HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KHỐI 10 - CHƯƠNG 4 : BẤT ĐẲNG THỨC - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

14:42 ICT Thứ hai, 18/01/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

XEM NGÀY GIỜ


LIÊN KẾT WEBSITE

Website Sở GD&ĐT Lâm ĐồngTRANG CHỦ » LỚP HỌC TRỰC TUYẾN » TOÁN HỌC

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KHỐI 10 - CHƯƠNG 4 : BẤT ĐẲNG THỨC - BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Thứ hai - 09/03/2020 16:58
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KHỐI 10 - CHƯƠNG 4 : BẤT ĐẲNG THỨC - BẤT PHƯƠNG TRÌNH
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KHỐI 10 - CHƯƠNG 4 : BẤT ĐẲNG THỨC - BẤT PHƯƠNG TRÌNH.
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KHỐI 10

CHƯƠNG 4 : BẤT ĐẲNG THỨC - BẤT PHƯƠNG TRÌNH

I. TỰ LUẬN

§1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 1. Giải các bất phương trình sau

Bài 2 Giải các hệ bpt sau:

a.     b.

§2. DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

Bài 1. Xét dấu các biểu thức sau:

           

Bài 2 Giải các bpt sau:

                         

§3.DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

Bài 1. Xét dấu các biểu thức sau:

Bài 2. Lập bảng xét dấu các biểu thức sau:

§4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI

1. Giải các bpt sau:

2. Giải các bất phương trình sau:

1)           2)           3)

4)                           5)       6)                         

7)         8)                     9)

3. Giải hệ bất phương trình sau: 

2)           3) 4)

5) 6) 7)

4. Các dạng toán có chứa tham số: 

Bài 1: Tìm các giá trị của m để mỗi biểu thức sau luôn dương: 

a) b) c)

Bài 2: Tìm các giá trị của m để mỗi biểu thức sau luôn âm: 

a)   b)                 c)   

Bài 3: Tìm các giá trị của tham số m để mỗi bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi giá trị x: 

a)           b)

Bài 4: Tìm các giá trị của m để phương trình: 

a) có hai nghiệm âm phân biệt

b) có hai nghiệm dương phân biệt.

c) có hai nghiệm trái dấu

II. TRẮC NGHIỆM.

Câu 1: Tìm giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

A.   B.   C.   D.   hoặc

Câu 2: Cặp số là nghiệm của bất phương trình

A. B. C. D.

Câu 3: Nhị thức luôn âm trong khoảng nào sau đây:

A. B. C. D. 

Câu 4: Giải bất phương trình .

A.  . B.  .                                   

C.  .                       D.  .

Câu 5: Nghiệm của bất phương trình là:

A. B. C.     D.

Câu 6: Cho . Tìm điều kiện của a để .

A.   B.  . C.   D.   

Câu 7:  Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 8:  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình  

A.   B.    

C.   D.   

Câu 9:  Cho bảng xét dấu  

                  3          

                    0

Hỏi bảng xét dấu trên là bảng xét dấu của biểu thức nào?

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 10:  Giải bất phương trình  .

A.  .          B.           

C.  .     D.  .                    

Câu 11:  Cho biểu thức f(x) = x2 4x + 3 và a là số thức nhỏ hơn 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.     . B.  . C.   D.  .

Câu 12:  Tập nào sau đây là tập nghiệm của bất phương trình

A.   B.   C.   D.   

Câu 13:  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình  

A.   B.  

C.   D.  

Câu 14:  Tìm tập nghiệm của hệ bất phương trình .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 15:  Cho . Tìm mệnh đề sai.

A.  . B.  Nếu thì .

C.  Nếu thì . D.  .

Câu 16:  Tìm giá trị m để bất phương trình có nghiệm với mọi x.

A.    . B.   . C.      . D.  

Câu 17:  Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A.   là tam thức bậc hai.    B.   là tam thức bậc hai.

C.   là tam thức bậc hai.             D.   là tam thức bậc hai.

Câu 18:  Tìm giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

A.   B.   C.   D.   hoặc

Câu 19:  Tìm giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

A.   hoặc . B.  Không có giá trị m. C.   hoặc . D.   hoặc

Câu 20:  Giải bất phương trình  .

A.  . B.  . C.  .D.  .

Yêu cầuHọc sinh ôn tập lý thuyết, làm bài tập trắc nghiệm và tự luận. Học sinh hoàn thành bài tập trên vở Toán, gửi cho GVBM trước 17h ngày 13/3/2020

Mọi thắc mắc học sinh liên hệ trực tiếp với GVBM qua facebook hoặc zalo

 

Nguồn tin: Nhóm Toán

Từ khóa tìm kiếm: hướng dẫn, ôn tập, đẳng thức

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN