CHỦ ĐỀ : CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC GIẢI TÍCH KHỐI 12 – TUẦN 27 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

15:33 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » TOÁN HỌC

CHỦ ĐỀ : CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC GIẢI TÍCH KHỐI 12 – TUẦN 27

Chủ nhật - 05/04/2020 22:23
CHỦ ĐỀ : CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC GIẢI TÍCH KHỐI 12 – TUẦN 27
CHỦ ĐỀ : CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC GIẢI TÍCH KHỐI 12 – TUẦN 27.
CHỦ ĐỀ : CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC

GIẢI TÍCH KHỐI 12 – TUẦN 27


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT :

1/  Phép cộng và phép trừ các số phức.

Cho hai số phức z = a + bi và z’ = a’ + b’i. Ta định nghĩa:

 

2/ Phép nhân số phức.

Cho hai số phức z = a + bi và z’ = a’ + b’i. Ta định nghĩa:

3/ Luỹ thừa của số i.

in  = ir  với r là số dư của n cho 4 

4/ Tổng và tích của hai số phức liên hợp.

(a +bi) + (a – bi) = 2a

(a +bi) (a – bi) = a2 + b2 

5/ Phép chia hai số phức.

  ( nhân cả tử và mẫu với số phức liên hợp của mẫu)

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Dạng 1.  Các phép toán 

Câu 1.  Tìm phần thực, phần ảo của

A. phần thực là 1, phần ảo là 1                             B.  phần thực là 11, phần ảo là 1     

C. phần thực là 1, phần ảo là 3                             D.  phần thực là 11, phần ảo là 3    

Câu 2. Tính biết

A. 4 và 13                       B. 4 và 5                        C. 4 và 0                        D. 13 và 5

Câu 3. Cho số phức . Tìm số phức .

 A. B. C. D.

Câu 4. Cho số phức . Môđun  số phức là  

 A. ;                         B.   ;                         C. 4;                             D. 8.

Câu 5. Cho hai số phức . Tính môđun của số phức

A. B. C. D.

Câu 6. Mô đun của số phức là 

A.                                B.                                 C.                               D.

Câu 7:  Tìm số phức liên hợp của số phức

A. B. C. D.

Câu 8:  Cho số phức . Modun của số phức z là:

A. B. C. D. 2

Câu 9:   Cho số phức . Phần ảo của số z là: 

A.  -7           B.   7 C.  -7i D.  7i

Câu 10. Số nào trong các số sau là số thuần ảo:

A. B. C. D.

Câu 11. Cho số phức z = a + bi (với a, b là các số thực). Xét các phát biểu sau

(1) z² – ² là số thực (2) z² + ² là số ảo        (3) z là số thực (4) |z| – z là bằng 0

Số câu phát biểu đúng là

 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 12. Số phức z = bằng:

   A.                 B.                      C.                        D.

Câu 13. Thu gọn số phức z = ta được:

 A.  z =           B. z =               C. z =             D. z =  

Câu 14.  Số phức nào sau đây là số thực:

 A.     B.       C.         D.

Câu 15.  Số phức nghịch đảo của số phức z = 1 - là:

A.  =         B.     =         C. = 1 +             D. = -1 +

Câu 16. Cho số phức z biết  . Phần ảo của số phức z2

A. . B. -. C. .   D. .


Dạng 2. Giải phương trình tìm z 

Câu 1. Tìm mô đun của số phức z thoả

A. B. C. D.

Câu 2. Cho số phức z thỏa mãn (1 + 2i)z – 5 – 5i = 0. Tìm số phức w =

A. 6 + 2i B. 2 + 6i C. –2 + 6i D. –6 + 2i

Câu 3: cho số phức z thỏa mãn hệ thức: . Tính môđun của

A.  B.                 C.                D. 

Câu 4. Tìm phần ảo của số phức z thỏa phương trình

A.58 B.36 C.2 D.64

Câu 5:  Nghiệm phương trình sau:

A. B.              C.        D.

Câu 6. Phần thực của số phức thỏa mãn

A.                              B.                               C.                                D.

Câu 7. Cho số phức z thỏa mãn:.Tìm mô đun số phức.

  A. 5                                          B.                                       C.                                     D. 4

Câu 8. Cho số phức z thỏa mãn:. Tìm môđun của .

A.                           B.                             C.  8                             D. 4


Dạng 3. Tìm số phức z thoả điều kiện cho trước 

Câu 1.   Số phức z thỏa mãn:

A. 3 + 2i ; B. 3-2i; C. -3 + 2i ; D. -3 -2i.

Câu 2. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 2z + 3(1 – i) = 1 – 9i. Tìm modun của z.

A. |z| = B. |z| = 3 C. |z| = D. |z| = 13

Câu 3. Tính modun của số phức z thỏa mãn (1 + 2i)z + (1 – )i = 15

A. 6 B. 10 C. 4 D. 5

Câu 4. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn (1 – i)z – (2 – i) = 2 + 9i

A. 4 và –3 B. –4 và 3 C. 4 và 3 D. –4 và –3

Câu 5. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn (4 – i)z + (3 + 2i) = 7 + 5i

A. –7 và 2 B. –2 và 7 C. 2 và 7                       D. –2 và –7

Câu 6. Phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn: z + 2 = (1 + 5i)² lần lượt là

A. –10 và –4 B. –8 và –10 C. –3 và 4 D. 4 và –5

             

Yêu cầuHọc sinh ôn tập và làm bài tập trắc nghiệm. Học sinh hoàn thành bài tập trên tài liệu này, gửi cho GVBM trước 17h ngày 10/4/2020

Mọi thắc mắc học sinh liên hệ trực tiếp với GVBM qua facebook hoặc zalo.

Nguồn tin: Nhóm Toán

Từ khóa tìm kiếm: chủ đề, toán số, giải tích

TIN BÀI LIÊN QUAN