Danh sách phòng thi khối 11 (Thi HK 2 - Năm học: 2018-2019) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

15:53 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

Danh sách phòng thi khối 11 (Thi HK 2 - Năm học: 2018-2019)

Thứ bảy - 05/05/2018 20:35
Danh sách phòng thi khối 11 (Thi HK 2 - Năm học: 2018-2019)
Văn phòng thông báo Danh sách phòng thi khối 11 (Thi HK 2 - Năm học: 2018-2019).
Danh sách phòng thi khối 11
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                     
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 1 (Phòng A1)    
(TỪ SBD LP11001 ĐẾN LP11022)    
                     
                     
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP11001 CHU VĂN AN 11A5      
  2 LP11002 ĐOÀN KHÁNH AN 11A4      
  3 LP11003 HUỲNH TẤN AN 11A4      
  4 LP11004 PHẠM VĂN AN 11A8      
  5 LP11005 BIỆN QUANG ANH 11A5      
  6 LP11006 HOÀNG THẾ ANH 11A6      
  7 LP11007 KA ANH 11A3      
  8 LP11008 LÊ HỒ VÂN ANH 11A1      
  9 LP11009 LƯU TRẦN VIỆT ANH 11A7      
  10 LP11010 MAI HOÀNG ANH 11A5      
  11 LP11011 NGUYỄN QUANG ANH 11A4      
  12 LP11012 NGUYỄN THI PHƯƠNG ANH 11A5      
  13 LP11013 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 11A6      
  14 LP11014 PHẠM TUẤN ANH 11A8      
  15 LP11015 TRẦN PHÚC ANH 11A1      
  16 LP11016 TRẦN NAM ANH 11A8      
  17 LP11017 TRẦN NHẬT ANH 11A2      
  18 LP11018 TRẦN TIẾN ANH 11A8      
  19 LP11019 TRẦN VIỆT ANH 11A8      
  20 LP11020 VŨ THỊ MAI ANH 11A1      
  21 LP11021 TRẦN LÊ NGUYỆT ÁNH 11A4      
  22 LP11022 PHẠM HỒNG ÂN 11A5      
                     
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018    
        Hiệu Trưởng    
        (Ký tên, đóng dấu)    
                     
                     
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                     
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 2 (Phòng A2)    
(TỪ SBD LP11023 ĐẾN LP11044)    
                     
                     
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP11023 NGUYỄN TRẦN HOÀI BẢO 11A6      
  2 LP11024 LÊ NGỌC BẢO 11A4      
  3 LP11025 NGÔ THẾ BẢO 11A5      
  4 LP11026 NGUYỄN QUỐC BẢO 11A5      
  5 LP11027 NGUYỄN THẾ BẢO 11A7      
  6 LP11028 ÔN GIA BẢO 11A5      
  7 LP11029 TRẦN ĐỨC BẢO 11A3      
  8 LP11030 TRẦN GIA BẢO 11A6      
  9 LP11031 TRẦN PHẠM QUỐC BẢO 11A1      
  10 LP11032 NGUYỄN VŨ NGỌC SAO BĂNG 11A6      
  11 LP11033 NGUYỄN VĂN CHÂU 11A2      
  12 LP11034 NGUYỄN LÂM KIM CHI 11A5      
  13 LP11035 NGÔ THỊ CÚC 11A6      
  14 LP11036 NGÔ VĂN DIỆM 11A6      
  15 LP11037 PHAN THỊ KIM DUNG 11A1      
  16 LP11038 ĐẶNG LÂM QUANG DUY 11A3      
  17 LP11039 ĐINH VŨ HOÀNG DUY 11A6      
  18 LP11040 NGUYỄN HOÀNG DUY 11A4      
  19 LP11041 NGUYỄN MAI KHẢI DUY 11A7      
  20 LP11042 VƯƠNG THỊ DUYÊN 11A8      
  21 LP11043 NGUYỄN TRÙNG DƯƠNG 11A8      
  22 LP11044 TRẦN TIẾN ĐẠT 11A6      
                     
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018    
        Hiệu Trưởng    
        (Ký tên, đóng dấu)    
                     
                     
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                     
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 3 (Phòng A3)    
(TỪ SBD LP11045 ĐẾN LP11066)    
                     
                     
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP11045 NGUYỄN DUY ĐẠI 11A5      
  2 LP11046 TRẦN NHƯ ĐẠO 11A6      
  3 LP11047 HÀ TIẾN ĐẠT 11A5      
  4 LP11048 HUỲNH LÊ QUỐC ĐẠT 11A3      
  5 LP11049 PHẠM HUỲNH TIẾN ĐẠT 11A5      
  6 LP11050 VŨ HẢI ĐĂNG 11A7      
  7 LP11051 NGUYỄN VĂN VĨNH ĐIỀN 11A5      
  8 LP11052 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP 11A2      
  9 LP11053 K' ĐIM 11A7      
  10 LP11054 HUỲNH ĐỨC 11A7      
  11 LP11055 TRẦN HUỲNH ĐỨC 11A4      
  12 LP11056 TRẦN MINH ĐỨC 11A5      
  13 LP11057 NGUYỄN HOÀNG NHẬT GIANG 11A5      
  14 LP11058 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 11A8      
  15 LP11059 TRƯƠNG THỊ GIANG 11A5      
  16 LP11060 VŨ ĐÌNH HẠ 11A3      
  17 LP11061 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ 11A1      
  18 LP11062 TRẦN THU HÀ 11A3      
  19 LP11063 NGÔ TẤN HÀO 11A4      
  20 LP11064 TRỊNH THẾ HÀO 11A6      
  21 LP11065 MAI LƯU QUỐC HẢI 11A8      
  22 LP11066 NGUYỄN KIỀU HẠNH 11A4      
                     
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018    
        Hiệu Trưởng    
        (Ký tên, đóng dấu)    
                     
                     
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                     
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 4 (Phòng A4)    
(TỪ SBD LP11067 ĐẾN LP11088)    
                     
                     
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP11067 ĐINH THỊ THU HẰNG 11A3      
  2 LP11068 NGUYỄN CÔNG HẬU 11A6      
  3 LP11069 NGUYỄN THỊ THỤC HIỀN 11A2      
  4 LP11070 PHẠM CHUNG HIẾU 11A4      
  5 LP11071 PHẠM MINH HIẾU 11A6      
  6 LP11072 TRẦN THỊ TRUNG HIẾU 11A7      
  7 LP11073 PHẠM CÚC HOA 11A4      
  8 LP11074 NGUYỄN VŨ THÁI HOAN 11A7      
  9 LP11075 NGUYỄN THỊ HOÀI 11A3      
  10 LP11076 NGUYỄN NGỌC HOÀN 11A5      
  11 LP11077 HÀ LÊ KHẢI HOÀNG 11A3      
  12 LP11078 NGUYỄN TIẾN HOÀNG 11A3      
  13 LP11079 PHẠM NGỌC HOÀNG 11A4      
  14 LP11080 PHẠM THÁI HOÀNG 11A2      
  15 LP11081 NGUYỄN KHÁNH HÒA 11A3      
  16 LP11082 ĐINH CHÂU MINH HÙNG 11A3      
  17 LP11083 ĐINH HOÀNG BẢO HUY 11A7      
  18 LP11084 KIỀU QUANG HUY 11A7      
  19 LP11085 NGUYỄN QUỐC HUY 11A7      
  20 LP11086 NGUYỄN MINH HUY 11A2      
  21 LP11087 TRẦN GIA HUY 11A5      
  22 LP11088 PHẠM NGỌC HUYỀN 11A1      
                     
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018    
        Hiệu Trưởng    
        (Ký tên, đóng dấu)    
                     
                     
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                     
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 5 (Phòng B1)    
(TỪ SBD LP11089 ĐẾN LP11110)    
                     
                     
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP11089 LÊ THỊ HUYỀN 11A8      
  2 LP11090 NGUYỄN THỊ HẢI HUYỀN 11A5      
  3 LP11091 HOÀNG PHI HÙNG 11A6      
  4 LP11092 NGUYỄN MINH HÙNG 11A6      
  5 LP11093 NGUYỄN TRẦN XUÂN HÙNG 11A4      
  6 LP11094 TRẦN HÙNG 11A1      
  7 LP11095 NGUYỄN PHAN HƯNG 11A6      
  8 LP11096 PHẠM GIA HƯNG 11A2      
  9 LP11097 VŨ QUỐC HƯNG 11A3      
  10 LP11098 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 11A4      
  11 LP11099 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG 11A1      
  12 LP11100 TRẦN HOÀI HƯƠNG 11A2      
  13 LP11101 ĐINH DUY KHANG 11A2      
  14 LP11102 NGUYỄN TRƯỜNG KHANG 11A3      
  15 LP11103 TRẦN MINH KHANG 11A5      
  16 LP11104 BÙI KHẢI 11A4      
  17 LP11105 ĐỖ DUY KHẢI 11A8      
  18 LP11106 LÊ QUỐC KHÁNH 11A5      
  19 LP11107 MAI THỊ KIM KHÁNH 11A7      
  20 LP11108 LÊ ĐẮC KIÊN 11A8      
  21 LP11109 PHẠM TUẤN KIỆT 11A8      
  22 LP11110 TRỊNH TUẤN KIỆT 11A8      
                     
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018    
        Hiệu Trưởng    
        (Ký tên, đóng dấu)    
                     
                     
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                     
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 6 (Phòng B2)    
(TỪ SBD LP11111 ĐẾN LP11132)    
                     
                     
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP11111 BẠCH THÁI HOÀNG LÂM 11A7      
  2 LP11112 HOÀNG LƯU NGỌC LÂM 11A8      
  3 LP11113 NGUYỄN THÁI SƠN LÂM 11A5      
  4 LP11114 NGUYỄN CÔNG LÂM 11A7      
  5 LP11115 NGUYỄN PHAN HOÀI LÂM 11A8      
  6 LP11116 TRẦN ĐỨC LIÊM 11A4      
  7 LP11117 LÊ HOÀNG PHI LINH 11A3      
  8 LP11118 NGUYỄN NGỌC LINH 11A4      
  9 LP11119 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 11A3      
  10 LP11120 PHAN THỊ DIỆU LINH 11A5      
  11 LP11121 PHẠM MỸ LINH 11A1      
  12 LP11122 THÒNG ĐỨC LINH 11A8      
  13 LP11123 NGUYỄN KIỀU LOAN 11A3      
  14 LP11124 LƯƠNG NHẬT LONG 11A3      
  15 LP11125 NGUYỄN KIM NGỌC LONG 11A4      
  16 LP11126 TRẦN HOÀNG LONG 11A2      
  17 LP11127 CAO AN LỘC 11A8      
  18 LP11128 NGUYỄN VŨ THANH LỘC 11A8      
  19 LP11129 VŨ THỊ ÁNH LY 11A1      
  20 LP11130 PHẠM THANH MAI 11A1      
  21 LP11131 PHAN THỊ THANH MAI 11A3      
  22 LP11132 ĐẶNG HUỲNH NHẬT MINH 11A8      
                     
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018    
        Hiệu Trưởng    
        (Ký tên, đóng dấu)    
                     
                     
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                     
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 7 (Phòng B3)    
(TỪ SBD LP11133 ĐẾN LP11154)    
                     
                     
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP11133 PHẠM QUANG MINH 11A2      
  2 LP11134 TRẦN ĐỨC MINH 11A2      
  3 LP11135 TƯỞNG CÔNG MINH 11A2      
  4 LP11136 NGUYỄN HOÀNG MY 11A2      
  5 LP11137 TẠ HÀ MY 11A6      
  6 LP11138 TRẦN NGỌC UYỂN MY 11A1      
  7 LP11139 VÕ PHAN KIỀU MY 11A1      
  8 LP11140 MAI THÀNH NAM 11A7      
  9 LP11141 NGUYỄN VĂN NAM 11A1      
  10 LP11142 NGUYỄN KHOA NAM 11A8      
  11 LP11143 TRẦN NGỌC NĂNG 11A2      
  12 LP11144 NGUYỄN HOÀNG TUYẾT NGÂN 11A6      
  13 LP11145 PHẠM THỊ KIM NGÂN 11A1      
  14 LP11146 TRẦN TUYẾT NGÂN 11A5      
  15 LP11147 VŨ THỊ KIM NGÂN 11A2      
  16 LP11148 BÙI TRUNG NGHĨA 11A3      
  17 LP11149 PHẠM TRUNG NGHĨA 11A7      
  18 LP11150 ĐỔ THỊ NHƯ NGOC 11A3      
  19 LP11151 ĐẶNG NHƯ NGỌC 11A3      
  20 LP11152 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 11A2      
  21 LP11153 TRẦN BÍCH NGỌC 11A7      
  22 LP11154 ĐINH BẠCH HÙNG NGUYÊN 11A5      
                     
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018    
        Hiệu Trưởng    
        (Ký tên, đóng dấu)    
                     
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                     
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 8 (Phòng B4)    
(TỪ SBD LP11155 ĐẾN LP11174)    
                     
                     
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP11155 ĐOÀN VĂN NGUYÊN 11A6      
  2 LP11156 LÊ NGỌC TRUNG NGUYÊN 11A6      
  3 LP11157 NGUYÊN KHÔI NGUYÊN 11A7      
  4 LP11158 TRẦN THU NGUYÊN 11A4      
  5 LP11159 PHẠM NGUYỄN 11A8      
  6 LP11160 ĐỖ THU NGUYỆT 11A8      
  7 LP11161 NGUYỄN ANH Ô NHA 11A6      
  8 LP11162 VŨ ĐẠI PHONG NHÃ 11A1      
  9 LP11163 NGUYỄN DUY NHÂN 11A7      
  10 LP11164 ĐỖ MINH NHẬT 11A2      
  11 LP11165 NGUYỄN Ô MINH NHẬT 11A5      
  12 LP11166 NGUYỄN MINH NHẬT 11A7      
  13 LP11167 VŨ HOÀNG KIM NHẬT 11A2      
  14 LP11168 LÊ THẢO NHI 11A1      
  15 LP11169 NGUYỄN HOÀNG TUYẾT NHI 11A4      
  16 LP11170 NGUYỄN VŨ THANH NHI 11A8      
  17 LP11171 NGUYỄN AN NHIÊN 11A5      
  18 LP11172 LƯƠNG HOÀNG YẾN TUYẾT NHUNG 11A2      
  19 LP11173 BANG THỊ THU NHƯ 11A1      
  20 LP11174 PHẠM CÚC ĐÔNG NHƯ 11A1      
                     
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018    
        Hiệu Trưởng    
        (Ký tên, đóng dấu)    
                     
                     
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                     
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 9 (Phòng B5)    
(TỪ SBD LP11175 ĐẾN LP11194)    
                     
                     
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP11175 HỒ THỊ KIM OANH 11A5      
  2 LP11176 ĐỊNH THỊ DIỆP PHƯƠNG 11A1      
  3 LP11177 VÕ THANH PHƯƠNG 11A8      
  4 LP11178 LẠI NGUYÊN PHƯỚC 11A3      
  5 LP11179 NGUYỄN HOÀNG TUẤN PHƯỚC 11A3      
  6 LP11180 PHẠM BÙI DUY QUANG 11A5      
  7 LP11181 VŨ HOÀNG THANH QUANG 11A1      
  8 LP11182 NGUYỄN HỒNG NGUYỆT QUẾ 11A5      
  9 LP11183 VŨ ANH QUỐC 11A7      
  10 LP11184 NGUYỄN TÚ QUYÊN 11A4      
  11 LP11185 PHẠM MỸ QUYÊN 11A4      
  12 LP11186 PHẠM THỊ DIỄM QUYÊN 11A3      
  13 LP11187 LÊ XUÂN QUYỀN 11A4      
  14 LP11188 NGUYỄN MẠNH QUỲNH 11A5      
  15 LP11189 NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH 11A1      
  16 LP11190 CAO THANH SANG 11A3      
  17 LP11191 TRẦN HOÀNG SANG 11A5      
  18 LP11192 VŨ NGỌC SÁNG 11A6      
  19 LP11193 HOÀNG XUÂN SƠN 11A6      
  20 LP11194 LÊ TRỌNG NHẬT SƠN 11A6      
                     
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018    
        Hiệu Trưởng    
        (Ký tên, đóng dấu)    
                     
                     
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                     
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 10 (Phòng B6)    
(TỪ SBD LP11195 ĐẾN LP11214)    
                     
                     
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP11195 TẠ ĐỨC BẢO SƠN 11A6      
  2 LP11196 TRẦN BẢO SƠN 11A5      
  3 LP11197 TRẦN THANH SƠN 11A8      
  4 LP11198 BÙI TẤN TÀI 11A7      
  5 LP11199 TRẦN TRỊNH HOÀI TÂM 11A1      
  6 LP11200 VŨ NHẬT TÂN 11A2      
  7 LP11201 NGUYỄN NGỌC THANH 11A3      
  8 LP11202 TRẦN CHÍ THANH 11A6      
  9 LP11203 PHẠM THỊ THÀNH 11A1      
  10 LP11204 LÊ NINH ĐOÀN THIÊN THẢO 11A3      
  11 LP11205 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THẢO 11A8      
  12 LP11206 NGUYỄN THỊ KIM THẢO 11A2      
  13 LP11207 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 11A2      
  14 LP11208 VŨ THANH THẠCH THẢO 11A3      
  15 LP11209 LÊ HOÀNG GIA THÁI 11A7      
  16 LP11210 NGUYỄN THÀNH THÁI 11A1      
  17 LP11211 NGUYỄN HỮU THẮNG 11A6      
  18 LP11212 NGÔ THÁI THĂNG 11A8      
  19 LP11213 NGUYỄN BẢO THI 11A7      
  20 LP11214 PHẠM ĐỨC THIÊN 11A2      
                     
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018    
        Hiệu Trưởng    
        (Ký tên, đóng dấu)    
                     
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                     
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 11 (Phòng B7)    
(TỪ SBD LP11215 ĐẾN LP11234)    
                     
                     
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP11215 NGUYỄN THỊ MINH THIỆN 11A1      
  2 LP11216 KA THÍN 11A2      
  3 LP11217 NGUYỄN HOÀNG ANH THƠ 11A7      
  4 LP11218 NGUYỄN PHƯƠNG THU 11A6      
  5 LP11219 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 11A4      
  6 LP11220 ĐỖ BẢO THUẬN 11A2      
  7 LP11221 NGUYỄN MỘNG ĐAN THÙY 11A2      
  8 LP11222 DƯ THỊ THANH THÚY 11A3      
  9 LP11223 LÊ PHÚC THỤ 11A4      
  10 LP11224 ĐỖ ANH THƯ 11A7      
  11 LP11225 HUỲNH NGỌC ANH THƯ 11A6      
  12 LP11226 LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 11A4      
  13 LP11227 PHẠM NGỌC MINH THƯ 11A1      
  14 LP11228 TRẦN ANH THƯ 11A6      
  15 LP11229 NGUYỄN THỦY TIÊN 11A2      
  16 LP11230 PHAN THỊ THẢO TIÊN 11A5      
  17 LP11231 NGUYỄN XUÂN TIẾN 11A2      
  18 LP11232 ĐẶNG NGỌC TIỆP 11A4      
  19 LP11233 NGUYỄN TRUNG TÍN 11A7      
  20 LP11234 ĐẶNG KHÁNH TOÀN 11A4      
                     
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018    
        Hiệu Trưởng    
        (Ký tên, đóng dấu)    
                     
                     
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                     
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 12 (Phòng B8)    
(TỪ SBD LP11235 ĐẾN LP11254)    
                     
                     
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP11235 NGUYỄN VĂN TOÀN 11A3      
  2 LP11236 VŨ NGUYÊN BẢO TOÀN 11A8      
  3 LP11237 HOÀNG MAI TRANG 11A1      
  4 LP11238 LƯU THỊ MINH TRANG 11A3      
  5 LP11239 NGUYỄN NGỌC THẢO TRANG 11A4      
  6 LP11240 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 11A4      
  7 LP11241 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 11A5      
  8 LP11242 NGUYỄN TRẦN ĐOAN TRANG 11A6      
  9 LP11243 PHẠM THỊ THÙY TRANG 11A2      
  10 LP11244 PHẠM THỊ PHƯƠNG TRANG 11A8      
  11 LP11245 TRẦN THỤY THÙY TRANG 11A6      
  12 LP11246 VƯƠNG THỊ QUỲNH TRANG 11A3      
  13 LP11247 DƯƠNG THỊ NGỌC TRÂM 11A4      
  14 LP11248 ĐINH NGỌC BẢO TRÂM 11A1      
  15 LP11249 ĐỖ HUYỀN TRÂM 11A5      
  16 LP11250 NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM 11A8      
  17 LP11251 TRẦN THỊ THÙY TRÂM 11A2      
  18 LP11252 NGUYỄN VĂN KHÁNH TRÂN 11A4      
  19 LP11253 NGUYỄN LÊ MINH TRÍ 11A4      
  20 LP11254 NGUYỄN PHƯƠNG TRINH 11A1      
                     
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018    
        Hiệu Trưởng    
        (Ký tên, đóng dấu)    
                     
                     
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                     
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 14 (Phòng B2)    
(TỪ SBD LP11275 ĐẾN LP11303)    
                     
                     
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP11275 PHẠM DUY TÚ 11A2      
  2 LP11276 PHẠM THANH TÚ 11A7      
  3 LP11277 ĐOÀN THỊ UYÊN UYÊN 11A4      
  4 LP11278 NGUYỄN TÚ UYÊN 11A7      
  5 LP11279 VŨ PHƯƠNG UYÊN 11A1      
  6 LP11280 NGUYỄN VĂN VẠN 11A1      
  7 LP11281 NGUYỄN ANH VĂN 11A6      
  8 LP11282 NGUYỄN BÍCH NGỌC VÂN 11A1      
  9 LP11283 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 11A8      
  10 LP11284 NGUYỄN HOÀNG VI 11A4      
  11 LP11285 TRẦN ĐAN VI 11A4      
  12 LP11286 TRẦN TRỊNH QUYÊN VI 11A8      
  13 LP11287 LÊ THANH VŨ 11A8      
  14 LP11288 PHAN THÀNH VŨ 11A5      
  15 LP11289 TRƯƠNG MINH VŨ 11A7      
  16 LP11290 PHẠM BẢO THIỆN VƯƠNG 11A7      
  17 LP11291 LÊ THỊ HÀ VY 11A4      
  18 LP11292 LÊ TRIỆU VY 11A1      
  19 LP11293 NGUYỄN KIỀU NGỌC VY 11A1      
  20 LP11294 NGUYỄN NGỌC XUÂN VY 11A7      
  21 LP11295 NGUYỄN NHẬT TƯỜNG VY 11A2      
  22 LP11296 NGUYỄN THẢO VY 11A1      
  23 LP11297 NGUYỄN THỊ HOÀI VY 11A2      
  24 LP11298 NGUYỄN TƯỜNG VY 11A4      
  25 LP11299 PHẠM THỊ THẢO VY 11A3      
  26 LP11300 TĂNG ÁI VY 11A6      
  27 LP11301 VŨ NGỌC XUÂN VY 11A2      
  28 LP11302 ĐỖ THỊ NHẬT XUÂN 11A1      
  29 LP11303 TRẦN ĐOÀN BẢO YẾN 11A2      
        Hiệu Trưởng    
        (Ký tên, đóng dấu)    
                     
                     
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG   KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   NĂM HỌC 2017 - 2018
                     
DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 13 (Phòng B9)    
(TỪ SBD LP11255 ĐẾN LP11274)    
                     
                     
  STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi Chú    
  1 LP11255 PHẠM NGỌC PHƯƠNG TRINH 11A2      
  2 LP11256 NGUYỄN ĐỨC TRỊNH 11A3      
  3 LP11257 NGUYỄN HOÀNG MINH TRỌNG 11A8      
  4 LP11258 TRẦN HỮU TRỌNG 11A6      
  5 LP11259 VŨ THÀNH TRUNG 11A8      
  6 LP11260 NGUYỄN HUỲNH THANH TRÚC 11A7      
  7 LP11261 NGUYỄN VĂN TRỤ 11A6      
  8 LP11262 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRƯNG 11A3      
  9 LP11263 LẠI PHI TRƯỜNG 11A7      
  10 LP11264 LÊ NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 11A2      
  11 LP11265 TRỊNH MINH TUÂN 11A5      
  12 LP11266 PHẠM ĐOÀN THANH TUẤN 11A5      
  13 LP11267 TRẦN QUỐC TUẤN 11A3      
  14 LP11268 TRẦN QUỐC TUẤN 11A2      
  15 LP11269 NGUYỄN MINH TUYẾN 11A6      
  16 LP11270 TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT 11A8      
  17 LP11271 TRẦN THANH TÙNG 11A3      
  18 LP11272 ĐINH NGỌC THANH TÚ 11A1      
  19 LP11273 HOÀNG NGỌC CẨM TÚ 11A1      
  20 LP11274 NGÔ DUY TÚ 11A2      
                     
        Bảo Lộc, ngày 03, tháng 05, năm 2018    
        Hiệu Trưởng    
        (Ký tên, đóng dấu)    
                     

Nguồn tin: Văn phòng

Từ khóa tìm kiếm: văn phòng, thông báo, danh sách, năm học
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Những thầy cô giỏi nhất dạy bằng trái tim, chứ không từ sách vở – Author Unknown

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL HOC_TAP

TẢI VỀ

tải về

tải về
Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23/03/2021 vừa qua Đoàn trường THPT Lộc Phát đã tổ chức thành công Hoạt động trải nghiệm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thành phố Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2021) qua đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí...

Xem chi tiết...