Quy chế phối hợp giữa BGH và Đoàn trường - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

12:36 EDT Thứ ba, 26/05/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » BỘ QUY CHÊ - QUY TẮC ỨNG XỬ - THPT LỘC PHÁT

Quy chế phối hợp giữa BGH và Đoàn trường

Thứ sáu - 09/01/2015 03:10
Quy chế phối hợp giữa BGH và Đoàn trường
Quy chế phối hợp giữa BGH và Đoàn trường (NH:2014-2015)
Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Trường THPT Lộc Phát

Số 09/QCPH - THPTLP

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Bảo Lộc,  ngày 10 tháng 10 năm 2014

 
QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN GIÁM HIỆU
VÀ BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
 

-   Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
-  Thực hiện Chỉ thị số 30 – CT/TƯ ngày 18/02/1998 của BCH TW về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
-  Căn cứ vào Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/09/1998 của Chính phủ  ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.
-  Căn cứ vào điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học bàn hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Ban giám hiệu và BCH Đoàn trường THPT Lộc Phát thống nhất đề ra quy chế phối hợp hành động trong công tác quản lý Nhà trường, chỉ đạo hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên như sau.
Phần I: Vai trò và trách nhiệm của BGH đối với Đoàn TNCS                   Hồ Chí Minh.
Điều 1: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng ngoài nhiệm vụ, quyền hạn được        quy định tại điều 19 của Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông    nhiều cấp học, còn có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức   Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động nhằm giúp Nhà trường thực hiện công tác giáo dục toàn diện.
Điều 2: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có trách nhiệm lắng nghe ý kiến,      phản ánh, góp ý của cán bộ, đoàn viên – thanh niên.
Điều 3: BGH tạo điều kiện thuận lợi cho BCH Đoàn trường tham gia quản lý trường học theo quy định hiện hành.
Điều 4: BGH cùng với BCH Đoàn trường tổ chức, tuyên truyền, giáo dục    cán bộ đoàn viên – thanh niên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của Đoàn thanh niên các cấp đề ra.
Điều 5: Hàng năm BGH có kế hoạch hỗ trợ cho Đoàn trường một khoản kinh phí nhất định để Đoàn trường hoạt động có hiệu quả hơn. (Sau khi đã được hội đồng Nhà trường thông qua tại quy chế chi tiêu nội bộ).
 
Phần II: Vai trò, trách nhiệm của BCH Đoàn trường với BGH Nhà trường.
Điều 1: Hàng tháng BCH Đoàn trường phải trình với Cấp ủy – BGH – Hội đồng sư phạm Nhà trường về chủ trương, kế hoạch hoạt động của Đoàn; Thường xuyên báo cáo về diễn biến, tư tưởng, nhận thức của cán bộ đoàn viên – thanh niên.
Điều 2: BCH Đoàn trường có trách nhiệm tham gia, kiến nghị với BGH Nhà trường trong các trường hợp sau:
- Xây dựng chương trình năm học – kế hoạch phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.
- Phối hợp với Nhà trường trong công tác giữ gìn nếp dạy – học.
- Phối hợp với Nhà trường trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Phối hợp với Nhà trường trong công tác hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Phối hợp với Nhà trường trong công tác hoạt động hướng nghiệp.
- Phối hợp với Nhà trường trong công tác phòng chống bạo lực học đường, giữ gìn trật tự ATGT đường bộ, phòng chống TNXH, phòng chống ma túy HIV – AIDS.
- Phối hợp với nhà trường trong công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với đoàn viên – thanh niên trong Nhà trường.
- Phối hợp với Nhà trường trong việc thực hiện quyền lợi và chế độ của cán bộ Đoàn – Hội .
- Tham gia các hội đồng lương, thi đua khen thưởng và kỷ luật,…
          Quy chế này đã được hội nghị liên tịch: BGH – BCH Đoàn trường thông qua ngày 10/10/2014./.

 
 
Nơi nhận:                                             Bí thư đoàn trường                                Hiệu Trưởng
-          Ban giám hiệu.
-          Thành đoàn Bảo Lộc.
-          BCH Đoàn trường.                    NGUYỄN QUÝ LONG                             NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
-          Tổ trưởng chuyên môn.
-          Lưu VT.
 
 
 Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Từ khóa tìm kiếm: quy chế, phối hợp
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

“Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện.” - (Vijaya Lakshmi Pandit)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI CSDL BTTH 8 - TIN HỌC 12

TẢI VỀ CSDL BÀI TẬP THỰC HÀNH 8

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10
Công văn số 859/SGDĐT-KHTC ngày 25/5/2020 V/v lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Công văn số 859/SGDĐT-KHTC ngày 25/5/2020 V/v lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; - Các đơn vị trực thuộc Sở. Sở GDĐT gửi Công văn số 859/SGDĐT-KHTC ngày 25/5/2020 V/v lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu chỉ đạo thực hiện.

Xem chi tiết...