XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ Ở MIỀN NAM. - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

02:31 ICT Thứ tư, 27/01/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » LỊCH SỬ

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ Ở MIỀN NAM.

Thứ sáu - 21/02/2020 08:37
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ Ở MIỀN NAM.
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ Ở MIỀN NAM.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC SỬ 12

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ Ở MIỀN NAM.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT


 II. PHẦN BÀI TẬP

1. Tự luận

 a. Hãy tìm và viết 1 đoạn thơ khoảng 10 câu trong bài thơ  Lá thư Bến Tre của nhà thơ Tố Hữu mà em thấy thích nhất? 

 b. Cho biết đôi nét về nữ tướng Nguyễn Thị Định?

2. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong thời kỳ 1954-1975, sự kiện nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng ở miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

A. “Đồng khởi”. B. Chiến thắng Ấp Bắc.

C. Chiến thắng Vạn Tường. D. Chiến thắng Bình Giã.

Câu 2: Kết quả lớn nhất qua phong trào “Đồng Khởi” là

A. phá vỡ từng mảng lớn bộ máy chính quyền của địch ở nông thôn.

B. lực lượng vũ trang hình thành và phát triển.

C. nông thôn miền Nam được giải phóng.

D. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

Câu 3: Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 là

A. Mỹ thay chân Pháp, thành lập chính quyền tay sai ở miền Nam.

B.  miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mỹ.

C.  miền Bắc được giải phóng, đi lên Chủ nghĩa xã hội.

D.  đất nước bị chia cắt thành 2 miền, với 2 chế độ chính trị-xã hội khác nhau.

Câu 4:  Nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 là

A. cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

B. tiến hành xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

C. cả nước tập trung kháng chiến chống Mỹ-Ngụy ở miền Nam.

D. tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước.

Câu 5: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” 

A. đưa nhân dân lên làm chủ ở nhiều thôn, xã miền Nam.

B. giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ.

C. làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam.

Câu 6:  Mỹ có hành động gì ở miền Nam Việt Nam khi hiệp định Giơnevơ ký kết ?

A. Thi hành các điều khoản của hiệp định Giơ ne vơ

B. Mỹ có âm mưu mở rộng, quốc tế hóa chiến tranh của Pháp.

C. Thay chân Pháp, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. Hỗ trợ Pháp thực hiện Hiệp thương tổng tuyển cử hai miền Nam - Bắc Việt Nam.

Câu 7:  Hậu quả nghiêm trọng nhất mà Mỹ gây ra ở Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ là

A. Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai chế độ khác nhau.

B. cuộc nội chiến giữa cách mạng với lực lượng phe đối lập .

C. cả nước trở thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mỹ.

D. miền Nam Việt Nam trở thành nước TBCN.

Câu 8: Lý do cơ bản dẫn đến tình trạng chia cắt đất nước Việt Nam sau Hiệp định Giơ ne vơ là

A. hai miền Nam - Bắc có sự khác biệt về kinh tế, xã hội.

B. Pháp, Mỹ và tay sai không chịu thi hành Hiệp định Giơnevơ .

C. mâu thuẫn về quyền lợi của các cường quốc ở Việt Nam.

D. Pháp không thực hiện Hiệp thương Tổng tuyển cử.

Câu 9: Cách mạng miền Nam trong những năm 1957 - 1959 gặp khó khăn, thử thách gì?

A. Mỹ và tay sai không chịu thi hành Hiệp định Giơ ne vơ..

B. Lực lượng cách mạng miền Nam đã tập kết ra miền Bắc.

C. Cách mạng hai miền Nam - Bắc chưa có một tổ chức lãnh đạo.

D. Mỹ - Diệm thi hành chính sách khủng bố những người yêu nước.

Câu 10: Sau thắng lợi phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) tổ chức đoàn kiết toàn dân ở miền Nam ra đời, đó là

A. Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam. B. mặt trận dân chủ miền Nam.

C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam.           D. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

 Câu 11: Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) đã đánh dấu bước ngoặt của cách mạng miền Nam, đưa cách mạng miền Nam chuyền từ

A. tiến công chiến lược sang tổng tiến công. B. đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa vũ trang

C. thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. D. khởi nghĩa từng phần sang tổng khởi nghĩa

Câu 12: Vị trí của miền Nam trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước là

A. căn cứ địa. B. tiền tuyến lớn.

C. hậu phương lớn. D. hậu phương tại chổ, tiền tuyến lớn.

Câu 13: Mối quan hệ của cách mạng hai miền Nam - Bắc là

A. mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ.

B. mối quan hệ giữa sản xuất và chiến đấu.

C. mối quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến.

D. mối quan hệ giữa cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 14: Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng miền Nam sau năm 1954 là

A. tiến hành đấu tranh chống Mỹ - Diệm. B. tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C. tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước. D. tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 15: Vai trò của miền Nam trong giai đoạn 1954 - 1975 

A. có vai trò chủ yếu. B. quyết định trực tiếp.

C. có vai trò quan trọng. D. có vai trò quyết định gián tiếp.

Câu 16:  Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng miền Bắc sau năm 1954 là

A. tiến hành đấu tranh chống Mỹ -Diệm. B. tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C. tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước. D. tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.


C. YÊU CẦU CỦA GIÁO VIÊN

1. Học sinh dựa vào nội dung trên làm bài ra giấy, viết tay, chụp sản phẩm và gửi cho giáo viên qua facebook, zalo, gmail. Sản phẩm và bài làm của học sinh sẽ được chấm điểm và lấy cột điểm 15 phút.

2. Thời gian nộp bài 17h ngày 23/2/2020.

3. Lưu ý: Học sinh không nộp sản phẩm sẽ nhận điểm KHÔNG.

4. Học sinh nộp sản phẩm và có những thắc mắc gửi về facebook, zalo, gmail của giáo viên 

   Học sinh nộp bài cho lớp trưởng, lớp trưởng tập hợp bài gửi 1 lần cho giáo viên bộ môn.

  - Lớp 12a3,12a4,12a5,12a6,12a7 nộp bài cho cô Thúy.

  - Lớp 12a1,12a2,12a8 nộp bài cho cô Hoa. 

Nguồn tin: Nhóm Sử

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN