Đề thi môn Toán lớp 11 (Học kỳ 1, Năm học 2018-2019) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

05:36 ICT Thứ tư, 08/07/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 » LỚP 11

Đề thi môn Toán lớp 11 (Học kỳ 1, Năm học 2018-2019)

Thứ hai - 17/12/2018 16:36
Đề thi môn Toán lớp 11 (Học kỳ 1, Năm học 2018-2019)
Nhà trường thông báo Đề thi môn Toán lớp 11 (Học kỳ 1, Năm học 2018-2019).

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

Đề thi có 02 trang

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN THI:  TOÁN 11

Thời gian làm bài 25 phút, không kể thời gian phát đề


  1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Đánh dấu chéo (X) vào đáp án đúng

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

                       

B

                       

C

                       

D

                       

Câu 1: Một cấp số cộng có u6 =13 và u10 =21. Số hạng đầu của cấp số cộng này là :

A. Đáp án khác B. 4 C. 3 D. 2

Câu 2: Điều kiện xác định của hàm số

A. B. C. D.

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là:

A. B. C. D.

Câu 4: Cho cấp số nhân biết ,số hạng thứ sáu của cấp số nhân là:

A. 128 B. 256 C. -64 D. 64

Câu 5: Phương trình : có nhghiệm là :

A. B. C. D.

Câu 6: Số cách sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 10 chỗ ngồi là:

A. B. C. D.

Câu 7: Khoa Ngoại của một bệnh viện gồm 30 bác sĩ. Có bao nhiêu cách lập một kíp mổ nếu mỗi kíp gồm 1 người mổ và 3 phụ mổ?

A. B. C. D. 30

Câu 8: Một tổ công nhân có 12 người. Cần chọn 3 người làm tổ trưởng, tổ phó, thành viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn.

A. B. C. D.

Câu 9: Cho hình chóp S. ABCD với ABCD là hình bình hành tâm O. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAC) và (SBD) là :

A. SC B. SB C. SA D. SO

Câu 10: Cho hai mp (P) và (Q) song song với nhau. Khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Mỗi đường thẳng nằm trong (P) đều song song với đường thẳng bất kỳ trong (Q)

B. Một mp(R) cắt (P) thì cũng cắt (Q) theo hai giao tuyến song song với nhau

C. (P) và (Q) không có điểm chung

D. Mọi đường thẳng nằm trong (P) đều song song với (Q)


Câu 11: Cho hình vẽ sau:

Biết G là trọng tâm  tam giác ABD. F là phép đồng dạng biến thành . F được hợp thành bởi các phép biến hình nào sau đây?

A.  và  ĐO B. C. ĐG D. và  ĐG

Câu 12: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song.

B. Hai đường thẳng không cùng nằm trên một mặt phẳng thì chéo nhau.

C. Hai đường thẳng không cắt nhau thì song song.

D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.----------- HẾT ----------

PHẦN TỰ LUẬN
 

  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

         Đề thi có 01 trang

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 – 2019

                    MÔN THI: TOÁN 11

Thời gian làm bài 65 phút, không kể thời gian phát đề


II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Giải các phương trình sau :

a)  

b)

b)

Câu 2. (1.5 điểm)  Có hai giỏ đựng trái cây:

Giỏ thứ nhất có 3 quả Táo và 5 quả Lê.

Giỏ thứ  hai có 4 quả Táo và 7 quả Lê.

a/ Lấy ngẫu nhiên từ mỗi giỏ một quả. Tính xác suất sao cho trong hai quả lấy ra có nhiều nhất một quả Táo.

b/ Đổ hai giỏ trái cây vào một cái rổ lớn, sau đó lấy ra 4 quả. Tính xác suất để lấy được ít nhất một quả Lê.

Câu 3. (1.0 điểm)  Cho dãy số (), xác định bởi công thức  

        a) Viết 5 số hạng đầu của dãy số.

        b) Chứng minh quy nạp số hạng tổng quát   .

Câu 4. (0.5 điểm)  Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức  

Câu 5. (0.5 điểm)  Gia đình nhà bác A có 1 mẫu Sầu riêng . Sào đầu tiên thu được  tấn, từ sào thứ hai mỗi sào tăng thêm 5 tạ so với sào trước đó. Giá trung bình của Sầu riêng mùa năm nay là 5 triệu trên 1 tạ. Hãy tìm tổng số tiền mà nhà bác A thu được trong mùa Sầu riêng năm nay ?

Câu 6. (2 điểm)  Cho hình chóp có đáy là hình thang đáy nhỏ , ,  lần lượt là trung điểm của các cạnh .

a/ Chứng minh song song với .

b/ Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng và ( .

c/ Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng.ĐÁP ÁN
 

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG                                       THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT                                                  Môn : TOÁN – KHỐI 11

                                                                                                    Thời gian làm bài : 90 phút

         ĐỀ CHÍNH THỨC                                                       (Học sinh làm bài trên giấy thi)

------------------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

( Đáp án – thang điểm gồm 03 trang )

I. TRẮC NGHIỆM:

Mã đề

132

269

345

457

509

645

709

826

1

A

A

C

D

C

D

A

B

2

C

D

D

B

D

C

C

B

3

B

A

B

C

B

A

A

C

4

B

C

C

B

D

B

C

D

5

D

B

C

A

B

B

D

B

6

B

A

C

A

B

D

B

A

7

A

B

B

C

A

D

D

A

8

D

D

D

D

D

A

C

C

9

C

C

D

D

C

B

A

A

10

A

C

A

B

B

C

A

D

11

D

D

A

B

C

A

A

C

12

C

B

B

C

A

C

A

D

 

II. TỰ LUẬN:

 

Bài 1

1,5 điểm

Câu a

0.5 đ

0.25


0.25

Câu b

0.5 đ0.25


0.25

Câu c

0.5 đ0.25


0.25

 

Bài 2

1,5 đ

Câu a

0,75 điểm

Gọi A là biến cố lấy “nhiều nhất một quả Táo”

0,25
0.250,25

Câu b

0,75 điểm

Gọi  là biến cố không có quả Lê nào

Vậy

    0,25
0,25


0.25

 

Bài 3

1,0đ

Câu a

0,5điểm

0,5

Câu b

0,5điểm

- Với n=1  đẳng thức đúng

- Giả sử (1) đúng với n=k, tức là      

ta chứng minh (1) cũng đúng với n=k+1,

- Nghĩa là

   

vậy (1) cũng đúng n=k+1. Vậy công thức (1) được cm


     0,250,25

 

Bài 4

0,5 đ

Số hạng thứ (k+1) trong khai triển là:

Ta chọn

Để có số hạng không chứa x thì: 6-3k=0 k=2

Vậy số  hạng không chứa x là:

0.25

0.25

 

Bài 5

0,5 đ

Từ bài toán ta có: u1 = 70 ; d = 5

S10 = 70.10 + 5.9.5 = 925 tạ

Tổng số tiền nhà bác A thu được vào mùa Sầu riêng năm nay:

T = 925.5 000 000 = 4 625 000 000 VNĐ


0.250.25


 

Bài 6

Vẽ hình

0,25đ

Vẽ hình đúng

0.25

Câu a

0,75đ

Chứng minh MN song song với (SAB)

Ta có:0,250,5

Câu b

0,5đ

Ta có:S là điểm chung thứ nhất.

Gọi E là giao điểm của AD và CB

Ta được E là điểm chung thứ hai

Vậy

0,250,25

Câu c

0,5đ

Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng.

Chọn mp(SDC ) SD

Tìm giao tuyến của (SDC) và (AMN)

Trong(ABCD) gọi F là giao điểm AN và BD.Khi đó F là điểm chung thứ nhất (*)

Trong(ABCD) gọi O là giao điểm của AC và BD.

Ta có:SO là giao tuyến của (SAC) và (SBD)(1)

Trong mặt (SAC)gọi G là giao điểm của SO và AM(2)

Từ(1) và (2) suy ra G là điểm chung thứ 2 (**)Từ(*) và(**) suy ra FG là giao tuyến của (SCD) và (AMN)Trong (SBD)

gọi H = FG SD

Khi đó H là giao điểm của SD và (AMN).0,250,25

 

------Hết------

 

 

 

Từ khóa tìm kiếm: nhà trường, thông báo, học kỳ, năm học
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Học đi với hành, không chỉ nói cho qua chuyện! (Khổng Tử)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

Hơn 900.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hơn 900.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, tính đến 15h ngày 5/7 đã có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. Trong số đó, 51.712 (chiếm 5,74%) là thí sinh tự do.

Xem chi tiết...