CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN ĐẠI SỐ 10 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

07:46 ICT Thứ năm, 21/01/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » TOÁN HỌC

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN ĐẠI SỐ 10

Chủ nhật - 29/03/2020 20:46
CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN ĐẠI SỐ 10
CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN ĐẠI SỐ 10.

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

ĐẠI SỐ 10


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1/ PHƯƠNG SAI

Ly thuyet Phuong sai va do lech chuan trang 123 126 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 1

2/ ĐỘ LỆCH CHUẨN

II. BÀI TẬP MẪU:


Bài 2 ( Trang 128 SGK Toán đại số lớp 10 )

Hai lớp 10C, 10D của một trường Trung học phổ thông đồng thời làm bài thi môn Ngữ văn theo cùng một đề thi. Kết quả thi được thình bày ở hai bảng phân bố tần số sau đây:

Điểm thi Ngữ văn của lớp 10C

128 2

Điểm thi Ngữ văn của lớp 10D

128 3

 

a) Tính các số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn của các bảng phân bố tần số đã cho.

b) Xét xem kết quả làm bài thi của môn Ngữ văn ở lớp nào là đồng đều hơn?

Hướng dẫn.

a) Số trung bình điểm thi Ngữ văn của lớp 10C và 10D tương ứng là

=1/40.(3x5 + 7x6 + 12x7 + 14x8 + 3x9 + 1x10) = 7,25

=1/40.(8x6+18x7+10x8+4x9) = 7,25.

Phương sai bảng điểm thi Văn của hai lớp theo thứ tự là:

                                         S2x = 1,2875                    S2y = 0,7875.

Độ lệch chuẩn theo thứ tự là Sx ≈ 1,1347                     Sy ≈ 0,8874.

b) Qua xem xét các số đặc trung ta thấy điểm trung bình thi văn 2 lớp 10C và 10D là như nhau (đều bằng 7,25). Nhưng phương sai của bảng điểm thi lớp 10D nhỏ hơn phương sai tương ứng ở lớp 10C. Điều đó chứng tỏ kết quả làm bài thi Văn ở lớp 10D đồng đều hơn.

 

Bài 3 ( Trang 128 SGK Toán đại số lớp 10 )

Cho hai bảng phân bố tần số ghép lớp

Khối lượng của nhóm cá mè thứ 1

128 4

Khối lượng của nhóm cá mè thứ 2
128 5

a) Tính các số trung bình cộng của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

b) Tính phương sai của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

c) Xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn?

Hướng dẫn.

a), b) Số trung bình cộng của nhóm cá thứ nhất: 

=1/20.(4x0,7 + 6x0,9 + 6x1.1 + 4x1,3) = 1

Phương sai: S2x=1/20.(4x0,72 + 6x0,92 + 6x1,12 + 4x1,32) – 1 = 0,042

Độ lệch chuẩn: S= 0,2

Đối với nhóm cá thứ hai:

Số trung bình: =1/20.(3x0,6 + 4x0,8 + 6x1 + 4x1,2 + 3x1,4) = 1

Phương sai: S2y=1/20.(3x0,62 + 4x0,82 + 6x12 + 4x1,22 + 3x1,42) – 1 = 0,064

Độ lệch chuẩn: S= √0,0640,064 ≈ 0,25.

 

c) Ta thấy = 1, trọng lượng trung bình hai nhóm cá bằng nhau nhưng S2x < S2y chứng tỏ mức độ phân tán các giá trị so với giá trị trung bình của nhóm cá thứ hai lớn hơn. Nghĩa là khối lượng nhóm cá thứ nhất đồng đều hơn nhóm cá thứ hai.

III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

1/ Tính phương sai của Bảng :

Nhiệt độ trung bình của các tháng 12 thành phố Vinh năm 1961

 đến năm 1990 (30 năm)


Lớp nhiệt độ

Tần suất

[15;17)

[17;19)

[19;21)

[21;23)

16,7

43,3

36,7

3,3

Cộng

100 0/0

Đáp số: Sx2  = 345,82 – 343,36  = 2,46


Xem bài tập mẫu và hoàn thành bài tập tự luyện trên vở Toán, gửi file ảnh bài tập về cho GVBM 

Mọi thắc mắc học sinh liên hệ trực tiếp với GVBM qua facebook hoặc zalo

Giáo viên

zalo

facebook

gmail

Trương Thị Kiều Oanh

0989618560

Trương Thị Kiều Oanh

kieuoanhlp120680@gmail.com

Vũ Thị Dung

0986166258

Dungvu

thuanthanhhieu@gmail.com

Nguyễn Quý Long

0935795984

Nguyễn Quý Long

quylong1984@gmail.com

Trần Thị Ngấn

0386964281

Trần Ngấn

bl2013ngan@gmail.com

Đỗ Thị Thương

0335181344

Đỗ Thương

hoaithuonglp@gmail.com

Đặng Liêm

0937486755

Đặng liêm

dangliem78@gmail.com

Nguyễn Thuý Quỳnh

0982721745

quynhnguyen

quynhnguyen020581@gmail.com

Châu Thị Bảo Trâm

0972807609

Baotram chau

bomvina.chau@gmail.com

Vũ Mai Thái Dương

0349774940

vumaithaiduong

vumaithaiduong@gmail.com

Nguyễn Minh Trí

0937252590

Nguyễn Minh Trí

minhtri25@gmail.com


Nguồn tin: Nhóm Toán

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN