Thông báo kế hoạch tổ chức vòng thi IOE cấp tỉnh - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

12:37 ICT Thứ năm, 02/07/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » TIN TỨC NHÀ TRƯỜNG » Kế Hoạch

Thông báo kế hoạch tổ chức vòng thi IOE cấp tỉnh

Thứ sáu - 30/01/2015 21:36
Thông báo kế hoạch tổ chức vòng thi IOE cấp tỉnh
Kính gửi: Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Các trường THPT, DTNT. Đính kèm là công văn tổ chức vòng thi IOE cấp tỉnh. Trân trọng!

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

     Số:658 /SGDĐT-GDTrH
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                  Lâm Đồng, ngày30 tháng 1 năm 2015 
 
V/v tổ chức vòng thi IOE cấp tỉnh
Kính gửi:
-     Phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện, thành phố;
-    Các trường THPT, DTNT
                                        
 
Thực hiện Quyết định số:5572/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2014 về việc Ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE); công văn số: 7421/BGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015; công văn số 2086/ SGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng lưu ý các đơn vị một số nội dung về việc tổ chức vòng thi IOE cấp tỉnh như sau:
1. Vòng thi IOE cấp tỉnh do Ban tổ chức Phòng GDĐT thực hiện. Các trường THPT trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp với các Phòng GDĐT tổ chức tốt cuộc thi.
2. Thời gian : Vòng thi được tổ chức vào 02 ngày, 07-08/03/2015 với khung giờ cụ thể như sau:
- Khối lớp 3 và khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00’ đến 13h30’.
- Khối lớp 4 và khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00’ đến 14h30’.
- Khối lớp 5 và khối lớp 10: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00’ đến 15h30’.
- Khối lớp 6 và khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00’ đến 16h30’.
- Khối lớp 7 và khối lớp 12: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00’ đến 17h30’.
3. Điều kiện tham gia dự thi:
- Để tham gia vòng thi cấp tỉnh học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25.
- Đối với các học sinh TH, THCS:  Căn cứ kết quả thi cấp huyện / thành  phố, các Phòng giáo dục và đào tạo lập danh sách thí sinh dự thi theo số lượng qui định.
- Đối với các học sinh THPT: Căn cứ kết quả thi chính thức cấp trường, nhà trường lập danh sách và gửi về Phòng Giáo dục – Đào tạo trên địa bàn theo yêu cầu của Ban tổ chức Phòng GDĐT.
4. Số lượng học sinh dự thi:
- Mỗi Phòng GDĐT cử tối đa không quá 70 học sinh. Trong đó số học sinh ở mỗi khối lớp không quá 15 học sinh.
- Đội tuyển của các trường THPT, DTNT tối đa là 30 học sinh. Riêng các Trường THPT Chuyên Thăng Long, THPT Chuyên Bảo Lộc tối đa là 45 học sinh. Trong đó số học sinh ở mỗi khối lớp không quá 15 học sinh.
5. Mỗi Phòng GDĐT cử ít nhất 02 cán bộ đi giám sát chéo, trong đó gồm có 01 giáo viên Tiếng Anh và 01 giáo viên Tin học.
6. Các Phòng GDĐT gửi danh sách Ban tổ chức thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh và danh sách cán bộ giám sát về Sở GDĐT thông qua Phòng GDTrH trước ngày 7/02/2015 để Sở GDĐT ra quyết định. Danh sách Ban tổ chức gồm các thành phần sau đây: Trưởng ban (Lãnh đạo Phòng GDĐT); Phó trưởng ban (có thể 02 người tùy thuộc số địa điểm tổ chức); 04 giám thị; 02 cán bộ kỹ thuật máy tính; 01 phục vụ; 01 bảo vệ / 01 điểm thi.
7. Toàn bộ hồ sơ của cuộc thi gồm danh sách giám thị các phòng thi, biên bản phòng thi, báo cáo thi, bảng điểm có chữ ký của học sinh gửi về Phòng GDTrH ngay khi tổ chức xong cuộc thi. Bản mềm gửi về địa chỉ email:
 phonggdtrh.solamdong@moet.edu.vn  và bản cứng gửi về chuyên viên Phạm Quốc Dũng, Phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT Lâm Đồng trước ngày 12 /03/2015.
            8. Về kinh phí thực hiện: Các phòng GDĐT liên hệ Phòng KHTC của Sở GDĐT để được hướng dẫn cụ thể.
 
Nhận được công văn này, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nhanh chóng triển khai để vòng thi IOE cấp tỉnh đạt kết quả cao.
 
Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                                
- Lưu: VT, Phòng GDTrH,GDTH.                                                                        
                  Phòng KHTC                                                                      (Đã ký) 
 
                                                                                                     Nguyễn Xuân Ngọc 
Phần phụ lục


   UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
 

PHỤ LỤC
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM SÁT
CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET DÀNH CHO HỌC SINH
PHỔ THÔNG VÒNG TỈNH
(Kèm theo công văn số: 2086 /SGDĐT-GDTrH ngày 4  tháng 11 năm 2014)
 

Stt Phòng GDĐT Địa điểm giám sát
01 Đà Lạt Bảo Lộc
02 Lạc Dương Đơn Dương
03 Lâm Hà Đa Teh
04 Đơn Dương Cát Tiên
05 Đức Trọng Đà Lạt
06 Đam Rông Lạc Dương
07 Di Linh Đạ Huoai
08 Bảo Lộc Lâm Hà
09 Bảo Lâm Đam Rông
10 Đạ Huoai Đức Trọng
11 Đạ Teh Di Linh
12 Cát Tiên Bảo Lâm

Nguồn tin: Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Từ khóa tìm kiếm: huyện thành, công văn, tổ chức
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK