Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 22 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

23:17 EDT Thứ hai, 16/09/2019
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 22

Chủ nhật - 13/01/2019 00:17
Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 22
Nhà trường thông báo đến quý thầy cô, các em học sinh Thời khóa biểu sáng tuần 22 - Áp dụng từ ngày 14/01/2019.
Thời khóa biểu lớp
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 10
Áp dụng từ 14/01/2019 (Tuần22)
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8
THỨ

HAI
1 Chào cờ
NTT.Màu
Chào cờ
ĐT.Thương
Chào cờ
LQ.Đông
Chào cờ
NT.Huệ
Chào cờ
TT.Hoa
Chào cờ
TT.Hợi
Chào cờ
PT.Giang
Chào cờ
NV.Cương
2 Sinh hoạt
NTT.Màu
Sinh hoạt
ĐT.Thương
Sinh hoạt
LQ.Đông
Sinh hoạt
NT.Huệ
Sinh hoạt
TT.Hoa
Sinh hoạt
TT.Hợi
Sinh hoạt
PT.Giang
Sinh hoạt
NV.Cương
3 GDCD
NV.Cương
Toán học
ĐT.Thương
Vật lý
ĐT.Vui
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
NM.Trí
C. Nghệ
PT.Khánh
T.Anh
PTT.Hà
T.Anh
NVT.Trang
4 Lịch sử
NV.Cương
Toán học
ĐT.Thương
T.Anh
LTD.Hồng
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
NM.Trí
Tin học
KT.Thảo
Vật lý
NQ.Thu
Toán học
VMT.Dương
5 Địa lý
TT.Hợi
GDCD
NV.Cương
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
ĐT.Vui
C. Nghệ
PT.Khánh
Lịch sử
TT.Hoa
Toán học
ĐT.Thương
Tin học
KT.Thảo
THỨ

BA
1 Tin học
PN.Cảnh
Hóa học
ĐPH.Ngọc
T.Anh
LTD.Hồng
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
ĐV.Đồng
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
NV.Cương
Thể dục
NT.An
2 Thể dục
NT.An
Lý/ Hóa
ĐT.Vui
GDCD
NV.Cương
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
PTT.Hà
T.Anh
NHT.Trúc
Hóa học
LQ.Đông
Hóa học
VTK.Phương
3 Lý/ Hóa
NH.Chương
Vật lý
ĐT.Vui
Toán học
VMT.Dương
Thể dục
PTY.Nhi
T.Anh
PTT.Hà
GDQP
PV.May
Ngữ văn
TPN.Lan
Lý/ Hóa
NV.Hùng
4 Hóa học
ĐPH.Ngọc
Ngữ văn
NTT.Màu
Toán TC
VMT.Dương
C. Nghệ
PT.Khánh
Tin học
KT.Thảo
Ngữ văn
NTK.Oanh
Thể dục
NT.An
Lịch sử
NV.Cương
5 C. Nghệ
PT.Khánh
Ngữ văn
NTT.Màu
Sinh học
PT.Giang
Sinh học
LTH.Trang
Lý/ Hóa
NV.Hùng
Ngữ văn
NTK.Oanh
Tin học
KT.Thảo
Toán TC
VMT.Dương
THỨ

1 Vật lý
NH.Chương
Thể dục
NT.An
Ngữ văn
NTT.Màu
Anh TC
NHT.Trúc
Toán học
NM.Trí
Toán học
NQ.Long
Toán TC
ĐT.Thương
Toán học
VMT.Dương
2 Ngữ văn
NTT.Màu
Anh TC
LTD.Hồng
GDQP
PV.May
Lý/ Hóa
ĐT.Vui
Vật lý
NV.Hùng
Anh TC
NHT.Trúc
Sinh học
PT.Giang
Toán học
VMT.Dương
3 Ngữ văn
NTT.Màu
Tin học
PN.Cảnh
Anh TC
LTD.Hồng
Hóa học
NT.Huệ
Ngữ văn
NTK.Oanh
Tin học
KT.Thảo
T.Anh
PTT.Hà
Vật lý
NV.Hùng
4 GDQP
PV.May
Hóa học
ĐPH.Ngọc
Toán học
VMT.Dương
Toán học
ĐT.Thương
Ngữ văn
NTK.Oanh
Lịch sử
TT.Hoa
T.Anh
PTT.Hà
Sinh học
LTH.Trang
5 Hóa học
ĐPH.Ngọc
GDQP
PV.May
Toán học
VMT.Dương
Toán TC
ĐT.Thương
Anh TC
PTT.Hà
Hóa học
NT.Huệ
Tin học
KT.Thảo
Ngữ văn
TPN.Lan
THỨ

NĂM
1 Tin học
PN.Cảnh
Vật lý
ĐT.Vui
Địa lý
TT.Hợi
Thể dục
PTY.Nhi
T.Anh
PTT.Hà
Toán học
NQ.Long
Thể dục
NT.An
Lịch sử
NV.Cương
2 Toán học
TTK.Oanh
Tin học
PN.Cảnh
Thể dục
NT.An
Toán học
ĐT.Thương
GDCD
NV.Cương
Thể dục
PTY.Nhi
Địa lý
ĐV.Đồng
Ngữ văn
TPN.Lan
3 Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
ĐT.Vui
Lịch sử
TT.Hoa
Thể dục
PTY.Nhi
Địa lý
TT.Hợi
Lịch sử
NV.Cương
Ngữ văn
TPN.Lan
4 Thể dục
NT.An
Lịch sử
TT.Hoa
Tin học
PN.Cảnh
GDQP
PV.May
Hóa học
LQ.Đông
Vật lý
ĐT.Vui
Toán học
ĐT.Thương
T.Anh
NVT.Trang
5 Vật lý
NH.Chương
Địa lý
ĐV.Đồng
Lịch sử
NV.Cương
Tin học
PN.Cảnh
Lịch sử
TT.Hoa
Sinh học
LTH.Trang
Toán học
ĐT.Thương
T.Anh
NVT.Trang
THỨ

SÁU
1 Lịch sử
NV.Cương
Sinh học
LTH.Trang
Thể dục
NT.An
Tin học
PN.Cảnh
Lịch sử
TT.Hoa
Toán TC
NQ.Long
Hóa học
LQ.Đông
GDQP
PV.May
2 Sinh học
PT.Giang
Thể dục
NT.An
Hóa học
LQ.Đông
Lịch sử
TT.Hoa
Thể dục
PTY.Nhi
GDCD
NV.Cương
Anh TC
PTT.Hà
Anh TC
NVT.Trang
3 Anh TC
NVT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
Lịch sử
NV.Cương
Vật lý
ĐT.Vui
Ngữ văn
NTK.Oanh
T.Anh
NHT.Trúc
C. Nghệ
PT.Khánh
Tin học
KT.Thảo
4 T.Anh
NVT.Trang
C. Nghệ
PT.Khánh
Tin học
PN.Cảnh
GDCD
NV.Cương
Tin học
KT.Thảo
Thể dục
PTY.Nhi
GDQP
PV.May
Thể dục
NT.An
5                
THỨ

BẢY
1 T.Anh
NVT.Trang
Toán học
ĐT.Thương
Ngữ văn
NTT.Màu
Ngữ văn
TPN.Lan
Sinh học
PT.Giang
Toán học
NQ.Long
Lịch sử
NV.Cương
Vật lý
NV.Hùng
2 T.Anh
NVT.Trang
Toán TC
ĐT.Thương
Ngữ văn
NTT.Màu
T.Anh
NHT.Trúc
Vật lý
NV.Hùng
Vật lý
ĐT.Vui
Lý/ Hóa
NQ.Thu
Hóa học
VTK.Phương
3 Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
NTT.Màu
C. Nghệ
PT.Khánh
T.Anh
NHT.Trúc
Hóa học
LQ.Đông
Lý/ Hóa
ĐT.Vui
Vật lý
NQ.Thu
GDCD
NV.Cương
4 Toán TC
TTK.Oanh
T.Anh
LTD.Hồng
Lý/ Hóa
ĐT.Vui
Toán học
ĐT.Thương
GDQP
PV.May
Hóa học
NT.Huệ
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
ĐV.Đồng
5 Ngữ văn
NTT.Màu
T.Anh
LTD.Hồng
Hóa học
LQ.Đông
Hóa học
NT.Huệ
Toán TC
NM.Trí
Ngữ văn
NTK.Oanh
Ngữ văn
TPN.Lan
C. Nghệ
PT.Khánh
                   
    Vào lớp:   7h00          
      Tiết 1 7h15 - 8h00 Lý/Hóa Tuần lẻ:  Học môn  Vật lý
      Tiết 2 8h05 - 8h50   Tuần chẵn: Học môn Hóa học
      Tiết 3 9h05 - 9h50        
      Tiết 4 9h55 - 10h40        
      Tiết 5 10h45 - 11h30        
Thời khóa biểu buổi sáng khối 11
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 11
Áp dụng từ 14/01/2019 (Tuần22)
THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8
THỨ

HAI
1 Chào cờ
TTT.Vân
Chào cờ
NTB.Liễu
Chào cờ
Đ.Liêm
Chào cờ
NM.Trí
Chào cờ
PTT.Thúy
Chào cờ
LN.Khanh
Chào cờ
LTH.Trang
Chào cờ
VT.Dung
2 Sinh hoạt
TTT.Vân
Sinh hoạt
NTB.Liễu
Sinh hoạt
Đ.Liêm
Sinh hoạt
NM.Trí
Sinh hoạt
PTT.Thúy
Sinh hoạt
LN.Khanh
Sinh hoạt
LTH.Trang
Sinh hoạt
VT.Dung
3 Địa lý
LTT.Trang
Tin học
PN.Cảnh
Vật lý
NV.Hùng
Ngữ văn
NTK.Oanh
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
NT.Quỳnh
Địa lý
ĐV.Đồng
Hóa học
TM.Thành
4 Vật lý
ĐT.Vui
Toán học
Đ.Liêm
T.Anh
PTT.Hà
Vật lý
NV.Hùng
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
NT.Quỳnh
Ngữ văn
NTT.Màu
Ngữ văn
NTK.Oanh
5 Toán TC
NT.Quỳnh
Toán học
Đ.Liêm
T.Anh
PTT.Hà
Địa lý
LTT.Trang
Tin học
PN.Cảnh
Vật lý
NV.Hùng
Ngữ văn
NTT.Màu
Ngữ văn
NTK.Oanh
THỨ

BA
1 Ngữ văn
TTT.Vân
Ngữ văn
NTT.Màu
Vật lý
NV.Hùng
Thể dục
NT.Vân
Hóa học
HTK.Huệ
Ngữ văn
NTK.Oanh
Vật lý
ĐT.Vui
Thể dục
PTY.Nhi
2 Ngữ văn
TTT.Vân
Ngữ văn
NTT.Màu
Lý TC
NV.Hùng
GDCD
PTT.Thúy
Thể dục
NT.Vân
Ngữ văn
NTK.Oanh
Sinh học
LTH.Trang
Sinh học
LN.Khanh
3 Thể dục
NT.Vân
Địa lý
LTT.Trang
Tin học
PN.Cảnh
Sinh học
LTH.Trang
Toán TC
NT.Quỳnh
T.Anh
LTD.Hồng
GDQP
NT.An
Lịch sử
TV.Quốc
4 Toán học
Đ.Liêm
Sinh học
LTH.Trang
Ngữ văn
TPN.Lan
Tin học
PN.Cảnh
C. Nghệ
TT.Thúy
T.Anh
LTD.Hồng
Thể dục
PTY.Nhi
Toán học
VT.Dung
5 Toán học
Đ.Liêm
C. Nghệ
TT.Thúy
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán TC
NT.Quỳnh
Địa lý
LTT.Trang
GDQP
NT.An
T.Anh
LTD.Hồng
Toán học
VT.Dung
THỨ

1 Hóa học
TM.Thành
T.Anh
PTT.Hà
Sinh học
LTH.Trang
Ngữ văn
NTK.Oanh
Hóa học
HTK.Huệ
Vật lý
NV.Hùng
T.Anh
LTD.Hồng
T.Anh
NTK.Nhung
2 Sinh học
LTH.Trang
T.Anh
PTT.Hà
Hóa học
HTK.Huệ
Ngữ văn
NTK.Oanh
Sinh học
LN.Khanh
Toán học
NT.Quỳnh
Hóa học
VTK.Phương
Tin học
PN.Cảnh
3 Vật lý
ĐT.Vui
GDCD
PTT.Thúy
Hóa TC
HTK.Huệ
T.Anh
NTK.Nhung
Ngữ văn
TPN.Lan
Địa lý
LTT.Trang
Hóa học
VTK.Phương
C. Nghệ
TT.Thúy
4 Lý TC
ĐT.Vui
Hóa học
VTK.Phương
Thể dục
NT.Vân
GDQP
NT.An
Vật lý
NV.Hùng
Tin học
PN.Cảnh
Toán học
NT.Quỳnh
Sinh học
LN.Khanh
5 Tin học
PN.Cảnh
GDQP
NT.An
GDCD
PTT.Thúy
Vật lý
NV.Hùng
T.Anh
LTD.Hồng
Sinh học
LN.Khanh
Toán học
NT.Quỳnh
Vật lý
ĐT.Vui
THỨ

NĂM
1 Toán học
Đ.Liêm
Ngữ văn
NTT.Màu
Lịch sử
TV.Quốc
Toán học
NM.Trí
Anh TC
LTD.Hồng
C. Nghệ
TT.Thúy
Hóa TC
VTK.Phương
Toán TC
NT.Quỳnh
2 GDCD
PTT.Thúy
Anh TC
PTT.Hà
Toán học
Đ.Liêm
Toán học
NM.Trí
T.Anh
LTD.Hồng
Hóa học
VTK.Phương
Ngữ văn
NTT.Màu
Lý TC
ĐT.Vui
3 Anh TC
PTT.Hà
Vật lý
NTB.Liễu
Toán học
Đ.Liêm
Sinh học
LTH.Trang
GDCD
PTT.Thúy
Hóa TC
VTK.Phương
C. Nghệ
TT.Thúy
GDQP
NT.An
4 T.Anh
PTT.Hà
Lịch sử
TV.Quốc
Địa lý
LTT.Trang
Hóa học
VTK.Phương
Toán học
NM.Trí
GDCD
PTT.Thúy
Toán học
NT.Quỳnh
Hóa TC
TM.Thành
5 Lịch sử
TV.Quốc
Hóa TC
VTK.Phương
Anh TC
PTT.Hà
C. Nghệ
TT.Thúy
Toán học
NM.Trí
Toán TC
NT.Quỳnh
Vật lý
ĐT.Vui
T.Anh
NTK.Nhung
THỨ

SÁU
1 C. Nghệ
TT.Thúy
Toán TC
NT.Quỳnh
T.Anh
PTT.Hà
Thể dục
NT.Vân
Sinh học
LN.Khanh
Thể dục
PTY.Nhi
GDCD
PTT.Thúy
Vật lý
ĐT.Vui
2 GDQP
PV.May
Thể dục
NT.Vân
Sinh học
LTH.Trang
Lý TC
NV.Hùng
Lịch sử
TV.Quốc
Sinh học
LN.Khanh
Lý TC
ĐT.Vui
GDCD
PTT.Thúy
3 Sinh học
LTH.Trang
Lý TC
NTB.Liễu
Toán TC
NT.Quỳnh
T.Anh
NTK.Nhung
Vật lý
NV.Hùng
T.Anh
LTD.Hồng
Tin học
PN.Cảnh
Thể dục
PTY.Nhi
4 Thể dục
NT.Vân
Sinh học
LTH.Trang
C. Nghệ
TT.Thúy
Anh TC
NTK.Nhung
Lý TC
NV.Hùng
Anh TC
LTD.Hồng
Toán TC
NT.Quỳnh
Ngữ văn
NTK.Oanh
5                
THỨ

BẢY
1 Hóa học
TM.Thành
Toán học
Đ.Liêm
Hóa học
HTK.Huệ
Lịch sử
TV.Quốc
Thể dục
NT.Vân
Hóa học
VTK.Phương
T.Anh
LTD.Hồng
Anh TC
NTK.Nhung
2 Hóa TC
TM.Thành
Thể dục
NT.Vân
Toán học
Đ.Liêm
Toán học
NM.Trí
GDQP
NT.An
Lịch sử
TV.Quốc
Anh TC
LTD.Hồng
T.Anh
NTK.Nhung
3 T.Anh
PTT.Hà
Hóa học
VTK.Phương
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
LTD.Hồng
Thể dục
PTY.Nhi
Lịch sử
TV.Quốc
Hóa học
TM.Thành
4 T.Anh
PTT.Hà
Vật lý
NTB.Liễu
Thể dục
NT.Vân
Hóa học
VTK.Phương
Toán học
NM.Trí
Ngữ văn
NTK.Oanh
Thể dục
PTY.Nhi
Toán học
VT.Dung
5 Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
PTT.Hà
GDQP
NT.An
Hóa TC
VTK.Phương
Hóa TC
HTK.Huệ
Lý TC
NV.Hùng
Sinh học
LTH.Trang
Địa lý
ĐV.Đồng
                   
    Vào lớp:   7h00          
      Tiết 1 7h15 - 8h00      
      Tiết 2 8h05 - 8h50      
      Tiết 3 9h05 - 9h50        
      Tiết 4 9h55 - 10h40        
      Tiết 5 10h45 - 11h30        
Thời khóa biểu buổi sáng khối 12
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 12
Áp dụng từ 14/01/2019 (Tuần22)
THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8
THỨ

HAI
1 Chào cờ
NVT.Trang
Chào cờ
CTB.Trâm
Chào cờ
NTK.Nhung
Chào cờ
TT.Ngấn
Chào cờ
VTK.Loan
Chào cờ
TTK.Oanh
Chào cờ
NQ.Thu
Chào cờ
TM.Thành
2 Sinh hoạt
NVT.Trang
Sinh hoạt
CTB.Trâm
Sinh hoạt
NTK.Nhung
Sinh hoạt
TT.Ngấn
Sinh hoạt
VTK.Loan
Sinh hoạt
TTK.Oanh
Sinh hoạt
NQ.Thu
Sinh hoạt
TM.Thành
3 Vật lý
NQ.Thu
Hóa học
LQ.Đông
C. Nghệ
TT.Thúy
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
VT.Dung
Toán học
TTK.Oanh
Lịch sử
PTT.Thúy
Tin học
TH.Hoanh
4 Ngữ văn
VTK.Loan
Vật lý
NTB.Liễu
Toán học
CTB.Trâm
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
VT.Dung
Tin học
TH.Hoanh
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
TT.Hoa
5 Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
CTB.Trâm
Toán học
TT.Ngấn
C. Nghệ
TT.Thúy
Vật lý
NTB.Liễu
T.Anh
NHT.Trúc
Vật lý
NQ.Thu
THỨ

BA
1 T.Anh
NVT.Trang
Địa lý
TT.Hợi
Ngữ văn
VTK.Loan
Vật lý
NQ.Thu
Thể dục
HTV.Hà
Lịch sử
TT.Hoa
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
VT.Dung
2 Địa lý
LTT.Trang
Sinh học
PT.Giang
GDQP
PV.May
Lý TC
NQ.Thu
Ngữ văn
VTK.Loan
Địa lý
TT.Hợi
Thể dục
HTV.Hà
Hóa học
TM.Thành
3 C. Nghệ
TT.Thúy
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
PTT.Thúy
Hóa học
HTK.Huệ
Sinh học
PT.Giang
Sinh học
LN.Khanh
Lý TC
NQ.Thu
Thể dục
HTV.Hà
4 Hóa học
LQ.Đông
Thể dục
HTV.Hà
Tin học
TH.Hoanh
GDCD
TV.Quốc
Hóa học
TM.Thành
T.Anh
NVT.Trang
Vật lý
NQ.Thu
Ngữ văn
TTT.Vân
5 Vật lý
NQ.Thu
Tin học
TH.Hoanh
Hóa học
TM.Thành
GDQP
PV.May
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NVT.Trang
Anh TC
NHT.Trúc
Ngữ văn
TTT.Vân
THỨ

1 T.Anh
NVT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
Thể dục
NT.Vân
C. Nghệ
TT.Thúy
Địa lý
LTT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
TT.Ngấn
Sinh học
PT.Giang
2 Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
NTK.Nhung
Lịch sử
TT.Hoa
Vật lý
NTB.Liễu
GDCD
TV.Quốc
Toán học
TT.Ngấn
C. Nghệ
TT.Thúy
3 Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
CTB.Trâm
Thể dục
HTV.Hà
Hóa TC
TM.Thành
Lý TC
NTB.Liễu
Sinh học
LN.Khanh
T.Anh
NHT.Trúc
4 Thể dục
HTV.Hà
Toán học
CTB.Trâm
Địa lý
LTT.Trang
T.Anh
HTT.Huyền
T.Anh
NTK.Nhung
Hóa học
HTK.Huệ
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NHT.Trúc
5 GDCD
TV.Quốc
Toán học
CTB.Trâm
Vật lý
NTB.Liễu
T.Anh
HTT.Huyền
T.Anh
NTK.Nhung
C. Nghệ
TT.Thúy
Hóa học
HTK.Huệ
Địa lý
LTT.Trang
THỨ

NĂM
1 T.Anh
NVT.Trang
GDQP
PV.May
Hóa học
TM.Thành
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
PTT.Thúy
Vật lý
NTB.Liễu
Ngữ văn
VTK.Loan
Lịch sử
TT.Hoa
2 Lý TC
NQ.Thu
Địa lý
TT.Hợi
Hóa TC
TM.Thành
Toán học
TT.Ngấn
Tin học
TH.Hoanh
T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
VTK.Loan
GDQP
PV.May
3 Hóa học
LQ.Đông
Thể dục
HTV.Hà
Sinh học
LN.Khanh
Vật lý
NQ.Thu
Hóa học
TM.Thành
Anh TC
NVT.Trang
Tin học
TH.Hoanh
GDCD
TV.Quốc
4 Sinh học
LN.Khanh
C. Nghệ
TT.Thúy
T.Anh
NTK.Nhung
Địa lý
TT.Hợi
Vật lý
NTB.Liễu
Thể dục
HTV.Hà
Toán học
TT.Ngấn
Lý TC
NQ.Thu
5 Lịch sử
PTT.Thúy
Hóa học
LQ.Đông
Địa lý
LTT.Trang
Tin học
TH.Hoanh
Lý TC
NTB.Liễu
Địa lý
TT.Hợi
GDQP
PV.May
Vật lý
NQ.Thu
THỨ

SÁU
1 Anh TC
NVT.Trang
T.Anh
NHT.Trúc
Vật lý
NTB.Liễu
Tin học
TH.Hoanh
T.Anh
NTK.Nhung
Hóa học
HTK.Huệ
Thể dục
HTV.Hà
Toán học
VT.Dung
2 Tin học
TH.Hoanh
T.Anh
NHT.Trúc
Lý TC
NTB.Liễu
Ngữ văn
TTT.Vân
Anh TC
NTK.Nhung
Hóa TC
HTK.Huệ
C. Nghệ
TT.Thúy
Toán TC
VT.Dung
3 Hóa TC
LQ.Đông
GDCD
TV.Quốc
Thể dục
NT.Vân
Sinh học
PT.Giang
Toán học
VT.Dung
Thể dục
HTV.Hà
Tin học
TH.Hoanh
Ngữ văn
TTT.Vân
4 Ngữ văn
VTK.Loan
Hóa TC
LQ.Đông
Tin học
TH.Hoanh
T.Anh
HTT.Huyền
Thể dục
HTV.Hà
Toán học
TTK.Oanh
Hóa TC
HTK.Huệ
T.Anh
NHT.Trúc
5 Ngữ văn
VTK.Loan
Tin học
TH.Hoanh
GDCD
TV.Quốc
Anh TC
HTT.Huyền
GDQP
PV.May
Toán học
TTK.Oanh
Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NHT.Trúc
THỨ

BẢY
1 Toán TC
TTK.Oanh
Anh TC
NHT.Trúc
Ngữ văn
VTK.Loan
Địa lý
TT.Hợi
Toán TC
VT.Dung
GDQP
PV.May
Địa lý
LTT.Trang
Thể dục
HTV.Hà
2 GDQP
PV.May
Lý TC
NTB.Liễu
Ngữ văn
VTK.Loan
Thể dục
HTV.Hà
Địa lý
LTT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán TC
TT.Ngấn
Sinh học
PT.Giang
3 Địa lý
LTT.Trang
Vật lý
NTB.Liễu
Toán TC
CTB.Trâm
Hóa học
HTK.Huệ
Tin học
TH.Hoanh
Ngữ văn
TTT.Vân
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VT.Dung
4 Thể dục
HTV.Hà
Toán học
CTB.Trâm
Anh TC
NTK.Nhung
Hóa TC
HTK.Huệ
Ngữ văn
VTK.Loan
Tin học
TH.Hoanh
T.Anh
NHT.Trúc
Hóa học
TM.Thành
5 Tin học
TH.Hoanh
Toán TC
CTB.Trâm
T.Anh
NTK.Nhung
Toán TC
TT.Ngấn
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán TC
TTK.Oanh
Vật lý
NQ.Thu
Hóa TC
TM.Thành
                   
    Vào lớp:   7h00          
      Tiết 1 7h15 - 8h00        
      Tiết 2 8h05 - 8h50        
      Tiết 3 9h05 - 9h50    
      Tiết 4 9h55 - 10h40        
      Tiết 5 10h45 - 11h30        
Thời khóa biểu buổi chiều khối 10
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - KHỐI 10
Áp dụng từ 14/01/2019 (Tuần22)
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8
THỨ

HAI
1 Hóa học
ĐPH.Ngọc
Vật lý
ĐT.Vui
Hóa học
LQ.Đông
Hóa học
NT.Huệ
Toán-
NQ.Long
Lý-
NV.Hùng
T.Anh
PTT.Hà
Toán học
VMT.Dương
2 Hóa học
ĐPH.Ngọc
Vật lý
ĐT.Vui
Hóa học
LQ.Đông
Hóa học
NT.Huệ
Toán-
NQ.Long
Văn TC
NT.Hạnh
T.Anh
PTT.Hà
Toán học
VMT.Dương
3 T.Anh
NVT.Trang
Hóa học
ĐPH.Ngọc
Toán học
VMT.Dương
Toán-
TT.Ngấn
Hóa học
LQ.Đông
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
ĐT.Thương
Vật lý
NV.Hùng
4 T.Anh
NVT.Trang
Hóa học
ĐPH.Ngọc
Toán học
VMT.Dương
Toán-
TT.Ngấn
Hóa học
LQ.Đông
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
ĐT.Thương
Vật lý
NV.Hùng
5                
THỨ

BA
1 Toán-
CTB.Trâm
Toán học
ĐT.Thương
Toán học
VMT.Dương
Lý-
NV.Hùng
Lý TC
ĐTT.Hoàn
Toán học
NQ.Long
Vật lý
NQ.Thu
T.Anh
NVT.Trang
2 Toán-
CTB.Trâm
Toán học
ĐT.Thương
Toán học
VMT.Dương
Lý-
NV.Hùng
Lý TC
ĐTT.Hoàn
Toán học
NQ.Long
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
NVT.Trang
3 Lý-
ĐTT.Hoàn
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
ĐT.Vui
T.Anh
NHT.Trúc
Toán-
NQ.Long
Hóa học
NT.Huệ
Hóa học
LQ.Đông
Toán học
VMT.Dương
4 Ngữ văn
NTT.Màu
Văn-
TPN.Lan
Vật lý
ĐT.Vui
T.Anh
NHT.Trúc
Toán-
NQ.Long
Hóa học
NT.Huệ
Hóa học
LQ.Đông
Toán học
VMT.Dương
5                
THỨ

1                
2                
3                
4                
5                
THỨ

NĂM
1                
2                
3                
4                
5                
THỨ

SÁU
1 Lý-
ĐTT.Hoàn
Toán học
ĐT.Thương
T.Anh
LTD.Hồng
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
PTT.Hà
Toán học
NQ.Long
Vật lý
NQ.Thu
Vật lý
NV.Hùng
2 Lý-
ĐTT.Hoàn
Toán học
ĐT.Thương
T.Anh
LTD.Hồng
Lý-
NV.Hùng
T.Anh
PTT.Hà
Toán học
NQ.Long
Vật lý
NQ.Thu
Hóa-
LQ.Đông
3 Toán-
CTB.Trâm
Vật lý
ĐT.Vui
Ngữ văn
NTT.Màu
Toán-
TT.Ngấn
Lý TC
ĐTT.Hoàn
Lý-
NV.Hùng
Toán học
ĐT.Thương
Hóa-
LQ.Đông
4 Toán-
CTB.Trâm
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
ĐT.Vui
Toán-
TT.Ngấn
Văn TC
NT.Hạnh
Lý-
NV.Hùng
Toán học
ĐT.Thương
Ngữ văn
TPN.Lan
5                
THỨ

BẢY
1                
2                
3                
4                
5                
                   
    Vào lớp:              
      Tiết 1 14h00-14h45       
      Tiết 2 14h50-15h35      
      Tiết 3 15h50-16h35        
      Tiết 4 16h40-17h25        
Thời khóa biểu buổi chiều khối 11
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
  THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - KHỐI 11
  Áp dụng từ 14/01/2019 (Tuần22)
 
 
THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8
THỨ

HAI
1 Toán học
Đ.Liêm
Hóa học
VTK.Phương
Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NTK.Nhung
Lý-
NTT.Nhung
T.Anh
LTD.Hồng
Toán học
NT.Quỳnh
Toán-
VT.Dung
2 Toán học
Đ.Liêm
Hóa học
VTK.Phương
Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NTK.Nhung
Lý-
NTT.Nhung
T.Anh
LTD.Hồng
Toán học
NT.Quỳnh
Toán-
VT.Dung
3 Hóa học
TM.Thành
Vật lý
NTB.Liễu
Toán học
Đ.Liêm
Toán học
NM.Trí
Hóa học
HTK.Huệ
Hóa học
VTK.Phương
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
ĐT.Vui
4 Hóa học
TM.Thành
Vật lý
NTB.Liễu
Toán học
Đ.Liêm
Toán học
NM.Trí
Hóa học
HTK.Huệ
Hóa học
VTK.Phương
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
ĐT.Vui
5                
THỨ

BA
1 Vật lý
ĐT.Vui
Toán học
Đ.Liêm
T.Anh
PTT.Hà
Lý-
NTB.Liễu
Toán học
NM.Trí
Toán học
NT.Quỳnh
Hóa học
VTK.Phương
Toán-
VT.Dung
2 Vật lý
ĐT.Vui
Toán học
Đ.Liêm
T.Anh
PTT.Hà
Lý-
NTB.Liễu
Toán học
NM.Trí
Toán học
NT.Quỳnh
Hóa học
VTK.Phương
Toán-
VT.Dung
3 T.Anh
PTT.Hà
Ngữ văn
NTT.Màu
Toán học
Đ.Liêm
Hóa học
VTK.Phương
Ngữ văn
TPN.Lan
Vật lý
NV.Hùng
Toán học
NT.Quỳnh
Hóa học
TM.Thành
4 T.Anh
PTT.Hà
Hóa học
VTK.Phương
Toán học
Đ.Liêm
Ngữ văn
NTK.Oanh
T.Anh
LTD.Hồng
Vật lý
NV.Hùng
Toán học
NT.Quỳnh
Hóa học
TM.Thành
5                
THỨ

1                
2                
3                
4                
5                
THỨ

NĂM
1                
2                
3                
4                
5                
THỨ

SÁU
1 Hóa học
TM.Thành
Toán học
Đ.Liêm
Hóa học
HTK.Huệ
Hóa học
VTK.Phương
Toán học
NM.Trí
Toán học
NT.Quỳnh
Lý-
NTT.Nhung
T.Anh
NTK.Nhung
2 Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
Đ.Liêm
Ngữ văn
TPN.Lan
Hóa học
VTK.Phương
Toán học
NM.Trí
Toán học
NT.Quỳnh
Lý-
NTT.Nhung
T.Anh
NTK.Nhung
3 Toán học
Đ.Liêm
T.Anh
PTT.Hà
Lý-
NTT.Nhung
Toán học
NM.Trí
T.Anh
LTD.Hồng
Ngữ văn
NTK.Oanh
Hóa học
VTK.Phương
Hóa học
TM.Thành
4 Toán học
Đ.Liêm
T.Anh
PTT.Hà
Lý-
NTT.Nhung
Toán học
NM.Trí
Hóa học
HTK.Huệ
Hóa học
VTK.Phương
Ngữ văn
NTT.Màu
Ngữ văn
NTK.Oanh
5                
THỨ

BẢY
1                
2                
3                
4                
5                
                   
    Vào lớp:              
      Tiết 1 14h00-14h45         
      Tiết 2 14h50-15h35        
      Tiết 3 15h50-16h35        
      Tiết 4 16h40-17h25        
Thởi khóa biểu buổi chiều khối 12
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - KHỐI 12  
Áp dụng từ 14/01/2019 (Tuần22)  
 
    KHTN KHXH (1) KHXH (2) A A1 B C D
THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8
THỨ

HAI
1 Anh-
NVT.Trang
Toán-
TT.Ngấn
Địa-
TT.Hợi
Anh-
NHT.Trúc
Toán-
TTK.Oanh
Hóa-
TM.Thành
Sử-
PTT.Thúy
Văn-
VTK.Loan
2 Anh-
NVT.Trang
Toán-
TT.Ngấn
Địa-
TT.Hợi
Anh-
NHT.Trúc
Toán-
TTK.Oanh
Hóa-
TM.Thành
Địa-
LTT.Trang
Văn-
VTK.Loan
3 Toán-
CTB.Trâm
Địa-
TT.Hợi
Toán-
TTK.Oanh
Lý-
NQ.Thu
Anh-
NTK.Nhung
Sinh-
LN.Khanh
Văn-
VTK.Loan
Toán-
VT.Dung
4 Toán-
CTB.Trâm
Địa-
TT.Hợi
Toán-
TTK.Oanh
Lý-
NQ.Thu
Anh-
NTK.Nhung
Sinh-
LN.Khanh
Văn-
VTK.Loan
Toán-
VT.Dung
5                
THỨ

BA
1 Văn-
TTT.Vân
Anh-
HTT.Huyền
Sử-
TT.Hoa
Hóa-
LQ.Đông
Toán-
TTK.Oanh
Sinh-
LN.Khanh
GDCD-
TV.Quốc
Địa-
LTT.Trang
2 Văn-
TTT.Vân
Anh-
HTT.Huyền
Sử-
TT.Hoa
Hóa-
LQ.Đông
Toán-
TTK.Oanh
Hóa-
TM.Thành
GDCD-
TV.Quốc
Sử-
PTT.Thúy
3 Hóa-
HTK.Huệ
Sử-
TT.Hoa
Anh-
HTT.Huyền
Toán-
TT.Ngấn
Lý-
NTB.Liễu
Toán-
CTB.Trâm
Sử-
PTT.Thúy
GDCD-
TV.Quốc
4 Hóa-
HTK.Huệ
Sử-
TT.Hoa
Anh-
HTT.Huyền
Toán-
TT.Ngấn
Lý-
NTB.Liễu
Toán-
CTB.Trâm
Sử-
PTT.Thúy
Anh-
NVT.Trang
5                
THỨ

1                
2                
3                
4                
5                
THỨ

NĂM
1 Sinh-
PT.Giang
Toán-
TT.Ngấn
Văn-
TTT.Vân
Hóa-
LQ.Đông
Lý-
NTB.Liễu
Văn-
VTK.Loan
Địa-
LTT.Trang
Anh-
NVT.Trang
2 Sinh-
PT.Giang
Toán-
TT.Ngấn
Văn-
TTT.Vân
Hóa-
LQ.Đông
Lý-
NTB.Liễu
Anh-
NHT.Trúc
Địa-
LTT.Trang
Anh-
NVT.Trang
3 Anh-
NVT.Trang
Văn-
TTT.Vân
GDCD-
TV.Quốc
Lý-
NQ.Thu
Anh-
NTK.Nhung
Toán-
CTB.Trâm
Anh-
NHT.Trúc
Văn-
VTK.Loan
4 Anh-
NVT.Trang
Văn-
TTT.Vân
GDCD-
TV.Quốc
Lý-
NQ.Thu
Anh-
NTK.Nhung
Toán-
CTB.Trâm
Anh-
NHT.Trúc
Văn-
VTK.Loan
5                
THỨ

SÁU
1 Toán-
CTB.Trâm
GDCD-
TV.Quốc
Anh-
HTT.Huyền
Toán-
TT.Ngấn
Văn-
TTT.Vân
Lý-
NTB.Liễu
Văn-
VTK.Loan
Toán-
VT.Dung
2 Toán-
CTB.Trâm
GDCD-
TV.Quốc
Anh-
HTT.Huyền
Toán-
TT.Ngấn
Toán-
TTK.Oanh
Sinh-
LN.Khanh
Văn-
VTK.Loan
Toán-
VT.Dung
3 Lý-
NQ.Thu
Anh-
HTT.Huyền
Toán-
TTK.Oanh
Sinh-
PT.Giang
Hóa-
HTK.Huệ
Sinh-
LN.Khanh
Toán-
VT.Dung
Anh-
NVT.Trang
4 Lý-
NQ.Thu
Anh-
HTT.Huyền
Toán-
TTK.Oanh
Văn-
TTT.Vân
Sinh-
PT.Giang
Hóa-
TM.Thành
Toán-
VT.Dung
Anh-
NVT.Trang
5                
THỨ

BẢY
1                
2                
3                
4                
5                
                   
    Vào lớp:              
      Tiết 1 14h00-14h45       
      Tiết 2 14h50-15h35      
      Tiết 3 15h50-16h35        
      Tiết 4 16h40-17h25        

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Ngủ dậy muộn thì phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời. Ngạn ngữ Trung Quốc

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

THÔNG BÁO LỚP 10 (2017-2018)

DANH SÁCH LỚP 10 VÀ THÔNG BÁO NHẬP HỌC