Đề thi tham khảo môn Vật Lý 11- HK1 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

14:44 ICT Thứ ba, 22/09/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN - HD CHẤM CÁC MÔN THI 2014-2015 » KHỐI 11

Đề thi tham khảo môn Vật Lý 11- HK1

Thứ năm - 18/12/2014 11:08
Đề thi tham khảo môn Vật Lý 11- HK1
Nhà trường công bố Đề thi và đáp án môn Vật Lý 11 - HK1 (NH:2014-2015)

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

ĐỀ CHÍNH THỨC

BÀI THI MÔN VẬT LÍ 11 HỌC KÌ I ( 2014 – 2015 )

Thời gian: 60 phút

Mã đề : 478

Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1. Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là:

A. V/m2 B. V.m. C. V.m2. D. V/m.

Câu 2. Công của nguồn điện được xác định theo công thức

A. Ang = E It. B. Ang = UIt. C. Ang = E I. D. Ang = UI.

Câu 3. Có một điện tích q = 5.10-9 C đặt tại A  trong không khí. Xác định cường độ điện trường tại điểm B cách A một khoảng 10cm

A. 5000 V/m                       B. 9000 V/m C. 4500 V/m              D. 2500 V/m

Câu 4: Điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ theo biểu thức:

A. R = ρ B. ρ = ρ0(1+α(t-to)) C. R = R0(1 + α(t-to)) D. Q = I2Rt

Câu 5. Trong bán dẫn loại n thì

A. chỉ tồn tại một loại hạt mang điện là electron. B. mật độ electron bằng mật độ lỗ trống.

C. mật độ electron nhỏ hơn mật độ lỗ trống.   D. mật độ electron nhiều hơn mật độ lỗ trống.

Câu 6. Một acquy có suất điện động 2 V, điện trở trong 1 Ω. Nối hai cực của acquy với điện trở R = 9 Ω thì công suất tiêu thụ trên điện trở R là

A. 0,36 W.                  B. 1,8 W.          C. 3,6 W.                     D. 0,18 W

Câu 7. Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. nE và r/n. B. nE và nr. C. E và nr. D. E và r/n.

Câu 8. Nếu có một vôn kế và một ampe kế thì phải mắc mạch điện như thế nào để xác định được điện trở của một dây dẫn?A.                                                                                   B.

C.                                                                                    D.

Câu 9. Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 Ω, mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200Ω, hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là 12 V.  Điện trở tương đương R12

A. 200Ω B. 100Ω    C. 300Ω D. 400Ω

Câu 10. Để thu tiền điện hàng tháng, người ta cần biết mỗi gia đình sử dụng điện tiêu thụ bao nhiêu điện năng. Vậy trong gia đình thường sử dụng dụng cụ gì để biết lượng điện năng đã tiêu thụ?

A. vôn kế.      B. ampe kế.                  C. tĩnh điện kế. D. công tơ điện.

Câu 11.  Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung thích hợp ở cột bên phải ( bằng cách nối câu)


.
 
a. máy hàn điện, lò nung chảy một số vật liệu.
b. các hạt tải điện
c. điôt (chỉnh lưu) bán dẫn
d .sự mất trật tự của mạng tinh thể
e. các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trườngĐiền vào chỗ trống

Câu 12: Các thao tác cơ bản khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số DT-830B(hình vẽ) để đo hiệu điện thế của dòng điện không đổi cỡ 15 V gồm:

a. Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 20, trong vùng DCV.

   b. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.

c. Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.

d. Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và VΩmA (cực (+) là lỗ cắm VΩmA; cực (-) la lỗ cắm COM .

e. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.

   g. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.

Thứ tự đúng các thao tác là:…………………………….......

479_297

Câu 13. Khối lượng của chất được giải phóng ở điện cực được tính theo công thức do nhà bác học………………………………..tổng quát hóa.

Câu 14.  Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong môi trường chân không được tính theo công thức

F = . Hãy suy ra biểu thức tính khoảng cách giữa hai điện tích điểm…………………………………

Câu 15. Sử dụng tiết kiệm điện năng có lợi ích trước hết đối với gia đình là……………………………………………………………………………………………………………….

Câu 16. Chọn từ điền vào chỗ trống : dây nối, cầu chì, ổ cắm, công tơ điện….

Để tránh xảy ra hiện tượng đoản mạch, người ta sử dụng ………………………………..trong mạng điện gia đình. Khi cường độ dòng điện tăng cao, dây nối ………………………………….bị đứt, mạch điện bị ngắt, đảm bảo an toàn cho các dụng cụ điện và cho con người.

Câu 17. Chọn kí hiệu đúng điền vào chỗ trống :              


Trong mạch điện, tụ điện được biểu diễn bằng kí hiệu : ………………………………………………….

Câu 18. Nếu có 5 nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động là E, điện trở trong là r thì mắc ………………………………. sẽ được bộ nguồn có suất điện động lớn nhất.

Câu 19.  Cắt một tờ giấy hình tròn theo đường xoắn ốc để tạo ra một con rắn giấy. Uốn đầu con rắn lên một chút, rồi đưa lại gần nó một thanh nhựa đã được cọ xát mạnh nhiều lần vào khăn len.

Dự đoán hiện tượng sẽ xảy ra: …………………………………………………………………………………

..............................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 20.  Một mạch điện có sơ đồ như hình 1.1, trong đó mỗi nguồn điện có suất điện động E = 6V và có điện trở trong r = 2Ω, các điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω và R3 = 3Ω.

a, Tính điện trở RN của mạch ngoài.

b, Tính cường độ dòng điện I chạy trong mạch

   và  hiệu điện thế mạch ngoài U.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 21. Để mạ một huy chương, người ta đã dùng một bình điện phân đựng muối AgNO3, với anốt bằng bạc, catốt là huy chương cần mạ. Điện trở của bình điện phân là R= 2 (Ω). Hiệu điện thế đặt vào hai cực là U= 10 (V). Cho A= 108 và n=1, F = 96500 C/mol. Khối lượng bạc bám vào huy chương sau 2 giờ là bao nhiêu?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 22. Bạn hãy tuyên truyền những kiến thức về sét cũng như những phương án phòng chống sét hiệu quả trong cộng đồng dân cư mình đang sinh sống.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........
Phần đáp án - Hướng dẫn chấm

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
TỔ : VẬT LÍ - CN
ĐÁP ÁN BÀI THI VẬT LÍ 11 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 – 2015
Mã đề 248
 

NỘI DUNG ĐIỂM
 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
A A B C A A B A D B
0,25đ / câu
   
Câu 11:
Câu 12: nối tiếp
Câu 13: giảm bớt tiền điện phải trả
Câu 14: Faraday
Câu 15: cầu chì – cầu chì
Câu 16:
 
Câu 17: cdabeg
Câu 18: đầu con rắn giấy bị hút vào thanh nhựa
Câu 19: 1 – e, 2 – a, 3 – b, 4 – c, 5 – d


Bài giải
Vẽ chiều dòng điện
a, RN = R1+ R2+ R3 = 18Ω
b, Eb = 12 V, rb = 4Ω
I = Eb / RN + rb = 0,55A
U = I.RN = 9,9 V
 
Câu 20
TT
E = 6V
r = 2Ω,
R1 = 5Ω, R2 = 10Ω và R3 = 3Ω.
a, RN = ?
b, I = ? U = ?
 


 
 
Bài giải
I = U/R = 5A
m  = 1/ F. A/n.I.t = 40,3g
 
 

Câu 21
TT
R= 2 (W).
U= 10 (V).
 A= 108 và n=1, F = 96500 C/mol
t = 2h = 7200s
m = ?
Câu 22
Tác dụng của sấm sét đem lại:
-         Tạo ozon cho tầng khí quyển
-         Tăng khả năng sinh trưởng cho cây
-         Cải tạo nguồn đất
-         Dò tìm nguồn nước ngầm, mỏ quặng
-         Giúp xác định lượng mưa
-         Là một nguồn năng lượng khổng lồ
Tác hại của sét:
-         Gây thương tích cho con người, nguy hiểm nhất là bị đánh trực tiếp
-         Phá hủy nhiều công trình xây dựng, các thiết ị điện tử….vật nuôi, cây trồng.
Cách phòng chống sét ở địa phương sinh sống:
-          Lắp đặt hệ thống chống sét ( cột thu lôi….)
-         Nếu ở trong nhà nên rút các thiết bị điện khi trời bắt đầu có going.
-         Khi ở ngoài trời không nên trú mưa ở gốc cây, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh các vật dụng bằng kim loại, ra khỏi những nơi chứa nước như ao, hồ…….
 
0,25
 
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
 
0,25
0,25
1,25
 
0,25
0,25
0,5
0,25
0,5
0,25
 
 
 
0,25
0,25
0,5

  
Mã đề 478
 

NỘI DUNG ĐIỂM
 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
D A C B D A B B C D
0,25đ / câu
   
Câu 11: 1 – d, 2 – e, 3 – a, 4 – c, 5 – b
Câu 12: adbcge
Câu 13: Faraday
 
Câu 14:
Câu 15: giảm bớt tiền điện phải trả
Câu 16: cầu chì – cầu chì
Câu 17:
 
Câu 18: nối tiếp
Câu 19: đầu con rắn giấy bị hút vào thanh nhựa
 
 


Bài giải
Vẽ chiều dòng điện
a, RN = R1+ R2+ R3 = 18Ω
b, Eb = 12 V, rb = 4Ω
I = Eb / RN + rb = 0,55A
U = I.RN = 9,9 V
 
Câu 20
TT
E = 6V
r = 2Ω,
R1 = 5Ω, R2 = 10Ω và R3 = 3Ω.
a, RN = ?
b, I = ? U = ?
 


 
 
Bài giải
I = U/R = 5A
m  = 1/ F. A/n.I.t = 40,3g
 
 

Câu 21
TT
R= 2 (W).
U= 10 (V).
 A= 108 và n=1, F = 96500 C/mol
t = 2h = 7200s
m = ?
Câu 22
Tác dụng của sấm sét đem lại:
-  Tạo ozon cho tầng khí quyển
-  Tăng khả năng sinh trưởng cho cây
-  Cải tạo nguồn đất
-  Dò tìm nguồn nước ngầm, mỏ quặng
-  Giúp xác định lượng mưa
-  Là một nguồn năng lượng khổng lồ
Tác hại của sét:
-  Gây thương tích cho con người, nguy hiểm nhất là bị đánh trực tiếp
-  Phá hủy nhiều công trình xây dựng, các thiết ị điện tử….vật nuôi, cây trồng.
Cách phòng chống sét ở địa phương sinh sống:
-   Lắp đặt hệ thống chống sét ( cột thu lôi….)
-   Nếu ở trong nhà nên rút các thiết bị điện khi trời bắt đầu có going.
-   Khi ở ngoài trời không nên trú mưa ở gốc cây, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh các vật dụng bằng kim loại, ra khỏi những nơi chứa nước như ao, hồ…….
 
1,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
 
0,5
0,25
0,25
 
 
 
 
 
0,25
0,25
0,5
0,25
0,5
0,25
 
 
 
0,25
0,25
0,5

 
 

 

Tác giả bài viết: Admin

Từ khóa tìm kiếm: nhà trường, công bố
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện – Vijaya Lakshmi Pandit

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK