Đề thi và đáp án chính thức môn Hóa Học 11 - HK2 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

21:44 EST Thứ sáu, 17/01/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI - ĐÁP ÁN - HD CHẤM CÁC MÔN THI 2014-2015 » KHỐI 11

Đề thi và đáp án chính thức môn Hóa Học 11 - HK2

Chủ nhật - 03/05/2015 22:58
Đề thi và đáp án chính thức môn Hóa Học 11 - HK2

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2014 – 2015)

ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Hóa học 11

Mã đề: 101


Câu 1: (0,5 điểm) Theo Tổ chức kiểm soát năng lượng Anh (EWG) tại Đức, với tình hình khai thác và sử dụng dầu mỏ hiện nay thì trong vòng 50-60 năm nữa nguồn dầu mỏ dưới lòng đất sẽ hoàn toàn cạn kiệt.

Em sẽ làm gì để tiết kiệm các nguồn năng lượng đang dần cạn kiệt?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Câu 2: Hình ảnh bên dưới mô tả ứng dụng của …………………………
Câu 3: Để phân biệt etan và eten, thuốc thử thuận tiện nhất là

A. brom. B. hiđro. C. oxi. D. quỳ tím.

Câu 4: Trong số các ankin có công thức phân tử là C5H8 có bao nhiêu chất tác dụng được với AgNO3/NH3?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5: Khi cho propen tác dụng với dung dịch Br2, sản phẩm thu được là

A. CH3-CHBr-CH2Br. C. CH3-CHBr-CH3.

B. CH2Br-CH2-CH2Br. D. CH3-CH2-CH2Br.

Câu 6: Công thức phân tử của benzen là

A.C6H6 B. C8H10 C. C6H5OH D. C8H8

Câu 7: (1 điểm) Nối cột a với cột b sao cho phù hợp:

Cột a

Cột b

1. CH3CHO + AgNO3/NH3

2. CH3COOH + Mg

3. HCOOH + quỳ tím

4. C6H5OH + Br2

a. kết tủa bạc sáng bóng

b. sủi bọt khí

c. không hiện tượng

d. quỳ hóa đỏ

e. kết tủa trắng

Trả lời:

1+

2+

3+

4+


Câu 8: Lấy cơm nếp ủ men một thời gian thì thu được rượu. Rượu là hỗn hợp của nước và

A etanol. B. metanol. C. andehit fomic. D. axit axetic.

Câu 9: Để phân biệt ancol đơn chức và glixerol người ta dùng

A. dd Br2. B. dd KMnO4. C. Cu(OH)2. D. quỳ tím.

Mã đề 101 Trang 1/3


Câu 10: Phenol rất độc, rơi vào da sẽ gây

A. ngứa. B. bỏng. C. sưng tấy. D. lở loét.

Câu 11: Khi bị ong, kiến đốt chúng ta thường bị sưng tấy và đau nhức. Đó là do trong nọc độc của chúng có chứa axit fomic (HCOOH). Để giảm đau, dân gian thường bôi nước vôi trong vào chỗ bị cắn. Do nước vôi trong có thể trung hòa lượng axit fomic trên da. Em hãy viết phương trình phản ứng giải thích cách làm này?

 

Câu 12: (2,0 điểm) Viết các đồng phân andehit có công thức cấu tạo C5H10O.

 

Câu 13: Nến được làm từ parafin (ankan), đây là những hiđrocacbon mạch hở mà trong phân tử chỉ có chứa liên kết đơn. Công thức chung của parafin là:

A. CnH2n+2( n ≥ 1). B. CnH2n( n ≥ 2)

C. CnH2n-2( n ≥ 3). D. CnH2n -2( n ≥ 2)
Câu 14: (1 điểm) Viết Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

a. Stiren có thể làm mất màu dung dịch brom.

b. Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng cộng.

c. Ancol có thể tác dụng với dung dịch NaOH.

d. Andehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Câu 15: (1,5 điểm) Nhận biết các dung dịch không màu sau bằng phương pháp hóa học: axit axetic, andehit axetic, ancol etylic.

 

Mã đề 101 Trang 2/3

 

Câu 16: (1,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 12 gam axit cacboxylic X (no, đơn chức, mạch hở) trong khí oxi dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc).

a. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên gọi của X?

b. Cho 12 gam Y tác dụng với ancol etylic, thu được este A. Tính khối lượng este A thu được với hiệu suất phản ứng este hóa là 70%.

Cho H = 1, C = 12, O = 16

Phần hướng dẫn chấm


TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT KIỂM TRA HỌC KỲ II (2014 – 2015)

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Môn: Hóa học 11

Mã đề: 101

 

Câu 1: (0,5 điểm) Theo Tổ chức kiểm soát năng lượng Anh (EWG) tại Đức, với tình hình khai thác và sử dụng dầu mỏ hiện nay thì trong vòng 50-60 năm nữa nguồn dầu mỏ dưới lòng đất sẽ hoàn toàn cạn kiệt.

Em sẽ làm gì để tiết kiệm các nguồn năng lượng đang dần cạn kiệt?

- Tiết kiệm điện (tắt điện khi không sử dụng, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện, …)

- Tiết kiệm nhiên liệu (đi xe đạp, đi bộ, đi chung xe, …)

- …

Câu 2: Hình ảnh bên dưới mô tả ứng dụng của axetilen (etin). 

Câu 3: Để phân biệt etan và eten, thuốc thử thuận tiện nhất là

A. brom. B. hiđro. C. oxi. D. quỳ tím.

Câu 4: Trong số các ankin có công thức phân tử là C5H8 có bao nhiêu chất tác dụng được với AgNO3/NH3?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5: Khi cho propen tác dụng với dung dịch Br2, sản phẩm thu được là

A. CH3-CHBr-CH2Br. C. CH3-CHBr-CH3.

B. CH2Br-CH2-CH2Br. D. CH3-CH2-CH2Br.

Câu 6: Công thức phân tử của benzen là

A.C6H6 B. C8H10 C. C6H5OH D. C8H8

Câu 7: (1 điểm) Nối cột a với cột b sao cho phù hợp:

Cột a

Cột b

1. CH3CHO + AgNO3/NH3

2. CH3COOH + Mg

3. HCOOH + quỳ tím

4. C6H5OH + Br2

a. kết tủa bạc sáng bóng

b. sủi bọt khí

c. không hiện tượng

d. quỳ hóa đỏ

e. kết tủa trắng

Trả lời:

1+ a

2+ b

3+ d

4+ e

 

Câu 8: Lấy cơm nếp ủ men một thời gian thì thu được rượu. Rượu là hỗn hợp của nước và

A. etanol. B. metanol. C. andehit fomic. D. axit axetic.

Câu 9: Để phân biệt ancol đơn chức và glixerol người ta dùng

A. dd Br2. B. dd KMnO4. C. Cu(OH)2. D. quỳ tím.

 

Câu 10: Phenol rất độc, rơi vào da sẽ gây

A. ngứa. B. bỏng. C. sưng tấy. D. lở loét.

Câu 11: Khi bị ong, kiến đốt chúng ta thường bị sưng tấy và đau nhức. Đó là do trong nọc độc của chúng có chứa axit fomic (HCOOH). Để giảm đau, dân gian thường bôi nước vôi trong vào chỗ bị cắn. Do nước vôi trong có thể trung hòa lượng axit fomic trên da. Em hãy viết phương trình phản ứng giải thích cách làm này?

Ca(OH)2 + 2HCOOH (HCOO)2Ca + 2H2O

Câu 12: (2,0 điểm) Viết các đồng phân andehit có công thức cấu tạo C5H10O.

Bài giải

Thang điểm

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CHO


0,5
0,50,5
0,5

 

Câu 13: Nến được làm từ parafin (ankan), đây là những hiđrocacbon mạch hở mà trong phân tử chỉ có chứa liên kết đơn. Công thức chung của parafin là:

A. CnH2n+2( n ≥ 1). B. CnH2n( n ≥ 2)

C. CnH2n-2( n ≥ 3). D. CnH2n -2( n ≥ 2) 

Câu 14: (1 điểm) Viết Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

a. Stiren có thể làm mất màu dung dịch brom.

b. Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng cộng.

c. Ancol có thể tác dụng với dung dịch NaOH.

d. Andehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Câu 15: (1,5 điểm) Nhận biết các dung dịch không màu sau bằng phương pháp hóa học: axit axetic, andehit axetic, ancol etylic.

 

CH3COOH

CH3CHO

C2H5OH

Thang điểm

Quỳ tím

Hóa đỏ

Không đổi màu

Không đổi màu

0,5

Dd AgNO3/NH3

 

Kết tủa sáng bóng

Không hiện tượng

0,5

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

0,5

 

Câu 16: (1,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 12 gam axit cacboxylic X (no, đơn chức, mạch hở) trong khí oxi dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc).

a. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên gọi của X?

b. Cho 12 gam Y tác dụng với ancol etylic, thu được este A. Tính khối lượng este A thu được với hiệu suất phản ứng este hóa là 70%.

Cho H = 1, C = 12, O = 16


 

Bài giải

Thang điểm

a.

Đặt CTPT của X là CnH2nO2 (n ≥ 1, nguyên)

    1                                                n                    mol

                                        0,4                    mol

Vậy CTPT của X là C2H4O2.

CTCT của X là: CH3COOH               axit axetic.

b.

      0,2                                                                       0,2                           mol

0,25
0,25


0,25


0,25


0,250,25

 


Tác giả bài viết: Admin

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Giáo dục là người bạn tốt nhất. Một người có giáo dục được tôn trọng ở khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ.

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

THÔNG BÁO LỚP 10 (2017-2018)

DANH SÁCH LỚP 10 VÀ THÔNG BÁO NHẬP HỌC

KẾT QUẢ XỔ SỐ - VÉ SỐ NHÂN ÁI 2019

U23 Việt Nam và thất bại sòng phẳng

U23 Việt Nam và thất bại sòng phẳng

Bị loại ngay vòng bảng là bước lùi không thể chối cãi của Việt Nam tại giải U23 châu Á, nhưng nó xảy ra đúng lúc và công bằng.

Xem chi tiết...