Đề thi và hướng dẫn chấm môn Vật Lý 11 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

16:35 EDT Chủ nhật, 31/05/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN - HD CHẤM CÁC MÔN THI 2015-2016

Đề thi và hướng dẫn chấm môn Vật Lý 11

Thứ hai - 21/12/2015 21:43
Đề thi và hướng dẫn chấm môn Vật Lý 11
Đáp án và hướng dẫn chấm môn VẬT LÝ lớp 11 (HK1-NH:2015-2016). Đề thi và đáp án các môn thi khác sẽ được nhà trường cập nhật thường xuyên, nhanh nhất sau mỗi buổi thi.
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT Môn: VẬT LÍ – KHỐI 11

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC (Học sinh làm bài trên giấy thi)

Mã đề: 129


 1. Chọn câu trả lời đúng nhất tương ứng với mỗi câu hỏi để điền vào bảng sau đây (3đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Trả lời

                   

Câu 1:  Khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số DT – 830B để đo cường độ dòng điện một chiều cỡ vài chục miliAmpe , núm xoay trên đồng hồ phải đặt ở vị trí nào ?

A. 20 trong khu vực DCV. B. 20m trong khu vực DCA.

C. 20m trong khu vực DCV. D. 20 trong khu vực DCA.

Câu 2:  Ghép song song 3 pin giống nhau loại 9 V – 3 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

A. 9 V – 3 Ω. B. 9 V – 1 Ω. C. 3 V – 3  Ω. D. 3 V – 1 Ω.

Câu 3:  Ấm đun nước siêu tốc có ghi 220V – 1500W, tính tiền điện phải trả trong 30 ngày nếu mỗi ngày đun nước 1 lần và mỗi lần đun trong 3 phút. Giá điện là 2500đ/1kwh.

A. 6 525đ. B. 5 000đ. C. 5 625đ. D. 2 565đ.

Câu 4:  Dòng điện được định nghĩa là

A. dòng chuyển động của các điện tích.

B. dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện tích.

C. là dòng chuyển dời có hướng của các electron.

D. là dòng chuyển dời có hướng của các ion.

Câu 5:  Đặt vào hai đầu tụ điện hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được điện lượng 2.10-5 C. Điện dung của tụ là

A. 2 F. B. 2 nF. C. 2 mF. D. 2 μF.

Câu 6:  Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch được tính theo công thức nào sau đây ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 7:  Nhiệt lượng tỏa ra trong 2 phút khi một dòng điện 2A chạy qua một điện trở thuần 100 Ω là

A. 24 J. B. 24000 kJ. C. 400 J. D. 48 kJ.

Câu 8:  Ghép 3 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện độ 3 V và điện trở trong 1 Ω. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin thu được là

A. 9 V và 1/3 Ω. B. 3 V và  1/3 Ω. C. 3 V và 3 Ω. D. 9 V và 3 Ω.

Câu 9:  Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5 Ω. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

A. 0,5 A. B. 3 A. C. 0,25 A. D. 2 A.

Câu 10:  Nhận xét nào sau đây đúng? Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện của toàn mạch

A. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở mạch ngoài.

B. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.

C. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn.

D. tỉ lệ thuận với điện trở trong của nguồn.


II. Biến đổi các công thức dưới đây để suy ra biểu thức của đại lượng cần tìm và ghi đơn vị (1,5đ)

Công thức

Đại lượng suy ra

Đơn vị

( của tất cả các đại lượng)

U =

 

       

=


 

r =

 

III. Ghép nội dung ở 2 cột để được phát biểu đúng (1,5đ)

 1. Hạt tải điện dương chuyển động ...

 2. Dòng điện trong kim loại ...


 1. Dòng điện trong chất điện phân ...

 2. Dòng điện trong chất khí ...


 1. Hạt tải điện âm chuyển động ...


 1. Tia lửa điện và hồ quang điện ...

 1. là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác dụng của điện trường.

 2. là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương và ion âm theo hai chiều ngược nhau.

 3. ngược chiều điện trường.

 4. là quá trình phóng điện trong chất khí.


 1. là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, các electron ngược chiều điện trường.


 1. cùng chiều điện trường.


Trả lời ...........................................................................................................................................................


V. Tự luận: (4đ)

Bài 1.(2,5đ) Cho mạch điện như hình vẽ, với R1 = R2 = 10Ω; R3 = 20Ω.  Hai nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện 3V điện trở trong 1Ω.


Bài 2. (1đ) Điện phân dung dịch AgNO3 với cực dương bằng bạc, thời gian điện phân là 10phút , người ta thấy khối lượng kim loại bám vào cực âm là 6,48 gam. Tính cường độ dòng điện ?(Khối lượng mol nguyên tử của bạc là 108g).

Bài 3. (0,5đ) Em hiểu biết được gì về hiện tượng “ sét ” trong tự nhiên ?

 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT


ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016

Môn: VẬT LÝ – KHỐI 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Học sinh làm bài trên giấy thi)


ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

 

I. Trắc nghiệm 3đ (mỗi ý đúng 0,3đ).

Ðáp án : 147

1. A 2. B 3. C 4. D 5. A 6. D 7. B 8. B 9. D 10. C

 

Ðáp án : 129

1. B 2. B 3. C 4. B 5. D 6. C 7. D 8. D 9. A 10. A

 

Ðáp án : 132

1. D 2. D 3. A 4. C 5. D 6. A 7. B 8. B 9. B 10. C

 

Ðáp án : 179

1. C 2. D 3. C 4. A 5. A 6. D 7. D 8. B 9. B 10. B

 

II. Biến đổi các công thức dưới đây để suy ra biểu thức của đại lượng cần tìm và ghi đơn vị (1,5đ)

 

Ðáp án 147:

Công thức

Đại lượng suy ra

Đơn vị

( của tất cả các đại lượng)

U = (0,25đ)

P (W); U(V); R(Ω)  (0,25đ)

       

(0,25đ)

; α(K-1) ; Δt(K) (0,25đ)

I = (0,25đ)

I(A); UN(V); (V); r(Ω) (0,25đ)

 

Ðáp án 129:  

Công thức

Đại lượng suy ra

Đơn vị

( của tất cả các đại lượng)

U = (0,25đ)

P (W); U(V); R(Ω)  (0,25đ)

       

(0,25đ)

; α(K-1) ; Δt(K) (0,25đ)

r = (0,25đ)

I(A); (V); r(Ω); R(Ω)   (0,25đ)

 

Ðáp án : 132

Công thức

Đại lượng suy ra

Đơn vị

( của tất cả các đại lượng)

I =          (0,25đ)


P (W); I(A); R(Ω)  (0,25đ)

R =   (0,25đ)

R1; R2; R(Ω)   (0,25đ)

RN =    (0,25đ)

I(A); (V); r(Ω); R(Ω)   (0,25đ)

 

Ðáp án : 179

Công thức

Đại lượng suy ra

Đơn vị

( của tất cả các đại lượng)

I =   (0,25đ)

Q(J); R(Ω); t(s); I(A)  (0,25đ)

R =   (0,25đ)

R1; R2; R(Ω)   (0,25đ)

r = (0,25đ)

I(A); UN(V); (V); r(Ω) (0,25đ)

 

III. Ghép nội dung ở 2 cột để được phát biểu đúng (1,5đ):

 

Ðáp án 147:  1e ; 2f; 3a; 4b; 5c; 6d. (mỗi ý đúng 0,25đ)

 

Ðáp án 129:  1f; 2a; 3b; 4e; 5c, 6d.

 

Ðáp án 132: 1b; 2c; 3d; 4e; 5f; 6a.

 

Ðáp án 179: 1c; 2d; 3e; 4f; 5a; 6b.

 

IV. Tự luận: (4đ)

Mã đề 147 và 179

Bài 1.(2,5đ)

Theo hình vẽ ta có mạch ngoài: RN = (R1 ss R2) nt R3

(0,25đ)

(0,25đ)

Suất điện động và điện trở trong của bộ là:

(0,25đ)

(0,25đ)

 1. Theo định luật Ôm đối với toàn mạch ta có cường độ dòng điện trong mạch chính là:

            I = (công thức 0,25đ, kết quả 0,25đ)

 1. Hiệu điện thế mạch ngoài là: UN = IRN = 15 (V)    (0,25đ)

 • Dòng điện qua R3 bằng dòng điện trong mạch chính (0,25đ)

 • Công suất tỏa nhiệt trên R3 là:P3 = I2R3 = 8,4375 (W)  (công thức 0,25đ; kết quả 0,25đ)

(Có thể tính cách khác nếu đúng vẫn cho đủ số điểm)

Bài 2. (1đ)

Theo định luật Fa-ra-đây ta có: (0,25đ)

Xác định được: A = 64(g); n = 2; F = 96500 C/mol; I = 3A (0,25đ)

Thời gian điện phân là: (công thức 0,25đ, kết quả 0,25đ)

 

Mã đề 129 và 132

Bài 1.(2,5đ)

Theo hình vẽ ta có mạch ngoài: RN = (R1 nt R2) ss R3

(0,25đ)

(0,25đ)

Suất điện động và điện trở trong của bộ là:

(0,25đ)

(0,25đ)

 1. Theo định luật Ôm đối với toàn mạch ta có cường độ dòng điện trong mạch chính là:

            I = (công thức 0,25đ, kết quả 0,25đ)

 1. Hiệu điện thế mạch ngoài là: UN = IRN = 5 (V)    (0,25đ)

 • Hiệu điện thế hai đầu R3 bằng hiệu điện thế mạch ngoài: (0,25đ)

 • Công suất tiêu thụ trên R3 là: P3 = = 1,25(W) (công thức 0,25đ; kết quả 0,25đ)

(Có thể tính cách khác nếu đúng vẫn cho đủ số điểm)

Bài 2. (1đ)

Theo định luật Fa-ra-đây ta có: (0,25đ)

Xác định được: A = 108(g); n = 1; F = 96500 C/mol; t = 600s  (0,25đ)

Cường độ dòng điện là: (công thức 0,25đ, kết quả 0,25đ)

 

Bài 3. (0,5đ)

 • Sét là hiện tượng phóng điện trong không khí xảy ra khi cường độ điện trường giữa hai đám mây hoặc giữa đám mây với mặt đất đủ lớn ( khoảng 3.106 V/m).

 • Người ta gọi tia sáng chói là chớp, tiếng nổ nghe thấy sau đó là sấm ( do ánh sáng truyền đi nhanh hơn âm thanh).

 • Học sinh có thể nêu một vài ý về nguyên nhân gây ra sét, lợi ích và tác hại của sét, cách hạn chế tác hại của sét ... 

Tác giả bài viết: Admin

Từ khóa tìm kiếm: hướng dẫn, nhà trường, thường xuyên
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

“Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế.”- (Philoxêne De Cythere)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI CSDL BTTH 8 - TIN HỌC 12

TẢI VỀ CSDL BÀI TẬP THỰC HÀNH 8

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10
Xúc động những bức thư bạn bè tiễn đưa nam sinh mất vì cây đổ

Xúc động những bức thư bạn bè tiễn đưa nam sinh mất vì cây đổ

Bạn bè cùng lớp, cùng trường đã viết những bức thư xúc động gởi N.T.K. - học sinh lớp 6.8 Trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM) - không may qua đời trong vụ cây phượng đổ trong sân trường.

Xem chi tiết...