Đề thi và đáp án môn Lịch sử 11, Học kỳ 1 (2017-2018) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

05:37 ICT Thứ hai, 17/02/2020
TOÀN THỂ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG ĐƯỢC NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 04/2/2019 ĐẾN HẾT NGÀY 16/02/2019 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH nCoV

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KỲ 1(2017-2018)

Đề thi và đáp án môn Lịch sử 11, Học kỳ 1 (2017-2018)

Thứ năm - 21/12/2017 09:05
Đề thi và đáp án môn Lịch sử 11, Học kỳ 1 (2017-2018)
Đề thi và đáp án môn Lịch sử - Học kỳ 1 (2017-2018). Đề thi và đáp án các môn khác sẽ được nhà trường cập nhật nhanh nhất sau mỗi buổi thi.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN LỊCH SỬ 11

Thời gian làm bài: 20 phút (không kể thời gian phát đề)


PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Học sinh khoanh tròn đáp án đúng nhất cho các câu sau.

Câu 1. Vì sao nói: "Sau khi Hít-le lên làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới, mở ra thời kỳ đen tối trong lịch sử nước Đức"?

A. Hít-le thi hình chính sách đối nội cực kỳ phản động và đối ngoại hiếu chiến xâm lược.

B. Tham gia vào các tổ chức gìn giữ hòa bình thế giới.

C. Ráo riết chạy đua vũ trang.

D. Thực hiện các biện pháp cải cách, đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

Câu 2. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, các nước tư bản đã tìm cách thoát khỏi bằng hai con đường: cải cách kinh tế duy trì chủ nghĩa tư bản và phát xít hóa bộ máy nhà nước. Với hai con đường đi khác nhau như vậy sẽ dẫn tới điều gì?

A. Nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.

B. Các nước tư bản có điều kiện giành được nhiều thuộc địa.

C. Các nước nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng.

D. Tích cực tham gia gìn giữ hòa bình thế giới.

Câu 3. Sự kiện mở đầu cho cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cuộc biểu tình

A. của 9 vạn binh lính ở Xta-lin-grat. B. của 9 vạn nữ công nhân ở Xta-lin-grat.

C. của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat. D. của 9 vạn binh lính ở Pê-tơ-rô-grat.

Câu 4. Lênin và đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa vào tháng 10 năm 1917 trong bối cảnh:

A. Giai cấp tư sản bán rẻ quyền lợi của nhân dân nước Nga.

B. Ở Nga lúc bấy giờ hai chính quyền song song tồn tại (Chính phủ tư sản lâm thời và các Xô viết đại biểu).

C. Chế độ Nga hoàng đang trong giai đoạn khủng hoảng và suy yếu.

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất đang bước vào giai đoạn cuối.

Câu 5. Với hệ thống Véc-xai – Oa-sinh-tơn, một trật tự thế giới mới được thiết lập. Đó là trật tự mà

A. các nước thắng trận nhất là Anh, Pháp, Mỹ đã ra sức chạy đua thống lĩnh thế giới.

B. các nước thắng trận, Anh, Pháp, Mỹ đã đứng lên hình thành một khối quân sự mới nhằm làm bá chủ thế giới.

C. các nước thắng trận giành được nhiều quyền lợi về kinh tế và áp đặt nô dịch với các nước bại trận.

D. các nước bại trận Đức, Áo-Hung phải chịu sự thống lĩnh của các nước Anh, Pháp, Mỹ.

Câu 6. Ý nghĩa cơ bản của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng dân chủ tư sản thế giới về sau.

B. đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, tiến hành xây dựng xã hội mới.

C. lần đầu tiên một cuộc cách mạng lớn giành được thắng lợi trước chế độ phong kiến.

D. lật đổ ách áp, bức bóc lột của phong kiến đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền.

Câu 7. Hình ảnh sau đây nói lên điều gì?


A. Thủ tướng Hít-le tham dự buổi duyệt binh.

B. Thủ tướng Hít-le bắt tay với Tổng thống Mỹ Ru-dơn-ven.

C. Tổng thống Hin-đen-bua trách phạt Hít-le.

D. Tổng thống Hin-đen-bua trao quyền Thủ tướng cho Hít-le.Câu 8. Liên xô thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ vào thời gian nào?

A. Năm 1933. B. Năm 1932.

C. Năm 1934. D. Năm 1935.

Câu 9. Năm 1938, nước Đức có số quân lên đến 1.500.000 người, với 30.000 xe tăng và 4.000 máy bay, cho thấy Đức đã trở thành

A. một nước có đủ sức mạnh để chia lại thế giới. B. một cường quốc.

C. một xưởng đúc súng và một trại lính khổng lồ. D. nơi cung cấp vũ khí lớn nhất cho thế giới.

Câu 10. Đâu là nguyên nhân dẫn tới bùng nổ cuộc Cách mạng tháng Hai ở Nga năm 1917?

A. Đức đang giành nhiều lợi thế trên các mặt trận.

B. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đang đến giai đoạn cuối.

C. Mỹ có ý định tham gia vào Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) để phân chia quyền lợi.

D. Kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, phong trào phản chiến và đòi lật đổ Nga Hoàng lan rộng khắp cả nước.

Câu 11. Trước hậu quả to lớn của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933), giới cầm quyền nước Đức đã thi hành chính sách gì?

A. Phát xít hóa bộ máy nhà nước và thiết lập chế độ độc tài.

B. Điều chỉnh nền kinh tế theo hướng tích cực.

C. Cải cách kinh tế, duy trì chủ nghĩa tư bản.

D. Khôi phục nền công nghiệp.

Câu 12. Sau Cách mạng tháng Mười năm 1917, tình hình chính trị nước Nga không ổn định là vì:

A. Đảng Bôn-sê-vích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới.

B. Lê-nin qua đời.

C. Nga tiếp tục tham gia vào Chiến tranh thế giới thứ nhất.

D. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi.

Câu 13. Cuộc cách mạng tháng Hai diễn ra ở Nga năm 1917, có tính chất là cuộc cách mạng

A. dân chủ tư sản. B. dân chủ tư sản kết hợp với xã hội chủ nghĩa.

C. xã hội chủ nghĩa. D. dân chủ tư sản kiểu mới.

Câu 14. Nguyên tắc hoạt động cơ bản nhất của Liên Xô sau khi thành lập năm 1922 là gì?

A. Bình đẳng về mọi mặt và quyền tự quyết của các dân tộc.

B. Tất cả các nguyên tắc trên.

C. Nga là nước chỉ huy tối cao và quyết định mọi vấn đề.

D. Các nước thành viên phải chịu sự chi phối của Nga.

Câu 15. Mỹ giữ vai trò trung lập trước các xung đột quốc tế thực chất là

A. góp phần thúc đẩy quá trình cải cách đất nước một cách nhanh chóng.

B. đã góp phần khuyến khích chính sách hiếu chiến của chủ nghĩa phát xít.

C. muốn thể hiện vai trò của nước lớn trên thế giới.

D. góp phần tạo điều kiện cho phong trào chống chủ nghĩa phát xít ở các nước tư bản phương Tây.

Câu 16. Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất gọi là

A. Thế giới đa cực. B. Hệ thống Véc-xai – Oa-Sinh-Tơn.

C. Trật tự Ianta. D. Trật tự đơn cực do Mỹ đứng đầu.

Câu 17. Đảng Cộng sản Liên Xô đề ra nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trước bối cảnh lịch sử?

A. Liên Xô đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước nhất là với Mỹ (năm 1933).

B. Kinh tế Liên Xô vẫn là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu và bị bao vây.

C. Liên Xô nhận thấy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế để đương đầu với các nước phương Tây.

D. Đất nước đã thoát khỏi sự trì trệ, lạc hậu.

Câu 18. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) một nền hòa bình được thiết lập giữa các nước tư bản thông qua các hiệp ước được ký kết tại Hội nghị Véc-xai và Oa-sinh-tơn. Nền hòa bình này mang tính chất như thế nào?

A. Đảm bảo tính ổn định. B. Rất vững chắc.   C. Tạm thời và mỏng manh. D. Lâu dài và bền vững.

Câu 19.  Vì sao Đại hội lần thứ nhất các xô viết toàn Liên bang quyết định thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô  viết (gọi tắt là Liên Xô) vào tháng 12/1922?

A. Xây dựng thành công chương trình tập thể hóa nông nghiệp.

B. Chống lại các thế lực thù địch.

C. Nhằm thanh toán nạn mù chữ.

D. Nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Câu 20. Một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là do:

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã khiến kinh tế các nước tư bản không thể phục hồi.

B. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân diễn ra ở nhiều nơi nhất là Mỹ.

C. Tỷ lệ người thất ngiệp cao.

D. Sự mất cân bằng trong nội bộ từng nước và sự phát triển không đồng đều giữa các nước tư bản.

 

----------- HẾT ----------


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN LỊCH SỬ 11

Thời gian làm bài: 20 phút (không kể thời gian phát đề)


PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Học sinh khoanh tròn đáp án đúng nhất cho các câu sau.

Câu 1. Vì sao nói: "Sau khi Hít-le lên làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới, mở ra thời kỳ đen tối trong lịch sử nước Đức"?

A. Hít-le thi hình chính sách đối nội cực kỳ phản động và đối ngoại hiếu chiến xâm lược.

B. Tham gia vào các tổ chức gìn giữ hòa bình thế giới.

C. Ráo riết chạy đua vũ trang.

D. Thực hiện các biện pháp cải cách, đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

Câu 2. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, các nước tư bản đã tìm cách thoát khỏi bằng hai con đường: cải cách kinh tế duy trì chủ nghĩa tư bản và phát xít hóa bộ máy nhà nước. Với hai con đường đi khác nhau như vậy sẽ dẫn tới điều gì?

A. Nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.

B. Các nước tư bản có điều kiện giành được nhiều thuộc địa.

C. Các nước nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng.

D. Tích cực tham gia gìn giữ hòa bình thế giới.

Câu 3. Sự kiện mở đầu cho cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cuộc biểu tình

A. của 9 vạn binh lính ở Xta-lin-grat. B. của 9 vạn nữ công nhân ở Xta-lin-grat.

C. của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat. D. của 9 vạn binh lính ở Pê-tơ-rô-grat.

Câu 4. Lênin và đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa vào tháng 10 năm 1917 trong bối cảnh:

A. Giai cấp tư sản bán rẻ quyền lợi của nhân dân nước Nga.

B. Ở Nga lúc bấy giờ hai chính quyền song song tồn tại (Chính phủ tư sản lâm thời và các Xô viết đại biểu).

C. Chế độ Nga hoàng đang trong giai đoạn khủng hoảng và suy yếu.

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất đang bước vào giai đoạn cuối.

Câu 5. Với hệ thống Véc-xai – Oa-sinh-tơn, một trật tự thế giới mới được thiết lập. Đó là trật tự mà

A. các nước thắng trận nhất là Anh, Pháp, Mỹ đã ra sức chạy đua thống lĩnh thế giới.

B. các nước thắng trận, Anh, Pháp, Mỹ đã đứng lên hình thành một khối quân sự mới nhằm làm bá chủ thế giới.

C. các nước thắng trận giành được nhiều quyền lợi về kinh tế và áp đặt nô dịch với các nước bại trận.

D. các nước bại trận Đức, Áo-Hung phải chịu sự thống lĩnh của các nước Anh, Pháp, Mỹ.

Câu 6. Ý nghĩa cơ bản của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng dân chủ tư sản thế giới về sau.

B. đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, tiến hành xây dựng xã hội mới.

C. lần đầu tiên một cuộc cách mạng lớn giành được thắng lợi trước chế độ phong kiến.

D. lật đổ ách áp, bức bóc lột của phong kiến đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền.

Câu 7. Hình ảnh sau đây nói lên điều gì?


A. Thủ tướng Hít-le tham dự buổi duyệt binh.

B. Thủ tướng Hít-le bắt tay với Tổng thống Mỹ Ru-dơn-ven.

C. Tổng thống Hin-đen-bua trách phạt Hít-le.

D. Tổng thống Hin-đen-bua trao quyền Thủ tướng cho Hít-le.Câu 8. Liên xô thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ vào thời gian nào?

A. Năm 1933. B. Năm 1932.

C. Năm 1934. D. Năm 1935.

Câu 9. Năm 1938, nước Đức có số quân lên đến 1.500.000 người, với 30.000 xe tăng và 4.000 máy bay, cho thấy Đức đã trở thành

A. một nước có đủ sức mạnh để chia lại thế giới. B. một cường quốc.

C. một xưởng đúc súng và một trại lính khổng lồ. D. nơi cung cấp vũ khí lớn nhất cho thế giới.

Câu 10. Đâu là nguyên nhân dẫn tới bùng nổ cuộc Cách mạng tháng Hai ở Nga năm 1917?

A. Đức đang giành nhiều lợi thế trên các mặt trận.

B. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đang đến giai đoạn cuối.

C. Mỹ có ý định tham gia vào Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) để phân chia quyền lợi.

D. Kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, phong trào phản chiến và đòi lật đổ Nga Hoàng lan rộng khắp cả nước.

Câu 11. Trước hậu quả to lớn của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933), giới cầm quyền nước Đức đã thi hành chính sách gì?

A. Phát xít hóa bộ máy nhà nước và thiết lập chế độ độc tài.

B. Điều chỉnh nền kinh tế theo hướng tích cực.

C. Cải cách kinh tế, duy trì chủ nghĩa tư bản.

D. Khôi phục nền công nghiệp.

Câu 12. Sau Cách mạng tháng Mười năm 1917, tình hình chính trị nước Nga không ổn định là vì:

A. Đảng Bôn-sê-vích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới.

B. Lê-nin qua đời.

C. Nga tiếp tục tham gia vào Chiến tranh thế giới thứ nhất.

D. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi.

Câu 13. Cuộc cách mạng tháng Hai diễn ra ở Nga năm 1917, có tính chất là cuộc cách mạng

A. dân chủ tư sản. B. dân chủ tư sản kết hợp với xã hội chủ nghĩa.

C. xã hội chủ nghĩa. D. dân chủ tư sản kiểu mới.

Câu 14. Nguyên tắc hoạt động cơ bản nhất của Liên Xô sau khi thành lập năm 1922 là gì?

A. Bình đẳng về mọi mặt và quyền tự quyết của các dân tộc.

B. Tất cả các nguyên tắc trên.

C. Nga là nước chỉ huy tối cao và quyết định mọi vấn đề.

D. Các nước thành viên phải chịu sự chi phối của Nga.

Câu 15. Mỹ giữ vai trò trung lập trước các xung đột quốc tế thực chất là

A. góp phần thúc đẩy quá trình cải cách đất nước một cách nhanh chóng.

B. đã góp phần khuyến khích chính sách hiếu chiến của chủ nghĩa phát xít.

C. muốn thể hiện vai trò của nước lớn trên thế giới.

D. góp phần tạo điều kiện cho phong trào chống chủ nghĩa phát xít ở các nước tư bản phương Tây.

Câu 16. Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất gọi là

A. Thế giới đa cực. B. Hệ thống Véc-xai – Oa-Sinh-Tơn.

C. Trật tự Ianta. D. Trật tự đơn cực do Mỹ đứng đầu.

Câu 17. Đảng Cộng sản Liên Xô đề ra nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trước bối cảnh lịch sử?

A. Liên Xô đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước nhất là với Mỹ (năm 1933).

B. Kinh tế Liên Xô vẫn là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu và bị bao vây.

C. Liên Xô nhận thấy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế để đương đầu với các nước phương Tây.

D. Đất nước đã thoát khỏi sự trì trệ, lạc hậu.

Câu 18. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) một nền hòa bình được thiết lập giữa các nước tư bản thông qua các hiệp ước được ký kết tại Hội nghị Véc-xai và Oa-sinh-tơn. Nền hòa bình này mang tính chất như thế nào?

A. Đảm bảo tính ổn định. B. Rất vững chắc.   C. Tạm thời và mỏng manh. D. Lâu dài và bền vững.

Câu 19.  Vì sao Đại hội lần thứ nhất các xô viết toàn Liên bang quyết định thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô  viết (gọi tắt là Liên Xô) vào tháng 12/1922?

A. Xây dựng thành công chương trình tập thể hóa nông nghiệp.

B. Chống lại các thế lực thù địch.

C. Nhằm thanh toán nạn mù chữ.

D. Nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Câu 20. Một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là do:

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã khiến kinh tế các nước tư bản không thể phục hồi.

B. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân diễn ra ở nhiều nơi nhất là Mỹ.

C. Tỷ lệ người thất ngiệp cao.

D. Sự mất cân bằng trong nội bộ từng nước và sự phát triển không đồng đều giữa các nước tư bản.

 

----------- HẾT ----------


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN LỊCH SỬ 11

Thời gian làm bài: 25 phút (không kể thời gian phát đề)

PHẦN II : TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1 (3 điểm): Em hãy trình bày nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với các nước tư bản?

Câu 2 (2 điểm): Những hình ảnh sau đây thể hiện điều gì đang diễn ra trong nền kinh tế Việt Nam trong thời gian gần đây? Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấy là gì? Theo em, người nông dân, nhà khoa học, nhà quản lý cần làm gì để không lặp lại tình trạng trên?
............................HẾT...........................


BÀI LÀM

ĐÁP ÁN

A. TRẮC NGHIỆM


CÂU

ĐÁP ÁN

MÃ 895

     

1

A

     

2

A

     

3

C

     

4

B

     

5

C

     

6

B

     

7

D

     

8

A

     

9

C

     

10

D

     

11

A

     

12

D

     

13

D

     

14

A

     

15

B

     

16

B

     

17

B

     

18

C

     

19

D

     

20

D

     

Hướng dẫn chấm

Điểm

Câu 1: Em hãy trình bày nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với các nước tư bản?

3 điểm

a. Nguyên nhân

+ Sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận nên cung vượt cầu.

+ Sự mất cân bằng về kinh tế trong nội bộ từng nước và sự phát triển không đều giữa các nước tư bản.

b. Hậu quả

- Kinh tế: Bị tàn phá nặng nề, đẩy hàng trăm triệu người vào tình trạng đói khổ. SXCN giảm 38%, thương mại giảm 2/3...

- Chính trị - xã hội: Bất ổn định, những cuộc đấu tranh, biểu tình diễn ra liên tục, lôi kéo hàng triệu người tham gia. Tỉ lệ người thất nghiệp cao.

- Trước tình hình đó, các nước TB tìm cách thoát khỏi bằng hai con đường.

+ Anh-Pháp-Mĩ: Cải cách kinh tế duy trì CNTB.

+ Đức-Italia-Nhật: Thiết lập hình thức thống trị mới và ráo riết chạy đua vũ trang.

=> Báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

1 đ

0,5đ

0,5đ


0,75đ


0,75đ

0,5đ

Câu 2: Những hình ảnh sau đây thể hiện điều gì đang diễn ra trong nền kinh tế Việt Nam trong thời gian gần đây? Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấy là gì? Theo em người nông dân, nhà khoa học và nhà quản lý cần làm gì để không lặp lại tình trạng trên?

2 điểm

- Những hình ảnh cho thấy các mặt hàng nông sản như: hành tím, hành tây, vải, thanh long, chuối, dưa hấu và thịt heo dư thừa rất nhiều khiến cho tình trạng rớt giá nghiêm trọng....

- Nguyên nhân: Do sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận, thiếu tính bền vững và lâu dài ....

- Để khắc phục tình trạng trên người nông dân, nhà quản lí và nhà khao học cần chú trọng các khâu như:

+ Người nông dân: Phải nắm bắt được nhu cầu thị trường, tránh tình trạng sản xuất chạy theo số đông và chạy theo xu hướng nhất thời...

+ Nhà quản lí: Thay đổi lại chuỗi sản xuất – chế biến và thị trường. Đồng thời có những chính sách mang tính bền vững cho hàng nông sản như: định hướng bao tiêu sản phẩm cho nông sản...

+ Nhà khoa học: Cần định hướng và dự báo chính xác nhu cầu thị trường trong tương lai gần...

Hay nói cách khác đây là chuỗi liên kết giữa ba nhà: “Nông dân – Nhà quản lí – Nhà khoa học” trong chuỗi sản xuất – chế biến và thị trường...

Có như vậy, hàng nông sản Việt Nam mới thoát được tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”.

0,5đ


0,5đ


 

Tác giả bài viết: Admin

Từ khóa tìm kiếm: lịch sử, học kỳ, nhà trường
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

"Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình." - (Can Jung)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK