HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LỊCH SỬ KHỐI 10 NHỮNG QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

01:25 ICT Thứ tư, 27/01/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » LỊCH SỬ

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LỊCH SỬ KHỐI 10 NHỮNG QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

Thứ sáu - 21/02/2020 08:34
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LỊCH SỬ KHỐI 10 NHỮNG QUỐC  GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LỊCH SỬ KHỐI 10 - NHỮNG QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LỊCH SỬ KHỐI 10

NHỮNG QUỐC  GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM


I. PHẦN LÝ THUYẾT

1. Quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

a. Cơ sở hình thành nhà nước:

   Hình thành trên cơ  sở: văn hóa Đông Sơn.

* Kinh tế:

  - Đầu Thiên niên kỷ  I TCN: biết sử dụng công cụ lao động bằng kim loại (đồng, sắt)

  - Nông nghiệp: săn bắn, chăn nuôi và đánh cá; thủ công nghiệp: nghề dệt vải, đúc đồng

* Xã hội:

- Phân công lao động nam - nữ.

- Sự phân hóa giàu - nghèo ngày càng rõ rệt.

* Tổ chức xã hội:

- Công xã Thị tộc tan vỡ.

- Công xã nông thôn và gia đình phụ hệ ra đời.

→ Yêu cầu trị thủy, quản lý xã hội, chống ngoại xâm → Phát triển liên minh thị tộc, bộ lạc Nhà nước ra đời: Nhà nước Văn Lang

b. Quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

T. chí

Quốc gia VL

Quốc gia AL

Thgian

VII -
III TCN

III - II T
N

K. đô

Bạch Hạc
(Việt Trì – Phú Thọ )

Cổ Loa 

(Đ.Anh - HN)

Lãnh đạo

Hùng Vương

Thục An Dương 

Vương

c. Đời sống người Việt cổ:

- Đời sống vật chất:

+ Ăn: cơm (gạo nếp, gạo tẻ), thức ăn (tôm, cua, cá), rau…

+ Ở: Nhà sàn theo hướng Nam (bằng gỗ, tre, nứa)…

+ Uống: nước chè, rượu (ngô, khoai, sắn…)

+ Đi lại: bằng thuyền, ngựa…

+ Mặc: Váy (phụ nữ), đóng khố (nam giới).→ đạm bạc, giản dị và gần gũi với thiên nhiên.

- Đời sống tinh thần:

+ Tục lệ: cưới xin, ma chay…

+ Sùng bái tự nhiên, thờ cúng tổ tiên.

+ Tập quán: xăm mình, nhuộm răng đen…→ phong phú, đa dạng, hòa nhập với thiên nhiên.

2. Quốc gia cổ Chăm pa

a. Sự hình thành

- Thời gian: TK II

- Cơ sở: VH Sa Huỳnh thuộc địa bàn ven biển Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

- Kinh đô: Trà Kiệu → Đồng Dương - Quảng Nam Chà Bàn - Bình Định

- Quá trình phát triển: TK X - XV là thời kì phát triển →TK XVI bị suy yếu, nhập vào lãnh thổ Đại Việt.

TCN và khai thác lâm sản.

+ NN: trồng lúa và sử dụng công cụ sắt → phát triển phong phú, đa dạng.

- Chính trị:  Chế độ Quân chủ chuyên chế.

- Xã hội:

Gồm 3 tầng lớp: Quý tộc, nông dân tự do, nô lệ.

- Văn hóa: Ảnh hưởng sâu sắc VH Ấn Độ.

VH mang bản sắc riêng song vẫn hòa chung với văn hóa truyền thống.

3. Quốc gia cổ Phù Nam

a. Sự hình thành:

- Thời gian: TK I

- Cơ sở: Văn hóa Óc Eo - An Giang thuộc châu thổ đồng bằng s. Cửu Long.

- Phát triển khoảng TK III - V và bị Chân Lạp thôn tính vào TK VI.

b. Tình hình phát triển:

- KT: Sản xuất nong nghiệp kết hợp với thủ công nghiệp, đánh cá, buôn bán.

- VH: Ở nhà sàn, theo Phật giáo và Bàlamôn giáo, nghệ thuật ca, múa nhạc phát triển.

- XH: Quý tộc, bình dân, nô lệ.

II. PHẦN BÀI TẬP

1. Tự luận

   a. Hoàn thành bảng so sánh quốc gia Văn Lang Âu Lạc và Chăm-pa theo các nội dung sau:

Nội dung so sánh

Văn Lang -Âu Lạc

Chăm-pa

Thể chế chính trị

   

Bộ máy hành chính 

   

Tín ngưỡng, tôn giáo,phong tục

   

    b. Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì khác với cư dân Phùng Nguyên ?

2. Trắc nghiệm

1. Quốc gia cổ đại ra đời sớm nhất trên lãnh thổ  Việt Nam là 

A. Lâm Ấp. B. Văn Lang . C. Phù Nam. D. Âu Lạc.

2. Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hoá nào?

A. Văn hoá Sa Huỳnh. B. Văn hoá Đồng Nai.

C. Văn hoá Óc-Eo. D. Văn hoá Đông Sơn.

3. Chữ viết của người Chăm bắt nguồn từ chữ

A.  tượng hình của Trung Quốc. B.  tượng ý của người Trung Quốc.

C.  của người Mi-an-ma. D.  phạn của người Ấn Độ.

4. Hoạt động sản xuất kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa là 

A. Du mục. B. Nông nghiệp lúa nước .

C. Thủ công nghiệp. D. Thương nghiệp. 

5. Quốc gia cổ Chăm - pa được hình thành trên cơ sở của nền văn hoá nào ?

A. Văn hoá Đồng Nai. B. Văn hóa Óc-Eo.

C. Văn hóa Sa Huỳnh. D. Văn hoá Đông Sơn.

6. Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành trên địa bàn nào ?

A. Châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. B. Duyên hải Nam Trung bộ. 

C. Châu thổ đồng bằng sông Hồng. D. Đồng bằng trung bộ. 

7. Nguyên nhân chung dẫn đến sự ra đời các nhà nước cổ đại trên lãnh thổ ở Việt Nam là do nhu cầu 

A. liên kết chống ngoại xâm.

B. về thuỷ lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp.

C. phân hóa xã hội sâu sắc.

D. về thuỷ lợi, quản lí xã hội và liên kết chống ngoại xâm.

8. Tác dụng của việc sử dụng nguyên liệu đồng và thuật luyện kim đối với cư dân Việt Nam thời cổ đại là gì ? 

A. Chế tác công cụ lao động phục vụ cho nông nghiệp lúa nước.

B. Đẩy mạnh phát triển ngành thủ công nghiệp.

C. Chế tạo tàu bè phục vụ cho ngành thương nghiệp biển.

D. Phục vụ nhu cầu khai thác khoáng sản.

9.  Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Việt cổ như thế nào ?

A. Phong phú, đa dạng. B. Giản dị, mộc mạc.

C. Đơn giản, sơ khai. D. Lạc hậu, mông muội.

10. Tác dụng của việc sử dụng nguyên liệu đồng và thuật luyện kim đối với cư dân Việt Nam thời cổ đại là gì ? 

A. Chế tác công cụ lao động phục vụ cho nông nghiệp lúa nước.

B. Đẩy mạnh phát triển ngành thủ công nghiệp.

C. Chế tạo tàu bè phục vụ cho ngành thương nghiệp biển.

D. Phục vụ nhu cầu khai thác khoáng sản.

11. Nét tương đồng của văn hóa Chăm-pa và Phù Nam là gì ?

A. Ở nhà sàn, sùng tín Hinđu giáo và Phật giáo.

B. Thờ cúng tổ tiên, thờ cúng các anh hùng có công với làng nước.

C. Theo Phật giáo và Hồi giáo.

D. Chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa. 

12. Điểm khác trong đời sống văn hóa của cư dân Chăm Pa, Phù Nam so với văn Lang - Âu Lạc là 

A. ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ.

B. ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa. 

C. có nguồn gốc từ văn hóa Đông Sơn.

D. sùng tín Hinđu giáo và Phật giáo.

13. Nguyên nhân chủ yếu khiến nghề nông trồng lúa nước trở nên phổ biến vào thời gian đầu của Văn hóa Đông Sơn ?

A.  Đồng thau được sử dụng phổ biến và bắt đầu có công cụ sắt.

B. Cư dân Việt cổ sử dụng trâu bò làm sức kéo là chủ yếu.

C. Nhà nước khuyến khích nhân dân khai phá được những cánh đồng màu mỡ.

D.  Nhờ sự bồi đắp phù sa thường xuyên của sông Mê-kông.

14. Điểm khác nhau trong đời sống kinh tế của cư dân cổ Phù Nam so với cư dân Văn Lang-Âu Lạc và Chăm -Pa là gì ?

A. Kết hợp sản xuất nông nghiệp với làm nghề thủ công.

B. Ngoại thương đường biển rất phát triển.

C. Nông nghiệp lúa nước là chủ yếu. 

D. Biết đến thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước đầu tiên. 

III. YÊU CẦU CỦA GIÁO VIÊN

1. Học sinh dựa vào nội dung trên làm bài ra giấy, viết tay, chụp sản phẩm và gửi cho giáo viên qua facebook, zalo, gmail. Sản phẩm và bài làm của học sinh sẽ được chấm điểm và lấy cột điểm 15 phút.

2. Thời gian nộp bài 17h ngày 23/2/2020.

3. Lưu ý: - Học sinh nộp bài trước thời gian quy định sẽ được cộng thêm điểm 

                - Học sinh không nộp sản phẩm bị trừ 2 điểm vào điểm kiểm tra 15 phút kế tiếp.

4. Học sinh nộp sản phẩm và có những thắc mắc gửi về facebook, zalo, gmail của giáo viên 

   Học sinh nộp bài cho lớp trưởng, lớp trưởng tập hợp bài gửi 1 lần cho giáo viên bộ môn.

  - Cô Phạm Thị Thanh Thúy: + số điện thoại: 0986650046

                                                 + Gmail: phamthanhthuylp@gmail.com

                                                 + Facebook: Thanh Thúy Phạm

  - Thầy Nguyễn Văn Cương: + Số điện thoại: 0947744116

                                                + Gmail: nvancuong116ht@gmail.com

                                                + Facebook: Nguyễn Văn Cương.

Nguồn tin: Nhóm Sử

Từ khóa tìm kiếm: hướng dẫn, tự học, lịch sử, quốc gia

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN