Hướng dẫn tự học môn Tin học 11 - BÀI TẬP VỚI TỆP – GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CON - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

22:25 EDT Thứ năm, 04/06/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » TIN HỌC

Hướng dẫn tự học môn Tin học 11 - BÀI TẬP VỚI TỆP – GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CON

Thứ hai - 17/02/2020 01:11
Hướng dẫn tự học môn Tin học 11 - BÀI TẬP VỚI TỆP – GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CON
Hướng dẫn tự học môn Tin học 11 - BÀI TẬP VỚI TỆP – GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CON.

TIN HỌC 11 - CHUYÊN ĐỀ 2

 BÀI TẬP VỚI TỆP – GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CON

Yêu cầu :  Học sinh học bài, nghiên cứu bài giảng theo đường link :

http://thptlocphat.edu.vn/Elearning/thaotacvoitep/

https://www.youtube.com/watch?v=cyzrAKtrPtE

https://www.youtube.com/watch?v=ZLkbTPuAhAw

I.   TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I.1.  KIỂU DỮ LIỆU TỆP

I.1.1.  Vai trò của tệp

      Tệp là dãy các dữ liệu cùng kiểu, có các đặc điểm sau: 

 - Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài và không bị mất khi tắt nguồn điện. 

 - Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.

I.1.2.  Phân loại tệp

    * Xét theo tổ chức dữ liệu có 2 loại:

        - Tệp văn bản: là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các kí tự theo mã ASCII.

        - Tệp có cấu trúc: là tệp mà thành phần của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

     * Xét theo cách thức truy cập, có 2 loại:

- Tệp truy cập tuần tự

- Tệp truy cập trực tiếp

I.2.   THAO TÁC VỚI TỆP

I.2.1.  Khai báo tệp văn bản

           Var <tên biến tệp>: text;

         Ví dụ: Var tep1,tep2: text;

I.2.2.  Thao tác với tệp

a. Gắn tên tệp:

Assign(<biến tệp>,<tên tệp>);

b. Mở tệp:

  • Mở tệp để ghi: Rewrite(<biến tệp>);

  •  Mở tệp để đọc: Reset(<biến tệp>);

c. Đọc/Ghi dữ liệu vào tệp:

  • Ghi dữ liệu vào tệp: Write(<biến tệp>,<danh sách kết quả>);

   Hoặc Writeln(<biến tệp>,<danh sách kết quả>);

  • Đọc tệp: Read(<biến tệp>,<danh sách biến>);

    Hoặc Readln(<biến tệp>,<danh sách biến>);

d. Đóng tệp:

           Close(<biến tệp>);

e. Hàm EOF, EOLN

  Eof(<biến tệp>); có giá trị true nếu con trỏ tệp đang ở cuối tệp.

  Eoln(<biến tệp>); có giá trị true nếu con trỏ tệp đang ở cuối dòng.


* Thủ tục: APPEND(biến tệp);

Ý nghĩa: Thủ tục này dùng để mở tập tin đã được gán cho biến tệp bởi Assign. Khi tệp được mở thì cửa sổ tệp định vị ở vị trí kết thúc tệp. Từ đó có thể tuần tự ghi thêm dữ liệu vào cuối tệp.


I.3.   GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CON

* Hướng dẫn học sinh tìm hiểu ví dụ

1. Học sinh tìm hiểu chương trình Tính tổng : an + bm + cp + dq và khái niệm chương trình con ở trang 91, 92 sách giáo khoa. Kết hợp xem bài giảng theo đường link ở trên.

2. So sánh chương trình không sử dụng CTC và có sử dụng CTC, đưa ra lợi ích của việc sử dụng CTC 


1.Khái niệm chương trình con

     Những bài toán  phức tạp có thể phân chia thành nhiều bài nêu nhỏ, mỗi bài nêu nhỏ được phân chia thành nhiều bài nêu nhỏ, quá trình làm “mịn” dần bài toán  như vậy được gọi là cách thiết kế từ trên xuống.

     Khi lập trình để giải các bài nêu có thể chia thành các khối, mỗi khối bao gồm các lệnh để giải 1 bài nêu nào đó, mỗi khối lệnh được xây dựng thành 1 CTC , sau đó chương trình chính  được xây dựng trên các CTC này, cách lập trình như vậy gọi là chương trình có cấu trúc 

     Chương trình con là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi ) từ nhiều vị trí trong chương trình.


* Lợi ích của việc sử dụng CTC

+ Tránh được việc phải viết đi viết lại nhiều lần cùng 1 dãy lệnh;

+ Hổ trợ việc thực hiện các chương trình lớn;

+ Phục vụ cho quá trình trừu tượng  hoá 


II.   BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN

II.1.   Bài tập

Cho tệp DATA.INP, mỗi dòng chứa một số nguyên. Hãy lập trình tính trung bình cộng các số, kết quả ghi vào tệp RESULT.TXT

II.2.  Hướng dẫn thực hiện bài tập và nộp sản phẩm 

- Làm bài:

+ Hoàn thành bài tập trên vào vở tin học 11.

+ Thực hiện chương trình trên máy tính.

- Nộp bài: 

+ Học sinh ghi tên, lớp vào phía trên trang vở bài làm, chụp hình gửi zalo hoặc facebook cho lớp trưởng.

+ Lớp trưởng mỗi lớp tập hợp bài của lớp mình để trong thư mục mang tên lớp (ví dụ: 11A1), nén tệp sang dạng *.rar (vd:11A1.rar), gửi email cho GVBM.

- Thang điểm: 

+ Điểm của chuyên đề 2 này chiếm 30% tổng số điểm trong “Chuyên đề lập trình ứng dụng” sẽ thực hiện ở tuần 29.

- Địa chỉ email giáo viên: hezman99@gmail.com

- Qui cách gửi email: Lớp trưởng mỗi lớp gửi mail theo hướng dẫn sau

+ Tiêu đề email ghi: Chuyên đề 2_Tên lớp

Ví dụ: Chuyên đề 2_11A1

+ Đính kèm file nén là thư mục chứa hình ảnh bài làm của học sinh trong lớp.

- Thời gian nộp bài:

+ 11h ngày 29/02/2020 là hạn cuối nộp bài.

- Thắc mắc và trao đổi: 

Mọi thắc mắc và trao đổi học sinh liên hệ trực tiếp với GVBM qua zalo hoặc facebook sau:

Họ tên GVBM

Zalo

Facebook

Email

Phạm Ngọc Cảnh

0963667986 

Phạm Ngọc Cảnh

hezman99@gmail.com


* Chú ý: một số học sinh chưa nộp bài chuyên đề 1, GVBM gia hạn thêm cho các em có thời gian thực hiện để lấy điểm hệ số 1. Hạn cuối nhận bài chuyên đề 1 là 22/02/2020.

Nguồn tin: Nhóm Tin học

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN