TIN HỌC 11 - CHUYÊN ĐỀ 3: VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

00:04 EDT Thứ sáu, 05/06/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » TIN HỌC

TIN HỌC 11 - CHUYÊN ĐỀ 3: VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON

Thứ ba - 31/03/2020 19:40
TIN HỌC 11 - CHUYÊN ĐỀ 3: VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON
TIN HỌC 11 - CHUYÊN ĐỀ 3: VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON
TIN HỌC 11 - CHUYÊN ĐỀ 3

 VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON

Yêu cầu Học sinh học bài, nghiên cứu bài giảng theo đường link:

https://www.youtube.com/watch?v=wqNKZZz2Ymk

https://www.youtube.com/watch?v=50z0erzuFZI

I.   LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

I.1.  Cách viết và sử dụng thủ tục 

a) Cấu trúc của thủ tục:

Procedure [];

[]

Begin

[]

End;

* Trong đó:

- Phần đầu gồm tên dành riêng và tên thủ tục, danh sách tham số (có thể có hoặc không);

- Phần khai báo: dùng để xác định các hằng, kiểu, biến và cũng có thể xác định các chương trình con khác được sử dụng trong thủ tục.

- Dãy câu lệnh được viết giữa cặp tên dành riêng Begin và End; tạo thành thân thủ tục.

b) Ví dụ về thủ tục

* Ví dụ 1 (trang 97, 98 Sgk):

Program VD_thutuc2;

Uses crt;

Var a, b, i: integer;

Procedure Ve_HCN(chdai, chrong: integer);

Var i,j: integer;

Begin

{Ve canh tren cua hinh chu nhat}

For i:=1 to chdai do write(‘*’);

Writeln;

For j:=1 to chrong-2 do write(‘ ’);

Begin

Write(‘*’);

For i:=1 to chdai-2 do write(‘ ’);

Writeln(‘*’);

End;

For i:=1 to chdai do write(‘*’);

Writeln;

End;

BEGIN {Bat dau chuong trinh chinh}

Clrscr;

Ve_HCN(25,10);

Writeln; Writeln;

Ve_HCN(5,10);

Readln;

Clrscr;

a:=4; b:=2;

For i:=1 to 4 do

Begin

Ve_HCN(a,b);

Readln; clrscr;

a:=a*2; b:=b*2;

end;

Readln;

END.

* Tham số giá trị: có hai chức năng

- Đưa dữ liệu vào cho chương trình con;

- Đưa dữ liệu chương trình con tìm được ra.

* Tham số biến: trong lệnh gọi thủ tục, các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là tên các biến chứa dữ liệu ra được gọi là các tham số biến.

I.2. Cách viết và sử dụng hàm 

a) Cấu trúc của hàm:

Function []: ;

[]

Begin

[]

:= ;

End;

Trong thân hàm cần có lệnh gán giá trị cho tên hàm

:=;

b) Ví dụ về hàm     

 * Ví dụ 1 (trang 101, 102 Sgk)

Program Rutgon_Phanso;

Uses crt;

Var a, tuso, mauso: integer;

Function UCLN(x,y: integer):integer;

Var sodu: integer;

Begin

While y<>0 do

Begin

Sodu:= x mod y;

X:= y;

Y:= sodu;

End;

UCLN:=x;

End;

BEGIN {Bat dau chuong trinh chinh}

Clrscr;

Write(‘Nhap tu so va mau so: ‘); readln(tuso,mauso);

A:=UCLN(tuso, mauso);

If a>1 then

Begin

Tuso:= tuso div a;

Mauso:= mauso div a;

end;

Writeln(tuso:5, ‘/’ ,mauso:5);

Readln;

END.

II.   BÀI TẬP THỰC HÀNH TỰ RÈN LUYỆN

II.1.   Bài tập

 • Phần 1: Học sinh sử dụng pascal thực hiện chương trình ví dụ 1 về thủ tục trong phần I - Sgk trang 97+98 và ví dụ 1 về hàm trong phần I – Sgk trang 101+102.

 • Phần 2: Học sinh sử dụng pascal thực hiện chương trình ví dụ thứ 2 - Hoan_doi (VD_Thambien1) về thủ tục – Sgk trang 99+100 và ví dụ 2 về hàm – Sgk trang 103

II.2.  Hướng dẫn thực hiện bài tập và nộp sản phẩm 

 • Làm bài:

 • Thực hiện 4 chương trình trên máy tính.

 • Mỗi chương trình lưu vào 1 thư mục riêng với tên lần lượt như sau: 

+ ThuTuc_Vd1

+ ThuTuc_Vd2

+ Ham_Vd1

+ Ham_Vd2

Yêu cầu: Hiểu ví dụ và chương trình chạy được

 • Nộp bài: 

+ Học sinh nén từng thư mục đã làm vào 1 tệp nén với tên như sau: Lop_HoTen.rar (ví dụ: 11A6_NguyenVanAn.rar)

+ Gửi tệp nén vào email của lớp trưởng lớp mình.

+ Lớp trưởng mỗi lớp tập hợp bài của lớp mình để trong thư mục mang tên lớp (ví dụ: 11A1), nén tệp sang dạng *.rar (vd: 11A1.rar), gửi email đính kèm tệp vừa nén cho GVBM.

 • Thang điểm: 

 • Hình thức 1: HS chỉ làm phần 1 (ví dụ 1 về thủ tục và hàm) được 70% điểm tối đa.

 • Hình thức 2: HS làm cả phần 1 và phần 2 (ví dụ 1,2 về thủ tục và hàm) được 100% điểm tối đa.

 • Điểm của chuyên đề 3 này chiếm 30% tổng số điểm trong “Chuyên đề lập trình ứng dụng” sẽ thực hiện ở tuần 29.

 • Địa chỉ email giáo viên: hezman99@gmail.com

 • Qui cách gửi email: Lớp trưởng mỗi lớp gửi mail theo hướng dẫn sau

+ Tiêu đề email ghi: Chuyên đề 3_Tên lớp

Ví dụ: Chuyên đề 3_11A1

+ Đính kèm tệp nén chứa bài làm của học sinh trong lớp.

 • Thời gian nộp bài:

+ 24h ngày 15/04/2020 là hạn cuối nộp bài.

 • Thắc mắc và trao đổi: 

Mọi thắc mắc và trao đổi học sinh liên hệ trực tiếp với GVBM qua zalo hoặc facebook sau:

Họ tên GVBM

Zalo

Facebook

Email

Phạm Ngọc Cảnh

0963667986 

Phạm Ngọc Cảnh

hezman99@gmail.com


Nguồn tin: Nhóm Tin học

Từ khóa tìm kiếm: sử dụng, chương trình

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN