HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC LỊCH SỬ 11 Bài 20 CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ 1873 ĐẾN MĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

15:19 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » LỊCH SỬ

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC LỊCH SỬ 11 Bài 20 CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ 1873 ĐẾN MĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG

Thứ hai - 13/04/2020 20:56
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC LỊCH SỬ 11  Bài 20 CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ 1873 ĐẾN MĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC LỊCH SỬ 11 - Bài 20 CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ 1873 ĐẾN MĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC LỊCH SỬ 11

Bài 20 CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ 1873 ĐẾN MĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG

A. Yêu cầu: Học sinh nắm được

- Thực dân Pháp mở rộng đánh chiếm toàn bộ Việt Nam. Cuộc kháng chiến của nhân dân.

- Hiệp ước 1883 và 1884, nhà Nguyên đầu hàng.

- Hoàn thành bài tập sau buổi học

- Chiều thứ 7 vào lúc 14h  (18/4/2020 học sinh làm bài tập trên Shub classroom địa chỉ ID như cũ). Nội dung kiểm tra bài 19 và phần bài 20

B. Những kiến thức cơ bản

II. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kỳ lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ trong những năm 1882 - 1884

1. Quân Pháp đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc Kỳ lần thứ hai (1882 - 1883)

- Bối cảnh: Kýnh tế TBCN ở Pháp ngày càng phát triển.

- Năm 1882, Pháp đánh ra Bắc Kỳ lần thứ hai.

+  1882, vin cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, Pháp kéo ra Bắc.

+ 3/4/1882, Pháp đổ bộ lên Hà Nội.

+ 25/4/1882, nổ súng chiếm thành Hà Nội.

+ 3/1883, chiếm mỏ than Hòn Gai, Quảng Yên, Nam Định...

2. Nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ kháng chiến

- Hà Nội: quan quân triều đình do Hoàng Diệu chỉ huy chiến đấu anh dũng bảo vệ thành.  

- Quân dân các tỉnh xung quanh Hà Nội (Sơn Tây, Bắc Ninh...) tích cực chuẩn bị chống giặc.

- Tại các tỉnh đồng bằng, nhất là Nam Định, Thái Bình... nhiều  trung tâm kháng chiến xuất hiện.

- Sự phối hợp kháng chiến của nhân dân ta dẫn đến chiến thắng Cầu Giấy lần hai (19/5/1883). Tướng giặc là Rivie tử trận 

 III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884

1. Quân Pháp tấn công cửa biển Thuận An III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884

1. Quân Pháp tấn công cửa biển Thuận An

2. Hai bản Hiệp ước 1883 và 1884. Nhà nước phong kýến Nguyễn đầu hàng.

- 25/8/1883, nhà Nguyễn phải ký Hiệp ước Hácmăng với Pháp, Việt Nam bị chia làm ba kỳ, trong đó Trung Kỳ gồm các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hoà được giao cho triều đình Huế quản lý.

- 6/6/1884, Pháp lại thay Hiệp ước Hácmăng bằng Hiệp ước Patơnốt, chính thức áp đặt nền bảo hộ trên toàn bộ nước Việt Nam. VN trở thành nước thuộc địa nửa PK

Nhận xét phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta và thái độ của triều đình nhà Nguyễn? 

Vì sao triều đình nhà Nguyễn bỏ mặc nhân dân đầu hàng thực dân Pháp?

So sánh điểm giống và khác nhau của Hiệp ước Hácmăng với Hiệp ước Patơnốt?

Chúc các em học tốt!

Nguồn tin: Nhóm Sử

TIN BÀI LIÊN QUAN