Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 22 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

16:43 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 22

Chủ nhật - 13/01/2019 00:17
Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 22
Nhà trường thông báo đến quý thầy cô, các em học sinh Thời khóa biểu sáng tuần 22 - Áp dụng từ ngày 14/01/2019.
Thời khóa biểu lớp
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 10
Áp dụng từ 14/01/2019 (Tuần22)
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8
THỨ

HAI
1 Chào cờ
NTT.Màu
Chào cờ
ĐT.Thương
Chào cờ
LQ.Đông
Chào cờ
NT.Huệ
Chào cờ
TT.Hoa
Chào cờ
TT.Hợi
Chào cờ
PT.Giang
Chào cờ
NV.Cương
2 Sinh hoạt
NTT.Màu
Sinh hoạt
ĐT.Thương
Sinh hoạt
LQ.Đông
Sinh hoạt
NT.Huệ
Sinh hoạt
TT.Hoa
Sinh hoạt
TT.Hợi
Sinh hoạt
PT.Giang
Sinh hoạt
NV.Cương
3 GDCD
NV.Cương
Toán học
ĐT.Thương
Vật lý
ĐT.Vui
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
NM.Trí
C. Nghệ
PT.Khánh
T.Anh
PTT.Hà
T.Anh
NVT.Trang
4 Lịch sử
NV.Cương
Toán học
ĐT.Thương
T.Anh
LTD.Hồng
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
NM.Trí
Tin học
KT.Thảo
Vật lý
NQ.Thu
Toán học
VMT.Dương
5 Địa lý
TT.Hợi
GDCD
NV.Cương
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
ĐT.Vui
C. Nghệ
PT.Khánh
Lịch sử
TT.Hoa
Toán học
ĐT.Thương
Tin học
KT.Thảo
THỨ

BA
1 Tin học
PN.Cảnh
Hóa học
ĐPH.Ngọc
T.Anh
LTD.Hồng
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
ĐV.Đồng
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
NV.Cương
Thể dục
NT.An
2 Thể dục
NT.An
Lý/ Hóa
ĐT.Vui
GDCD
NV.Cương
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
PTT.Hà
T.Anh
NHT.Trúc
Hóa học
LQ.Đông
Hóa học
VTK.Phương
3 Lý/ Hóa
NH.Chương
Vật lý
ĐT.Vui
Toán học
VMT.Dương
Thể dục
PTY.Nhi
T.Anh
PTT.Hà
GDQP
PV.May
Ngữ văn
TPN.Lan
Lý/ Hóa
NV.Hùng
4 Hóa học
ĐPH.Ngọc
Ngữ văn
NTT.Màu
Toán TC
VMT.Dương
C. Nghệ
PT.Khánh
Tin học
KT.Thảo
Ngữ văn
NTK.Oanh
Thể dục
NT.An
Lịch sử
NV.Cương
5 C. Nghệ
PT.Khánh
Ngữ văn
NTT.Màu
Sinh học
PT.Giang
Sinh học
LTH.Trang
Lý/ Hóa
NV.Hùng
Ngữ văn
NTK.Oanh
Tin học
KT.Thảo
Toán TC
VMT.Dương
THỨ

1 Vật lý
NH.Chương
Thể dục
NT.An
Ngữ văn
NTT.Màu
Anh TC
NHT.Trúc
Toán học
NM.Trí
Toán học
NQ.Long
Toán TC
ĐT.Thương
Toán học
VMT.Dương
2 Ngữ văn
NTT.Màu
Anh TC
LTD.Hồng
GDQP
PV.May
Lý/ Hóa
ĐT.Vui
Vật lý
NV.Hùng
Anh TC
NHT.Trúc
Sinh học
PT.Giang
Toán học
VMT.Dương
3 Ngữ văn
NTT.Màu
Tin học
PN.Cảnh
Anh TC
LTD.Hồng
Hóa học
NT.Huệ
Ngữ văn
NTK.Oanh
Tin học
KT.Thảo
T.Anh
PTT.Hà
Vật lý
NV.Hùng
4 GDQP
PV.May
Hóa học
ĐPH.Ngọc
Toán học
VMT.Dương
Toán học
ĐT.Thương
Ngữ văn
NTK.Oanh
Lịch sử
TT.Hoa
T.Anh
PTT.Hà
Sinh học
LTH.Trang
5 Hóa học
ĐPH.Ngọc
GDQP
PV.May
Toán học
VMT.Dương
Toán TC
ĐT.Thương
Anh TC
PTT.Hà
Hóa học
NT.Huệ
Tin học
KT.Thảo
Ngữ văn
TPN.Lan
THỨ

NĂM
1 Tin học
PN.Cảnh
Vật lý
ĐT.Vui
Địa lý
TT.Hợi
Thể dục
PTY.Nhi
T.Anh
PTT.Hà
Toán học
NQ.Long
Thể dục
NT.An
Lịch sử
NV.Cương
2 Toán học
TTK.Oanh
Tin học
PN.Cảnh
Thể dục
NT.An
Toán học
ĐT.Thương
GDCD
NV.Cương
Thể dục
PTY.Nhi
Địa lý
ĐV.Đồng
Ngữ văn
TPN.Lan
3 Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
ĐT.Vui
Lịch sử
TT.Hoa
Thể dục
PTY.Nhi
Địa lý
TT.Hợi
Lịch sử
NV.Cương
Ngữ văn
TPN.Lan
4 Thể dục
NT.An
Lịch sử
TT.Hoa
Tin học
PN.Cảnh
GDQP
PV.May
Hóa học
LQ.Đông
Vật lý
ĐT.Vui
Toán học
ĐT.Thương
T.Anh
NVT.Trang
5 Vật lý
NH.Chương
Địa lý
ĐV.Đồng
Lịch sử
NV.Cương
Tin học
PN.Cảnh
Lịch sử
TT.Hoa
Sinh học
LTH.Trang
Toán học
ĐT.Thương
T.Anh
NVT.Trang
THỨ

SÁU
1 Lịch sử
NV.Cương
Sinh học
LTH.Trang
Thể dục
NT.An
Tin học
PN.Cảnh
Lịch sử
TT.Hoa
Toán TC
NQ.Long
Hóa học
LQ.Đông
GDQP
PV.May
2 Sinh học
PT.Giang
Thể dục
NT.An
Hóa học
LQ.Đông
Lịch sử
TT.Hoa
Thể dục
PTY.Nhi
GDCD
NV.Cương
Anh TC
PTT.Hà
Anh TC
NVT.Trang
3 Anh TC
NVT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
Lịch sử
NV.Cương
Vật lý
ĐT.Vui
Ngữ văn
NTK.Oanh
T.Anh
NHT.Trúc
C. Nghệ
PT.Khánh
Tin học
KT.Thảo
4 T.Anh
NVT.Trang
C. Nghệ
PT.Khánh
Tin học
PN.Cảnh
GDCD
NV.Cương
Tin học
KT.Thảo
Thể dục
PTY.Nhi
GDQP
PV.May
Thể dục
NT.An
5                
THỨ

BẢY
1 T.Anh
NVT.Trang
Toán học
ĐT.Thương
Ngữ văn
NTT.Màu
Ngữ văn
TPN.Lan
Sinh học
PT.Giang
Toán học
NQ.Long
Lịch sử
NV.Cương
Vật lý
NV.Hùng
2 T.Anh
NVT.Trang
Toán TC
ĐT.Thương
Ngữ văn
NTT.Màu
T.Anh
NHT.Trúc
Vật lý
NV.Hùng
Vật lý
ĐT.Vui
Lý/ Hóa
NQ.Thu
Hóa học
VTK.Phương
3 Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
NTT.Màu
C. Nghệ
PT.Khánh
T.Anh
NHT.Trúc
Hóa học
LQ.Đông
Lý/ Hóa
ĐT.Vui
Vật lý
NQ.Thu
GDCD
NV.Cương
4 Toán TC
TTK.Oanh
T.Anh
LTD.Hồng
Lý/ Hóa
ĐT.Vui
Toán học
ĐT.Thương
GDQP
PV.May
Hóa học
NT.Huệ
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
ĐV.Đồng
5 Ngữ văn
NTT.Màu
T.Anh
LTD.Hồng
Hóa học
LQ.Đông
Hóa học
NT.Huệ
Toán TC
NM.Trí
Ngữ văn
NTK.Oanh
Ngữ văn
TPN.Lan
C. Nghệ
PT.Khánh
                   
    Vào lớp:   7h00          
      Tiết 1 7h15 - 8h00 Lý/Hóa Tuần lẻ:  Học môn  Vật lý
      Tiết 2 8h05 - 8h50   Tuần chẵn: Học môn Hóa học
      Tiết 3 9h05 - 9h50        
      Tiết 4 9h55 - 10h40        
      Tiết 5 10h45 - 11h30        
Thời khóa biểu buổi sáng khối 11
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 11
Áp dụng từ 14/01/2019 (Tuần22)
THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8
THỨ

HAI
1 Chào cờ
TTT.Vân
Chào cờ
NTB.Liễu
Chào cờ
Đ.Liêm
Chào cờ
NM.Trí
Chào cờ
PTT.Thúy
Chào cờ
LN.Khanh
Chào cờ
LTH.Trang
Chào cờ
VT.Dung
2 Sinh hoạt
TTT.Vân
Sinh hoạt
NTB.Liễu
Sinh hoạt
Đ.Liêm
Sinh hoạt
NM.Trí
Sinh hoạt
PTT.Thúy
Sinh hoạt
LN.Khanh
Sinh hoạt
LTH.Trang
Sinh hoạt
VT.Dung
3 Địa lý
LTT.Trang
Tin học
PN.Cảnh
Vật lý
NV.Hùng
Ngữ văn
NTK.Oanh
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
NT.Quỳnh
Địa lý
ĐV.Đồng
Hóa học
TM.Thành
4 Vật lý
ĐT.Vui
Toán học
Đ.Liêm
T.Anh
PTT.Hà
Vật lý
NV.Hùng
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
NT.Quỳnh
Ngữ văn
NTT.Màu
Ngữ văn
NTK.Oanh
5 Toán TC
NT.Quỳnh
Toán học
Đ.Liêm
T.Anh
PTT.Hà
Địa lý
LTT.Trang
Tin học
PN.Cảnh
Vật lý
NV.Hùng
Ngữ văn
NTT.Màu
Ngữ văn
NTK.Oanh
THỨ

BA
1 Ngữ văn
TTT.Vân
Ngữ văn
NTT.Màu
Vật lý
NV.Hùng
Thể dục
NT.Vân
Hóa học
HTK.Huệ
Ngữ văn
NTK.Oanh
Vật lý
ĐT.Vui
Thể dục
PTY.Nhi
2 Ngữ văn
TTT.Vân
Ngữ văn
NTT.Màu
Lý TC
NV.Hùng
GDCD
PTT.Thúy
Thể dục
NT.Vân
Ngữ văn
NTK.Oanh
Sinh học
LTH.Trang
Sinh học
LN.Khanh
3 Thể dục
NT.Vân
Địa lý
LTT.Trang
Tin học
PN.Cảnh
Sinh học
LTH.Trang
Toán TC
NT.Quỳnh
T.Anh
LTD.Hồng
GDQP
NT.An
Lịch sử
TV.Quốc
4 Toán học
Đ.Liêm
Sinh học
LTH.Trang
Ngữ văn
TPN.Lan
Tin học
PN.Cảnh
C. Nghệ
TT.Thúy
T.Anh
LTD.Hồng
Thể dục
PTY.Nhi
Toán học
VT.Dung
5 Toán học
Đ.Liêm
C. Nghệ
TT.Thúy
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán TC
NT.Quỳnh
Địa lý
LTT.Trang
GDQP
NT.An
T.Anh
LTD.Hồng
Toán học
VT.Dung
THỨ

1 Hóa học
TM.Thành
T.Anh
PTT.Hà
Sinh học
LTH.Trang
Ngữ văn
NTK.Oanh
Hóa học
HTK.Huệ
Vật lý
NV.Hùng
T.Anh
LTD.Hồng
T.Anh
NTK.Nhung
2 Sinh học
LTH.Trang
T.Anh
PTT.Hà
Hóa học
HTK.Huệ
Ngữ văn
NTK.Oanh
Sinh học
LN.Khanh
Toán học
NT.Quỳnh
Hóa học
VTK.Phương
Tin học
PN.Cảnh
3 Vật lý
ĐT.Vui
GDCD
PTT.Thúy
Hóa TC
HTK.Huệ
T.Anh
NTK.Nhung
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
LTT.Trang
Hóa học
VTK.Phương
C. Nghệ
TT.Thúy
4 Lý TC
ĐT.Vui
Hóa học
VTK.Phương
Thể dục
NT.Vân
GDQP
NT.An
Vật lý
NV.Hùng
Tin học
PN.Cảnh
Toán học
NT.Quỳnh
Sinh học
LN.Khanh
5 Tin học
PN.Cảnh
GDQP
NT.An
GDCD
PTT.Thúy
Vật lý
NV.Hùng
T.Anh
LTD.Hồng
Sinh học
LN.Khanh
Toán học
NT.Quỳnh
Vật lý
ĐT.Vui
THỨ

NĂM
1 Toán học
Đ.Liêm
Ngữ văn
NTT.Màu
Lịch sử
TV.Quốc
Toán học
NM.Trí
Anh TC
LTD.Hồng
C. Nghệ
TT.Thúy
Hóa TC
VTK.Phương
Toán TC
NT.Quỳnh
2 GDCD
PTT.Thúy
Anh TC
PTT.Hà
Toán học
Đ.Liêm
Toán học
NM.Trí
T.Anh
LTD.Hồng
Hóa học
VTK.Phương
Ngữ văn
NTT.Màu
Lý TC
ĐT.Vui
3 Anh TC
PTT.Hà
Vật lý
NTB.Liễu
Toán học
Đ.Liêm
Sinh học
LTH.Trang
GDCD
PTT.Thúy
Hóa TC
VTK.Phương
C. Nghệ
TT.Thúy
GDQP
NT.An
4 T.Anh
PTT.Hà
Lịch sử
TV.Quốc
Địa lý
LTT.Trang
Hóa học
VTK.Phương
Toán học
NM.Trí
GDCD
PTT.Thúy
Toán học
NT.Quỳnh
Hóa TC
TM.Thành
5 Lịch sử
TV.Quốc
Hóa TC
VTK.Phương
Anh TC
PTT.Hà
C. Nghệ
TT.Thúy
Toán học
NM.Trí
Toán TC
NT.Quỳnh
Vật lý
ĐT.Vui
T.Anh
NTK.Nhung
THỨ

SÁU
1 C. Nghệ
TT.Thúy
Toán TC
NT.Quỳnh
T.Anh
PTT.Hà
Thể dục
NT.Vân
Sinh học
LN.Khanh
Thể dục
PTY.Nhi
GDCD
PTT.Thúy
Vật lý
ĐT.Vui
2 GDQP
PV.May
Thể dục
NT.Vân
Sinh học
LTH.Trang
Lý TC
NV.Hùng
Lịch sử
TV.Quốc
Sinh học
LN.Khanh
Lý TC
ĐT.Vui
GDCD
PTT.Thúy
3 Sinh học
LTH.Trang
Lý TC
NTB.Liễu
Toán TC
NT.Quỳnh
T.Anh
NTK.Nhung
Vật lý
NV.Hùng
T.Anh
LTD.Hồng
Tin học
PN.Cảnh
Thể dục
PTY.Nhi
4 Thể dục
NT.Vân
Sinh học
LTH.Trang
C. Nghệ
TT.Thúy
Anh TC
NTK.Nhung
Lý TC
NV.Hùng
Anh TC
LTD.Hồng
Toán TC
NT.Quỳnh
Ngữ văn
NTK.Oanh
5                
THỨ

BẢY
1 Hóa học
TM.Thành
Toán học
Đ.Liêm
Hóa học
HTK.Huệ
Lịch sử
TV.Quốc
Thể dục
NT.Vân
Hóa học
VTK.Phương
T.Anh
LTD.Hồng
Anh TC
NTK.Nhung
2 Hóa TC
TM.Thành
Thể dục
NT.Vân
Toán học
Đ.Liêm
Toán học
NM.Trí
GDQP
NT.An
Lịch sử
TV.Quốc
Anh TC
LTD.Hồng
T.Anh
NTK.Nhung
3 T.Anh
PTT.Hà
Hóa học
VTK.Phương
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
LTD.Hồng
Thể dục
PTY.Nhi
Lịch sử
TV.Quốc
Hóa học
TM.Thành
4 T.Anh
PTT.Hà
Vật lý
NTB.Liễu
Thể dục
NT.Vân
Hóa học
VTK.Phương
Toán học
NM.Trí
Ngữ văn
NTK.Oanh
Thể dục
PTY.Nhi
Toán học
VT.Dung
5 Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
PTT.Hà
GDQP
NT.An
Hóa TC
VTK.Phương
Hóa TC
HTK.Huệ
Lý TC
NV.Hùng
Sinh học
LTH.Trang
Địa lý
ĐV.Đồng
                   
    Vào lớp:   7h00          
      Tiết 1 7h15 - 8h00      
      Tiết 2 8h05 - 8h50      
      Tiết 3 9h05 - 9h50        
      Tiết 4 9h55 - 10h40        
      Tiết 5 10h45 - 11h30        
Thời khóa biểu buổi sáng khối 12
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 12
Áp dụng từ 14/01/2019 (Tuần22)
THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8
THỨ

HAI
1 Chào cờ
NVT.Trang
Chào cờ
CTB.Trâm
Chào cờ
NTK.Nhung
Chào cờ
TT.Ngấn
Chào cờ
VTK.Loan
Chào cờ
TTK.Oanh
Chào cờ
NQ.Thu
Chào cờ
TM.Thành
2 Sinh hoạt
NVT.Trang
Sinh hoạt
CTB.Trâm
Sinh hoạt
NTK.Nhung
Sinh hoạt
TT.Ngấn
Sinh hoạt
VTK.Loan
Sinh hoạt
TTK.Oanh
Sinh hoạt
NQ.Thu
Sinh hoạt
TM.Thành
3 Vật lý
NQ.Thu
Hóa học
LQ.Đông
C. Nghệ
TT.Thúy
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
VT.Dung
Toán học
TTK.Oanh
Lịch sử
PTT.Thúy
Tin học
TH.Hoanh
4 Ngữ văn
VTK.Loan
Vật lý
NTB.Liễu
Toán học
CTB.Trâm
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
VT.Dung
Tin học
TH.Hoanh
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
TT.Hoa
5 Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
CTB.Trâm
Toán học
TT.Ngấn
C. Nghệ
TT.Thúy
Vật lý
NTB.Liễu
T.Anh
NHT.Trúc
Vật lý
NQ.Thu
THỨ

BA
1 T.Anh
NVT.Trang
Địa lý
TT.Hợi
Ngữ văn
VTK.Loan
Vật lý
NQ.Thu
Thể dục
HTV.Hà
Lịch sử
TT.Hoa
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
VT.Dung
2 Địa lý
LTT.Trang
Sinh học
PT.Giang
GDQP
PV.May
Lý TC
NQ.Thu
Ngữ văn
VTK.Loan
Địa lý
TT.Hợi
Thể dục
HTV.Hà
Hóa học
TM.Thành
3 C. Nghệ
TT.Thúy
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
PTT.Thúy
Hóa học
HTK.Huệ
Sinh học
PT.Giang
Sinh học
LN.Khanh
Lý TC
NQ.Thu
Thể dục
HTV.Hà
4 Hóa học
LQ.Đông
Thể dục
HTV.Hà
Tin học
TH.Hoanh
GDCD
TV.Quốc
Hóa học
TM.Thành
T.Anh
NVT.Trang
Vật lý
NQ.Thu
Ngữ văn
TTT.Vân
5 Vật lý
NQ.Thu
Tin học
TH.Hoanh
Hóa học
TM.Thành
GDQP
PV.May
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NVT.Trang
Anh TC
NHT.Trúc
Ngữ văn
TTT.Vân
THỨ

1 T.Anh
NVT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
Thể dục
NT.Vân
C. Nghệ
TT.Thúy
Địa lý
LTT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
TT.Ngấn
Sinh học
PT.Giang
2 Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
NTK.Nhung
Lịch sử
TT.Hoa
Vật lý
NTB.Liễu
GDCD
TV.Quốc
Toán học
TT.Ngấn
C. Nghệ
TT.Thúy
3 Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
CTB.Trâm
Thể dục
HTV.Hà
Hóa TC
TM.Thành
Lý TC
NTB.Liễu
Sinh học
LN.Khanh
T.Anh
NHT.Trúc
4 Thể dục
HTV.Hà
Toán học
CTB.Trâm
Địa lý
LTT.Trang
T.Anh
HTT.Huyền
T.Anh
NTK.Nhung
Hóa học
HTK.Huệ
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NHT.Trúc
5 GDCD
TV.Quốc
Toán học
CTB.Trâm
Vật lý
NTB.Liễu
T.Anh
HTT.Huyền
T.Anh
NTK.Nhung
C. Nghệ
TT.Thúy
Hóa học
HTK.Huệ
Địa lý
LTT.Trang
THỨ

NĂM
1 T.Anh
NVT.Trang
GDQP
PV.May
Hóa học
TM.Thành
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
PTT.Thúy
Vật lý
NTB.Liễu
Ngữ văn
VTK.Loan
Lịch sử
TT.Hoa
2 Lý TC
NQ.Thu
Địa lý
TT.Hợi
Hóa TC
TM.Thành
Toán học
TT.Ngấn
Tin học
TH.Hoanh
T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
VTK.Loan
GDQP
PV.May
3 Hóa học
LQ.Đông
Thể dục
HTV.Hà
Sinh học
LN.Khanh
Vật lý
NQ.Thu
Hóa học
TM.Thành
Anh TC
NVT.Trang
Tin học
TH.Hoanh
GDCD
TV.Quốc
4 Sinh học
LN.Khanh
C. Nghệ
TT.Thúy
T.Anh
NTK.Nhung
Địa lý
TT.Hợi
Vật lý
NTB.Liễu
Thể dục
HTV.Hà
Toán học
TT.Ngấn
Lý TC
NQ.Thu
5 Lịch sử
PTT.Thúy
Hóa học
LQ.Đông
Địa lý
LTT.Trang
Tin học
TH.Hoanh
Lý TC
NTB.Liễu
Địa lý
TT.Hợi
GDQP
PV.May
Vật lý
NQ.Thu
THỨ

SÁU
1 Anh TC
NVT.Trang
T.Anh
NHT.Trúc
Vật lý
NTB.Liễu
Tin học
TH.Hoanh
T.Anh
NTK.Nhung
Hóa học
HTK.Huệ
Thể dục
HTV.Hà
Toán học
VT.Dung
2 Tin học
TH.Hoanh
T.Anh
NHT.Trúc
Lý TC
NTB.Liễu
Ngữ văn
TTT.Vân
Anh TC
NTK.Nhung
Hóa TC
HTK.Huệ
C. Nghệ
TT.Thúy
Toán TC
VT.Dung
3 Hóa TC
LQ.Đông
GDCD
TV.Quốc
Thể dục
NT.Vân
Sinh học
PT.Giang
Toán học
VT.Dung
Thể dục
HTV.Hà
Tin học
TH.Hoanh
Ngữ văn
TTT.Vân
4 Ngữ văn
VTK.Loan
Hóa TC
LQ.Đông
Tin học
TH.Hoanh
T.Anh
HTT.Huyền
Thể dục
HTV.Hà
Toán học
TTK.Oanh
Hóa TC
HTK.Huệ
T.Anh
NHT.Trúc
5 Ngữ văn
VTK.Loan
Tin học
TH.Hoanh
GDCD
TV.Quốc
Anh TC
HTT.Huyền
GDQP
PV.May
Toán học
TTK.Oanh
Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NHT.Trúc
THỨ

BẢY
1 Toán TC
TTK.Oanh
Anh TC
NHT.Trúc
Ngữ văn
VTK.Loan
Địa lý
TT.Hợi
Toán TC
VT.Dung
GDQP
PV.May
Địa lý
LTT.Trang
Thể dục
HTV.Hà
2 GDQP
PV.May
Lý TC
NTB.Liễu
Ngữ văn
VTK.Loan
Thể dục
HTV.Hà
Địa lý
LTT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán TC
TT.Ngấn
Sinh học
PT.Giang
3 Địa lý
LTT.Trang
Vật lý
NTB.Liễu
Toán TC
CTB.Trâm
Hóa học
HTK.Huệ
Tin học
TH.Hoanh
Ngữ văn
TTT.Vân
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VT.Dung
4 Thể dục
HTV.Hà
Toán học
CTB.Trâm
Anh TC
NTK.Nhung
Hóa TC
HTK.Huệ
Ngữ văn
VTK.Loan
Tin học
TH.Hoanh
T.Anh
NHT.Trúc
Hóa học
TM.Thành
5 Tin học
TH.Hoanh
Toán TC
CTB.Trâm
T.Anh
NTK.Nhung
Toán TC
TT.Ngấn
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán TC
TTK.Oanh
Vật lý
NQ.Thu
Hóa TC
TM.Thành
                   
    Vào lớp:   7h00          
      Tiết 1 7h15 - 8h00        
      Tiết 2 8h05 - 8h50        
      Tiết 3 9h05 - 9h50    
      Tiết 4 9h55 - 10h40        
      Tiết 5 10h45 - 11h30        
Thời khóa biểu buổi chiều khối 10
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - KHỐI 10
Áp dụng từ 14/01/2019 (Tuần22)
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8
THỨ

HAI
1 Hóa học
ĐPH.Ngọc
Vật lý
ĐT.Vui
Hóa học
LQ.Đông
Hóa học
NT.Huệ
Toán-
NQ.Long
Lý-
NV.Hùng
T.Anh
PTT.Hà
Toán học
VMT.Dương
2 Hóa học
ĐPH.Ngọc
Vật lý
ĐT.Vui
Hóa học
LQ.Đông
Hóa học
NT.Huệ
Toán-
NQ.Long
Văn TC
NT.Hạnh
T.Anh
PTT.Hà
Toán học
VMT.Dương
3 T.Anh
NVT.Trang
Hóa học
ĐPH.Ngọc
Toán học
VMT.Dương
Toán-
TT.Ngấn
Hóa học
LQ.Đông
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
ĐT.Thương
Vật lý
NV.Hùng
4 T.Anh
NVT.Trang
Hóa học
ĐPH.Ngọc
Toán học
VMT.Dương
Toán-
TT.Ngấn
Hóa học
LQ.Đông
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
ĐT.Thương
Vật lý
NV.Hùng
5                
THỨ

BA
1 Toán-
CTB.Trâm
Toán học
ĐT.Thương
Toán học
VMT.Dương
Lý-
NV.Hùng
Lý TC
ĐTT.Hoàn
Toán học
NQ.Long
Vật lý
NQ.Thu
T.Anh
NVT.Trang
2 Toán-
CTB.Trâm
Toán học
ĐT.Thương
Toán học
VMT.Dương
Lý-
NV.Hùng
Lý TC
ĐTT.Hoàn
Toán học
NQ.Long
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
NVT.Trang
3 Lý-
ĐTT.Hoàn
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
ĐT.Vui
T.Anh
NHT.Trúc
Toán-
NQ.Long
Hóa học
NT.Huệ
Hóa học
LQ.Đông
Toán học
VMT.Dương
4 Ngữ văn
NTT.Màu
Văn-
TPN.Lan
Vật lý
ĐT.Vui
T.Anh
NHT.Trúc
Toán-
NQ.Long
Hóa học
NT.Huệ
Hóa học
LQ.Đông
Toán học
VMT.Dương
5                
THỨ

1                
2                
3                
4                
5                
THỨ

NĂM
1                
2                
3                
4                
5                
THỨ

SÁU
1 Lý-
ĐTT.Hoàn
Toán học
ĐT.Thương
T.Anh
LTD.Hồng
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
PTT.Hà
Toán học
NQ.Long
Vật lý
NQ.Thu
Vật lý
NV.Hùng
2 Lý-
ĐTT.Hoàn
Toán học
ĐT.Thương
T.Anh
LTD.Hồng
Lý-
NV.Hùng
T.Anh
PTT.Hà
Toán học
NQ.Long
Vật lý
NQ.Thu
Hóa-
LQ.Đông
3 Toán-
CTB.Trâm
Vật lý
ĐT.Vui
Ngữ văn
NTT.Màu
Toán-
TT.Ngấn
Lý TC
ĐTT.Hoàn
Lý-
NV.Hùng
Toán học
ĐT.Thương
Hóa-
LQ.Đông
4 Toán-
CTB.Trâm
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
ĐT.Vui
Toán-
TT.Ngấn
Văn TC
NT.Hạnh
Lý-
NV.Hùng
Toán học
ĐT.Thương
Ngữ văn
TPN.Lan
5                
THỨ

BẢY
1                
2                
3                
4                
5                
                   
    Vào lớp:              
      Tiết 1 14h00-14h45       
      Tiết 2 14h50-15h35      
      Tiết 3 15h50-16h35        
      Tiết 4 16h40-17h25        
Thời khóa biểu buổi chiều khối 11
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
  THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - KHỐI 11
  Áp dụng từ 14/01/2019 (Tuần22)
 
 
THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8
THỨ

HAI
1 Toán học
Đ.Liêm
Hóa học
VTK.Phương
Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NTK.Nhung
Lý-
NTT.Nhung
T.Anh
LTD.Hồng
Toán học
NT.Quỳnh
Toán-
VT.Dung
2 Toán học
Đ.Liêm
Hóa học
VTK.Phương
Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NTK.Nhung
Lý-
NTT.Nhung
T.Anh
LTD.Hồng
Toán học
NT.Quỳnh
Toán-
VT.Dung
3 Hóa học
TM.Thành
Vật lý
NTB.Liễu
Toán học
Đ.Liêm
Toán học
NM.Trí
Hóa học
HTK.Huệ
Hóa học
VTK.Phương
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
ĐT.Vui
4 Hóa học
TM.Thành
Vật lý
NTB.Liễu
Toán học
Đ.Liêm
Toán học
NM.Trí
Hóa học
HTK.Huệ
Hóa học
VTK.Phương
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
ĐT.Vui
5                
THỨ

BA
1 Vật lý
ĐT.Vui
Toán học
Đ.Liêm
T.Anh
PTT.Hà
Lý-
NTB.Liễu
Toán học
NM.Trí
Toán học
NT.Quỳnh
Hóa học
VTK.Phương
Toán-
VT.Dung
2 Vật lý
ĐT.Vui
Toán học
Đ.Liêm
T.Anh
PTT.Hà
Lý-
NTB.Liễu
Toán học
NM.Trí
Toán học
NT.Quỳnh
Hóa học
VTK.Phương
Toán-
VT.Dung
3 T.Anh
PTT.Hà
Ngữ văn
NTT.Màu
Toán học
Đ.Liêm
Hóa học
VTK.Phương
Ngữ văn
TPN.Lan
Vật lý
NV.Hùng
Toán học
NT.Quỳnh
Hóa học
TM.Thành
4 T.Anh
PTT.Hà
Hóa học
VTK.Phương
Toán học
Đ.Liêm
Ngữ văn
NTK.Oanh
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
NV.Hùng
Toán học
NT.Quỳnh
Hóa học
TM.Thành
5                
THỨ

1                
2                
3                
4                
5                
THỨ

NĂM
1                
2                
3                
4                
5                
THỨ

SÁU
1 Hóa học
TM.Thành
Toán học
Đ.Liêm
Hóa học
HTK.Huệ
Hóa học
VTK.Phương
Toán học
NM.Trí
Toán học
NT.Quỳnh
Lý-
NTT.Nhung
T.Anh
NTK.Nhung
2 Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
Đ.Liêm
Ngữ văn
TPN.Lan
Hóa học
VTK.Phương
Toán học
NM.Trí
Toán học
NT.Quỳnh
Lý-
NTT.Nhung
T.Anh
NTK.Nhung
3 Toán học
Đ.Liêm
T.Anh
PTT.Hà
Lý-
NTT.Nhung
Toán học
NM.Trí
T.Anh
LTD.Hồng
Ngữ văn
NTK.Oanh
Hóa học
VTK.Phương
Hóa học
TM.Thành
4 Toán học
Đ.Liêm
T.Anh
PTT.Hà
Lý-
NTT.Nhung
Toán học
NM.Trí
Hóa học
HTK.Huệ
Hóa học
VTK.Phương
Ngữ văn
NTT.Màu
Ngữ văn
NTK.Oanh
5                
THỨ

BẢY
1                
2                
3                
4                
5                
                   
    Vào lớp:              
      Tiết 1 14h00-14h45         
      Tiết 2 14h50-15h35        
      Tiết 3 15h50-16h35        
      Tiết 4 16h40-17h25        
Thởi khóa biểu buổi chiều khối 12
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - KHỐI 12  
Áp dụng từ 14/01/2019 (Tuần22)  
 
    KHTN KHXH (1) KHXH (2) A A1 B C D
THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8
THỨ

HAI
1 Anh-
NVT.Trang
Toán-
TT.Ngấn
Địa-
TT.Hợi
Anh-
NHT.Trúc
Toán-
TTK.Oanh
Hóa-
TM.Thành
Sử-
PTT.Thúy
Văn-
VTK.Loan
2 Anh-
NVT.Trang
Toán-
TT.Ngấn
Địa-
TT.Hợi
Anh-
NHT.Trúc
Toán-
TTK.Oanh
Hóa-
TM.Thành
Địa-
LTT.Trang
Văn-
VTK.Loan
3 Toán-
CTB.Trâm
Địa-
TT.Hợi
Toán-
TTK.Oanh
Lý-
NQ.Thu
Anh-
NTK.Nhung
Sinh-
LN.Khanh
Văn-
VTK.Loan
Toán-
VT.Dung
4 Toán-
CTB.Trâm
Địa-
TT.Hợi
Toán-
TTK.Oanh
Lý-
NQ.Thu
Anh-
NTK.Nhung
Sinh-
LN.Khanh
Văn-
VTK.Loan
Toán-
VT.Dung
5                
THỨ

BA
1 Văn-
TTT.Vân
Anh-
HTT.Huyền
Sử-
TT.Hoa
Hóa-
LQ.Đông
Toán-
TTK.Oanh
Sinh-
LN.Khanh
GDCD-
TV.Quốc
Địa-
LTT.Trang
2 Văn-
TTT.Vân
Anh-
HTT.Huyền
Sử-
TT.Hoa
Hóa-
LQ.Đông
Toán-
TTK.Oanh
Hóa-
TM.Thành
GDCD-
TV.Quốc
Sử-
PTT.Thúy
3 Hóa-
HTK.Huệ
Sử-
TT.Hoa
Anh-
HTT.Huyền
Toán-
TT.Ngấn
Lý-
NTB.Liễu
Toán-
CTB.Trâm
Sử-
PTT.Thúy
GDCD-
TV.Quốc
4 Hóa-
HTK.Huệ
Sử-
TT.Hoa
Anh-
HTT.Huyền
Toán-
TT.Ngấn
Lý-
NTB.Liễu
Toán-
CTB.Trâm
Sử-
PTT.Thúy
Anh-
NVT.Trang
5                
THỨ

1                
2                
3                
4                
5                
THỨ

NĂM
1 Sinh-
PT.Giang
Toán-
TT.Ngấn
Văn-
TTT.Vân
Hóa-
LQ.Đông
Lý-
NTB.Liễu
Văn-
VTK.Loan
Địa-
LTT.Trang
Anh-
NVT.Trang
2 Sinh-
PT.Giang
Toán-
TT.Ngấn
Văn-
TTT.Vân
Hóa-
LQ.Đông
Lý-
NTB.Liễu
Anh-
NHT.Trúc
Địa-
LTT.Trang
Anh-
NVT.Trang
3 Anh-
NVT.Trang
Văn-
TTT.Vân
GDCD-
TV.Quốc
Lý-
NQ.Thu
Anh-
NTK.Nhung
Toán-
CTB.Trâm
Anh-
NHT.Trúc
Văn-
VTK.Loan
4 Anh-
NVT.Trang
Văn-
TTT.Vân
GDCD-
TV.Quốc
Lý-
NQ.Thu
Anh-
NTK.Nhung
Toán-
CTB.Trâm
Anh-
NHT.Trúc
Văn-
VTK.Loan
5                
THỨ

SÁU
1 Toán-
CTB.Trâm
GDCD-
TV.Quốc
Anh-
HTT.Huyền
Toán-
TT.Ngấn
Văn-
TTT.Vân
Lý-
NTB.Liễu
Văn-
VTK.Loan
Toán-
VT.Dung
2 Toán-
CTB.Trâm
GDCD-
TV.Quốc
Anh-
HTT.Huyền
Toán-
TT.Ngấn
Toán-
TTK.Oanh
Sinh-
LN.Khanh
Văn-
VTK.Loan
Toán-
VT.Dung
3 Lý-
NQ.Thu
Anh-
HTT.Huyền
Toán-
TTK.Oanh
Sinh-
PT.Giang
Hóa-
HTK.Huệ
Sinh-
LN.Khanh
Toán-
VT.Dung
Anh-
NVT.Trang
4 Lý-
NQ.Thu
Anh-
HTT.Huyền
Toán-
TTK.Oanh
Văn-
TTT.Vân
Sinh-
PT.Giang
Hóa-
TM.Thành
Toán-
VT.Dung
Anh-
NVT.Trang
5                
THỨ

BẢY
1                
2                
3                
4                
5                
                   
    Vào lớp:              
      Tiết 1 14h00-14h45       
      Tiết 2 14h50-15h35      
      Tiết 3 15h50-16h35        
      Tiết 4 16h40-17h25        

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Những thầy cô giỏi nhất dạy bằng trái tim, chứ không từ sách vở – Author Unknown

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL HOC_TAP

TẢI VỀ

tải về

tải về
Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23/03/2021 vừa qua Đoàn trường THPT Lộc Phát đã tổ chức thành công Hoạt động trải nghiệm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thành phố Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2021) qua đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí...

Xem chi tiết...