Kế hoạch thi Giáo viên giỏi năm học 2013-2014 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

20:45 EDT Thứ hai, 29/05/2017
Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với trang thông tin điện tử trường THPT Lộc Phát - TP. Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » TIN TỨC NHÀ TRƯỜNG » Kế Hoạch

Kế hoạch thi Giáo viên giỏi năm học 2013-2014

Thứ năm - 24/10/2013 03:57
Kế hoạch thi Giáo viên giỏi năm học 2013-2014
Căn cứ công văn số 1323 /SGDĐT-VP ngày 14/12 /2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học, ngành học từ năm 2010 - 2011. Trường THPT Lộc Phát hướng dẫn hội thi giáo viên giỏi cấp trường như sau:
Quý thầy cô có thể tải kế hoạch về máy tại đây!

            SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05/CM-THPT LP             Bảo Lộc, ngày 01 tháng 10 năm 2013
                                                                       
KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI
 
 
Năm học 2013-2014
 Căn cứ Thông tư  số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông
Căn cứ công văn số 1323 /SGDĐT-VP ngày 14/12 /2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học, ngành học từ năm 2010 - 2011
Trường THPT Lộc Phát hướng dẫn hội thi giáo viên giỏi cấp trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:

 • Bồi dưỡng đội ngũ, tạo môi trường, cơ hội để giáo viên phấn đấu thể hiện tài năng sư phạm của mình, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy giữa các đồng nghiệp.
 • Thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp phát huy sáng kiến trong việc dạy và học. Đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt trong nhà trường.
 • Kết qủa hội thi giáo viên giỏi là cơ sở để đề nghị công nhận giáo viên giỏi cấp cơ sở và xếp loại thi đua cuối năm học.
2. Yêu cầu
 • Hội thi được tổ chức theo qui định trong chương trình giáo dục phổ thông
 • Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo  dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
II. THỜI GIAN THI:
 • Vòng 1: Kiểm tra kiến thức: 14h ngày 30/10/2013
 • Vòng 2: Giải pháp hữu ích: 14h ngày 6/11/2013
 • Vòng 3: Thực hiện giờ dạy: từ ngày 11/ 11 đến hết ngày 30/11/2013
Công nhận và phát giấy chứng nhận: Cuối năm học 2013-2014
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỘI THI
1. Đối tượng: giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.
2. Điều kiện: Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chât đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ giáo dục trong bốn năm liền kề; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi
Mỗi giáo viên dự thi thực hiện 03 nội dung sau:
a) Vòng thi thứ 1: Thi một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về các nội dung sau:
- Đổi mới công tác dạy học, kiểm tra đánh giá
- Giáo dục học sinh cá biệt, tính chuyên cần, kỹ năng tự học trong học sinh
- Các biện pháp nâng cao chất lượng đại trà, nâng cao tỷ lệ học sinh đậu CĐ-ĐH trong nhà trường.
Bài thi năng lực phải đạt từ 8,0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10) thì giáo viên đó mới được thực hiện tiếp bài thực hành giảng dạy.
b) Vòng thi thứ 2:  Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi; SKKN/GPHI đạt 7 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10) thì được dự thi tiếp vòng sau.
c) Vòng thi thứ 3: Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.
2. Hình thức thi
a) Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm đã được ứng dụng trong quá trình giảng dạy.
b) Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết (tự luận). Thời gian 90 phút
c) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại  lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.
3. Đánh giá các nội dung thi:           
a. SKKN được đánh giá theo thang điểm 10 do Trưởng ban tổ chức Hội thi qui định được 02 giám khảo chấm độc lập (theo hướng dẫn công văn số 350/SGDĐT-GDTrH ngày 10/4/2012)
b. Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 02 giám khảo chấm độc lập.
c. Bài thi thực hành giảng dạy được đánh giá cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của sở GD-ĐT Lâm Đồng . Mỗi bài thi giảng có từ 02 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập, cách xếp loại bài thi thực hành  giảng dạy của giáo viên trong hội thi được thực hiện theo hướng dẫn chấm điểm giờ dạy của Sở GD-ĐT.
Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì ban giám khảo báo cáo Trưởng ban tổ chức thi xem xét quyết định.
4. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi
Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:
a) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;
b) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 7 điểm trở lên;
c) Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.
Trong số giáo viên dạy giỏi tại hội thi, chọn một số giáo viên đạt kết quả xuất sắc để xếp giải Nhất, Nhì, Ba của hội thi..Giáo viên đạt kết qủa xuất sắc phải đạt được các yêu cầu sau:

 • Điểm bài thi năng lực phải đạt từ 9,0 điểm trở lên
 • SKKN đạt từ 9,0 điểm trở lên        
 • 02 tiết dạy thực hành được xếp loại Giỏi.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của ban tổ chức, ban giám khảo và ban thư ký hội thi thực hiện theo điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi  kèm theo thông tư số 21/2010/TT-BGD-ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD-ĐT và quyết định thành lập Ban tổ chức thi của trường.
Các tổ chuyên môn lập kế hoạch giúp đỡ giáo viên dự thi (kiểm tra hồ sơ giáo án, dự giờ góp ý,hổ trợ tư liệu viết giải pháp hữu ích, sáng kiến kinh nghiệm..)
Cán bộ thư viện, thiết bị cung cấp, giới thiệu các tài liệu, thiết bị có liên quan để hỗ trợ giáo viên dự thi đạt kết quả tốt.
Giáo viên dự thi chủ động có kế hoạch tự bồi dưỡng, làm đồ dùng dạy học... tham gia dự thi nhiệt tình, tâm huyết, có chất lượng.
Lập kế hoạch

Hoàng Thị Thu Huyền
Hiệu trưởng

Nguyễn Hoàng Chương
                                   

Dưới đây là danh sách giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2013-2014 Trường THPT Lộc Phát:


DANH SÁCH GIÁO VIÊN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2013- 2014STT Họ và tên giáo viên Môn Ghi chú
1 Trương Thị Thùy Vân Ngữ văn

 
2 Ngô Thị Km Oanh Ngữ văn

 
3 Tạ Thị Hoàng Hà Lịch sử

 
4 Lê Thị Thanh Trang Địa lý

 
5 Trần Thị Hợi Địa lý

 
6 Nguyễn Thị Kim Nhung Tiếng Anh

 
7 Vũ Thi Dung Toán

 
8 Trương Thị Kiều Oanh Toán

 
9 Nguyễn Quý Thu Vật lý

 
10 Lê Quán Đông Hóa học

 
11 Nguyễn Trường An Thể dục

 
12 Vũ Đình Sơn ANQP

 Tác giả bài viết: Admin

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Con trai không dạy, lớn lên thành người ngu ngốc, ương gàn; con gái không dạy lớn lên thành người lố lăng, thô bỉ. (THÁI CÔNG)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK