Đề thi và đáp án môn Lịch sử 10, Học kỳ 1 (2017-2018) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

10:14 EDT Thứ sáu, 16/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2020-2021

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KỲ 1(2017-2018)

Đề thi và đáp án môn Lịch sử 10, Học kỳ 1 (2017-2018)

Thứ bảy - 23/12/2017 00:04
Đề thi và đáp án môn Lịch sử 10, Học kỳ 1 (2017-2018)
Đề thi và đáp án môn Lịch sử 10 - Học kỳ 1 (2017-2018). Đề thi và đáp án các môn khác sẽ được nhà trường cập nhật nhanh nhất sau mỗi buổi thi.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN LỊCH SỬ 10

Thời gian làm bài: 20 phút (không kể thời gian phát đề)PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Học sinh khoanh tròn đáp án đúng nhất cho các câu sau.

Câu 1:  Công trình kiến trúc Angkor Thom là biểu trưng của tôn giáo nào?

A.  Hin-đu giáo. B.  Hồi giáo. C.  Phật giáo D.  Thiên chúa giáo.

Câu 2:  Nền văn hóa Campuchia và văn hóa Lào chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa

A.  Thái Lan. B.  Ấn Độ. C.  Ma-lai-xi-a. D.  Trung Quốc.

Câu 3:  Vương triều Hồi giáo Đê-li do người Hồi giáo gốc …. lập nên.

A.  Mông Cổ. B.  Do Thái. C.  Thổ Nhĩ Kỳ. D.  Ấn Độ.

Câu 4:  Chữ viết của người Ấn Độ là chữ

A.  Phạn. B.  Tượng thanh. C.  Tượng hình. D.  Tượng ý.

Câu 5:  Nền kinh tế trong lãnh địa Tây Âu mang tính chất

A.  tự nhiên, tự túc. B.  tự nhiên, tự cấp. C.  tự nhiên, tự cung. D.  tự cung, tự cấp.

Câu 6:  Sử sách Trung Quốc gọi vương quốc của người Khmer là

A.  Miên. B.  Campuchia. C.  Chân Lạp. D.  Miến.

Câu 7:  Nguyên nhân khách quan làm cho vương triều Hồi giáo Mô-gôn ở Ấn Độ bị sụp đổ?

A.  Do sự suy yếu của đất nước.

B.  Do quần chúng nổi dậy đấu tranh.

C.  Do thực dân Anh xâm lược.

D.  Do sự suy yếu của đất nước, sự bất mãn của quần chúng.

Câu 8:  Trong xã hội phong kiến Tây Âu có những giai cấp nào?

A.  Lãnh chúa và nô lệ. B.  Lãnh chúa và nông dân tự do.

C.  Lãnh chúa và nông nô. D.  Lãnh chúa và địa chủ.

Câu 9:  Người có công thống nhất các Mường cổ thành vương quốc Lan Xang là

A.  Xu-li-nha-vông-xa. B.  Pha Ngừm. C.  Giay-a-vac-man II. D.  Khún-bo-lom.

Câu 10:  Chữ viết của người Campuchia là chữ

A.  Khmer. B.  Tượng ý. C.  Tượng thanh. D.  Phạn.

Câu 11:  Vì sao Ấn Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại?

A.  Vì Ấn Độ có nền văn hóa phát triển, phong phú, đa dạng, ảnh hưởng ra bên ngoài.

B.  Vì văn hóa Ấn Độ có sự ảnh hưởng đến quá trình phát triển lịch sử và văn hóa của các dân tộc Đông Nam Á.

C.  Vì văn hóa Ấn Độ được hình thành từ rất sớm.

D.  Vì Ấn Độ là quốc gia có nhiều tôn giáo.

Câu 12:  Thời kỳ phát triển thịnh vượng nhất của vương quốc Campuchia là thời kỳ:

A.  Bay-on. B.  Angkor. C. Su-khô-thay. D.  Mô-giô-pa-hít.

Câu 13:  Đạo Hin-đu của người Ấn Độ thờ

A.  Bộ ba vị thần (bảo hộ, hủy diệt, sáng tạo) và thần sấm sét

B.  Thần bản hộ và thần sấm sét.

C.  Thần sáng tạo và hủy diệt

D.  Bộ ba vị thần ( bảo hộ, hủy diệt, sáng tạo)

Câu 14:  Từ năm 1519 – 1521, Ph.Ma-gien-lan đã

A.  tìm ra châu Mỹ.

B.  thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển.

C.  đến được Ca-li-cút thuộc bờ Tây Nam Ấn Độ.

D.  đi vòng qua cực Nam châu Phi đặt tên là mũi Hảo Vọng.

Câu 15:  Năm 476, đế quốc Rô-ma bị diệt vong đánh dấu

A.  Chế độ Chiếm nô kết thúc ở châu Âu.

B.  Chế độ Chiếm nô bắt đầu ở châu Âu.

C.  Chế độ Phong kiến ở châu Âu chấm dứt.

D.  Chế độ Chiếm nô kết thúc, thời đại phong kiến bất đầu ở châu Âu.

Câu 16:  Người lập nên vương triều Hồi giáo Mô-gôn ở Ấn Độ là

A.  Ti-mua-leng. B.  A-cơ-ba.

C.  Sa Gia-han. D.  Ba-bua.

Câu 17:  Các cuộc Phát kiến địa lý vào thế kỷ XV được thực hiện bằng con đường nào?

A.  Đường sắt. B.  Đường sông.

C.  Đường bộ. D.  Đường biển.

Câu 18:  Thế kỷ X-XII, quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á trở thành quốc gia ham chiến trận nhất thế giới?

A.  Xiêm. B.  In-đô-nê-xi-a.

C.  Lào. D.  Cam-pu-chia.

Câu 19:  Công trình kiến trúc tiêu biểu ở Lào là

A.  Thạt Luổng. B.  Chùa Hang.

C.  Angkor Wat. D.  Angkor Thom.

Câu 20:  Những quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc Phát kiến địa lý thế kỷ XV?

A.  Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. B.  Anh, Pháp.

C.  Anh, Tây Ban Nha. D.  Pháp, Bồ Đào Nha.


----------- HẾT ----------


        SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LÔC PHÁT

ĐÁP ÁN THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I.

NĂM HỌC 2017-2018

Môn: LỊCH SỬ 10

A.TRẮC NGHIỆM(5.0 điểm)

ĐỀ 132

1. C 2. B 3. C 4. A 5. D 6. C 7. C

8. C 9. B 10. A 11. A 12. B 13. B 14. B

15. D 16. D 17. D 18. D 19. A 20. A

ĐỀ 209

1. D 2. B 3. C 4. B 5. C 6. D 7. A

8. C 9. D 10. B 11. D 12. B 13. D 14. C

15. C 16. A 17. B 18. A 19. A 20. A

ĐỂ 356

1. A 2. A 3. D 4. B 5. D 6. A 7. C

8. D 9. A 10. B 11. C 12. C 13. C 14. B

15. D 16. C 17. B 18. B 19. A 20. D

ĐỂ 483

1. C 2. B 3. B 4. B 5. A 6. B 7. A

8. A 9. A 10. C 11. C 12. C 13. A 14. B

15. D 16. C 17. D 18. D 19. D 20. D

ĐỀ 567

1. C 2. A 3. B 4. D 5. A 6. B 7. D

8. C 9. B 10. B 11. D 12. D 13. C 14. C

15. D 16. C 17. A 18. A 19. B 20. A

ĐỀ 666

1. B 2. B 3. C 4. C 5. A 6. B 7. A

8. B 9. B 10. D 11. A 12. D 13. D 14. A

15. C 16. A 17. D 18. C 19. C 20. D

ĐỀ 753

1. B 2. A 3. C 4. B 5. B 6. A 7. A

8. D 9. C 10. B 11. C 12. D 13. A 14. B

15. D 16. D 17. A 18. C 19. D 20. C

ĐỀ 811

1. B 2. A 3. C 4. B 5. D 6. C 7. A

8. D 9. A 10. D 11. D 12. A 13. D 14. C

15. A 16. C 17. C 18. B 19. B 20. B

B.TỰ LUẬN(5.0 điểm) – ĐỀ 1

Câu 1: Những người nông nô đang nướng bánh và làm việc trên đồng (1.0)

Câu 2: Văn hóa  Ấn Độ ảnh hưởng đến Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á tiêu biểu là tháp chăm, thánh địa Mĩ Sơn(1.0)

Câu 3: Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện các thành thị trung đại.

+ Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa.(0.25)

+ Thị trường buôn bán tự do.(0.25)

+ Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hóa.(0.25)

+ Thợ thủ công đến ngã ba đường, bến sông nơi có đông người qua lại lập xưởng sản xuất và buôn bán hình thành các thành thị(0.25)

Câu 4: Phân tích hệ quả các cuộc phát kiến địa lí? (2.0 điểm)            

- Tích cực

+ Xác định được trái đất hình cầu(0.25)

+ Đem lại hiểu biết mới về trái đất, về những con đường mới, dân tộc mới. (0.5)

+ Thị trường thế giới được mở rộng.(0.25)

+ Thúc đẩy nhanh sự tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.(0.5)

- Hạn chế

+ Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.(0.5)

B. TỰ LUẬN(5.0 điểm) – ĐỀ 2

Câu 1: Trong xã hội phong kiến Tây Âu có 2 giai cấp đó là lãnh chúa và nông nô (1.0)

Câu 2: Văn hóa  Ấn Độ ảnh hưởng đến Lào, Campuchia trong khu vực Đông Nam Á công trình kiến trú Ăn-co Vát và Thạt Luổng(1.0)

Câu 3: Vai trò thành thị trung đại.

- Phá vỡ nền kinh tế tự cấp tự túc, tạo điều kiện cho nền kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển(0.5)

- Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền.(0.5)

Câu 4: Nguyên nhân các cuộc phát kiến địa lí? (2.0 điểm)            

a) Nguyên nhân :

- Do nhu cầu hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày một tăng.(0.5)

- Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm từ thế kỉ XV.(0.5)

b) Điều kiện :

- Khoa học kĩ thuật hàng hải có nhiều tiến bộ : hiểu biết về địa lí, đại dương, sử dụng la bàn.(0.5)

- Kĩ thuật đóng tàu có bước tiến quan trọng, đóng được tàu lớn có thể đi xa và đi dài ngày trên các đại dương.(0.5)


---------------------------HẾT------------------------

 

Tác giả bài viết: Admin

Từ khóa tìm kiếm: lịch sử, học kỳ, nhà trường
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa. TỤC NGỮ VIỆT NAM

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

tải về

tải về
Trường THPT Lộc Phát tổ chức chuyên đề Chào mừng ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

Trường THPT Lộc Phát tổ chức chuyên đề Chào mừng ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

Hôm qua (ngày 13 tháng 04 năm 2021) Thư viện Trường THPT Lộc Phát đã tổ chức thành công Chuyên đề Chào mừng ngày Sách Việt Nam lần thứ 8. Thông qua chuyên đề đã khẳng định một lần nữa vai trò, tầm quan trọng của sách, báo; tôn vinh giá trị của sách, xây dựng nền văn hóa đọc trong nhà trường qua đó giúp các em học sinh có niềm say mê đọc sách và tích lũy kiến...

Xem chi tiết...