Đề thi và đáp án môn Lịch sử 11 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

04:39 EDT Thứ ba, 04/08/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2016-2017

Đề thi và đáp án môn Lịch sử 11

Thứ tư - 10/05/2017 07:00
Đề thi và đáp án môn Lịch sử 11
Đề thi và đáp án môn Lịch Sử 11 (Học kỳ 2) Năm học 2016-2017. Đáp án chính thức sẽ được nhà trường cập nhật sau.

SỞ GD&ĐT LÂM  ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn thi: LỊCH SỬ          LỚP: 11

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

 

Mã đề thi 181


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM). Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất.

 

Đáp án

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

                                       

B

                                       

C

                                       

D

                                       

Câu 1. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là cuộc khởi nghĩa nào?

A. Yên Thế. B. Hương Khê. C. Bãi Sậy. D. Ba Đình.

Câu 2. Phong trào Cần vương diễn ra qua những giai đoạn nào?

A. hai giai đoạn (1885 - 1888 và 1888 - 1899).

B. hai giai đoạn (1885 - 1888 và 1888 - 1896).

C. hai giai đoạn (1885 - 1888 và 1888  - 1898).

D. hai giai đoạn (1885 - 1888 và 1888 - 1897).

Câu 3. Người thay vua Hàm Nghi ban chiếu Cần vương (ngày 13/7/1885) kêu gọi văn thân sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước là ai?

A. Hoàng Hoa Thám. B. Tôn Thất Thuyết. C. Nguyễn Tri Phương. D. Phan Đình Phùng.

Câu 4. Trước sự lúng túng, hoang mang của thực dân Pháp sau thất bại tại Cầu Giấy, triều đình nhà Nguyễn đã có hành động như thế nào??

A. trách phạt Hoàng Tá Viêm đã mạo phạm nước Pháp.

B. ra chiếu Cần vương kêu gọi nhân dân tiếp tục đứng lên kháng Pháp.

C. quyết tâm đánh Pháp cùng nhân dân.

D. kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874).

Câu 5. "Phong trào Duy tân là một cuộc vận động yêu nước có nội dung chủ yếu là cải cách về văn hóa - xã hội, gắn liền với việc giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị ngoại xâm", do ai phát động?

A. Nguyễn Trường Tộ. B. Phan Châu Trinh. C. Phan Bội Châu. D. Nguyễn Ái Quốc.

Câu 6. Chiến thắng nào của quân và dân Bắc Kỳ buộc Pháp phải rút khỏi Hà Nội vào đầu năm 1874?

A. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất.               B. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai.

C. Chiến thắng tại Kinh thành Huế.               D. Chiến thắng tại Đà Nẵng.

Câu 7. Hãy sắp sếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian

1.Pháp đánh chiếm thành Hà Nội.

2.Pháp đánh chiếm Gia Định.

3.Pháp đánh chiếm Đà Nẵng.

A. 1,3,2. B. 3,2,1. C. 1,2,3. D. 3,1,2.

Câu 8. Giai cấp, tầng lớp mới nào xuất hiện trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp?

A. địa chủ phong kiến và nông dân. B. công nhân và nông dân.

C. công nhân và tư sản. D. địa chủ phong kiến và công nhân.

Câu 9. Chiếu Cần vương ra đời trong bối cảnh nào?

A. Hàm Nghi thấy cần thiết kêu gọi nhân dân đứng lên đánh Pháp.

B. vì Pháp thể hiện thái độ ngang ngược với triều đình Huế.

C. sau cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế thất bại.

D. sau khi Pháp đánh chiếm cửa biển Thuận An và buộc triều đình kí bản Hiệp ước Patơnốt.

Câu 10. Ai là người phát động phong trào Đông du năm 1904?

A. Phan Bội Châu. B. Phan Châu Trinh. C. Phan Đình Phùng. D. Tôn Thất Thuyết.

Câu 11. Phong trào cứu nước của Phân Bội Châu và Phan Châu Trinh vào những năm đầu thế kỉ XX ở Việt Nam mang tính chất:

A. theo khuynh hướng, ý thức hệ phong kiến. B. cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

C. cuộc cách mạng vô sản. D. cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.

Câu 12. Trong cuộc khai thác (thuộc địa )lần thứ nhất của thực dân Pháp, giai cấp nông dân có cuộc sống như thế nào?

A. bị bóc lột tàn nhẫn, có cuộc sống khổ cực.

B. trở nên giàu có hơn, vì Pháp thi hành nhiều chính sách tích cực.

C. có thêm nhiều ruộng đất để cày cấy.

D. cảm thấy rất hạnh phúc.

Câu 13. Khi Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội (1873), khoảng 100 binh sĩ triều đình dưới sự chỉ huy của một viên Chưởng cơ đã chiến đấu và hi sinh tới người cuối cùng tại:

A. Ô Thanh Hà (Ô Quan Chưởng).          B. Cột cờ thành Hà Nội.

C. Hồ Gươm. D. quận Thanh Xuân.

Câu 14. Phong trào Cần vương (1885 - 1896) có tính chất như thế nào?

A. cuộc cách mạng dân chủ tư sản. B. theo khuynh hướng, ý thức hệ phong kiến.

C. cuộc cách mạng tư sản kiểu mới. D. cuộc cách mạng vô sản.

Câu 15. Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ năm 1873 nằm trong kế hoạch nào?

A. Đánh phủ đầu. B. Đánh tiêu hao.

C. Đánh nhanh thắng nhanh. D. Đánh lâu dài và đánh chiếm từng bước.

Câu 16. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế là gì?

A. Tôn Thất Thuyết thấy sự ngang ngược của thực dân Pháp nên muốn đánh đuổi ra khỏi Huế.

B. sau Hiệp ước Patơnốt (1884), mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với Pháp ngày càng gay gắt.

C. Pháp ráo riết chuẩn bị chính sách khai thác thuộc địa tại Việt Nam.

D. những người đứng đầu phái chủ hòa trong triều đình ngày càng lấn át phái chủ chiến.

Câu 17. Nguyên nhân sâu xa khiến thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873) là:

A. Pháp muốn răn đe các nước Đông Dương.

B. Pháp muốn cho triều đình nhà Nguyễn thấy được sức mạnh quân sự của mình.

C. Pháp muốn mở rộng sự bành trướng.

D. Pháp muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

Câu 18. Hạn chế lớn nhất trong con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh vào những năm đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là gì?

A. chưa thấy được đâu là kẻ thù của cách mạng cần phải đánh đổ.

B. thiếu quyết tâm đánh Pháp cứu nước.

C. chưa kêu gọi được đông đảo nhân dân tham gia.

D. chưa có sự liên kết chặt chẽ với các nước đế quốc.

Câu 19. Nhận xét sau đúng với thái độ chính trị của giai cấp, tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX: "có đời sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ nhằm đòi quyền lợi về kinh tế"?

A. tư sản thành thị. B. địa chủ phong kiến.        C. nông dân. D. công nhân.

Câu 20. Cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam?

A. tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam bị bóc lột cùng kiện, công nghiệp phát triển nhỏ giọt.

B. đáp ứng được nhu cầu phát triển của Việt Nam.

C. kinh tế phát triển nhưng vẫn còn chậm.

D. khiến cho kinh tế phát triển mãnh mẽ, có thể sánh ngang với nền kinh tế Pháp.


PHẦN II: TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1: Hãy hoàn thành bảng sau theo các nội dung có sẵn. Qua đó em hãy nêu những điểm giống và khác nhau trong con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là gì? (3 điểm)


Nội dung

Phan Bội Châu

Phan Châu Trinh

Chủ trương

   
   Hoạt động

   
   
   
   
   
   
   

Tính chất

   
   

Câu 2: Nếu là thủ lĩnh phong trào Cần vương, em sẽ làm gì để phong trào thắng lợi hoàn toàn (2 điểm)

 

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Từ khóa tìm kiếm: lịch sử, học kỳ, năm học, nhà trường
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học – Comenxki

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

9 quyền của CSGT theo quy định mới

9 quyền của CSGT theo quy định mới

Theo Thông tư 65 của Bộ Công an, có hiệu lực từ 5/8, CSGT được huy động phương tiện giao thông, kiểm soát hoạt động vận tải đường bộ...

Xem chi tiết...