Đề thi và đáp án môn Hóa 11. - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

05:28 ICT Thứ tư, 08/07/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2016-2017

Đề thi và đáp án môn Hóa 11.

Thứ hai - 08/05/2017 16:51
Đề thi và đáp án môn Hóa 11.
Nhà trường thông báo Đề thi và đáp án môn Hóa học 11.

SỞ GD&ĐT LÂM  ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT


ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn thi: HÓA HỌC – LỚP 11

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

 

Mã đề thi 132


( Cho: H=1; C=12; O=16; S=32; Br=80; Cl=35,5; Na=23; K=39; Ca=40; Ag=108)

PHẤN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm)

Câu 1: Phương pháp hiện đại sản xuất axit axetic là

A. lên men giấm         B. oxi hóa anđehit axetic

C. oxi hóa ankan D. khử metanol bằng CO

Câu 2: Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. phenol B. etanol C. đimetyl ete D. metanol

Câu 3: Cho các phát biểu sau:

1. Ancol là hợp chất có nhóm OH.

2. CTPT của ancol no, đơn chức là CnH2n+2O.

3. Phenol có tính axit nên làm quì tím hóa đỏ.

4. Ancol và phenol có nhóm OH nên cả 2 đều tác dụng với Natri.

5. Phenol tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng.

Số phát biểu sai là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 5

Câu 4: Nhận định đúng là

A. Benzen làm mất màu dung dịch KMnO4.

B. Benzen làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

C. Toluen không phản ứng với dung dịch HNO3.

D. Stiren làm mất màu dung dịch KMnO4.

Câu 5: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2. B. CH2BrCH2CH=CH2.

C. CH3CH=CHCH2Br. D. CH3CH=CBrCH3.

Câu 6: Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là:

A. propan. B. etan. C. butan. D. metan.

Câu 7: Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là

A. C4H8 và C5H10. B. C4H6 và C5H10. C. C4H4 và C5H8. D. C4H6 và C5H8.

Câu 8: Công thức phân tử của ancol no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n+2O B. CnH2n+1OH C. R-OH D. RCH2OH

Câu 9: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với axit axetic là:

A. CuO, CaCl2, NaOH, CH3OH. B. CuO, CaCO3, NaOH, CH3OH.

C. Ag, Cu(OH)2, KOH, CH3OH D. Cu, NaOH, C2H5OH, CaCO3

Câu 10: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

A. 3-metylpent-3-en. B. 3-metylpent-2-en. C. 2-metylbut-2-en. D. isobuten.

Câu 11: Chất có phản ứng tráng bạc là

A. Etanal. B. Propan. C. Axetilen. D. glixerol.

Câu 12: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br. B. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br . D. CH3-CH2-CHBr-CH3.

Câu 13: Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3?

A. But-1-in B. Etin C. But-2-in D. Propin

Câu 14: Phát biểu sai

A. Phenol có liên kết hiđro liên phân tử. B. Phenol có tính axit mạnh.

C. Phenol có phản ứng với dung dịch NaOH. D. Phenol ít tan trong nước lạnh.

Câu 15: Phenol rất độc, rơi vào da sẽ gây

A. sưng tấy B. bỏng C. lở loét D. ngứa

Câu 16: Dãy các chất đều làm mất màu nước brom là

A. xiclopropan, benzen, isobutylen, propin B. stiren, buta-1,3- đien, isopenten, etylen

C. toluen, axetylen, but-1-in, propen D. isopropylbenzen, pent-2-in, propylen

Câu 17: Để phân biệt anđehit axetic và axit axetic người ta dùng

A. dung dịch HCl. B. dung dịch AgNO3/NH3.

C. dung dịch BaCl2. D. dung dịch NaCl.

Câu 18: Khi tham gia phản ứng thế nguyên tử H ở vòng benzen thì toluen sẽ ưu tiên thế vào vị trí

A. meta B. ortho C. ortho và para D. para

Câu 19: Chất làm quỳ tím hóa đỏ là

A. anđehit axetic B. phenol C. ancol etylic D. axit axetic

Câu 20: Ancol etylic được điều chế bằng cách cho chất nào sau đây tác dụng với nước?

A. Axetilen. B. Tinh bột C. Etilen. D. Etan.


PHẦN II: TỰ LUẬN ( 5 điểm )

Câu 1: ( 1,5 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng, ghi rõ điều kiện (nếu có)

C2H4C2H6C2H5ClC2H5OHCH3CHOCH3COOHCH3COOC2H5

Câu 2: ( 1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất lỏng sau, viết phương trình phản ứng xảy ra: Benzen, etanol, propanal, axit axetic.

Câu 3: ( 1 điểm) Cho 6,6 gam anđehit axetic phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư. Viết phương trình phản ứng và tính khối lượng Ag thu được?

Câu 4: ( 1 điểm ) Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Tính m?


----------------- HẾT -----------------

  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

KỲ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC LỚP 11
B. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1:

(1) C2H4 + H2 C2H6

(2) C2H6 + Cl2C2H5Cl  + HCl

(3) C2H5Cl + NaOH C2H5OH   +   NaCl

(4) C2H5OH + CuOCH3CHO + Cu + H2O

(5) CH3CHO +1/2 O2CH3COOH

(6) CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O


Câu 2:

- Dùng quì tím nhận được axit: quì tím hóa đỏ

- Dùng phản ứng tráng bạc nhận anđehit : có Ag

- Dùng Na nhận ancol: có khí H2

- Còn lại: benzen

Phương trình phản ứng:

C2H5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2OC2H5COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

2C2H5OH + 2Na2C2H5ONa + H2

( Học sinh có thể nhận biết theo cách khác, nhưng nếu hợp lý vẫn chấm điểm tối đa)

Câu 3:

số mol: nCH3CHO = 6,6/44 =0,15 mol

phương trình phản ứng:

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2OCH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

0,15-------------------------------------------------------------------------------->0,3

Khối lượng Ag = 108. 0,3= 32,4 gam

( Học sinh có thể giải theo cách khác, nhưng nếu hợp lý vẫn chấm điểm tối đa)

Câu 4:

Gọi x là số mol mỗi axit:

Ta có 46x + 60x = 5,3. Suy ra nHCOOH = nCH3COOH = x = 0,05 mol

Tổng mol axit = 0,1

nC2H5OH = 5,75/46 = 0,125

Vậy axit hết ( acol dư) Tính theo axit.

Este tạo thành có dạng: COOC2H5 ( 0,1 mol)

Với COOH là CTTB của 2 axit:  =-45 = 8

Vậy Khối lượng este = (+ 44 + 29)0,1.80% = 6,48 gam

( Học sinh có thể giải theo cách khác, nhưng nếu hợp lý vẫn chấm điểm tối đa)

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Từ khóa tìm kiếm: nhà trường, thông báo, hóa học
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Những thầy cô giỏi nhất dạy bằng trái tim, chứ không từ sách vở – Author Unknown

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

Hơn 900.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hơn 900.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, tính đến 15h ngày 5/7 đã có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. Trong số đó, 51.712 (chiếm 5,74%) là thí sinh tự do.

Xem chi tiết...