Danh sách phòng thi khối 10 (Thi HK 2 - Năm học: 2018-2019) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

15:16 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

Danh sách phòng thi khối 10 (Thi HK 2 - Năm học: 2018-2019)

Thứ bảy - 05/05/2018 20:30
Danh sách phòng thi khối 10 (Thi HK 2 - Năm học: 2018-2019)
Danh sách phòng thi khối 10
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                       
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 1 (Phòng A1)    
(TỪ SBD LP10001 ĐẾN LP10022)    
                       
                       
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP10001 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 10A2      
  2 LP10002 MAI DUY AN 10A5      
  3 LP10003 ĐINH ĐỨC ANH 10A2      
  4 LP10004 LÂM QUỐC ANH 10A8      
  5 LP10005 MAI THỊ TRÂM ANH 10A6      
  6 LP10006 NGUYỄN HOÀNG ANH 10A5      
  7 LP10007 NGUYỄN HOÀNG TRINH ANH 10A2      
  8 LP10008 NGUYỄN HOÀNG TUẤN ANH 10A5      
  9 LP10009 NGUYỄN NGỌC ANH 10A3      
  10 LP10010 NGUYỄN NGỌC THÙY ANH 10A1      
  11 LP10011 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 10A2      
  12 LP10012 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 10A1      
  13 LP10013 NGUYỄN VƯƠNG TRỌNG ANH 10A5      
  14 LP10014 PHẠM HOÀNG LAN ANH 10A4      
  15 LP10015 TRẦN NGỌC TRÂM ANH 10A8      
  16 LP10016 VŨ QUỲNH ANH 10A6      
  17 LP10017 VŨ NGỌC TUẤN ANH 10A5      
  18 LP10018 LÊ NGÔ BÁ ÂN 10A8      
  19 LP10019 NGUYỄN THIÊN ÂN 10A1      
  20 LP10020 TÔ HOÀNG ÂN 10A4      
  21 LP10021 TRẦN GIA BẢO 10A1      
  22 LP10022 ĐỖ NGỌC BẢO 10A6      
                       
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018      
        Hiệu Trưởng      
        (Ký tên, đóng dấu)      
                       
                       
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                       
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 2 (Phòng A2)    
(TỪ SBD LP10023 ĐẾN LP10044)    
                       
                       
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP10023 NGÔ NGỌC BẢO 10A5      
  2 LP10024 NGUYỄN QUỐC BẢO 10A5      
  3 LP10025 NGUYỄN THÀNH BẢO 10A8      
  4 LP10026 NGUYỄN THÀNH TÂM BẢO 10A8      
  5 LP10027 K' BẠT 10A6      
  6 LP10028 TRẦN SƠN BẰNG 10A5      
  7 LP10029 ĐỖ QUANG BÌNH 10A1      
  8 LP10030 HUỲNH VÕ KIM BÌNH 10A8      
  9 LP10031 NGUYỄN NGỌC BÍCH 10A8      
  10 LP10032 NGUYỄN VĂN CẢNH 10A5      
  11 LP10033 SỲ DẬU CẮM 10A2      
  12 LP10034 BÙI ĐẶNG QUẾ CHI 10A8      
  13 LP10035 LÊ QUỲNH CHI 10A1      
  14 LP10036 NGUYỄN NGỌC THẢO CHI 10A6      
  15 LP10037 VŨ NGUYỄN KIM CHI 10A3      
  16 LP10038 PHẠM HOÀNG CHÍNH 10A7      
  17 LP10039 NGUYỄN VIẾT NGUYÊN CHƯƠNG 10A3      
  18 LP10040 PHẠM THÀNH CÔNG 10A6      
  19 LP10041 HOÀNG VIỆT CƯỜNG 10A1      
  20 LP10042 NGUYỄN CAO CƯỜNG 10A6      
  21 LP10043 NGUYỄN MAI KIỀU DIỄM 10A3      
  22 LP10044 LÊ THÙY DUNG 10A8      
                       
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018      
        Hiệu Trưởng      
        (Ký tên, đóng dấu)      
                       
                       
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                       
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 3 (Phòng A3)    
(TỪ SBD LP10045 ĐẾN LP10066)    
                       
                       
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP10045 NGUYỄN TRANG MỸ DUNG 10A4      
  2 LP10046 ĐỖ NGỌC DUY 10A2      
  3 LP10047 NGUYỄN ĐỨC DUY 10A8      
  4 LP10048 TRẦN THÁI DUY 10A4      
  5 LP10049 NGUYỄN ĐÌNH LỆ DUYÊN 10A5      
  6 LP10050 PHẠM KIỀU DUYÊN 10A4      
  7 LP10051 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 10A4      
  8 LP10052 NGUYỄN ANH DŨNG 10A6      
  9 LP10053 NGUYỄN HUY DŨNG 10A2      
  10 LP10054 NGUYỄN MẠNH DŨNG 10A6      
  11 LP10055 NGUYỄN QUỐC DŨNG 10A4      
  12 LP10056 TRẦN THÀNH ĐẠT 10A7      
  13 LP10057 NGUYỄN VĂN ĐẠI 10A6      
  14 LP10058 PHẠM NGỌC ĐẠO 10A8      
  15 LP10059 TRẦN VĂN ĐẠO 10A2      
  16 LP10060 NGUYỄN BÁ THÀNH ĐẠT 10A7      
  17 LP10061 NGUYỄN BÙI THÀNH ĐẠT 10A4      
  18 LP10062 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 10A6      
  19 LP10063 NGUYỄN TRẦN BÁ ĐẠT 10A7      
  20 LP10064 PHẠM TIẾN ĐẠT 10A4      
  21 LP10065 TRẦN BÁ ĐẠT 10A7      
  22 LP10066 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 10A7      
                       
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018      
        Hiệu Trưởng      
        (Ký tên, đóng dấu)      
                       
                       
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                       
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 4 (Phòng A4)    
(TỪ SBD LP10067 ĐẾN LP10088)    
                       
                       
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP10067 MAI HỮU ĐỨC 10A1      
  2 LP10068 LÊ THỊ HOÀI GIANG 10A8      
  3 LP10069 NGUYỄN HOÀNG GIANG 10A2      
  4 LP10070 VŨ THỊ QUỲNH GIAO 10A2      
  5 LP10071 NGUYỄN QUỐC GIÁNG 10A3      
  6 LP10072 PHẠM THỤY BÍCH HÀ 10A5      
  7 LP10073 TRẦN THU HÀ 10A7      
  8 LP10074 ĐỖ ĐĂNG HÀO 10A5      
  9 LP10075 HÀ NHẬT HÀO 10A4      
  10 LP10076 PHẠM VŨ NGỌC HẢI 10A1      
  11 LP10077 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 10A8      
  12 LP10078 PHẠM NGỌC BÍCH HẰNG 10A3      
  13 LP10079 TRẦN THỊ HẰNG 10A3      
  14 LP10080 NGUYỄN PHÚC HẬU 10A3      
  15 LP10081 PHẠM BẢO HÂN 10A6      
  16 LP10082 ĐỖ THỊ THU HIỀN 10A4      
  17 LP10083 NGUYỄN NGỌC THANH HIỀN 10A3      
  18 LP10084 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 10A7      
  19 LP10085 HUỲNH MINH HIẾU 10A4      
  20 LP10086 ĐẶNG THỊ KIỀU HOA 10A1      
  21 LP10087 NGUYỄN QUỐC HOÀ 10A5      
  22 LP10088 ĐÀO HUY HOÀNG 10A1      
                       
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018      
        Hiệu Trưởng      
        (Ký tên, đóng dấu)      
                       
                       
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                       
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 5 (Phòng B1)    
(TỪ SBD LP10089 ĐẾN LP10110)    
                       
                       
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP10089 PHẠM MINH HOÀNG 10A2      
  2 LP10090 TRẦN VĂN HOÀNG 10A2      
  3 LP10091 LƯƠNG THỊ THU HỒNG 10A3      
  4 LP10092 NGUYỄN VĂN HỒNG 10A8      
  5 LP10093 LẠI XUÂN HỘI 10A3      
  6 LP10094 BÙI THÁI HỢP 10A5      
  7 LP10095 NGUYỄN HÒANG THANH HUỆ 10A6      
  8 LP10096 NGÔ HOÀNG KIM HUỆ 10A1      
  9 LP10097 BÙI QUANG HUY 10A3      
  10 LP10098 NGUYỄN HẢI HUY 10A1      
  11 LP10099 NGUYỄN TIẾN HUY 10A7      
  12 LP10100 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 10A7      
  13 LP10101 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 10A1      
  14 LP10102 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 10A3      
  15 LP10103 PHẠM NGUYỂN THU HƯƠNG 10A7      
  16 LP10104 NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG 10A7      
  17 LP10105 ĐẶNG NGỌC HƯỞNG 10A8      
  18 LP10106 PHẠM NGỌC KHANH 10A1      
  19 LP10107 TRẦN BẢO KHANH 10A7      
  20 LP10108 LÝ VĨNH KHẢI 10A4      
  21 LP10109 NGUYỄN ANH KHÁ 10A7      
  22 LP10110 ĐỖ THÀNH KHÁNH 10A8      
                       
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018      
        Hiệu Trưởng      
        (Ký tên, đóng dấu)      
                       
                       
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                       
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 6 (Phòng B2)    
(TỪ SBD LP10111 ĐẾN LP10132)    
                       
                       
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP10111 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 10A7      
  2 LP10112 PHAN ĐĂNG KHOA 10A8      
  3 LP10113 NGUYỄN ĐỨC ĐĂNG KHÔI 10A4      
  4 LP10114 VŨ KIÊN 10A8      
  5 LP10115 PHẠM DUY LINH KIỀU 10A8      
  6 LP10116 MAI TUẤN KIỆT 10A5      
  7 LP10117 NGUYỄN TUẤN KIỆT 10A6      
  8 LP10118 TRẦN HOÀNG TUẤN KIỆT 10A5      
  9 LP10119 TRẦN BẢO ÁNH KIM 10A5      
  10 LP10120 NGUYỄN PHÚC NGỌC LAN 10A7      
  11 LP10121 TRẦN THỊ LAN 10A2      
  12 LP10122 NGUYỄN HOÀNG LÂM 10A2      
  13 LP10123 PHẠM NGỌC GIANG LÂM 10A5      
  14 LP10124 TRẦN NGỌC LÂM 10A2      
  15 LP10125 NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN 10A7      
  16 LP10126 HỒ NGỌC LINH 10A7      
  17 LP10127 K' LINH 10A8      
  18 LP10128 NGUYỄN HỒNG LINH 10A2      
  19 LP10129 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 10A1      
  20 LP10130 PHẠM NGỌC LINH 10A2      
  21 LP10131 TẠ THỊ PHƯƠNG LINH 10A6      
  22 LP10132 ĐẶNG THỊ LOAN 10A7      
                       
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018      
        Hiệu Trưởng      
        (Ký tên, đóng dấu)      
                       
                       
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                       
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 7 (Phòng B3)    
(TỪ SBD LP10133 ĐẾN LP10154)    
                       
                       
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP10133 NGUYỄN PHI LONG 10A5      
  2 LP10134 PHẠM THÀNH LONG 10A8      
  3 LP10135 TRƯƠNG HOÀNG LONG 10A4      
  4 LP10136 VÕ PHẠM GIA LONG 10A3      
  5 LP10137 NGUYỄN BẢO LỘC 10A3      
  6 LP10138 NGUYỄN XUÂN LUÂN 10A6      
  7 LP10139 NGUYỄN TỰ LỰC 10A3      
  8 LP10140 HOÀNG THIỀU ĐỨC MẠNH 10A6      
  9 LP10141 ĐỖ NHẬT MINH 10A4      
  10 LP10142 LÊ HOÀNG MINH 10A1      
  11 LP10143 NGUYỄN CÔNG MINH 10A5      
  12 LP10144 THÁI QUÍ MINH 10A5      
  13 LP10145 HOÀNG THỊ PHƯƠNG NAM 10A8      
  14 LP10146 NGUYỄN KIM THỦY NGÂN 10A1      
  15 LP10147 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 10A5      
  16 LP10148 HUỲNH NGUYÊN VĨNH NGHI 10A7      
  17 LP10149 NGUYỄN DUY NGHĨA 10A7      
  18 LP10150 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 10A3      
  19 LP10151 NGUYỄN BÍCH NGỌC 10A8      
  20 LP10152 NGUYỄN KIM NGỌC 10A4      
  21 LP10153 NGUYỄN THỊ NGỌC 10A3      
  22 LP10154 PHẠM THỊ NHƯ NGỌC 10A1      
                       
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018      
        Hiệu Trưởng      
        (Ký tên, đóng dấu)      
                       
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                       
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 8 (Phòng B4)    
(TỪ SBD LP10155 ĐẾN LP10174)    
                       
                       
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP10155 DƯƠNG CÔNG TRUNG NGUYÊN 10A1      
  2 LP10156 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 10A3      
  3 LP10157 TRẦN LÊ VĂN NGUYÊN 10A5      
  4 LP10158 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 10A2      
  5 LP10159 ĐỖ HOÀNG LONG NHẬT 10A1      
  6 LP10160 LÂM THỤY YẾN NHI 10A8      
  7 LP10161 NGUYỄN HUỲNH BẢO NHI 10A6      
  8 LP10162 NGUYỄN THỊ MAI NHI 10A7      
  9 LP10163 NGUYỄN THỊ THU NHI 10A7      
  10 LP10164 PHẠM THANH NHI 10A6      
  11 LP10165 PHÍ NHỮ YẾN NHI 10A1      
  12 LP10166 TRẦN TRÚC NHI 10A5      
  13 LP10167 VŨ NGỌC YẾN NHI 10A7      
  14 LP10168 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 10A7      
  15 LP10169 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 10A4      
  16 LP10170 TRẦN QUỲNH NHƯ 10A4      
  17 LP10171 NGUYỄN THỊ MĨ NƯƠNG 10A2      
  18 LP10172 VŨ KIỀU OANH 10A3      
  19 LP10173 VŨ ĐỨC PHÁP 10A3      
  20 LP10174 PHẠN BÌNH PHÁT 10A3      
                       
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018      
        Hiệu Trưởng      
        (Ký tên, đóng dấu)      
                       
                       
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                       
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 9 (Phòng B5)    
(TỪ SBD LP10175 ĐẾN LP10194)    
                       
                       
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP10175 NGUYỄN THÁI PHONG 10A5      
  2 LP10176 MAI TRẦN BẢO PHỤNG 10A4      
  3 LP10177 LÂM VĂN PHÚ 10A1      
  4 LP10178 TRẦN PHẠM THIÊN PHÚC 10A7      
  5 LP10179 LƯU ĐIỆP NAM PHƯƠNG 10A2      
  6 LP10180 NGUYỄN THU PHƯƠNG 10A7      
  7 LP10181 PHẠM THỊ KIM PHƯƠNG 10A4      
  8 LP10182 TRẦN THANH PHƯƠNG 10A3      
  9 LP10183 LÊ MINH PHƯỢNG 10A4      
  10 LP10184 PHẠM VĂN QUANG 10A7      
  11 LP10185 NGUYỄN TRẦN QUỐC QUÂN 10A6      
  12 LP10186 PHẠM ANH QUỐC 10A6      
  13 LP10187 TRẦN NGỌC QUYỀN 10A8      
  14 LP10188 NGUYỄN NGỌC DIỄM QUỲNH 10A2      
  15 LP10189 TRẦN PHAN NHƯ QUỲNH 10A4      
  16 LP10190 NGUYỄN VĂN SANG 10A3      
  17 LP10191 TRẦN NHẬT SANG 10A4      
  18 LP10192 TRẦN QUANG SANG 10A1      
  19 LP10193 PHẠM NGỌC TÀI 10A2      
  20 LP10194 TĂNG PHÚC HOÀNG TÀI 10A2      
                       
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018      
        Hiệu Trưởng      
        (Ký tên, đóng dấu)      
                       
                       
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                       
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 10 (Phòng B6)    
(TỪ SBD LP10195 ĐẾN LP10214)    
                       
                       
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP10195 TRẦN HOÀNG QUỐC TÀI 10A5      
  2 LP10196 TRẦN NHẬT TÂN 10A8      
  3 LP10197 VŨ NGỌC THẠCH 10A1      
  4 LP10198 NGUYỄN PHÚ THÀNH 10A2      
  5 LP10199 ĐINH NGỌC DẠ THẢO 10A6      
  6 LP10200 PHÙNG THỊ THẢO 10A1      
  7 LP10201 ĐẶNG THÁI THANH 10A1      
  8 LP10202 TRẦN NGUYỄN CHÍ THANH 10A7      
  9 LP10203 VŨ QUANG THANH 10A8      
  10 LP10204 ĐẶNG CÔNG THÀNH 10A3      
  11 LP10205 LÊ HUY THÀNH 10A3      
  12 LP10206 NGUYỄN THỊ THẢO 10A3      
  13 LP10207 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 10A3      
  14 LP10208 NGUYỄN THỊ THU THẢO 10A3      
  15 LP10209 LÊ QUỐC THÁI 10A5      
  16 LP10210 NGUYỄN ANH THÁI 10A1      
  17 LP10211 PHẠM QUỐC THÁI 10A3      
  18 LP10212 HOÀNG NGỌC THẮNG 10A5      
  19 LP10213 HUỲNH NGỌC THẮNG 10A5      
  20 LP10214 NGÔ HOÀNG MINH THI 10A1      
                       
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018      
        Hiệu Trưởng      
        (Ký tên, đóng dấu)      
                       
                       
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                       
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 11 (Phòng B7)    
(TỪ SBD LP10215 ĐẾN LP10234)    
                       
                       
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP10215 TRẦN NGUYỄN NGỌC THI 10A1      
  2 LP10216 BIỆN THANH THIÊN 10A4      
  3 LP10217 BÙI ĐỨC THIỆN 10A1      
  4 LP10218 NGUYỄN THÀNH THỊNH 10A8      
  5 LP10219 LÊ ĐỨC THUẬN 10A8      
  6 LP10220 NGUYỄN DUY THUẬN 10A1      
  7 LP10221 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 10A2      
  8 LP10222 TRẦN MỸ THUẬN 10A8      
  9 LP10223 PHẠM NGỌC THANH THÙY 10A2      
  10 LP10224 CAO THỊ THÚY THỦY 10A8      
  11 LP10225 PHẠM THỊ THANH THỦY 10A8      
  12 LP10226 PHẠM THỊ THU THỦY 10A2      
  13 LP10227 ĐINH THỊ ANH THƯ 10A2      
  14 LP10228 HÀ ANH THƯ 10A4      
  15 LP10229 TRẦN ANH THƯ 10A7      
  16 LP10230 VŨ ANH THƯ 10A8      
  17 LP10231 ĐỖ THỊ NGUYỆT THY 10A4      
  18 LP10232 NGUYỄN TRANG LINH THY 10A5      
  19 LP10233 NGUYỄN THỊ QUỲNH TIÊN 10A8      
  20 LP10234 NGUYỄN THỊ THÙY TIÊN 10A6      
                       
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018      
        Hiệu Trưởng      
        (Ký tên, đóng dấu)      
                       
                       
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                       
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 12 (Phòng B8)    
(TỪ SBD LP10235 ĐẾN LP10254)    
                       
                       
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP10235 VÕ VƯƠNG THÙY TIÊN 10A6      
  2 LP10236 NGUYỄN NHẬT QUỲNH TRANG 10A8      
  3 LP10237 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 10A5      
  4 LP10238 NGUYỄN TRẦN QUỲNH TRANG 10A4      
  5 LP10239 BÙI THỊ QUỲNH TRÂM 10A5      
  6 LP10240 HOÀNG NGUYÊN PHƯƠNG TRÂM 10A6      
  7 LP10241 VŨ THỊ BÍCH TRÂM 10A6      
  8 LP10242 VŨ TRẦN BẢO TRÂM 10A3      
  9 LP10243 HOÀNG VĂN TRIỆU 10A7      
  10 LP10244 PHẠM TÚ TRINH 10A7      
  11 LP10245 TRẦN THỊ VIỆT TRINH 10A1      
  12 LP10246 NGUYỄN MINH TRÍ 10A8      
  13 LP10247 CHU BÙI THANH TRUNG 10A7      
  14 LP10248 NGUYỄN QUANG TRUNG 10A3      
  15 LP10249 TRẦN BẢO TRUNG 10A2      
  16 LP10250 ĐỖ NGỌC THANH TRÚC 10A5      
  17 LP10251 NGUYỄN THANH TRÚC 10A7      
  18 LP10252 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 10A1      
  19 LP10253 PHẠM THANH TRÚC 10A6      
  20 LP10254 LƯU ĐỨC TRƯỞNG 10A6      
                       
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018      
        Hiệu Trưởng      
        (Ký tên, đóng dấu)      
                       
                       
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                       
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 13 (Phòng Hội trường)    
(TỪ SBD LP10255 ĐẾN LP10286)    
                       
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP10255 PHẠM QUỐC TRƯƠNG 10A6      
  2 LP10256 BÙI DUY TÙNG 10A7      
  3 LP10257 NGUYỄN NHẬT TUÂN 10A4      
  4 LP10258 HOÀNG QUỐC TUẤN 10A7      
  5 LP10259 NGUYỄN HOÀNG MINH TUẤN 10A3      
  6 LP10260 VÕ ĐỨC TUẤN 10A4      
  7 LP10261 NGUYỄN THỊ DIỄM TUYỀN 10A8      
  8 LP10262 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 10A5      
  9 LP10263 BÙI ANH TÚ 10A6      
  10 LP10264 BÙI QUANG TÚ 10A7      
  11 LP10265 HOÀNG NHẬT MINH TÚ 10A5      
  12 LP10266 NGUYỄN ANH TÚ 10A3      
  13 LP10267 TĂNG PHÚC HOÀNG TÚ 10A8      
  14 LP10268 TRẦN NGUYỄN THIÊN TÚ 10A2      
  15 LP10269 ĐINH THỊ NHƯ UYÊN 10A7      
  16 LP10270 TRẦN NGỌC TÚ UYÊN 10A5      
  17 LP10271 TRẦN THỊ UYÊN 10A5      
  18 LP10272 TRẦN THỊ MỘNG UYÊN 10A4      
  19 LP10273 HOÀNG HỒNG HẠ VI 10A4      
  20 LP10274 NGUYỄN HUỲNH NHẤT VIỆN 10A2      
  21 LP10275 THÒNG ĐỨC VINH 10A8      
  22 LP10276 NGUYỄN HỒNG HOÀNG VŨ 10A2      
  23 LP10277 TRẦN QUỐC VŨ 10A4      
  24 LP10278 NGUYỄN BẢO VY 10A6      
  25 LP10279 NGUYỄN GIANG TRIỆU VY 10A2      
  26 LP10280 NGUYỄN THỊ YẾN VY 10A7      
  27 LP10281 PHẠM LÊ VÕ THÙY VY 10A4      
  28 LP10282 PHẠM THÚY VY 10A3      
  29 LP10283 TRẦN THÚY VY 10A3      
  30 LP10284 TRƯƠNG THẢO VY 10A2      
  31 LP10285 NGÔ THỊ HẢI YẾN 10A2      
  32 LP10286 PHẠM THỊ HẢI YẾN 10A4      
                       
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018      
        Hiệu Trưởng      
        (Ký tên, đóng dấu)      

Nguồn tin: Văn phòng

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi. NGẠN NGỮ TRUNG QUỐC

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL HOC_TAP

TẢI VỀ

tải về

tải về
Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23/03/2021 vừa qua Đoàn trường THPT Lộc Phát đã tổ chức thành công Hoạt động trải nghiệm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thành phố Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2021) qua đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí...

Xem chi tiết...