Đề thi và đáp án môn Vật Lý 11, Học kỳ 1 (2017-2018) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

04:24 ICT Thứ hai, 17/02/2020
TOÀN THỂ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG ĐƯỢC NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 04/2/2019 ĐẾN HẾT NGÀY 16/02/2019 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH nCoV

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KỲ 1(2017-2018)

Đề thi và đáp án môn Vật Lý 11, Học kỳ 1 (2017-2018)

Thứ tư - 20/12/2017 14:27
Đề thi và đáp án môn Vật Lý 11, Học kỳ 1 (2017-2018)
Đề thi và đáp án môn Vật Lý - Học kỳ 1 (2017-2018). Đề thi và đáp án các môn khác sẽ được nhà trường cập nhật nhanh nhất sau mỗi buổi thi.
Đề thi

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN VẬT LÝ 11

Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian phát đề)PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Học sinh khoanh tròn đáp án đúng nhất cho các câu sau.

Câu 1. Công thức tính suất điện động của nguồn điện là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Lỗ trống là:

A. một ion dương có thể di chuyển tự do trong bán dẫn.

B. một hạt có khối lượng bằng electron nhưng mang điện +e.

C. một vị trí liên kết bị thiếu electron nên mang điện dương.

D. một vị trí lỗ nhỏ trên bề mặt khối chất bán dẫn.

Câu 3. Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu và nhiều lần liên tục vì:

A. tiêu hao quá nhiều năng lượng.

B. động cơ đề  sẽ rất nhanh hỏng.

C. dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy.

D. hỏng nút khởi động.

Câu 4. Hai đầu đoạn mạch có một hiệu điện thế không đổi, nếu điện trở của mạch giảm 2 lần thì công suất điện của mạch

A. tăng 4 lần. B. không đổi. C. giảm 4 lần. D. tăng 2 lần.

Câu 5. Dụng cụ nào sau đây không dùng trong thí nghiệm xác định suất  điện động và điện trở trong của nguồn điện?

A. Đồng hồ đa năng hiện số; B. Pin điện hóa;

C. Thước đo chiều dài; D. Dây dẫn nối mạch;

Câu 6. Nếu ghép 03 pin giống nhau nối tiếp, thu được bộ nguồn 7,5 V và 3 Ω, khi mắc 3 pin đó song song được bộ nguồn tương đương có suất điện động và điện trở trong:

A. 2,5 V và 1 Ω. B. 7,5 V và 1 Ω.

C. 2,5 V và 1/3 Ω. D. 7,5 V và 1 Ω.

Câu 7. Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng:

A. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi nhiệt độ của nó đạt giá trị đủ cao.

B. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K.

C. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.

D. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

Câu 8. Một bóng đèn ghi 6V - 6W được mắc vào một nguồn điện có điện trở trong 2Ω thì sáng bình thường. Suất điện động của nguồn điện là:

A. 36 V. B. 12 V. C. 6 V. D. 8  V.

Câu 9. Điện phân (cực dương tan) một dung dịch trong 20 phút thì khối lượng cực âm tăng thêm 4 gam. Nếu điện phân trong một giờ với cùng cường độ dòng điện như trước, khối lượng cực âm tăng thêm là :

A. 48 gam. B. 6 gam.

C. 24 gam. D. 12 gam.

Câu 10. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của:

A. các ion dương. B. ion dương, ion âm và electron tự do.

C. ion âm. D. ion dương và ion âm.

Câu 11. Một nguồn điện có suất điện động 2 V, khi thực hiện một công 10 J, lực lạ đã dịch chuyển một điện lượng qua nguồn là:

A. 5 C. B. 20 C. C. 2 C. D. 50 C.

Câu 12. Véc tơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều

A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.

B. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích tại điểm đó.

C. phụ thuộc nhiệt độ của môi trường.

D. phụ thuộc độ lớn điện tích thử.

Câu 13. Trong vật nào sau đây không có điện tích tự do?

A. than Chì.        B. thanh gỗ khô.

C. thanh Niken.       D. khối Thủy ngân.

Câu 14. Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng phóng điện trong chất khí:

A. Dòng điện chạy qua Thủy ngân. B. Hồ quang điện.

C. Đánh lửa ở Buzi. D. Sét.

Câu 15. Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo điện dung của tụ điện?

A. V. B. C.

C. F. D. N.

Câu 16. Ở 200C, điện trở suất của Bạc là 1,62.10-8 Ω.m. Biết hệ số nhiệt điện trở của Bạc là 4,1.10-3 K-1. Ở 570C, điện trở suất của Bạc là:

A. 3,812.10-8 Ω.m. B. 3,679.10-8 Ω.m.

C. 1,866.10-8 Ω.m. D. 4,151.10-8Ω.m.

Câu 17. Một tụ có điện dung 2 μF. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ điện tích được một điện lượng là:

A. 16.10-6 C. B. 4.10-6 C. C. 2.10-6 C. D. 8.10-6 C.

Câu 18. Công thức nào sau đây sai khi dùng để tính công suất điện:

A. P = UI B. P =

C. P =   D. P = I2R

Câu 19. Hiện tượng điện phân không dùng để:

A. Sơn tĩnh điện. B. Mạ điện.

C. Đúc điện. D. Luyện nhôm.

Câu 20. Một điện tích -1 μC đặt trong chân không, gây ra điện trường tại một điểm cách nó 1m có cường độ:

A. 1000 V/m. B. 9.109 V/m.

C. 9000 V/m. D. 109 V/m.


----------- HẾT ----------

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN VẬT LÝ 11

Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian phát đề)


 

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Học sinh khoanh tròn đáp án đúng nhất cho các câu sau.

Câu 1:  Một điện tích q = 1 μC đặt trong chân không, điện trường tại một điểm cách này 1m  có độ lớn và hướng là:

A. 9.109 V/m, hướng ra xa q. B. 9000 V/m, hướng về phía q.

C. 9000 V/m, hướng ra xa q. D. 9.109 V/m, hướng về phía q.

Câu 2:  Hai điện tích q1 = -10-6C; q2 = 10-6C đặt tại hai điểm A, B cách nhau 40cm trong không khí. Cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm M của AB là:

      A. 4,5.106V/m. B. 0 V/m. C. 4,5.105V/m. D. 2,25.105V/m.

Câu 3:  Chọn phát biểu sai về đơn vị đo điện dung:

A. 1picôfara = 1pF = 10-12F

B. Fara là một đơn vị nhỏ, trong thực tế ta còn gặp nhiều tụ điện có điện dung lớn hơn.

C. Trong hệ SI ,đơn vị đo điện dung là Fara(F): Fara là điện dung của một tụ điện mà khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 1Vôn thì điện tích của tụ là 1 Culông.

D. 1 micrôfara = 1μF = 10-6F

Câu 4:  Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng:

A. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

B. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.

C. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K.

D. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi nhiệt độ của nó đạt giá trị đủ cao.

Câu 5:  Vào mùa hanh khô, nhiều khi kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiếng nổ lách tách nhỏ. Đó là do:

A. hiện tượng nhiễm điện do cọ xát. B. hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng.

C. cả ba hiện tượng nhiễm điện nêu trên. D. hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc.

Câu 6:  Cho mạch điện như hình vẽ, R1 = 6Ω, R2 = 3Ω, R3 = 4Ω, R4 = 4Ω, cường độ dòng điện qua mạch chính I = 2A, tính hiệu điện thế (UAB)?

A. UAB = 8 V. B. UAB = 6 V.

C. UAB = 10 V. D. UAB = 4 V.

 

Câu 7:  Đáp án nào sau đây là sai khi nói về lớp chuyển tiếp p – n:

A. có điện trở lớn, vì ở gần đó hầu như không có hạt tải điện tự do.

B. dẫn điện tốt theo một chiều từ n sang p.

C. dẫn điện tốt theo một chiều từ p sang n.

D. có tính chất chỉnh lưu.

Câu 8:  Một bình điện phân chứa dung dịch Bạc Nitrat, có đương lượng điện hóa là 1,118.10-6kg/C. Cho dòng điện có điện lượng 480C đi qua thì khối lượng chất được giải phóng ra ở điện cực là:

A. 0,56364g B. 0,64358g C. 0,53664g D. 0,59786g

Câu 9:  Một tụ điện có điện dung 3 μF. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào 2 bản của tụ điện, điện tích của tụ điện là:

A. 4.10-6 C. B. 16.10-6 C. C. 12.10-6 C. D. 8.10-6 C.

Câu 10:  Dụng cụ nào sau đây không dùng trong thí nghiệm xác định suất  điện động và điện trở trong của một pin điện hóa?

A. Đồng hồ đa năng hiện số. B. Thước đo chiều dài.

C. Pin điện hóa. D. Dây dẫn nối mạch.

Câu 11:  Cho hai tụ điện phẳng, tụ điện thứ nhất có điện dung C1, tích điện Q1, tụ điện thứ hai có điện dung C2, tích điện Q2. Khi hai tụ điện đó được mắc song song thì nhiệt lượng tỏa ra là:

  1. A = |A1 – A2| B. A = |A1 + A2| C. A = A1 . A2 D. A = A1 / A2

(Trong đó  A1, A2 là công tích điện cho tụ điện )

Câu 12:  Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

A. Nhiệt kế. B. Ampe kế. C. Lực kế.              D. Công tơ điện.

Câu 13:  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của suất nhiệt điện động vào hiệu nhiệt độ giữa hai mối hàn của Cặp nhiệt điện Sắt – Constantan như hình vẽ. Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện này là:

A. 5,2V/K. B. 5,2µV/K.

C. 52V/K. D. 52µV/K.


 

Câu 14:  Dòng điện trong chất khí có thể là dòng chuyển động có hướng của:

A. các ion và electron sinh ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.

B. các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.

C. các electron mà ta đưa vào trong chất khí.

D. các ion và electron mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.

Câu 15:  Một nguồn điện 9 V, điện trở trong 1 Ω được nối với mạch ngoài có 02 điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1 A. Nếu 2 điện trở đó mắc song song  thì cường độ dòng điện qua nguồn là:

A. 3 A. B. 12 A. C. 6 A. D. 9 A.

Câu 16:  Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 18 V và 4,5 Ω, khi mắc 3 pin đó song song, bộ nguồn tương đương có suất điện động và điện trở trong là:

A. 18 V và 0,5 Ω. B. 18 V và 1,5 Ω. C. 6 V và 0,5 Ω. D. 6 V và 1,5 Ω.

Câu 17:  Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua:

A. Tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

B. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

C. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

D. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

Câu 18:  Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 6V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30Ω, R3 = 7,5Ω. Cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch là:

A. 1,5 A. B. 1,3 A.

C. 1,4 A. D. 1,2 A.

 

Câu 19:  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện trường?

A. Xung quanh điện tích có điện trường, điện trường truyền tương tác điện.

B. Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên điện tích đặt trong nó.

C. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra.

D. Điện trường đều là điện trường có các đường sức song song nhưng không cách đều nhau.

Câu 20:  Hiện tượng Hồ quang điện được ứng dụng :

A. trong Ống phóng điện từ. B. trong kỹ thuật mạ điện.

C. trong Điôt bán dẫn. D. trong kỹ thuật hàn điện.

 

----------- HẾT ---------

 

 
Đáp án

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Năm học 2017 – 2018

MÔN:VẬT LÝ 11

Phần I (TNKQ): (5 điểm): 0,25đ/ 1 câu

Đáp án mã đề: 143

Đáp án mã đề: 213

Đáp án mã đề: 399

Đáp án mã đề: 465

01. B

02. C

03. C

04. D

05. C

06. C

07. C

08. D

09. D

10. B

11. A

12. A

13. B

14. A

15. C

16. C

17. D

18. B

19. A

20. C

01. A

02. B

03. B

04. D

05. A

06. A

07. D

08. A

09. B

10. C

11. C

12. D

13. C

14. B

15. D

16. A

17. D

18. A

19. C

20. A

01. D

02. B

03. C

04. C

05. D

06. D

07. D

08. A

09. D

10. B

11. A

12. A

13. B

14. A

15. B

16. B

17. B

18. D

19. C

20. D

01. C

02. B

03. A

04. A

05. C

06. C

07. A

08. B

09. B

10. C

11. D

12. A

13. A

14. D

15. C

16. A

17. A

18. D

19. D

20. B

Ðáp án đề 567

1. D 2. B 3. B 4. C 5. B 6. D 7. A

8. B 9. B 10. D 11. C 12. A 13. C 14. C

15. D 16. D 17. A 18. A 19. C 20. A

Ðáp án đề 688

1. D 2. B 3. D 4. B 5. C 6. A 7. A

8. B 9. C 10. C 11. B 12. C 13. C 14. D

15. B 16. D 17. D 18. A 19. A 20. A

Ðáp án đề 764

1. B 2. A 3. C 4. A 5. D 6. C 7. D

8. D 9. A 10. C 11. A 12. A 13. B 14. D

15. C 16. B 17. C 18. D 19. B 20. B

Ðáp án đề 813

1. C 2. C 3. B 4. B 5. A 6. A 7. B

8. C 9. C 10. B 11. A 12. B 13. D 14. A

15. A 16. C 17. D 18. D 19. D 20. D

Tự luận (ĐỀ 1)

Nội dung

Điểm

Câu 1 ( 2,5đ)

TT

E = 6V

r = 0,5Ω,

R1 = 4,5Ω, R2 = 4Ω

Đ(6V-3W)

a, Eb =? rb = ?

RN = ?

b, I = ? I1 =?

I2 = ?, IĐ=?

Đèn sáng như thế nào?

c, H = ?
 


0,25

0,25


0,50,25

0,25


0,25


0,25
0,5đ

Câu 2 (1,5đ)

TT + đổi đơn vị


R= 2 (Ω).

U= 10 (V).

A= 108 và n=1, F = 96500 C/mol

t = 2h = 7200s

m = ?0,25


0,25

1

Câu 3 (1đ)

Nước ao, hồ, sông, suối chứa các điện tích tự do nên dẫn điện

Việc đánh bắt thủy sản bằng xung điện là hành vi mang tính hủy diệt, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sinh thái.
Khi sử dụng xung điện, các loài cá, tôm, thủy sinh trong bán kính 2m đều bị tiêu diệt, trong đó có toàn bộ cá con, trứng cá hay sinh vật phù du, làm cho nguồn lợi thủy sản không thể tái tạo dẫn đến sụt giảm nhanh chóng số lượng các loài thủy sản, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học. Theo tính toán của các chuyên gia, để đánh bắt được một con cá bằng xung điện sẽ giết chết 200 con (loài) khác do bị ảnh hưởng của điện từ phóng ra. Ngoài ra, kiểu khai thác này còn gây biến dị, đột biến cho các loài thủy sản, trực tiếp làm thay đổi các yếu tố môi trường nước như độ pH hay O2, thậm chí gây ra cái chết thương tâm cho những người sử dụng loại công cụ này.

…….

1

TỰ LUẬN  (ĐỀ 2)(5 điểm)

Câu 1 (2,5đ)

Xác định đúng chiều dòng điện

0,25đ

 

Tính đúng

0,25đ

 

Tính được

CT 0,25đ – kq 0,25đ

 

b)

CT 0,25đ – kq 0,25đ0,25đ

 

c) Công suất tiêu thụ trên Rb:

Đề thì

Áp dụng bất đẳng thức Cô Si ta có:

Dấu “ = “ xảy ra khi


0,25đ


0,25đ

0,25đ

Câu 2 (1đ)

Cường độ dòng điện qua bình điện phân:

CT 0,25đ – kq 0,25đ

 

Khối lượng đồng bám vào Catot:

CT 0,5đ – kq 0,5đ

Câu 3 (1đ)

+ Quá trình tạo ra Sấm sét có thể ngắn gọn:

Sấm sét là hiện tượng phóng điện trong thiên nhiên. Nó hay xảy ra khi trời mưa là do sự hiện diện của các đám mây tích điện.

+Sấm sét tạo ôzôn cho tầng khí quyển

Chúng ta được biết ôzôn giúp Trái đất trong lành hơn, nhờ nó hấp thụ bức xạ cực tím từ Mặt trời chiếu xuống Trái đất. Vậy nguồn ôzôn từ đâu mà có? Phản ứng hóa học:

2O2 (tia lửa điện)—> O3 + [O]

Đây là phàn ứng thuận nghịch. [O] là oxi nguyên tử, các [O] tự’ kết hợp với nhau tạo ngược thành O2, tham gia ngược lại phản ứng.

Có thể viết gọn : 3 O2 —> 2O3 Ozon có tính oxi hỏa rất mạnh, mạnh hơn O2 rất nhiều, Ozon tồn tại chủ yếu ở tầng bình lưu của khí quyển.

Trong không khí, nito tồn tại dạng nito phân tử có liên kết 3 bền vững, nên rễ cây không hấp thụ được. Tuy nhiên, nhờ vào sấm sét, một lượng N2 trong không khí chuyển hóa theo sơ đồ của phản ứng:

N2 + O2 = 2NO

2NO + O2 = 2NO2 + H2O

4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3
HNO3 H+ + NO3-

+Sấm sét giúp tăng khả năng sinh trưởng cho cây

+Những vụ lúa chiêm xuân, những cơn mưa rào mang theo dưỡng chất thiên nhiên, rất tốt cho cây cối, hoa màu, đặc biệt là cây lúa nước. Nhờ có đạm tự nhiên, lúa bén rễ và phát triển nhanh, tốt tươi.

+Theo các nhà khoa học, mỗi năm ở nước ta trung bình một ha đất nhận được trên 50kg Nitơrat và gần 20kg Amôniắc từ mưa dông – các chất đạm này được hình thành từ Nitơ trong quá trình phóng điện.

Diện tích nông nghiệp nước ta lớn nên lượng Amôniắc nhận từ thiên nhiên và số tiền tiết kiệm không phải mua phân bón là rất lớn.


0,25đ


0,25đ
0,5đ


(HS nói có ý đúng là cho điểm)

 

Tác giả bài viết: Admin

Từ khóa tìm kiếm: học kỳ, nhà trường
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Đi một ngày đàng học một sàng khôn. (Tục ngữ Việt Nam)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK