Đề thi và đáp án môn Lịch sử 10 - Học kỳ 1 (2016-2017) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

23:11 ICT Thứ năm, 02/04/2020
TOÀN THỂ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG ĐƯỢC NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 04/2/2019 ĐẾN HẾT THÁNG 02/2020 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH nCoV

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2016-2017 » KHỐI 10

Đề thi và đáp án môn Lịch sử 10 - Học kỳ 1 (2016-2017)

Thứ tư - 21/12/2016 10:15
Đề thi và đáp án môn Lịch sử 10 - Học kỳ 1 (2016-2017)
Đề thi và đáp án môn Lịch sử 10 - Học kỳ 1 (2016-2017). Đề thi và đáp án các môn khác sẽ được nhà trường cập nhật nhanh nhất sau mỗi buổi thi.
Đề thi

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG
 

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
 


(Đề gồm 2 trang)

ĐỀ CHÍNH THỨC

THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016 - 2017
 

MÔN LỊCH SỬ  10

Thời gian làm bài: 45 Phút
 A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(5 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

Câu 1:  Vương triều Hồi giáo Ðê-li do nguời Hồi  giáo gốc ……  lập nên?

A.  Thổ Nhĩ Kì        B.  Ấn Ðộ      C.  Mông Cổ        D.  Trung Quốc

Câu 2:  Nuớc Lan Xang ở Lào được thành lập vào năm nào

A.  1355 B.  1354 C.  1353 D.  1356

Câu 3:  Tháp Chăm ở Việt Nam là công trình kiến trúc chịu ảnh hưởng của văn hóa

A.  Ấn Độ B.  Campuchia C.  Lào D.  Phù Nam

Câu 4:  Kinh tế trong lãnh địa mang tính chất

A.  Tự cung B.  Tự cấp C.  Tự cung, tự cấp D.  Tự nhiên

Câu 5:  Dưới vương triều Hồi giáo Đê li, đạo nào được truyền bá sang các nước ở khu vực Đông Nam Á?

A.  Ấn Độ giáo B.  Hồi giáo C.  Thiên chúa giáo D.  Phật giáo

Câu 6:  Thời kì phát triển thịnh vượng của vương quốc Campuchia là thời kì

A.  Lan Xang B.  Ăng – co

C.  Mô – giô -  pa -  hít D.  Su – khô - thay

Câu 7:  Người lập nên vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ  là

A.  Ti mua Leng B.  A-cơ-ba C.  Babua D.  A-sô-ca

Câu 8:  Người có công thống nhất các mường cổ thành quốc gia Lan Xang là

A.  Khia Khâm Phòng   B.  Khún Bo-lom        

C.  Pha Ngừm D.  Xu-li-nha Vông-xa            

Câu 9:  Lực lượng sản xuất chủ yếu trong lãnh địa phong kiến là

A.  Nông nô B.  Nông dân tự do C.  Nô lệ D.  Lãnh chúa

Câu 10:  Sử sách Trung Quốc gọi vương quốc của người Khơ me là

A.  Phù Nam B.  Campuchia C.  Chân Lạp D.  Chăm – pa

Câu 11:  Công trình kiến trúc mang dấu ấn Phật giáo ở Ấn Độ là

A.  Chùa Hang B.  Kinh đô Đêli C.  Ăng co Thom D.  Thạt Luổng

Câu 12:  Công trình kiến trúc tiêu biểu ở Lào là

A.  Khu đền Ăng co B.  Tháp chăm C.  Tháp Bô-rô-bu-dua D.  Thạt Luổng

Câu 13:  Điều kiện khách quan dẫn đến sự ra đời các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

A.  Nông nghiệp phát triển, công cụ sắt sớm xuất hiện, buôn bán bằng đường biển

B.  Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ với việc phát triển văn hóa cổ của mình

C.  Sớm sử dụng công cụ sắt, trao đổi hàng hóa bằng đường biển

D.  Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, buôn bán bằng đường biển phát triển.

Câu 14:  Chữ viết của người Ấn Độ là chữ

A.  Phạn B.  Tượng ý C.  Khơme cổ D.  Tượng hình

Câu 15:  Công trình kiến trúc tiêu biểu ở Campuchia là

A.  Ăng – co Vat, Thạt Luổng B.  Thạt Luổng, chùa Hang

C.  Ăng – co Thom, chùa Hang D.  Ăng – co Thom, Ăng – co Vát

Câu 16:  Xã hội phong kiến Tây Âu có những giai cấp nào?

A.  Địa chủ, nông nô B.  Lãnh chúa, nông nô

C.  Nông dân công xã, nô lệ D.  Lãnh chúa, nô lệ

Câu 17:  Điều kiện chủ quan dẫn đến sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

A.  Sớm sử dụng công cụ sắt, trao đổi hàng hóa bằng đường biển

B.  Nông nghiệp phát triển, công cụ sắt sớm xuất hiện, buôn bán bằng đường biển

C.  Nông nghiệp là ngành chính, thủ công nghiệp phát triển

D.  Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, buôn bán bằng đường biển phát triển.


Câu 18:  Lãnh địa phong kiến là

A.  Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến và bình dân.  

B.  Vùng đất rộng lớn của quý tộc, tăng lữ.  

C.  Vùng đất rộng lớn của nông dân.

D.  Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô  

Câu 19:  Người đã thi hành chính sách xoá bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục và phát triển kinh tế Ấn Độ. Ðó là chính sách tiến bộ của

A.  Mi-hi-ra-cu-la   B.  A-sô-ca           

C.  Sa-mu-dra Gúp-ta             D.  A-co-ba   

Câu 20:  Đạo Hinđu của người Ấn Độ thờ

A.  Thần sáng tạo và hủy diệt

B.  Thần bảo hộ và sấm sét

C.  Bộ ba vị thần (sáng tạo, hủy diệt, bảo hộ)

D.  Bộ ba vị thần ( sáng tạo, hủy diệt, bảo hộ) và thần sấm sét

B. TỰ LUẬN(5 ĐIỂM)

Câu 1: Hãy cho biết những biểu hiện phát triển thịnh  vượng của vương quốc Lào? ( 2 điểm)

Câu 2: Nguyên nhân dẫn đến các thành thị trung đại ra đời? (2 điểm)

Câu 3: Dựa vào lược đồ sau em hãy trình bày cuộc phát kiến địa lí của B. Đi-a-xơ và C.Côlômbô?

(1 điểm)

Kết quả hình ảnh cho lược đồ những cuộc phát kiến địa lý


--------------------------------------HẾT-----------------------------------

Đáp án

 

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG
 

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT


 

(Đề gồm 2 trang)

ĐỀ CHÍNH THỨC

THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016 - 2017
 

MÔN LỊCH SỬ  10

Thời gian làm bài: 45 Phút
 

 

ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ KHỐI 10

A. TRẮC NGHIỆM

Mã đề 111

Đáp án :

1. B 2. A 3. B 4. C 5. C 6. A 7. A 8. A 9. B 10. C 11. A 12. D 13. B 14. C 15. B 16. C 17. D 18. D 19. D 20. D

Mã đề 222

Đáp án :

1. A 2. C 3. A 4. C 5. B 6. B 7. C 8. C 9. A 10. C 11. A 12. D 13. B 14. A 15. D 16. B 17. B 18. D 19. D 20. D

Mã đề 333

Đáp án :

1. D 2. A 3. D 4. D 5. A 6. D 7. A 8. D 9. A 10. A 11. C 12. C 13. C 14. C 15. B 16. C 17. B 18. B 19. B 20. B

Mã đề 444

Đáp án :

1. A 2. D 3. C 4. C 5. B 6. A 7. C 8. C 9. B 10. B 11. B 12. B 13. D 14. C 15. D 16. D 17. D 18. A 19. A 20. A

B. TỰ LUẬN

Câu 1: Hãy cho biết những biểu hiện phát triển thịnh  vượng của vương quốc Lào? ( 2 điểm)

+ Kinh tế: Nhiều sản vật quý và có sự giao lưu với phương tây.(0.5)

+ Chính trị: Chia đất nước thành các miền, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội.(0.75)

+ Ngoại giao: Quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng như Đại Việt, Campuchia…(0.5)

                       Kiên quyết chống xâm lược(0.25)

Câu 2: Nguyên nhân dẫn đến các thành thị trung đại ra đời? (2 điểm)

+ Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa.(0.5)

+ Thị trường buôn bán tự do.(0.25)

+ Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hóa(0.5)

- Thợ thủ công đến ngã ba đường, bến sông nơi có đông người qua lại lập xưởng sản xuất và buôn bán hình thành các thành thị(0.75)

Câu 3: Dựa vào lược đồ sau em hãy trình bày cuộc phát kiến địa lí của B. Đi-a-xơ và C.Côlômbô?(1 điểm)

+ Năm 1487 B.Đi-a-xơ đã đi vòng cực Nam của lục địa Phi, đặt tên mủi Hảo Vọng.(0.5)

Tháng 8-1492 C.Cô-lôm-bô đến được Cu Ba và một số đảo vùng Ăngti. Ông là người đầu tiên phát hiện ra châu Mĩ.(0.5)

Tác giả bài viết: Admin

Từ khóa tìm kiếm: lịch sử, học kỳ, nhà trường
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

"Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dung lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người." (Xukhomlinxki)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI CSDL BTTH 7 - TIN HỌC 12

TẢI VỀ CSDL BÀI TẬP THỰC HÀNH 7

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10

Tải về Bài tập thực hành 8 - Tin học 10
Lâm Đồng cách ly 2 vợ chồng về từ Bệnh viện Bạch Mai

Lâm Đồng cách ly 2 vợ chồng về từ Bệnh viện Bạch Mai

Hai vợ chồng ngụ phường 5, TP Đà Lạt được chính quyền địa phương áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại Bệnh xá H32 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng sau khi trở về từ Bệnh viện Bạch Mai.

Xem chi tiết...