Đề thi và hướng dẫn chấm môn Lịch sử 10 - Thi Học kỳ 2 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

14:45 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KỲ 2(2018-2019)

Đề thi và hướng dẫn chấm môn Lịch sử 10 - Thi Học kỳ 2

Thứ năm - 09/05/2019 08:27
Đề thi và hướng dẫn chấm môn Lịch sử 10 - Thi Học kỳ 2
Nhà trường thông báo Đề thi và hướng dẫn chấm môn Lịch sử 10 - Thi Học kỳ 2 (Năm học: 2018-2019).
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
Đề thi có 2 trang
KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN THI: LỊCH SỬ 10
Thời gian làm bài 15 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 163
 
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn đáp án lựa chọn
Câu 1. Vì sao chế độ quân chủ lập hiến ở Anh được thiết lập?
       A. Quần chúng bất mãn với chế độ cộng hòa vì đã không đem lại quyền lợi cho họ.
       B. Đó là một thế chế phù hợp nhất cho sự phát triển của nước Anh.
       C. Xét về bản chất, quý tộc mới vẫn có quan hệ với chế độ phong kiến.
       D. Là sự thỏa hiệp của quý tộc mới và tư sản Anh với lực lượng phong kiến cũ để duy trì quyền lực.
 Câu 2. Ý không phản ánh đúng chính xác điểm khác biệt phong trào đấu tranh của nông dân thời Nguyễn so với những triều đại trước là
       A. số lượng các cuộc đấu tranh lớn hơn rất nhiều.
       B. diễn ra liên tục, phong trào này chưa chấm dứt thì phong trào khác lại nổi lên.
       C. các phong trào diễn ra liên tục vào cuối triều đại.
       D. diễn ra trên khắp cả nước, có cả các cuộc nổi dậy của binh lính, các dân tộc thiểu số,…
 Câu 3. Phong trào Tây Sơn nổ ra vào năm 1772 do ai lãnh đạo?
       A. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ.                               B. Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.
       C. Quang Trung - Nguyễn Huệ.                               D. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.
 Câu 4. Nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa nông dân do Cao Bá Quát lãnh đạo (1854 - 1855)?
       A. Phiên An (Gia Định).                                          B. Hà Nội, Hưng Yên.
       C. Sơn Nam hạ (Nam Định, Thái Bình,…).             D. Vùng núi Tây Bắc.
 Câu 5. Dưới thời vua Minh Mạng, các đơn vị hành chính của đất nước được chia như thế nào?
       A. Chia nước thành 3 vùng: Bắc Thành, Gia Định thành và phủ Thừa Thiên.
       B. Chia cả nước thành 3 vùng: Bắc thành, Gia Định thành và Trực doanh.
       C. Cả nước được chia thành 31 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.
       D. Cả nước chia thành 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.
 Câu 6. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng đã tồn tại mâu thuẫn cơ bản nào?
       A. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới.
       B. Giữa nông dân, nô lệ với chủ đồn điền và giữa quý tộc mới với tư sản.
       C. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ.
       D. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ.
 Câu 7. Dưới triều Nguyễn, vua Gia Long đã chia đất nước thành
       A. ba trấn: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.              B. ba vùng: Bắc thành, Gia Định và Trực Doanh.
       C. hai miền: miền Bắc và miền Nam.                       D. ba miền: miền Bắc, mâu thuẫn và miền Nam.
 Câu 8. Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh diễn ra ở đâu?
       A. Ngọc Hồi - Đống Đa                                           B. Chi Lăng - Xương Giang         
       C. Rạch Gầm - Xoài Mút                                         D. Sông Bạch Đằng
 Câu 9. Hệ tư tưởng độc tôn dưới triều Nguyễn là
       A. Đạo giáo                       B. Phật giáo                   C. Nho giáo                        D. Kitô giáo
 Câu 10. Hoàn thiện nội dung sau:
Năm 1771, một cuộc khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn thượng đạo (thuộc An Khê, tính Gia Lai) do……lãnh đạo. Sau nhiều năm chiến đấu kiên cường, nghĩa quân đã………..phần đất từ Quảng Nam trở vào. Từ sau chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, về cơ bản quân Tây Sơn đã làm chủ được toàn bộ…………..Trong những năm 1786 - 1788, phong trào Tây Sơn lần lượt đánh đổ……………….làm chủ toàn bộ đất nước.
       A. Nguyễn Nhạc... làm chủ…vùng đất Đàng Trong……tập đoàn Trịnh - Lê.
       B. Nguyễn Huệ …….chiếm được………Đàng Trong……tập đoàn chúa Trịnh.
       C. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ…làm chủ…vùng đất Đàng Trong…hai tập đoàn Trịnh - Lê.
       D. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ... làm chủ... Gia Định…tập đoàn Trịnh - Lê.
 Câu 11. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ:
1. Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, thành lập Hợp chủng quốc Mỹ;
2. Sự kiện "chè Bôxtơn";
3. Chiến tranh kết thúc;
4. Hiến pháp nước Mỹ được thông qua;
5. Hòa ước Vécxai được kí kết, Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa.
       A. 1, 3, 2, 4, 5                    B. 2, 4, 3, 1, 5                C. 2, 3, 1, 4, 5                 D. 2, 1, 3, 5, 4
 Câu 12. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc cách mạng ở Anh là
       A. Quân đội đứng về phía Quốc hội chống lại nhà vua.
       B. Nhà vua Anh dùng vũ lực đàn áp Quốc hội khi yêu cầu về tài chính không được thông qua.
       C. Nhân dân đứng về phía Quốc hội phản đối nhà vua quyết liệt.
       D. Những mâu thuẫn trong xã hội Anh không thể điều hòa được nữa.
 Câu 13. Ý nào sau đây phản ánh đúng nhất về đóng góp của phong trào Tây Sơn?
       A. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.
       B. Hoàn thành việc thống nhất đất nước.
       C. Thiết lập vương triều Tây Sơn, đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
       D. Mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc - giai đoạn chấm dứt chiến tranh.
 Câu 14. Hai Câu ca dao từ thời Nguyễn: "Con ơi mẹ bảo con này/ Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan" cho chúng ta biết điều gì?
       A. Tệ tham quan ô lại dưới triều Nguyễn.               B. Tình yêu thương con của bà mẹ.
       C. Tình trạng nhân dân bị bóc lột tàn bạo.               D. Ví quan lại như bọn giặc cướp.
 Câu 15. Công trình văn hóa phi vật thể nào của nhà Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?
       A. Kinh thành Huế.                                                  B. Cồng chiêng Tây Nguyên.        
       C. Nhã nhạc cung đình Huế.                                    D. Phố cổ Hội An.
 Câu 16. Bộ luật thành văn được ban hành dưới triều Nguyễn có tên gọi là gì?
       A. Luật Tự Đức.                B. Hoàng triều luật lệ.    C. Quốc triều hình luật.  D. Luật Minh mạng.
----------- HẾT ----------
 ĐỀ TỰ LUẬN

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
Đề thi có 01 trang
KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN THI: LỊCH SỬ 10


Mã đề thi 01
Thời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề
II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm )
Tại sao nói nền chuyên chính Jacobin (Gia – cô – banh)  là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp? Ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp?
Câu 2 : ( 4 điểm )
Trong những phát minh tiêu biểu của Cách mạng công nghiệp ở Anh, theo em phát minh nào là quan trọng? Vì sao?
Hiện nay thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Công nghiệp 4.0). Cuộc cách mạng này ẩn chứa những thay đổi lớn lao về kinh tế, văn hóa, xã hội một cách toàn diện. Vậy theo em Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ mang lại những cơ hội và thách thức gì cho Việt Nam ?
 
----------- HẾT ----------
 
  

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
Đề thi có 01 trang
KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN THI: LỊCH SỬ 10

Thời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề
II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1: Vì sao cuộc cách mạng công nghiệp (thế kỷ XVIII) lại sớm nổ ra ở Anh? Nêu hệ quả của của cuộc cách mạng công nghiệp đối với châu Âu? (2 điểm)
Câu 2: Nguyên nhân dẫn tới bùng nổ cách mạng tư sản Pháp năm 1789? (2 điểm)
Câu 3: Hiện nay thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Hay còn gọi là cách mạng công nghiệp 4.0). Cuộc cách mạng này mang tới những thay đổi lớn lao về mọi mặt trong đời sống của con người. Vậy, theo em cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ mang lại những cơ hội và thách thức gì cho Việt Nam? (2 điểm)
----------- HẾT ----------
PHẦN ĐÁP ÁN
 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
 
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN THI: LỊCH SỬ 10
  1. TRẮC NGHIỆM: ( mỗi câu 0.25 điểm )
1A, 2C, 3C, 4D, 5A, 6A, 7A, 8C, 9A, 10B, 11C, 12B, 13B, 14D, 15A, 16A
  1. TỰ LUẬN ( 2 điểm )
Câu 1

Tại sao nói nền chuyên chính Jacobin (Gia - cô – banh) là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp ? Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp ?

  - Vì :
+ Ra sắc lệnh xoá bỏ hoàn toàn nghĩa vụ PK đối với nông dân 
+ Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân. 
+ Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ. 
+ Ban hành sắc lệnh "Tổng động viên toàn quốc". 
+ Xoá nạn đầu cơ tích trữ… 
* Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp
- Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình.
+ Lật đổ chế độ phong kiến
+ Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi cua công nhân).
+ Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp phát triển.
+ Giai cấp tư sản lãnh đạo, nhưng quần chúng quyết định tiến trình phát triển của cách mạng.
- Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.
 
0.25
0.25
0.25
0.25
 
 
0.25
 
 
0.25
 
0.25
 
0.25
Câu 2: Trong những phát minh tiêu biểu của cách mạng công nghiệp ở Anh, theo em phát minh nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?
Hiện nay thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ( công nghiệp 4.0). Cuộc cách mạng này ẩn chứa những thay đổi lớn lao về kinh tế, văn hóa, xã hội một cách toàn diện. Vậy theo em cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ mang lại những cơ hội và thách thức gì cho Việt Nam ?
  -   Phát minh quan trọng : Năm 1784James Watt  phát minh ra máy hơi nước ( quan trọng nhất ).
Vì : Tăng năng xuất, giảm sức lao động cơ bắp của con người, khắc phục hạn chế của thiên nhiên, là mốc mở đầu quá trình cơ giới hóa.
1. Cơ hội
- Thúc đẩy sự phát triển của của Việt Nam.
- Thúc đẩy năng suất lao động.
 - Khả năng biến đổi các hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị cho doanh nghiệp trong nước;
- Nâng cao mức thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân;
2. Thách thức
- Cần gắn kết chặt chẽ hơn nữa nghiên cứu khoa học và sản xuất;
- Gia tăng bức xúc xã hội do sự thâm nhập của của truyền thông xã hội;
- Đặt ra những vấn đề lớn về giải quyết việc làm, ô nhiễm môi trường, đạo đức xã hội, rủi ro công nghệ;
- Đặt Việt Nam trước nguy cơ tụt hậu hơn nữa so với thế giới và rơi vào thế bị động trong đối phó với những mặt trái của cuộc cách mạng này.
      1.0
     
      1.0
 
 
0.25
0.25
0.25
0.25
 
 
0.25
0.25
0.25
 
0.25
 
 
 


PHẦN ĐÁP ÁN


Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Không thầy đố mày làm nên. (Tục ngữ Việt Nam)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL HOC_TAP

TẢI VỀ

tải về

tải về
Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23/03/2021 vừa qua Đoàn trường THPT Lộc Phát đã tổ chức thành công Hoạt động trải nghiệm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thành phố Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2021) qua đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí...

Xem chi tiết...