Thời khóa biểu ôn tập khối 12 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

20:41 ICT Thứ hai, 12/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu ôn tập khối 12

Chủ nhật - 06/05/2018 07:22
Thời khóa biểu ôn tập khối 12
Nhà trường thông báo đến quý thầy cô, các em học sinh Thời khóa biểu điều chỉnh sáng và chiều ôn tập - Áp dụng từ 07/05/2018.
Thời khóa biểu buổi sáng khối 12
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 12
Áp dụng từ 7/5/2018(Tuần 36)
THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9
THỨ

HAI
1 Chào cờ
VT.Dung
Chào cờ
LTH.Trang
Chào cờ
NTK.Nhung
Chào cờ
TM.Thành
Chào cờ
TT.Ngấn
Chào cờ
TT.Hợi
Chào cờ
TTT.Vân
Chào cờ
NQ.Thu
 
2 Sinh hoạt
VT.Dung
Sinh hoạt
LTH.Trang
Sinh hoạt
NTK.Nhung
Sinh hoạt
TM.Thành
Sinh hoạt
TT.Ngấn
Sinh hoạt
TT.Hợi
Sinh hoạt
TTT.Vân
Sinh hoạt
NQ.Thu
 
3 Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
NVT.Trang
Sinh học
LTH.Trang
Toán học
VT.Dung
Ngữ văn
TPN.Lan
Lịch sử
PTT.Thúy
GDCD
TV.Quốc
Ngữ văn
TTT.Vân
 
4 Toán học
TTK.Oanh
Hóa học
TM.Thành
Vật lý
NQ.Thu
Toán học
VT.Dung
Ngữ văn
TPN.Lan
Lịch sử
PTT.Thúy
T.Anh
NTK.Nhung
GDCD
TV.Quốc
 
5 T.Anh
NVT.Trang
Hóa học
TM.Thành
Vật lý
NQ.Thu
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
TPN.Lan
T.Anh
NTK.Nhung
Địa lý
TT.Hợi
 
THỨ

BA
1 Vật lý
NTB.Liễu
Ngữ văn
VTK.Loan
Vật lý
NQ.Thu
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NHT.Trúc
Địa lý
LTT.Trang
Lịch sử
PTT.Thúy
Địa lý
TT.Hợi
 
2 Vật lý
NTB.Liễu
Ngữ văn
VTK.Loan
Hóa học
HTK.Huệ
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
TT.Ngấn
Địa lý
TT.Hợi
 
3 Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NVT.Trang
Hóa học
HTK.Huệ
T.Anh
NHT.Trúc
Địa lý
LTT.Trang
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
PTT.Thúy
 
4 Ngữ văn
VTK.Loan
T.Anh
NVT.Trang
Toán học
VT.Dung
GDCD
TV.Quốc
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
NT.Quỳnh
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
Trí/B.Trâm
5 T.Anh
NVT.Trang
Sinh học
PT.Giang
Toán học
VT.Dung
GDCD
TV.Quốc
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
NT.Quỳnh
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
Trí/B.Trâm
THỨ

1 Sinh học
PT.Giang
Vật lý
ĐTT.Hoàn
Sinh học
LTH.Trang
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
NT.Quỳnh
Lịch sử
PTT.Thúy
GDCD
TV.Quốc
Địa lý
TT.Hợi
 
2 Toán học
TTK.Oanh
Vật lý
ĐTT.Hoàn
T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
NT.Quỳnh
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
PTT.Thúy
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
Huyền/Hồng
3 Toán học
TTK.Oanh
Sinh học
PT.Giang
T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
Lịch sử
TT.Hoa
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
PTT.Thúy
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
Huyền/Hồng
4 Hóa học
LQ.Đông
Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
VTK.Loan
Lịch sử
TT.Hoa
Ngữ văn
TPN.Lan
GDCD
TV.Quốc
Ngữ văn
TTT.Vân
Lịch sử
PTT.Thúy
 
5 Hóa học
LQ.Đông
Toán học
TTK.Oanh
Ngữ văn
VTK.Loan
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
TPN.Lan
Ngữ văn
TTT.Vân
Lịch sử
PTT.Thúy
 
THỨ

NĂM
1 Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
NVT.Trang
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
NT.Quỳnh
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
Huyền/Hồng
2 Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
NVT.Trang
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
NT.Quỳnh
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
Huyền/Hồng
3 Sinh học
PT.Giang
Ngữ văn
VTK.Loan
Hóa học
HTK.Huệ
Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
NHT.Trúc
Địa lý
LTT.Trang
Lịch sử
PTT.Thúy
GDCD
TV.Quốc
 
4 T.Anh
NVT.Trang
Sinh học
PT.Giang
Hóa học
HTK.Huệ
Lịch sử
TT.Hoa
Địa lý
LTT.Trang
Lịch sử
PTT.Thúy
GDCD
TV.Quốc
Ngữ văn
TTT.Vân
 
5 T.Anh
NVT.Trang
Sinh học
PT.Giang
Ngữ văn
VTK.Loan
Lịch sử
TT.Hoa
Địa lý
LTT.Trang
Lịch sử
PTT.Thúy
GDCD
TV.Quốc
Ngữ văn
TTT.Vân
 
THỨ

SÁU
1 Ngữ văn
VTK.Loan
Hóa học
TM.Thành
Toán học
VT.Dung
Lịch sử
TT.Hoa
GDCD
TV.Quốc
Toán học
NT.Quỳnh
Lịch sử
PTT.Thúy
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
Trí/B.Trâm
2 Ngữ văn
VTK.Loan
Hóa học
TM.Thành
Toán học
VT.Dung
Địa lý
LTT.Trang
GDCD
TV.Quốc
Toán học
NT.Quỳnh
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
Trí/B.Trâm
3 T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
VTK.Loan
Sinh học
LTH.Trang
Địa lý
LTT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
GDCD
TV.Quốc
Địa lý
TT.Hợi
Lịch sử
PTT.Thúy
 
4 Hóa học
LQ.Đông
T.Anh
NVT.Trang
Sinh học
LTH.Trang
Toán học
VT.Dung
Toán học
NT.Quỳnh
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
TT.Ngấn
Địa lý
TT.Hợi
 
5 Hóa học
LQ.Đông
T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
VTK.Loan
Toán học
VT.Dung
Toán học
NT.Quỳnh
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
TT.Ngấn
Địa lý
TT.Hợi
 
THỨ

BẢY
1 Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
NVT.Trang
Vật lý
NQ.Thu
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
TPN.Lan
Lịch sử
PTT.Thúy
T.Anh
NTK.Nhung
Ngữ văn
TTT.Vân
 
2 Toán học
TTK.Oanh
Vật lý
ĐTT.Hoàn
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
NT.Quỳnh
T.Anh
NTK.Nhung
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
Trí/B.Trâm
3 T.Anh
NVT.Trang
Vật lý
ĐTT.Hoàn
Toán học
VT.Dung
Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
NT.Quỳnh
Lịch sử
PTT.Thúy
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
Trí/B.Trâm
4 Vật lý
NTB.Liễu
Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
NVT.Trang
Toán học
VT.Dung
Địa lý
LTT.Trang
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
TT.Ngấn
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
Huyền/Hồng
5 Vật lý
NTB.Liễu
Toán học
TTK.Oanh
T.Anh
NVT.Trang
Toán học
VT.Dung
Địa lý
LTT.Trang
T.Anh
NHT.Trúc
Toán học
TT.Ngấn
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
Huyền/Hồng
                     
    Vào lớp:   7h00            
      Tiết 1
7h15 - 8h00
           
      Tiết 2
8h05 - 8h50
           
      Tiết 3
9h05 - 9h50
     
      Tiết 4
9h55 - 10h40
           
      Tiết 5
10h45 - 11h30
           

Thời khóa biểu buổi chiều
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - KHỐI 12
Áp dụng từ 7/5/2018(Tuần 36)
THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12a9
THỨ

HAI
1 Vật lý
NTB.Liễu
Sinh học
PT.Giang
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
Toán học
NT.Quỳnh
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
Trí/B.Trâm
2 Vật lý
NTB.Liễu
Sinh học
PT.Giang
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NHT.Trúc
GDCD
TV.Quốc
Toán học
NT.Quỳnh
Địa lý
TT.Hợi
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
Trí/B.Trâm
3 Sinh học
PT.Giang
Toán học
TTK.Oanh
Sinh học
LTH.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
NT.Quỳnh
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
PTT.Thúy
 
4 Sinh học
PT.Giang
Toán học
TTK.Oanh
Sinh học
LTH.Trang
Ngữ văn
TTT.Vân
Toán học
NT.Quỳnh
Địa lý
LTT.Trang
Toán học
TT.Ngấn
Lịch sử
PTT.Thúy
 
5                  
THỨ

BA
1 Sinh học
PT.Giang
Hóa học
TM.Thành
Ngữ văn
VTK.Loan
Địa lý
LTT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NTK.Nhung
Ngữ văn
TTT.Vân
 
2 Sinh học
PT.Giang
Hóa học
TM.Thành
Ngữ văn
VTK.Loan
Địa lý
LTT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
GDCD
TV.Quốc
T.Anh
NTK.Nhung
Ngữ văn
TTT.Vân
 
3 Hóa học
LQ.Đông
Vật lý
ĐTT.Hoàn
T.Anh
NVT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
Toán học
NT.Quỳnh
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
Huyền/Hồng
4 Hóa học
LQ.Đông
Vật lý
ĐTT.Hoàn
T.Anh
NVT.Trang
Lịch sử
TT.Hoa
Toán học
NT.Quỳnh
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
TTT.Vân
T.Anh
NTK.Nhung
T.Anh
Huyền/Hồng
5                  
THỨ

1 T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
VTK.Loan
Hóa học
HTK.Huệ
           
2 T.Anh
NVT.Trang
Ngữ văn
VTK.Loan
Hóa học
HTK.Huệ
Hướng dẫn học sinh tự học  
3 Vật lý
NTB.Liễu
T.Anh
NVT.Trang
Vật lý
NQ.Thu
           
4 Vật lý
NTB.Liễu
T.Anh
NVT.Trang
Vật lý
NQ.Thu
           
5                  
THỨ

NĂM
1 Toán học
TTK.Oanh
Hóa học
TM.Thành
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
TT.Hoa
Toán học
NT.Quỳnh
T.Anh
NTK.Nhung
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
Trí/B.Trâm
2 Toán học
TTK.Oanh
Hóa học
TM.Thành
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NHT.Trúc
Lịch sử
TT.Hoa
Toán học
NT.Quỳnh
T.Anh
NTK.Nhung
Toán học
TT.Ngấn
Toán học
Trí/B.Trâm
3 Hóa học
LQ.Đông
Vật lý
ĐTT.Hoàn
Sinh học
LTH.Trang
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
TT.Ngấn
GDCD
TV.Quốc
 
4 Hóa học
LQ.Đông
Vật lý
ĐTT.Hoàn
Sinh học
LTH.Trang
Toán học
VT.Dung
T.Anh
NHT.Trúc
Ngữ văn
TPN.Lan
Toán học
TT.Ngấn
GDCD
TV.Quốc
 
5                  
THỨ

SÁU
1 Toán học
TTK.Oanh
Sinh học
PT.Giang
Hóa học
HTK.Huệ
           
2 Toán học
TTK.Oanh
Sinh học
PT.Giang
Hóa học
HTK.Huệ
Hướng dẫn học sinh tự học  
3 Sinh học
PT.Giang
Toán học
TTK.Oanh
Vật lý
NQ.Thu
           
4 Sinh học
PT.Giang
Toán học
TTK.Oanh
Vật lý
NQ.Thu
           
5                  
THỨ

BẢY
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
                     
    Vào lớp:                
      Tiết 1
14h00-14h45
         
      Tiết 2
14h50-15h35
         
      Tiết 3
15h50-16h35
           
      Tiết 4
16h40-17h25
           

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Xây dựng đất nước phải lấy dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy tuyển nhân tài làm gốc. (Quang Trung)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL HOC_TAP

TẢI VỀ

tải về

tải về
Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23/03/2021 vừa qua Đoàn trường THPT Lộc Phát đã tổ chức thành công Hoạt động trải nghiệm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thành phố Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2021) qua đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí...

Xem chi tiết...