ta bị nhà Minh đô hộ.

Thời gian

Nội dung

1418

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ
→bắt đầu từ Lam Sơn sau đó lan rộng ra cả nước.

Cuối 1426

Chiến thắng Tốt Động, Chúc Động đẩy giặc vào thế bị động

10/1427

Chiến thắng Chi Lăng, Xương Giang đánh tan 10 vạn quân→buộc chúng phải rút về nước.

* Đặc điểm:

- Từ khởi nghĩa địa phương →chiến tranh nhân dân.

- Tư tưởng nhân nghĩa luôn được đề cao.

- Diễn ra trong hoàn cảnh đất nước bị đô hộ.

B. PHẦN BÀI TẬP

I. Câu tự luận

1. Những biểu hiện nào cho thấy hoạt động nông nghiệp, thủ công nghiệp nước ta ở các thế kỷ X – XV ngày càng phát triển? 

2. Hãy nêu những nét cơ bản của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống thời Lý (1075 – 1077).

2. Hãy kể tên một số làng nghề truyền thống mà em biết. Thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay cần làm gì để góp phần giữ gìn và phát triển các làng nghề truyền thống của dân tộc?

II. Câu trắc nghiệm

Câu 1. Hằng năm, các vua Tiền Lê, Lý đã thực hiện hoạt động nào sau đây nhằm khuyến khích nhân dân sản xuất?

A. Kêu gọi nông dân khai hoang. B. Ban hành phép quân điền.

C. Làm lễ cày tịch điền. D. Ban hành luật bảo vệ sức kéo.

Câu 2. Để phát triển thủ công nghiệp nhà nước, các triều ở các thế kỷ X – XV đã lập ra các

A. xưởng thủ công. B. phường thủ công.

C. công trường thủ công. D. làng nghề thủ công.

Câu 3. Thủ công nghiệp Việt Nam ở các thế kỷ X – XV phát triển nhanh chóng là do

A. chính sách của nhà nước. B. nhu cầu trong nước tăng cao.

C. nhu cầu mua bán ra nước ngoài tăng. D. nước ta có nhiều thợ giỏi.

Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thương nghiệp Việt Nam ở các thế kỷ X – XV?

A. Sự phát triển nông nghiệp. B. Sự phát triển của thủ công nghiệp.

C. Đất nước độc lập, thống nhất. D. Sự xuất hiện của nhiều loại chợ trên cả nước.

Câu 5. Điều kiện cơ bản để kinh tế Việt Nam các thế kỷ X – XV có bước phát triển mới là

A. Đất nước độc lập, thống nhất.

B. Các triều đại chăm lo đến đời sống nhân dân.

C. Quan hệ ngoại giao với láng giềng được giữ vững.

D. Các cuộc khởi  nghĩa nông dân tạm lắng.

Câu 6. Bài học cần rút ra từ sự phát triển nông nghiệp ở các thế kỷ X – XV cho nhà nước Việt Nam hiện nay là

A. quan tâm, đầu tư đúng mức cho nông nghiệp.

B. khuyến khích nông dân khai hoang mở rộng ruộng đồng.

C. thường xuyên tổ chức cho nông dân đắp đê phòng lũ.

D. công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

Câu 7. Sự xuất hiện của yếu tố nào dưới đây thể hiện điểm mới của thủ công nghiệp Việt Nam từ thế kỷ X – XV so với các giai đoạn trước?

A. công trường thủ công. B. làng nghề thủ công.

C. xưởng thủ công. D. phường hội.

Câu 8. Năm 981, lợi dụng tình hình nào vua nhà Tống sai quân sang xâm lược nước ta?

A. Vua Đinh Tiên Hoàng bị ốm nặng, nước Đại Cồ Việt suy yếu.

B. Vua Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, triều đình Đại Cồ Việt gặp nhiều khó khăn.

C. Nước Đại Việt đang đứng trước những khó khăn vô cùng to lớn.

D. Vua Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, nội bộ triều đình Đại Việt mâu thuẫn.

Câu 9. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn được ai tôn làm vua, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống?

A. Được Thái hậu Dương Văn Nga và các tướng lĩnh tôn làm vua.

B. Được Thái hậu Dương Văn Nga tôn làm vua.

C. Được tướng lĩnh và nhân dân Đại Cồ Việt tôn làm vua.

D. Được nhân dân Đại Cồ Việt tôn làm vua.

Câu 10. Nước Đại Việt dưới thời nào đã phải đương đầu với cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?

A. Thời nhà Đinh – Tiền Lê. B. Thời nhà Lý. C. Thời nhà Trần. D. Thời nhà Hồ.

Câu 11. Vương triều nào ra đời sau thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn?

A. Triều Trần. B. Triều Hồ. C. Triều Lê Sơ. D. Triều Mạc.

Câu 12. Vì sao nhà Trần thực hiện thành công chủ trương “vườn không nhà trống” trong cả ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên? 

A. Ý chí kiên cường của nhân dân ta.

B. Nhà Trần được lòng dân và biết dựa vào dân.

C. Nhà Trần có tướng tài, quân đông.

D. Truyền thống yêu nước sâu sắc của nhân dân Đại Việt.

C. YÊU CẦU CỦA GIÁO VIÊN

1. Học sinh dựa vào nội dung trên làm bài ra giấy, viết tay, chụp sản phẩm và gửi cho giáo viên qua facebook.

2. Thời gian nộp bài 17h ngày 12/2/2020.

3. Lưu ý: - Học sinh nộp bài trước thời gian quy định sẽ được cộng thêm 1 điểm vào điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút (ưu tiên 20 học sinh nộp bài sớm nhất).

                - Học sinh không nộp sản phẩm bị trừ 2 điểm vào điểm kiểm tra miệng và điểm kiểm tra 15 phút.

4. Học sinh nộp sản phẩm và có những thắc mắc gửi về facebook, zalo, gmail của giáo viên 

  - Cô Phạm Thị Thanh Thúy: + số điện thoại: 0986650046

                                                 + Gmail: phamthanhthuylp@gmail.com

                                                 + Facebook: Thanh Thúy Phạm

  - Thầy Nguyễn Văn Cương: + Số điện thoại: 0947744116

                                                + Gmail: nvancuong116ht@gmail.com

                                                + Facebook: Nguyễn Văn Cương

 

 

Nguồn tin: Nhóm Sử

Từ khóa tìm kiếm: phát triển, kinh tế, thế kỷ

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN