Nội quy tiếp công dân năm học 2014-2015 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

18:55 ICT Thứ hai, 25/05/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » BỘ QUY CHÊ - QUY TẮC ỨNG XỬ - THPT LỘC PHÁT

Nội quy tiếp công dân năm học 2014-2015

Thứ sáu - 09/01/2015 15:41
Nội quy tiếp công dân năm học 2014-2015
Nội quy tiếp công dân năm học 2014-2015 - Kèm theo quy định sô 71/QĐ - THPTLP.
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
Số: 71/QĐ-THPTLP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảo Lộc,  ngày 24 tháng 01 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành nội quy tiếp công dân
 
       - Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT được quy định trong điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;
       - Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 – 2013 của Sở GD & ĐT Lâm Đồng;
       - Căn cứ  Nghị quyết số 14/THPTLP của hội nghị Cán bộ - Nhà giáo – Người lao động  năm học 2012 – 2013 trường THPT Lộc Phát;
       - Xét đề nghị của hội đồng giáo dục nhà trường.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này nội quy tiếp công dân của trường THPT Lộc Phát.
Điều 2. Nội quy này được áp dụng từ năm học 2012 – 2013 và thay thế cho nội quy tiếp công dân của các năm học trước đây.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
 
 

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Lâm Đồng;
- BGH;
- Các đoàn thể;
- TTCM;
- BĐDCMHS;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Hoàng Chương
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nội quy tiếp công dân năm học 2014-2015


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

________________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

(Ban hành kèm theo quyết định số 71/QĐ THPTLP)


 1. Đối với công dân đến liên hệ tại Nhà trường:

 1. Trang phục phải chỉnh tề, xuất trình giấy tờ cá nhân (giấy CMND, giấy mời, giấy hẹn…) cho cán bộ tiếp công dân;

 2. Thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân;

 3. Trình bày trung thực, khách quan, chính xác, ngắn gọn những nội dung trao đổi, đóng góp xây dựng, phản ánh hoặc khiếu nại, tố cáo;

 4. Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chứng cứ có liên quan khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cán bộ tiếp công dân;

 5. Không được lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự nơi tiếp công dân, không vu cáo, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ; không mang các chất dễ cháy, nổ, chất độc, hung khí ... vào nơi tiếp công dân.

 1. Đối với cán bộ tiếp dân của Nhà trường:

 1. Có thái độ tiếp xúc văn minh, lịch sự, ân cần chu đáo, không gây phiền hà cho công dân;

 2. Lắng nghe, giải thích, hướng dẫn cho dân giải quyết các công việc theo đúng thẩm quyền;

 3. Trường hợp dân có phản ánh, khiếu nại, tố cáo hướng dẫn đúng quy trình quy định; hướng dẫn dân gởi đơn đến đúng cấp có thẩm quyền. Nếu đơn thuộc thẩm quyền của Nhà trường giải quyết thì nhận đơn;

 4. Khi tiếp dân phải ghi chép nội dung vào sổ tiếp công dân;

 5. Báo cáo, đề xuất ý kiến với hiệu trưởng để giải quyết, xử lý những nội dung tiếp công dân.

 1. Những trường hợp không tiếp và không nhận đơn:

 1. Trang phục không chỉnh tề, thiếu tôn trọng cán bộ tiếp công dân;

 2. Người đang trong tình trạng say rượu, bia, sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện, mang theo các vật ghi tại điểm 5 mục I của nội quy này;

 3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; người đại diện không hợp pháp;

 4. Thời gian khiếu nại và thời hạn khiếu nại đã hết; việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. / .

Hiệu trưởng


NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Từ khóa tìm kiếm: công dân, năm học, quy định
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI CSDL BTTH 8 - TIN HỌC 12

TẢI VỀ CSDL BÀI TẬP THỰC HÀNH 8

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10