08:57 ICT Chủ nhật, 29/03/2020
TOÀN THỂ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG ĐƯỢC NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 04/2/2019 ĐẾN HẾT THÁNG 02/2020 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH nCoV

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » SINH HỌC

Hướng dẫn ôn tập môn Sinh học - lần 4

Hướng dẫn ôn tập môn Sinh học - lần 4

Hướng dẫn ôn tập môn Sinh học - lần 4.

Hướng dẫn ôn tập môn Sinh học 11

Hướng dẫn ôn tập môn Sinh học 11

Hướng dẫn ôn tập môn Sinh học 11.

Hướng dẫn ôn tập Sinh học 10

Hướng dẫn ôn tập Sinh học 10

Hướng dẫn ôn tập Sinh học 10 - CHUYÊN ĐỀ PHÂN BÀO : NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN.

Hướng dẫn ôn tập - Bài 36: QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ.

Hướng dẫn ôn tập - Bài 36: QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ.

Hướng dẫn ôn tập - Bài 36: QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ.

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP SINH HỌC LỚP 12

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP SINH HỌC LỚP 12

Cách làm bài nghị luận 200 chữ dễ ghi điểm cao.

HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP MÔN SINH HỌC 11

HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP MÔN SINH HỌC 11

HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP MÔN SINH HỌC 11.

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH HỌC 10 CHỦ ĐỀ: NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH HỌC 10 CHỦ ĐỀ: NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH HỌC 10 CHỦ ĐỀ: NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN.

Bài 37: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT - SINH HỌC 12

Bài 37: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT - SINH HỌC 12

Bài 37: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT - SINH HỌC 12.

BÀI 25 :THỰC HÀNH: HƯỚNG ĐỘNG

BÀI 25 :THỰC HÀNH: HƯỚNG ĐỘNG

BÀI 25 :THỰC HÀNH: HƯỚNG ĐỘNG - Sinh học 11.

Bài 21: THỰC HÀNH - ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ Ở NGƯỜI

Bài 21: THỰC HÀNH - ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ Ở NGƯỜI

THỰC HÀNH : ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ Ở NGƯỜI - SINH HỌC 11.

Hướng dẫn tự học môn Sinh 10 - THỰC HÀNH : QUAN SÁT CÁC KỲ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH

Hướng dẫn tự học môn Sinh 10 - THỰC HÀNH : QUAN SÁT CÁC KỲ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH

Hướng dẫn tự học môn Sinh 10 - THỰC HÀNH : QUAN SÁT CÁC KỲ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH.

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


BÀI HỌC GẦN ĐÂY

TẢI CSDL BTTH 7 - TIN HỌC 12

TẢI VỀ CSDL BÀI TẬP THỰC HÀNH 7

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10