Danh sách phòng thi các khối lớp 12 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

15:00 ICT Chủ nhật, 20/09/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THÔNG BÁO MỚI NHẤT - THỜI KHÓA BIỂU

Danh sách phòng thi các khối lớp 12

Thứ hai - 30/09/2013 14:47
Danh sách phòng thi các khối lớp 12
Để giúp cho các em học sinh khối 12 có thể nắm được số báo danh và phòng thi của mình. Yêu cầu các em học sinh kiểm tra lại thông tin của mình để nhà trường cập nhật thông tin được chính xác.

PHÒNG THI SỐ 01 (Phòng A1)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG       KỲ THI 
       TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT Năm học 2013 - 2014
           
DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 12
PHÒNG THI SỐ 01 (Phòng A1)
           
STT Số
báo danh
Họ và Tên Lớp Ghi chú
1 00001 Phạm Thiên Ân 12A2  
2 00002 Vũ Thị Ngọc Anh 12A2  
3 00003 Phan Đinh Tuấn Anh 12A3  
4 00004 Vũ Thùy Ngọc Trâm  Anh 12A5  
5 00005 Trần Quốc  Anh 12A6  
6 00006 Lê Tuấn  Anh 12A6  
7 00007 Đỗ Văn  Bắc 12A1  
8 00008 Trần Đoàn  Bảo 12A1  
9 00009 Trần Quốc  Bảo 12A3  
10 00010 Trần Quốc  Bảo 12A4  
11 00011 Hồ Triệu Bảo 12A5  
12 00012 Trần Ngọc Thái Bảo 12A5  
13 00013 Ngô Ngọc  Bích 12A4  
14 00014 K' Brum 12A5  
15 00015 Đoàn Thị Linh Chi 12A2  
16 00016 Vũ Thị Kiều  Diễm 12A3  
17 00017 Nguyễn Hùng  Dũng 12A2  
18 00018 Phạm Minh Dũng 12A2  
19 00019 Lưu Quang Dũng 12A2  
20 00020 Trần Phương  Duy 12A1  

PHÒNG THI SỐ 02 (Phòng A2)
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG       KỲ THI 
       TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT Năm học 2013 - 2014
           
DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 12
PHÒNG THI SỐ 02 (Phòng A2)
           
STT SBD Họ và Tên Lớp Ghi chú
1 00021 Trần Ngọc  Duy 12A5  
2 00022 Phạm Thị Mỹ  Duyên 12A3  
3 00023 Trần Thị Mỹ Duyên 12A3  
4 00024 Trần Hải Đăng 12A1  
5 00025 Bùi Quốc  Đạo 12A2  
6 00026 Từ Dương Đạt 12A1  
7 00027 Nguyễn Đại Phát  Đạt 12A3  
8 00028 Nguyễn Thành  Đạt 12A5  
9 00029 Nguyễn Thành Đạt 12A5  
10 00030 Nguyễn Văn  Điển 12A1  
11 00031 Nguyễn Ngọc  Đỉnh 12A2  
12 00032
Hà Công 
Đồng  12A6  
13 00033 Nguyễn Công Đức 12A1  
14 00034 Trần Thị Hà  Giang 12A1  
15 00035 Lê Nguyễn Mỹ  Hạ 12A3  
16 00036 Lưu Văn  Hải 12A6  
17 00037 Ngô Thị Hồng  Hạnh 12A4  
18 00038 Nguyễn Thị Tuyết  Hằng 12A3  
19 00039 Nguyễn Thị Bích Hằng 12A5  
20 00040 Phạm Thị  Hằng 12A5  

PHÒNG THI SỐ 03 (Phòng A3)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG       KỲ THI 
       TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT Năm học 2013 - 2014
           
DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 12
PHÒNG THI SỐ 03 (Phòng A3)
           
STT Số
báo danh
Họ và Tên Lớp Ghi chú
1 00041 Trương Thị Hằng 12A5  
2 00042 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 12A5  
3 00043 Mai Thị Hồng  Hạnh 12A6  
4 00044 Lưu Thị Thúy Hiền 12A1  
5 00045 Trần Phan Khánh  Hiệp 12A1  
6 00046 Nguyễn Văn Hiệp 12A3  
7 00047 Lê Trung Hiếu 12A1  
8 00048 Trần Trung  Hiếu 12A2  
9 00049 Trần Thị Hoàng  Hoa 12A3  
10 00050 Phạm Thị  Hoa 12A4  
11 00051 Nguyễn Thị Hương  Hoa 12A6  
12 00052 Vũ Thị  Hòa 12A3  
13 00053 Nguyễn Thị Thương  Hoài 12A1  
14 00054 Hoàng Thị Thu  Hoài 12A5  
15 00055 Đỗ  Hoan 12A1  
16 00056 Lưu Nguyễn Quốc  Hoan 12A1  
17 00057 Nguyễn Ngọc  Hoàng 12A6  
18 00058 Trần Xuân Hoàng 12A3  
19 00059 Nguyễn Thị  Hồng 12A4  
20 00060 Nguyễn Thị Ánh Hồng 12A5  


 
         
   

PHÒNG THI SỐ 04 (Phòng A4)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG       KỲ THI 
       TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT Năm học 2013 - 2014
           
DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 12
PHÒNG THI SỐ 04 (Phòng A4)
           
STT Số
báo danh
Họ và Tên Lớp Ghi chú
1 00061 Đoàn Thị Hồng  Hợp 12A4  
2 00062 Phạm Ngọc  Hưng 12A1  
3 00063
Nguyễn Thị Thu 
Hương 12A6  
4 00064 Trần Đức Huy 12A2  
5 00065 Hoàng Thị Thu  Huyên 12A3  
6 00066 Nguyễn Thị Mộng  Huyền  12A4  
7 00067 Phạm Vũ Hoàng  Huynh 12A4  
8 00068 Nguyễn Duy Huynh 12A6  
9 00069 Trần Anh Kha 12A6  
10 00070 Nguyễn Tuấn Khang 12A3  
11 00071 Nguyễn Quốc  Khánh 12A6  
12 00072 Trần Văn  Khánh 12A6  
13 00073 Vũ Duy Khải 12A3  
14 00074 Đặng Văn Khoa 12A6  
15 00075 Nguyễn Hữu Hoài  Khôi 12A5  
16 00076 Lê Văn  Kiên 12A2  
17 00077 Phạm Duy Lâm 12A2  
18 00078 Trần Bảo  Lâm 12A3  
19 00079 Phạm Kim Lâm 12A3  
20 00080 Nguyễn Thị Thanh  Lan 12A1
 

PHÒNG THI SỐ 05 (Phòng A5)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG       KỲ THI 
       TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT Năm học 2013 - 2014
           
DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 12
PHÒNG THI SỐ 05 (Phòng A5)
           
STT Số
báo danh
Họ và Tên Lớp Ghi chú
1 00081 Lê Phương  Liên 12A6  
2 00082 Phạm Nguyễn Kiều  Linh 12A1  
3 00083 Nguyễn Hoàng  Linh 12A1  
4 00084 Nguyễn Thu Ngọc  Linh 12A2  
5 00085 Nguyễn Thùy Sơn  Linh 12A2  
6 00086 Nguyễn Đăng Duy Linh 12A2  
7 00087 Nguyễn Thị Thùy Linh 12A3  
8 00088 Lê Thị Mỹ  Linh 12A3  
9 00089 Nguyễn Thị Ánh Linh 12A4  
10 00090 Nguyễn Thị Khánh Linh 12A4  
11 00091 Đinh Diễm  Linh 12A4  
12 00092
Lê Quang 
Linh 12A6  
13 00093 Phaïm Thò Truùc Linh 12A6  
14 00094 Lê Nguyễn Minh Loan 12A1  
15 00095 Lê Thị Kim  Loan 12A6  
16 00096 Trần Quang  Lộc 12A1  
17 00097 Cao Văn  Lộc 12A1  
18 00098 Trần Duy Long 12A3  
19 00099 Nguyễn Thế  Long 12A6  
20 00100 Huỳnh Đỗ Nhật  Minh 12A1  
           

PHÒNG THI SỐ 06 (Phòng A6)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG       KỲ THI 
       TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT Năm học 2013 - 2014
           
DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 12
PHÒNG THI SỐ 06 (Phòng A6)
           
STT Số
báo danh
Họ và Tên Lớp Ghi chú
1 00101 Lê Thị Thanh  Minh 12A3  
2 00102 Trần Quang Minh 12A5  
3 00103 Vũ Trà  My 12A4  
4 00104 Nguyễn Chúc  My 12A6  
5 00105 Vương Quốc Nam 12A2  
6 00106 Trần Hoài Nam 12A5  
7 00107 Lê Văn  Nam 12A6  
8 00108 Hoàng Thị Thuý Nga 12A2  
9 00109 Đỗ Thị  Nga 12A4  
10 00110 Bùi Trịnh Tuyết Ngân 12A2  
11 00111 Phạm Thanh Kim Ngân 12A5  
12 00112 Trần Thị Bích  Ngọc 12A1  
13 00113 Nguyễn Đình Ngọc 12A3  
14 00114 Trần Văn  Ngọc 12A5  
15 00115 Tăng Mỹ  Ngọc 12A6  
16 00116 Nguyễn Công Ngọc 12A6  
17 00117 Lê Đăng Sỹ Nguyên 12A2  
18 00118 Nguyễn Hoàng  Nguyên 12A6  
19 00119 Nguyễn Thị Ánh Nguyện 12A6  
20 00120 Phạm Thị Yến  Nhi 12A2
 

PHÒNG THI SỐ 07 (Phòng A7)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG       KỲ THI 
       TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT Năm học 2013 - 2014
           
DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 12
PHÒNG THI SỐ 07 (Phòng A7)
           
STT Số
b
áo danh
Họ và Tên Lớp Ghi chú
1 00121 Trần Thị Yến Nhi 12A4  
2 00122 Hoàng Ngọc  Nhi 12A5  
3 00123 Đặng Nguyễn Phụng Nhi 12A6  
4 00124 Trần Thị Quỳnh Như 12A1  
5 00125 Nguyễn Thị Quỳnh  Như 12A3  
6 00126 Võ Thị Hồng  Nhung 12A4  
7 00127
Nguyễn Thị Thảo 
Oanh 12A3  
8 00128 Mai Thị Kim Oanh 12A3  
9 00129 Đặng Thị Kim Oanh 12A3  
10 00130 Lê Thị Kim Oanh 12A4  
11 00131 Lê Thị Kiều  Oanh 12A5  
12 00132 Trần Thị Bích  Phương 12A4  
13 00133 Trần Minh  Phước 12A3  
14 00134 Trần Thị Bích Phương 12A1  
15 00135 Nguyễn Thị Thanh  Phương 12A2  
16 00136 Tống Duy Phương 12A3  
17 00137 Nguyễn Duy  Quang 12A2  
18 00138 Nguyễn Anh  Quốc 12A2  
19 00139 Trần Văn Phú Quý 12A4  
20 00140 Trần Thị Lệ Quyên 12A2  
           

PHÒNG THI SỐ 08 (Phòng A8)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG       KỲ THI 
       TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT Năm học 2013 - 2014
           
DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 12
PHÒNG THI SỐ 08 (Phòng A8)
           
STT Số
báo danh
Họ và Tên Lớp Ghi chú
1 00141 Trịnh Lê Linh  Quyên 12A3  
2 00142 Trần Đoan  Quỳnh 12A4  
3 00143 Nguyễn Phi Quỳnh 12A4  
4 00144 Hoàng  Mộng Như Quỳnh 12A4  
5 00145 Nguyễn Như Quỳnh 12A5  
6 00146 Phạm Thị Như Quỳnh 12A5  
7 00147 Cao Hoàng  Sơn 12A5  
8 00148 Hoàng Kim Sơn 12A6  
9 00149 Lê Xuân Tâm 12A6  
10 00150 Mai Thị Thanh Tâm  12A2  
11 00151 Trần Xuân Tân 12A1  
12 00152 Lương Quang  Thắng 12A5  
13 00153 Nguyễn Việt  Thắng 12A5  
14 00154 Vũ Duy Thanh 12A5  
15 00155 Dương Trần Thái Thanh 12A6  
16 00156 Trần Quang  Thành 12A5  
17 00157 Cao Thị Thu  Thảo 12A4  
18 00158 Trần Phương Thảo 12A4  
19 00159 Phùng Văn Thiện  12A1  
20 00160 Đinh Đức  Thiện  12A5
 

PHÒNG THI SỐ 09 (Phòng A9)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG       KỲ THI 
       TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT Năm học 2013 - 2014
           
DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 12
PHÒNG THI SỐ 09 (Phòng A9)
           
STT Số
báo danh
Họ và Tên Lớp Ghi chú
1 00161 Phạm Hoàng Anh Thư 12A4  
2 00162 Nguyễn Đình Khánh Thuận 12A2  
3 00163 Trần  Văn Thuận 12A3  
4 00164 Nguyễn Đức Thuận 12A5  
5 00165 Phạm Thị Minh  Thương 12A2  
6 00166 Phạm Thị  Thương 12A4  
7 00167 Ngô Minh  Tiên 12A5  
8 00168 Nguyễn Mạnh Tiên 12A6  
9 00169 Lê Như Tiến 12A3  
10 00170 Nguyễn Đức  Toản 12A5  
11 00171 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 12A3  
12 00172 Trần Thị Huyền Trâm 12A6  
13 00173 Lâm Quỳnh Trân 12A6  
14 00174 Phạm Thị Thùy  Trang 12A2  
15 00175 Phạm Thanh  Trang 12A2  
16 00176 Nguyễn Thị  Trang 12A6  
17 00177 Nguyễn Thuỳ Trang 12A6  
18 00178 Phạm Văn  Trình 12A5  
19 00179 Trần Thị Thuỷ Trúc 12A4  
20 00180 Trần Công  Trung 12A1  

 
         

PHÒNG THI SỐ 10 (Phòng A10)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG       KỲ THI 
       TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT Năm học 2013 - 2014
           
DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 12
PHÒNG THI SỐ 10 (Phòng A10)
           
STT Số
báo danh
Họ và Tên Lớp Ghi chú
1 00181 Lương Đức Trung 12A5  
2 00182 Bùi Đức  12A1  
3 00183 Vũ Hoàng 12A2  
4 00184 Hoàng Minh  12A3  
5 00185 Nguyễn Lê Minh 12A3  
6 00186 Trần Thị Thảo  12A4  
7 00187 Phạm Quốc  Tứ 12A2  
8 00188 Đinh Anh Tuấn 12A1  
9 00189 Trần Văn  Tuấn 12A2  
10 00190 Phạm Đình  Tuấn 12A2  
11 00191 Nguyễn Tài  Tuệ 12A2  
12 00192 Lê Thanh  Tùng 12A3  
13 00193 Lê Mạnh  Tuyên 12A3  
14 00194 Vũ Thị Kim Tuyến 12A1  
15 00195 Bùi Thị Thanh Tuyền 12A2  
16 00196 Nguyễn Thị Thanh  Tuyền  12A5  
17 00197 Phạm Thị Ánh Tuyết 12A6  
18 00198 Nguyễn Thị Bích Uyên 12A5  
19 00199 Nguyễn Ngọc  Uyên 12A4  
20 00200 Nguyễn Lê Phương  Uyên 12A4  

PHÒNG THI SỐ 11 (Phòng A9)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG       KỲ THI 
       TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT Năm học 2013 - 2014
           
DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 12
PHÒNG THI SỐ 09 (Phòng A9)
           
STT Số
báo danh
Họ và Tên Lớp Ghi chú
1 00201 Phạm Thị Tố Uyên 12A4  
2 00202 Lâm Thuý Vân 12A4  
3 00203 Phạm Thị Thảo Vi 12A6  
4 00204
Tạ Quốc 
Việt 12A1  
5 00205 Trần Gia 12A2  
6 00206 Lê Như 12A6  
7 00207 Lại Vũ Quỳnh Vy 12A5  
8 00208 Đoàn Thùy Kim Yến 12A3  
9 00209 Đào Thị Kim Yến 12A4  

Tác giả bài viết: Admin

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Giáo dục là người bạn tốt nhất. Một người có giáo dục được tôn trọng ở khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ.

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK