BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 6 – CHƯƠNG TRÌNH CON - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

15:33 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » TIN HỌC

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 6 – CHƯƠNG TRÌNH CON

Thứ năm - 23/04/2020 22:40
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 6 – CHƯƠNG TRÌNH CON
  TIN HỌC 11 - CHUYÊN ĐỀ 4

 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 6 – CHƯƠNG TRÌNH CON

Yêu cầu Học sinh học bài, nghiên cứu bài giảng theo đường link:

https://www.youtube.com/watch?v=wqNKZZz2Ymk

https://www.youtube.com/watch?v=50z0erzuFZI

I.   TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

I.1.  Cách viết và sử dụng thủ tục 

Cấu trúc của thủ tục:

Procedure <tên thủ tục> [<danh sách các tham số>];

[<Phần khai báo>]

Begin

[<Dãy các lệnh>]

End;

* Trong đó:

- Phần đầu gồm tên dành riêng và tên thủ tục, danh sách tham số (có thể có hoặc không);

- Phần khai báo: dùng để xác định các hằng, kiểu, biến và cũng có thể xác định các chương trình con khác được sử dụng trong thủ tục.

- Dãy câu lệnh được viết giữa cặp tên dành riêng Begin và End; tạo thành thân thủ tục.

I.2. Cách viết và sử dụng hàm 

Cấu trúc của hàm:

Function <tên hàm>[<danh sách các tham số>]: <kiểu dữ liệu>;

[<Phần khai báo>]

Begin

[<Dãy các lệnh>]

<tên hàm>:= <biểu thức>;

End;

Trong thân hàm cần có lệnh gán giá trị cho tên hàm

<tên hàm>:=<biểu thức>;

II.   CÁC THỦ TỤC CẦN TÌM HIỂU 

- Thủ tục catdan

Type str79=string[79]

procedure catdan(s1:str79; var s2: str79);

begin

           s2:= copy(s1,2,length(s1)-1)+s1[1];

end;

- Thủ tục căn giữa:

procedure cangiua(var s: str79);

var i,n:integer;

Begin

n:=length(s);

n:=(80-n) div 2;

for i:=1 to n do s:=’ ’ +s;

end;

III.   BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ TỰ RÈN LUYỆN

II.1.   Bài tập

 • Phần 1: Yêu cầu học sinh xem kỹ để hiểu 2 thủ tục ở phần 2

 • Phần 2: Học sinh sử dụng pascal thực hiện chương trình có sử dụng thủ tục đã tìm hiểu ở Sgk trang 103+104


II.2.  Hướng dẫn thực hiện bài tập và nộp sản phẩm 

 • Làm bài:

 • Thực hiện chương trình trên máy tính.

 • Lưu chương trình vào 1 thư mục riêng với tên như sau: Lop_TH6_HoTen

Yêu cầu: Hiểu ví dụ và chương trình chạy được

 • Nộp bài: 

+ Học sinh nén thư mục đã làm vào 1 tệp nén với tên như sau: Lop_TH6_HoTen.rar (ví dụ: 11A6_TH6_NguyenVanAn.rar)

+ Gửi tệp nén vào email của lớp trưởng lớp mình.

+ Lớp trưởng mỗi lớp tập hợp bài của lớp mình để trong thư mục mang tên lớp (ví dụ: 11A1_TH6), nén tệp sang dạng *.rar (vd: 11A1_TH6.rar), gửi email đính kèm tệp vừa nén cho GVBM.

 • Thang điểm: 

 • Điểm của chuyên đề 4 này là 50% điểm kiểm tra 15 phút sắp tới

 • Địa chỉ email giáo viên: hezman99@gmail.com

 • Qui cách gửi email: Lớp trưởng mỗi lớp gửi mail theo hướng dẫn sau

+ Tiêu đề email ghi: Chuyên đề 4_Tên lớp_TH6

Ví dụ: Chuyên đề 4_11A1_TH6

+ Đính kèm tệp nén chứa bài làm của học sinh trong lớp.

 • Thời gian nộp bài:

+ 24h ngày 02/05/2020 là hạn cuối nộp bài.

 • Thắc mắc và trao đổi: 

Mọi thắc mắc và trao đổi học sinh liên hệ trực tiếp với GVBM qua zalo hoặc facebook sau:

Họ tên GVBM

Zalo

Facebook

Email

Phạm Ngọc Cảnh

0963667986 

Phạm Ngọc Cảnh

hezman99@gmail.com


Nguồn tin: Nhóm Tin học

TIN BÀI LIÊN QUAN