Đề thi và đáp án môn Vật Lý 12(HK 1- 2019-2020) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

05:53 ICT Thứ tư, 08/07/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN - HỌC KỲ 1 (2019-2020) » LỚP 12

Đề thi và đáp án môn Vật Lý 12(HK 1- 2019-2020)

Thứ sáu - 27/12/2019 14:34
Đề thi và đáp án môn Vật Lý 12(HK 1- 2019-2020)
Đề thi và đáp án môn Vật Lý 12(HK 1- 2019-2020).

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

 Đề có 4 trang

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN VẬT LÝ 12

Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề


Câu 1: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ diện. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là 100 V, ở hai đầu điện trở là 60 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là

A. 60 V. B. 80 V. C. 40 V. D. 160 V.

Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm này là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng

A. một nửa bước sóng. B. một phần tư bước sóng.

C. một số nguyên lần bước sóng. D. một bước sóng.

Câu 4: Trong thí nghiệm khảo sát dao động điều hòa của con lắc đơn, khi thay quả nặng 50 g bằng quả nặng 100 g thì

A. chu kỳ dao động tăng rồi giảm. B. tần số dao động tăng.

C. chu kỳ dao động không thay đổi. D. tần số dao động giảm.

Câu 5: Một máy phát điện xoay chiều một pha có 10 cặp cực (10 cực nam, 10 cực bắc) tạo ra dòng điện xoay chiều với tần số 50 Hz. Tốc độ quay của rôto máy phát này là

A. 200 vòng/phút. B. 500 vòng/phút. C. 400 vòng/phút. D. 300 vòng/phút.

Câu 6: Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, người ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 100 cm. Biết tần số của sóng truyền trên dây bằng 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 50 m/s. B. 100 m/s. C. 25 m/s. D. 75 m/s.

Câu 7: Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là:

A. 100 V. B. V. C. 220 V. D. 110 V.

Câu 8: Một âm có tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v.3. Nhận định nào sau đây là đúng

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại.

B. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không.

C. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.

D. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.

Câu 10: Hai dao động cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là (cm) và (cm). Độ lệch pha của hai dao động là

A. . B. 0. C. . D. .

Câu 11: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước A và B, là hai nguồn kết hợp  cách nhau AB = 8 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 1,2 cm. Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn là:

A. 13. B. 12. C. 11. D. 14.

Câu 12: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên

A. hiện tượng quang điện. B. tác dụng của dòng điện lên nam châm.

C. hiện tượng cảm ứng điện từ. D. tác dụng của từ trường lên dòng điện.


Câu 13: Hai dao động điều hòa có các phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos(100πt + ) (cm) và x2 = 12cos100πt (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng

A. 8,5 cm. B. 17 cm. C. 13 cm. D. 7 cm.

Câu 14: Đặt một điện áp vào hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện không đổi thì dung kháng của tụ điện

A. không phụ thuộc tần số của dòng điện. B. nhỏ khi tần số của dòng điện lớn.

C. lớn khi tần số của dòng điện lớn. D. nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ.

Câu 15: Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25 m. Tần số của sóng đó là

A. 27,5  Hz. B. 50 Hz. C. 440 Hz. D. 220  Hz.

Câu 16: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện có tần số góc chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này

A. bằng 1. B. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch.

C. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch. D. bằng 0.

Câu 17: Mức cường độ âm tại điểm A được giảm 30dB. Hỏi cường độ âm tại đó thay đổi như thế nào?

A. Tăng 103 lần. B. Giảm 103 lần. C. Giảm 30 lần. D. Tăng 90 lần.

Câu 18: Một đoạn mạch gồm  điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U0cosωt thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là I. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là

A. P=UI. B. P=IR. C. P=I2R. D. .

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?

A. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực.

B. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.

C. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.

D. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian.

Câu 20: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L có điện trở r. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là

A. . B. . C. . D. .

Câu 21: Một sóng truyền trên mặt biển có bước sóng= 3m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau (rad) là

A. 0,75m. B. 3m. C. 0,5m. D. 1,5m.

Câu 22: Tại một nơi xác định, chu kỳ  của con lắc đơn tỉ lệ thuận với

A. căn bậc hai chiều dài con lắc. B. căn bậc hai gia tốc trọng trường.

C. chiều dài con lắc. D. gia tốc trọng trường.

Câu 23: Phòng thí nghiệm vật lý có quạt điện loại (110V-100W). Để quạt hoạt động bình thường ở điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 (V), trong giờ thực hành về máy biến áp, giáo viên yêu cầu học sinh tính tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp và số vòng dây cuộn sơ cấp để quấn máy hạ áp dùng cho quạt điện này. Bỏ qua hao phí, tỉ số vòng dây học sinh tính được là

A. 2. B. 1. C. 4. D. 0,5.

Câu 24: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

A. 3 m/s. B. 6 m/s. C. 30 m/s. D. 60 m/s.


Câu 25: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos(ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là

A. vmax = Aω2. B. vmax = 2Aω. C. vmax = A2ω. D. vmax = Aω.

Câu 26: Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = 220cos100t(V) là

A. 220V. B. 110V. C. 110V. D. 220V.

Câu 27: Đặt một điện áp vào hai đầu một đoạn mạch điện RLC không phân nhánh. Dòng điện nhanh pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch điện này khi

A. . B. . C. . D. .

Câu 28: Một vật dao động điều hòa có phương trình: x 2cos(2πt π/6) (cm, s). Li độ  của vật lúc t 0,25s là 

A. 2cm. B. 1,5cm. C. 0,5cm D. 1cm.

Câu 29: Một vật dao động điều hoà với phương trình x 8cos(2πt) cm, s. Thời điểm thứ nhất vật đi qua vị trí cân bằng là

A. s. B. s. C. s. D. s.

Câu 30: Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn Fn = F0sin10πt thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là

A. 10π Hz. B. 5π Hz. C. 10 Hz. D. 5 Hz.

Câu 31: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(ωt +). Cơ năng của vật dao động này là

A. mωA2. B. 2A. C. 2A2. D. 2A.

Câu 32: Người ta muốn truyền đi một công suất 100kW từ trạm phát điện A với điện áp hiệu dụng 500V bằng dây dẫn có điện trở 2 đến nơi tiêu thụ B. Hiệu suất truyền tải điện bằng

A. 50%. B. 30%. C. 80%. D. 20%.

Câu 33: Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 120 cm với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Tần số sóng trên dây là 10Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 8 m/s. B. 16 m/s. C. 12 m/s. D. 4 m/s.

Câu 34: Một nhạc cụ phát ra âm có tần số âm cơ bản là f = 420 Hz. Một người có thể nghe được âm có tần số cao nhất là 18000 Hz. Tần số âm cao nhất mà người này nghe được do dụng cụ này phát ra là

A. 17850 Hz. B. 18000 Hz. C. 17000 Hz. D. 17640 Hz.

Câu 35: : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây và hai bản tụ biến đổi theo thời gian có đồ thị như hình vẽ. Điều chỉnh điện dung của tụ điện sao cho tổng điện áp hiệu dụng của cuộn dây và tụ điện có giá trị lớn nhất, giá trị đó bằng

A. 200 V B. 300  V. C. 300 V. D. 400 V.

Câu 36: Một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm , mắc nối tiếp với điện trở thuần . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp . Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

A. B.

C. D.

Câu 37: Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn, lần lượt đo điện áp ở hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế tương ứng là U, . Biết . Hệ số công suất của mạch điện là

A. B. C. D.

Câu 38: Một vật thực hiện dđđh với biên độ A = 12 cm,chu kì T = 1 s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng  theo chiều (-). Phương trình dao động của vật:

A. x = 12cos(2πt - ) (cm). B. x =12cos(2πt + ) (cm).

C. x = 12cos(2πt + π) (cm). D. x = 12cos(πt - π) (cm).

Câu 39: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp được mắc vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U0cos ωt. Cho biết khi ω1 = 10π rad/s và  ω2 = 160π rad/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mach như nhau. Khi cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại thì tần số góc của điện áp là

A. 170π rad/s. B. 150 rad/s. C. 40π rad/s. D. 85πrad/s.

Câu 40: Sóng có tần số 20 Hz truyền trên chất lỏng với tốc độ 200 cm/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5 cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?

A. . B. . C. . D. .


-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

"Người cha chính là người thầy đầu tiên của đứa trẻ." (T. Thore)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

Hơn 900.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hơn 900.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, tính đến 15h ngày 5/7 đã có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. Trong số đó, 51.712 (chiếm 5,74%) là thí sinh tự do.

Xem chi tiết...