Đề thi và hướng dẫn chấm môn Toán lớp 11 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

16:49 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2016-2017

Đề thi và hướng dẫn chấm môn Toán lớp 11

Thứ ba - 19/12/2017 04:27
Đề thi và hướng dẫn chấm môn Toán lớp 11
Đề thi và đáp án môn Toán Học 11- Học kỳ 1 (2017-2018). Đề thi và đáp án các môn khác sẽ được nhà trường cập nhật nhanh nhất sau mỗi buổi thi.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN THI: TOÁN 11

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Học sinh khoanh tròn đáp án đúng nhất cho các câu sau.

Câu 1: Số cách xếp 8 người vào một bàn tròn có đánh số thứ tự là:

A. 7!.8. B. 8. C. 7.8!. D. 7!.

Câu 2: Trong mpOxy cho điểm M(-3; 7) và vectơ . Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ có tọa độ là :

A. (-7 ; 10). B. (7 ; -10). C. (-1 ; -4). D. (1 ; 4).

Câu 3: Một người dân trồng lan ở Bảo Lộc cho biết, các cây lan khi phát triển chật cả chậu lan đa thân hoặc phát triển lên cao quá lan đơn thân đều được tách chiết để trồng lại. Ở năm đầu tiên, bác cho biết, đã tách chiết được 423 cây lan và từ năm thứ 2 trở đi số lượng lan được tách chiết tăng lên gấp 3 lần mỗi năm. Hỏi sau 05 năm tổng số lan được tách chiết ở vườn bác là bao nhiêu cây ?

A. 11421. B. 51183. C. 102789. D. 308367.

Câu 4: Cho hình vuông ABCD như hình vẽ , Ảnh của EDNO qua phép quay phép quay tâm O góc quay 900 là:


A. FBMO.                                                                B. NCFO.

C. NCBM.                                                                D. MAEO.

Câu 5: Hệ số chứa x9 trong khai triển (1+x)9+(1+x)10+(1+x)11+(1+x)12+(1+x)13+(1+x)14+(1+x)15 là:

A. 8008. B. 3003. C. 3000. D. 8000

Câu 6: Tập xác định của hàm số là :

A. B.

C. D.

Câu 7: Tìm mệnh đề đúng?

A. Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng phân biệt (α) và (β) thì (α) song song với (β).

B. Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta vẽ được 1 và chỉ 1 đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước đó.

C. Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng  (α)  đều song song với (β).

D. Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng  (α)  đều song song với mọi đường thẳng nằm trong (β).

Câu 8: Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A. Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi nó đi qua 3 điểm.

B. Cả A, B, C đều sai.

C. Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết một điểm và một đường thẳng.

D. Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết hai đường thẳng cắt nhau nằm trong nó.

Câu 9: Cho cấp số nhân , biết . Số hạng thứ 11 của cấp số nhân là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Phương trình lượng giác: có nghiệm là:

A. B.

C. D.

Câu 11: Nhà trường tổ chức tham quan dã ngoại cho 03 thành viên tiêu biểu của Câu lạc bộ Toán học và 07 thành viên tiêu biểu của Câu lạc bộ tiếng Anh. Trong một trò chơi, ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 05 thành viên tham gia trò chơi. Số cách chọn sao cho 05 thành viên được chọn phải có thành viên của Câu lạc bộ Toán là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b?

A. Vô số. B. Không có mặt phẳng nào.

C. 2. D. 1.

Câu 13: Cho tam giác ABC đều. G là trọng tâm của tam giác ABC. Gọi M là trung điểm AB. Phép vị tự tâm G biến C thành M theo tỉ số:

A. k =  . B. -2. C. . D. .

Câu 14: Số nghiệm của phương trình: với là:

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 15: Tổng tất cả các hệ số của khai triển (x + y)20  bằng bao nhiêu

A. 81920. B. 1048576. C. 819200. D. 10485760.

Câu 16: Một đội thanh niên tình nguyện có người . Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện gồm 01 trưởng đoàn và 06 thanh niên để trực an toàn giao thông   ?

A. 95095. B. 6435. C. 75075. D. 45045.

Câu 17: Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng (un) , biết ?

A. u1 = -21 ; d = 3. B. u1 = 3 ; d = -21. C. u1 = -21 ; d = 3. D. u1 =21 ; d = -3.

Câu 18: Bác Tân ở Lộc Phát có 1 vườn cà phê diện tích 1 héc ta. Năm đầu tiên bác thu được 200 triệu VNĐ từ năm thứ 2 trở đi số tiền thu được tăng thêm x VNĐ mỗi năm (giả sử số tiền tăng thêm theo các năm không đổi). Tổng số tiền mà bác thu được sau 5 năm là 1,3 tỉ VNĐ. Tìm x ?

A. 70 triệu VNĐ. B. 30 triệu VNĐ. C. 50 triệu VNĐ. D. 40 triệu VNĐ.

Câu 19: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là:

A. B. C. D.

Câu 20: Phương trình lượng giác: có nghiệm là:

A. B.

C. D.


-----------------------------------------------

----HẾT---

PHẦN ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM

 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài thi : TOÁN

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)


CÂU HỎI

MÃ ĐỀ THI

132

209

357

485

1

A

C

C

D

2

D

D

B

D

3

B

B

D

A

4

B

D

D

A

5

A

C

B

C

6

B

D

C

B

7

C

C

D

B

8

D

D

B

A

9

A

B

B

C

10

A

B

D

B

11

D

B

D

D

12

D

C

A

C

13

C

C

A

D

14

C

D

B

B

15

B

B

A

B

16

D

A

C

C

17

A

A

A

A

18

B

A

A

A

19

C

A

C

D

20

B

D

C

C

 

PHẦN II : TỰ LUẬN ĐỀ 1(5 ĐIỂM)

Bài

Đáp  án

Điểm

1 (1,0 điểm)

1a ( 0,5 điểm )

                                     

  0,25

            

0,25

1b ( 0,5 điểm )

   0,25

                 

             

0,25

2 (1,25 điểm)

2a ( 0,75 điểm )

 

0,25

           Gọi biến cố A : “lấy được nhiều nhất 1 quả đỏ”        

          

0,25

0,25

2b ( 0,5 điểm )

 

          

           Gọi biến cố B : “lấy được ít nhất một quả xanh”

                               : “lấy ra không có bi xanh”

          

           

0,25

           

0,25

3 (1,0 điểm)

      3a ( 0,5 điểm )

 

5 số hạng đầu của dãy là : -2, 5,15,28,44.

0,5

     3b ( 0,5 điểm )

 

+ Với n = 1, ta có :

(đúng )

+ Giả sử (*) đúng với n = k  

                     

(giả thiết quy nạp)

+ Chứng minh (*) đúng với n = k +  1.

0,25

Thật vậy :

(*) đúng với n = k + 1

Vậy (*) đúng với .

0,25

4 (1,75 điểm)

Vẽ hình đúng

0,25

4a ( 0,5 điểm )

0,25

a/ Chứng minh đường thẳng KH song song với mặt phẳng (ABCD).

Ta có:


0,25


0,25

 

4b ( 0,5 điểm )

 

b/ Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAB) và (SCD)
Ta có:

S là điểm chung thứ nhất

Gọi E là giao điểm của AB và CD

0,25

Ta được E là điểm chung thứ hai

Vậy

0,25

4c ( 0,5 điểm ) 0,25
 

c/

Chọn mp(SAC ) SC

Tìm giao tuyến của (SAC) và (AMN)

A là điểm chung thứ 1

Trong mp(SBC) gọi M’ = SM BC

Trong mp (SCD) gọi N’ = SN CD

Trong mp (ABCD) gọi O =AC M’N’

Trong (SMN) gọi I = MN SO

I là điểm chung thứ 2

Suy ra (SAC) (AMN) = AI

Trong (SAC) gọi J = AI SC

Khi đó J là giao điểm của SC và (AMN).

0,25

 

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Từ khóa tìm kiếm: toán học, học kỳ, nhà trường
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Con ơi ghi nhớ lời này: "Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên." (TỤC NGỮ VIỆT NAM)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL HOC_TAP

TẢI VỀ

tải về

tải về
Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23/03/2021 vừa qua Đoàn trường THPT Lộc Phát đã tổ chức thành công Hoạt động trải nghiệm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thành phố Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2021) qua đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí...

Xem chi tiết...