Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn áp dụng từ năm học 2016-2017 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

16:13 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » BỘ QUY CHÊ - QUY TẮC ỨNG XỬ - THPT LỘC PHÁT

Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn áp dụng từ năm học 2016-2017

Thứ năm - 03/11/2016 07:26
Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn áp dụng từ năm học 2016-2017
Nhà trường thông báo đến quý thầy cô hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn áp dụng từ năm học 2016-2017 và quy định các tiêu chí đánh giá giáo án và các loại hồ sơ giáo viên, hồ sơ quản lý của tổ trưởng chuyên môn Năm học 2016-2017.
 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc

 

Số: 130/HD THPTLP

Bảo Lộc, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

                                                                                                          

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

(Áp dụng từ năm học 2016-2017)

-------------------------------------------------

 

Những căn cứ thực hiện:

 • Điều lệ trường THCS, THPT và trường THPT có nhiều cấp học

 • Công văn số: 4325/BGDĐT-GDTrH ngày 1/9/2016 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017;

 • Công văn số 2606/SGDDT- GDTrH ngày 15/9/2016 cua Sở GD&ĐT Lâm Đồng Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017;

 • Hướng dẫn dạy học các môn năm học 2016-2017 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Trường THPT Lộc Phát, hướng dẫn các tổ chuyên môn và giáo viên (GV) thực hiện đúng các quy định về quy chế chuyên môn, gồm các nội dung như sau:

 
 1. Thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy, giáo dục:

Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học đã được BGH nhà trường phê duyệt. Thực hiện dạy đúng, dạy đủ chương trình, bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng, chú ý vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Hướng dẫn HS nắm vững kiến thức, tránh học tủ, học vẹt, dành nhiều thời gian hướng dẫn HS tự học.

 1. Thực hiện các yêu cầu về soạn bài theo quy định, cụ thể:

- Xác định đúng mục đích yêu cầu kiến thức (trọng tâm), kĩ năng, thái độ ... của tiết dạy.

- Hoạt động dẫn nhập, mở bài: Tình huống/câu hỏi/ nhiệm vụ mở đầu gần gũi với kinh nghiệm sống của học sinh tạo được tình huống có vấn đề hấp dẫn, sáng tạo.

- Kiến thức mới được thể hiện rõ ràng, tường minh; gắn với vấn đề/câu hỏi cần giải quyết để học sinh tiếp thu và giải quyết được vấn đề/câu hỏi chính của bài học.

- Có câu hỏi/ bài tập vận dụng  được lựa chọn thành hệ thống, gắn với tình huống thực tiễn; mỗi câu hỏi/bài tập có mục đích cụ thể, nhằm rèn luyện các kiến thức/kĩ năng cụ thể.

- Chuẩn bị thiết bị/tài liệu phù hợp với mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp và kĩ thuật dạy học. GV có cải tiến/sáng tạo phương tiện dạy học mới. Có phương án dành cho học sinh được thao tác trên thiết bị, tài liệu học tập và có tác động rõ rệt đến chất lượng học tập của học sinh.

- Xây dựng được các phương án kiểm tra đánh giá HS trong từng hoạt động học và toàn bài, công cụ đánh giá kiến thức, kĩ năng, thái độ học tập, khả năng giao tiếp... phù hợp với nhiều đối tượng học sinh khác nhau.

- Dự kiến thời gian cho các hoạt động phù hợp

- Sau mỗi tiết dạy có đánh giá ưu điểm, hạn chế và biện pháp cải tiến.

 1. Thực hiện các yêu cầu về kiểm tra, chấm trả bài:

Đổi mới kiểm tra đánh giá HS theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học:

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

- Thực hiện nghiêm túc kiểm tra định kỳ theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề.

Khối 10, 11:

+ Các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD kết hợp hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan theo tỷ lệ 50-50.

+ Các môn Tin, Tiếng Anh trắc nghiệm khách quan (có thể ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 lựa chọn đúng, môn tiếng Anh tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết)

+ Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận, tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Tập trung đánh giá hai kỹ năng quan trọng: kỹ năng đọc hiểu văn bản và kỹ năng viết văn bản. Đề kiểm tra gồm hai phần: đọc hiểuviết (làm văn), trong đó tỉ lệ điểm của phần viết nhiều hơn phần đọc hiểu.

+ Môn TD, GDQP AN kiểm tra theo đặc thù bộ môn. Trong kiểm tra bài cần phải đánh giá hiệu quả của việc giáo dục tình cảm hứng thú, thái độ tích cực, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức cố gắng vươn lên trong học tập của học sinh, không chỉ thiên về đánh giá thành tích chuyên môn.

+ Môn Công nghệ: đánh giá thông qua sản phẩm, các bài thuyết trình, video clip,…

Khối 12: Điều chỉnh kiểm tra đánh giá theo tinh thần kỳ thi THPT QG 2017. Các tổ CM xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm với các mức độ nhận thức khác nhau để tạo ngân hàng đề dùng chung trong tổ bộ môn.

- Chấm trả bài kịp thời. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kì không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lí thì có thể cho học sinh kiểm tra lại.

 1. Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn:

-  Tham gia đầy đủ SH tổ CM, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt nhà trường, ghi chép đầy đủ.

- Chủ động, tích cực góp ý xây dựng tổ/nhóm chuyên môn, có nhiều đóng góp thiết thực, có hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục và giúp đỡ đồng nghiệp.

- Phát huy SKKN, giải pháp hữu ích

 1. Thí nghiệm, sử dụng đồ dùng dạy học, thực hành thí nghiệm theo quy định

Cần sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị dạy học tối thiểu đã qui định. Có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm nếu xét thấy cần thiết với nội dung học và phù hợp với đối tượng HS. Tích cực vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh.

 1. Tự học, tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Chủ động tự học, tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh;  

- Thực hiện đúng BDTX, tự bồi dưỡng thường xuyên

- Phấn đầu đạt chuẩn và trên chuẩn

 1. Tuân thủ các quy định về dạy thêm, học thêm.

- Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Công văn số 1502/SGDĐT-GDTrH ngày 15/11/2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm, học thêm.

 1. Tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;

9. Công tác phối hợp

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên trong dạy học và giáo dục học sinh;

10. Công tác báo cáo

- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình dạy học và  giáo dục với BGH nhà trường.

Trên đây là hướng dẫn và cụ thể hóa việc thực hiện những quy định cơ bản của quy chế chuyên môn để áp dụng từ năm học 2016-2017. Đề nghị các tổ chuyên môn và GV thực hiện nghiêm túc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh yêu cầu mới hoặc có những chỗ nào không rõ, cần kịp thời phản ánh về lãnh đạo nhà trường để điều chỉnh và bổ sung.

                      

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

Nơi gửi:

 • Các PHT

 • Các tổ trưởng, tổ phó CM (để thực hiện)

 • Website

 • Lưu.                                                                   

                                             


 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Số: 134/THPT LP

 

Bảo Lộc, ngày 20 tháng  10 năm 2016

 

QUY ĐỊNH

Các tiêu chí đánh giá giáo án và các loại hồ sơ giáo viên,  

hồ sơ quản lý của tổ trưởng chuyên môn

Năm học 2016-2017

 

I. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy định này xác định các tiêu chuẩn của một giáo án đạt yêu cầu được duyệt để giảng dạy trên lớp; trách nhiệm kiểm tra, giám sát của BGH, TTCM đối với việc soạn giáo án của giáo viên.

2.  Quy định này xác định các tiêu chí đánh giá, xếp loại hồ sơ của giáo viên. Xác định hồ sơ quản lý chuyên môn của tổ trưởng.

3. Quy định này được áp dụng cho giáo viên trường THPT Lộc Phát từ Học kỳ I năm học 2016-2017

 

II. Những quy định cụ thể và cách đánh giá, xếp loại giáo án, hồ sơ giáo viên

 1. Giáo án

 1. Về hình thức: (2điểm)

 • Khổ giấy giấy A4, viết/ đánh máy theo khổ dọc.

 • Giáo án đúng mẫu: phải có đủ các đề mục theo quy định và thống nhất thể thức trình bày theo tổ/nhóm chuyên môn. Có bìa chính, bìa phụ, có nhãn, đầy đủ thông tin. (1đ)

 • Trình bày rõ ràng, khoa học, đẹp. Không sai lỗi chính tả. (1đ)

 1. Về nội dung: (8 điểm)

 • Xác định đúng mục đích yêu cầu kiến thức (trọng tâm), kĩ năng, thái độ ... của tiết dạy. (1đ)

 • Hoạt động dẫn nhập, mở bài: Tình huống/câu hỏi/ nhiệm vụ mở đầu gần gũi với kinh nghiệm sống của học sinh tạo được tình huống có vấn đề hấp dẫn, sáng tạo. (1đ)

 • Kiến thức mới được thể hiện rõ ràng, tường minh; gắn với vấn đề/câu hỏi cần giải quyết để học sinh tiếp thu và giải quyết được vấn đề/câu hỏi chính của bài học. (1đ)

 • Có câu hỏi/ bài tập vận dụng  được lựa chọn thành hệ thống, gắn với tình huống thực tiễn; mỗi câu hỏi/bài tập có mục đích cụ thể, nhằm rèn luyện các kiến thức/kĩ năng cụ thể. (1đ)

 • Chuẩn bị thiết bị/tài liệu phù hợp với mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp và kĩ thuật dạy học. GV có cải tiến/sáng tạo phương tiện dạy học mới. Có phương án dành cho học sinh được thao tác trên thiết bị, tài liệu học tập và có tác động rõ rệt đến chất lượng học tập của học sinh. (1đ)

 • Xây dựng được các phương án kiểm tra đánh giá HS trong từng hoạt động học và toàn bài, công cụ đánh giá kiến thức, kĩ năng, thái độ học tập, khả năng giao tiếp... phù hợp với nhiều đối tượng học sinh khác nhau. (1đ)

 • Dự kiến thời gian cho các hoạt động phù hợp (1đ)

 • Sau mỗi tiết dạy có đánh giá ưu điểm, hạn chế và biện pháp cải tiến. (1đ)

 1. Sổ điểm:

 • Đầy đủ (5đ): Học sinh đủ số cột điểm theo qui định từng tháng/học kì/năm học.

 • Chính xác (5đ): Vào điểm đúng qui chế, chính xác, không cắt dán, tẩy xóa.

 1. Lịch báo giảng:

 • Đầy đủ (3đ): Lên lịch báo giảng đầy đủ, kể cả tiết dạy thay/ dạy bù, các tiết dạy bồi dưỡng HS Giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém...

 • Chính xác (5đ): Đúng PPCT; khớp với sổ ghi đầu bài trên lớp, có giá trị đích thực cho giáo viên lên lớp/ giáo viên dạy thay

 • Hình thức (2đ): Rõ ràng, sạch đẹp không tẩy xóa, dễ kiểm tra.

 1. Sổ dự giờ

 • Đầy đủ (2đ): Đủ số lượng dự giờ theo qui định từng tháng/học kì/năm học

 • Khoa học (5đ): Ghi chép rõ ràng nội dung kiến thức, những vần đề cần trao đổi rút kinh nghiệm

 • Hiệu quả (3đ): Có ghi nhận xết ưu – khuyết điểm và từng phần cả bài; đánh giá, xếp loại.

 1. Sổ hội họp/ sinh hoạt chuyên môn:

 • Đầy đủ (5đ): Ghi chép đầy đủ nội dung các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chuyên môn.

 • Khoa học, hiệu quả (5đ): Các nội dung, tư liệu được ghi rõ ràng, dễ hiểu, dễ tra cứu.

 1. Kế hoạch cá nhân

 • Hình thức(3đ): Rõ ràng, sạch đẹp không tẩy xóa, dễ tra cứu.

 • Khoa học (7đ): Có kế hoạch công tác trọng tâm, kịp thời, sử dụng hiệu quả.

 1. Quy định về cách đánh giá :

 • Cách tính: ĐTB = Trung bình cộng của tổng các điểm đạt được của các loại hồ sơ (điểm từng tiêu chuẩn có thể cho đến 0,25 điểm ). Nếu thiếu mỗi loại sổ thì đạt 0 điểm/ sổ; vẫn cộng và chia trung bình.

 • Xếp loại:

+ Tốt : 9-10 điểm

+ Khá : 7 – 8,5 điểm

+ Đạt YC : 5 – 6,5 điểm

+ Chưa đạt YC : dưới 50 điểm

 • Điều kiện khống chế: Giáo án tốt thì phần nội dung phải đạt từ 7 điểm trở lên  và không có tiêu chí nào dưới 0.5 điểm. Hồ sơ tốt thì giáo án phải được xếp loại tốt và không có hồ sơ nào xếp loại trung bình.

III. Hồ sơ quản lý chuyên môn của tổ trưởng

Gồm 7 tập hồ sơ khổ giấy A4, gồm:

 1. Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn (theo mẫu+kế hoạch tháng+ các KH hoạt động khác + theo dõi, kết quả thực thiện)

 2. Kế hoạch dạy học hai buổi các khối lớp(CK, PĐ, BD HSG, TC)

 3. Kế hoạch kiểm tra  + kết quả học tập bộ môn của HS

 4. Hồ sơ lưu ma trận, các đề kiểm tra, đáp án môn học các khối lớp.

 5. Hồ sơ BD TXGV gồm kế hoạch, các bài thu hoạch, báo cáo, bảng điểm...

 6. Sổ ghi các biên bản họp tổ.

 7. Hồ sơ lưu các văn bản quản lý – chỉ đạo chuyên môn liên quan.

Cách đánh giá các loại hồ sơ:

 • Hình thức(2đ): Theo mẫu, trình bày rõ ràng, sạch đẹp không tẩy xóa, dễ tra cứu.

 • Khoa học (5đ): Có kế hoạch công tác trọng tâm, kịp thời.

 • Hiệu quả (3đ):  Sử dụng sổ có hiệu quả

Xếp loại:

+ Tốt : 9-10 điểm

+ Khá : 7 – 8,5 điểm

+ Đạt YC : 5 – 6,5 điểm

+ Chưa đạt YC : dưới 50 điểm

Lưu ý:

TTCM nộp các loại hồ sơ trên về nhà trường trước kì họp ban thi đua vào cuối tháng12 và tháng 5 để bình xét thi đua.

Hồ sơ quản lý tổ CM do TTCM cập nhật, lưu trữ và tra cứu hàng năm.

 

IV.  Tổ chức thực hiện:

Ban giám hiệu thực hiện kiểm tra việc soạn giáo án của TTCM và của giáo viên theo kế hoạch.

TTCM kiểm tra giáo án giáo viên định kỳ trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, phải nhận xét, đánh giá về nội dung, hình thức và chất lượng của giáo án (ghi trực tiếp vào giáo án và sổ sinh hoạt chuyên môn của tổ). Nếu giáo án không đảm bảo yêu cầu thì phải có biện pháp nhắc nhở nghiêm khắc, điều chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời.

TTCM và giáo viên thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung trong quy định này và quy chế chuyên môn của ngành, của nhà trường. Chịu sự kiểm tra của nhà trường và của các cấp có thẩm quyền.

Đề nghị các đồng chí giáo viên bộ môn, TTCM nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- PHT;

- TT,TPCM;

- Website;

  - Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 
 
 

Nguyễn Hoàng Chương

 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Dạy tức là học hai lần. (G. Guibe)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL HOC_TAP

TẢI VỀ

tải về

tải về
Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23/03/2021 vừa qua Đoàn trường THPT Lộc Phát đã tổ chức thành công Hoạt động trải nghiệm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thành phố Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2021) qua đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí...

Xem chi tiết...