Đề thi và đáp án môn Địa Lý 10. - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

05:52 ICT Thứ tư, 08/07/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2016-2017

Đề thi và đáp án môn Địa Lý 10.

Thứ hai - 08/05/2017 16:50
Đề thi và đáp án môn Địa Lý 10.
Nhà trường thông báo Đề thi và đáp án môn Địa 10.

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT


 

ĐỀ THI HỌC KỲ II  NĂM HỌC 2016 -2017

MÔN: ĐỊA LÝ 10

Thời gian làm bài : 45 phút

 

Mã đề thi 132

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)     (HS tô đậm  vào câu trả lời đúng nhất)


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

B

C

D

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng về môi trường nhân tạo:

A. Sẽ tự huỷ hoại nếu không được sự chăm sóc của con người

B. Phát triển theo các quy luật riêng của nó

C. Tồn tại phụ thuộc vào con người

D. Là kết quả lao động của con người

Câu 2: Ý nào sau đây không đúng với vai trò của ngành giao thông vận tải là:

A. Đảm bảo cho các quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, bình thường

B. Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân

C. Tạo nên mối giao lưu kinh tế giữa các nước trên thế giới

D. Phục vụ nhu cầu ăn uống của con người

Câu 3: Loại môi trường phụ thuộc chặt chẽ vào sự tồn tại và phát triển con người là:

A. Môi trường tự nhiên B. Môi trường nhân tạo

C. Môi trường xã hội D. Môi trường địa lí

Câu 4: Sản phẩm của ngành giao thông vận tải được tính bằng:

A. Số hàng hoá và hành khách đã được luân chuyển

B. Số hàng hoá và hành khách đã được vận chuyển và luân chuyển

C. Số hàng hoá và hành khách đã được vận chuyển

D. Tổng lượng hàng hoá và hành khách cùng vận chuyển và luân chuyển

Câu 5: Nhận định nào sau đây không đúng về môi trường tự nhiên:

A. Nhân tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển xã hội

B. Cơ sở vật chất của sự tồn tại xã hội

C. Cơ sở vật chất của sự sống

D. Điều kiện thường xuyên và cần thiết để phát triển xã hội

Câu 6: Sự phát triển của khoa học kĩ thuật làm cho danh mục tài nguyên thiên nhiên có xu hướng:

A. Mở rộng B. Ngày càng cạn kiệt

C. Ổn định không thay đổi D. Thu hẹp

Câu 7: Quy luật hoạt động của thị trường là:

A. Tương hỗ B. Cung – cầu C. Trao đổi D. Cạnh tranh

Câu 8: Điều nào sau đây là đúng khi cung lớn hơn cầu:

A. Sản xuất có nguy cơ đình trệ

B. Hàng hoá khan hiếm

C. Gía cả có xu hướng tăng lên

D. Kích thích nhà sản xuất mở rộng sản xuất, kinh doanh

Câu 9: Ý nào sau đây không đúng với vai trò ngành thương mại:

A. Là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng

B. Tạo ra của cải vật chất

C. Hướng dẫn tiêu dùng và tạo ra các tập quán tiêu dùng mới

D. Điều tiết sản xuất

Câu 10: Sự phát triển của ngành đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển:

A. Dầu mỏ, khí đốt B. Thông tin liên lạc

C. Nước D. Sản phẩm nông nghiệp

Câu 11: Môi trường có các chức năng là:

A. Là không gian sống của con người

B. Là không gian sống của con người, nơi cung cấp tài nguyên, chứa đựng chất phế thải

C. Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra

D. Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên

Câu 12: Đối với các việc hình thành các điểm du lịch, yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng là:

A. Trình độ phát triển kinh tế B. Cơ sở vật chất, hạ tầng

C. Sự phân bố tài nguyên du lịch D. Sự phân bố các điểm dân cư

Câu 13: Đối với sự phát triển của xã hội loài người, môi trường tự nhiên là nhân tố:

A. Không đáng kể B. Có vai trò quyết định

C. Không tác động D. Có vai trò  quan trọng

Câu 14: Môi trường thiên nhiên bao quanh Trái Đất và có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người là:

A. Môi trường tự nhiên B. Môi trường

C. Môi trường nhân văn D. Môi trường địa lí

Câu 15: Truyền thống văn hoá, phong tục tập quán có ảnh hưởng không nhỏ đến:

A. Mức độ tập trung ngành dịch vụ B. Tổ chức dich vụ

D  Hiệu quả ngành dịch vụ C. Trình độ phát triển ngành dịch vụ

Câu 16: Biện pháp quan trọng nhất để tránh nguy cơ cạn kiệt của tài nguyên khoáng sản là:

A. Sử dụng tiết kiệm B. Sản xuất các vật  liệu thay thế

C. Khai thác đi đôi với bảo vệ và sử dụng hợp lí D. Ngừng khai thác

Câu 17: Loại tài nguyên nào sau đây không thể phục hồi được:

A. Đất B. Rừng C. Khoáng sản D. Nước

Câu 18: Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành nội thương:

A. Tạo ra thị trường thống nhất trong nước

B. Phục vụ cho nhu cầu của từng cá nhân trong xã hội

C. Gắn thị trường trong nước với quốc tế

D. Thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ

Câu 19: Vật ngang giá hiện đại dùng để đo giá trị hàng hoá và dịch vụ là:

A. Vàng B. Sức lao động C. Đá quý D. Tiền

Câu 20: Khi lựa chọn loại hình vận tải và thiết kế công trình giao thông vận tải, điều cần chú

ý đầu tiên là:

A. Dân cư B. Điều kiện kĩ thuật C. Nguồn vốn đầu tư D. Điều kiện tự nhiên


II. TỰ LUẬN (5 điểm)     

Câu 1: Nêu vai trò của ngành thương mại đối với việc phát triển kinh tế xã hội đất nước? Theo em việc điều chỉnh giá xăng dầu ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân? (2,5 điểm)
Câu 2: Cho bảng số liệu sau:(2,5 điểm)

CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG LUÂN CHUYỂN

CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NƯỚC TA NĂM 2012

(Đơn vị %)

Phương tiện vận tải

Khối lượng vận chuyển

Đường sắt

3,1

Đường Ô Tô

65,2

Đường sông

21,1

Đường biển

8,3

Đường hàng không

2.3

 1. Em hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu về  khối lượng luân chuyển của các phương tiện vận tải nước ta, năm 2012.
  b. Nhận xét về cơ cấu  khối lượng luân chuyển của các phương tiện vận tải nước ta, năm 2012.


   

  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT


   

  KỲ THI HỌC KỲ II  NĂM HỌC 2016 -2017

  MÔN: ĐỊA LÝ 10

  Thời gian làm bài : 45 phút

  HƯỚNG DẪN CHẤM

  1. TRẮC NGHIỆM

   

  Câu hỏi

  132

  209

  357

  485

  516

  678

  1

  B

  D

  D

  D

  B

  B

  2

  D

  D

  B

  A

  C

  D

  3

  C

  C

  D

  D

  B

  A

  4

  B

  B

  C

  D

  C

  D

  5

  A

  A

  C

  A

  D

  C

  6

  A

  A

  A

  B

  A

  C

  7

  B

  C

  A

  B

  C

  C

  8

  A

  D

  A

  D

  D

  A

  9

  B

  A

  A

  C

  D

  A

  10

  B

  B

  A

  B

  C

  C

  11

  C

  C

  D

  A

  A

  B

  12

  D

  A

  D

  C

  D

  D

  13

  D

  A

  B

  D

  C

  B

  14

  A

  C

  B

  A

  A

  C

  15

  B

  B

  A

  A

  B

  D

  16

  C

  A

  C

  B

  D

  A

  17

  C

  B

  B

  C

  A

  A

  18

  C

  D

  C

  B

  A

  B

  19

  D

  D

  D

  A

  B

  D

  20

  D

  B

  B

  B

  D

  A

   

  1. TỰ LUẬN

   

  Câu

  Đáp án

  Điểm

  1

   

  Câu 1:Nêu vai trò của ngành thương mại đối với việc phát triển kinh tế xã hội đất nước

  - Là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng

  - Đối với nhà sản xuất: hoạt động thương mại có tác động từ việc cung ứng nguyên liệu, vật tư máy móc đến việc tiêu thụ sản phẩm

  - Đối với người tiêu dùng: đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tạo ra thị hiếu mới, nhu cầu mới

  (1,5)


  0,5


  0,5


  0,5

  Theo em việc điều chỉnh giá xăng dầu ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

  -Đối với sản xuất: khi giá xăng lên giá thành sản phẩm lên, ảnh hưởng nhà sản xuất ( cạnh tranh)

  - Đối với kinh doanh, khó lưu thông sản phẩm, bán nhanh, chậm….

  - Đời sống người dân: Ảnh hưởng nhu cầu chi tiêu

  ( Nếu HS có ý tương tự GV cho điểm tối đa)

  (1)


  0,5


  0,25

  0,25

  2

  Vẽ biểu đồ tròn

  Tên biểu đồ

  Chú thích

  Nhận xét : HS đi từ nhận xét chung đến nhận xét riêng, có số liệu minh họa

  1,0

  0,5

  0,5

  0,5

   

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Từ khóa tìm kiếm: nhà trường, thông báo
nguyên thị trà my - 08/05/2017 21:31
cho em xin đáp án tham khảo đc kh ạ
nguyễn thị trà my - 08/05/2017 21:08
cho em xin đáp án được không ạ
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Không thầy đố mày làm nên. (Tục ngữ Việt Nam)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

Hơn 900.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hơn 900.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, tính đến 15h ngày 5/7 đã có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. Trong số đó, 51.712 (chiếm 5,74%) là thí sinh tự do.

Xem chi tiết...