Đề thi kiểm tra năng lực và hướng dẫn chấm (hội thi giáo viên giỏi cấp trường NH 2014 - 2015) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

09:33 EDT Chủ nhật, 26/05/2019
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM HỌC 2018-2019

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THÔNG BÁO MỚI NHẤT - THỜI KHÓA BIỂU

Đề thi kiểm tra năng lực và hướng dẫn chấm (hội thi giáo viên giỏi cấp trường NH 2014 - 2015)

Thứ sáu - 28/11/2014 07:45
Đề thi kiểm tra năng lực và hướng dẫn chấm (hội thi giáo viên giỏi cấp trường NH 2014 - 2015)
Nhà trường xin giới thiệu đến quý thầy cô đề thi kiểm tra năng lực và hướng dẫn chấm (hội thi giáo viên giỏi cấp trường NH 2014 - 2015).
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Bảo Lộc, ngày 14  tháng 11  năm 2014
 
KỲ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 -2015
BÀI THI NĂNG LỰC GIÁO VIÊN
 
Đề bài:
Câu 1: Từ vị trí, chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp (cả lý luận và thực tiễn), anh/chị hãy đưa ra một số cách tác động đặc thù trong công tác chủ nhiệm lớp và minh họa bằng một tình huống cụ thể.
Câu 2: Anh/chị trình bày mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 8 khoá XI). Nhà trường đã làm gì để góp phần thực hiện mục tiêu này?
 
…………………………………………Hết…………………………………………
 
 
 
 

  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Bảo Lộc, ngày 14  tháng 11  năm 2014
 
KỲ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 -2015
BÀI THI NĂNG LỰC GIÁO VIÊN
 
Đề bài:
Câu 1: Từ vị trí, chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp (cả lý luận và thực tiễn), anh/chị hãy đưa ra một số cách tác động đặc thù trong công tác chủ nhiệm lớp và minh họa bằng một tình huống cụ thể.
Câu 2: Anh/chị trình bày mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 8 khoá XI). Nhà trường đã làm gì để góp phần thực hiện mục tiêu này?
 
…………………………………………Hết…………………………………………
 
 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI NĂNG LỰC GIÁO VIÊN
 
Câu 1: Từ vị trí, chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp (cả lý luận và thực tiễn), anh/chị hãy đưa ra một số cách tác động đặc thù trong công tác chủ nhiệm lớp và minh họa bằng một tình huống cụ thể.
Đáp án:
* Phân tích những điểm quan trọng thể hiện vị trí, chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp:
          + GVCN là người quản lí - giáo dục toàn diện học sinh một lớp học
+ GVCN là cố vấn cho các hoạt động tự quản của tập thể học sinh
+ GVCN lớp là cầu nối giữa tập thể học sinh với các lực lượng giáo dục trong NT
+ GVCN là người tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường
* Một số cách tác động đặc thù (tuỳ tính sáng tạo của mỗi người và hợp thời), có thể là:
          + Tác động cá nhân (trực tiếp tác động tới HS)
          + Tác động song song (gián tiếp tác động tới HS qua chủ thể khác)
          + Tác động theo hình thức “bùng nổ sư phạm” (tác động mạnh đến HS tốt hoặc không tốt)…
* Nêu tình huống cụ thể để minh hoạ cho các biệp pháp và khẳng định vị trí quan trọng của GVCN.
Câu 2: Anh/chị trình bày mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 8 khoá XI). Nhà trường đã làm gì để góp phần thực hiện mục tiêu này?
Đáp án:
* Trình bày mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục:
          + Mục tiêu tổng quát: Tạo chuyển biến căn bản về chất lượng; Thực hiện giáo dục mở, thực học, thực nghiệp…
          + Mục tiêu cụ thể đối với: GDMN; GD Phổ thông; GD nghề nghiệp; GD thường xuyên; GD đại học; Dạy tiếng Việt.
* Nêu những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà nhà trường đã thực hiện để góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
 
  

  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Bảo Lộc, ngày 14  tháng 11  năm 2014
 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI NĂNG LỰC
 

Câu hỏi Gợi ý trả lời Điểm
Câu 1: Từ vị trí, chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp (cả lý luận và thực tiễn), anh/chị hãy đưa ra một số cách tác động đặc thù trong công tác chủ nhiệm lớp và minh họa bằng một tình huống cụ thể.
 
* Phân tích những điểm quan trọng thể hiện vị trí, chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp:  
2
+ GVCN là người quản lí - giáo dục toàn diện học sinh một lớp học 0,5
+ GVCN là cố vấn cho các hoạt động tự quản của tập thể học sinh 0,5
+ GVCN lớp là cầu nối giữa tập thể học sinh với các lực lượng giáo dục trong NT 0,5
+ GVCN là người tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường 0,5
* Một số cách tác động đặc thù (tuỳ tính sáng tạo của mỗi người và hợp thời), có thể là: 1,5
+ Tác động cá nhân (trực tiếp tác động tới HS) 0,5
+ Tác động song song (gián tiếp tác động tới HS qua chủ thể khác) 0,5
+ Tác động theo hình thức “bùng nổ sư phạm” (tác động mạnh đến HS tốt hoặc không tốt)… 0,5
* Nêu tình huống cụ thể để minh hoạ cho các biệp pháp và khẳng định vị trí quan trọng của GVCN. 1,5
Câu 2: Anh/chị trình bày mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 8 khoá XI). Nhà trường đã làm gì để góp phần thực hiện mục tiêu này? * Trình bày mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục: 3,5
- Mục tiêu tổng quát: Tạo chuyển biến căn bản về chất lượng; Thực hiện giáo dục mở, thực học, thực nghiệp… 1
- Mục tiêu cụ thể đối với:
+ Giáo dục mầm non
+ Giáo dục phổ thông
+ Giáo dục nghề nghiệp
+ Giáo dục thường xuyên
+ Giáo dục đại học
   2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
* Nêu những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà nhà trường đã thực hiện để góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. 1,5
 

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

“Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện.” - (Vijaya Lakshmi Pandit)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

THÔNG BÁO LỚP 10 (2017-2018)

DANH SÁCH LỚP 10 VÀ THÔNG BÁO NHẬP HỌC

TẢI CSDL THỰC HÀNH

Tải về CSDL thực hành bài 7