Đề thi kiểm tra năng lực và hướng dẫn chấm (hội thi giáo viên giỏi cấp trường NH 2014 - 2015) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

02:48 EDT Thứ tư, 17/07/2019
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM HỌC 2018-2019

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THÔNG BÁO MỚI NHẤT - THỜI KHÓA BIỂU

Đề thi kiểm tra năng lực và hướng dẫn chấm (hội thi giáo viên giỏi cấp trường NH 2014 - 2015)

Thứ sáu - 28/11/2014 07:45
Đề thi kiểm tra năng lực và hướng dẫn chấm (hội thi giáo viên giỏi cấp trường NH 2014 - 2015)
Nhà trường xin giới thiệu đến quý thầy cô đề thi kiểm tra năng lực và hướng dẫn chấm (hội thi giáo viên giỏi cấp trường NH 2014 - 2015).
  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Bảo Lộc, ngày 14  tháng 11  năm 2014
 
KỲ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 -2015
BÀI THI NĂNG LỰC GIÁO VIÊN
 
Đề bài:
Câu 1: Từ vị trí, chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp (cả lý luận và thực tiễn), anh/chị hãy đưa ra một số cách tác động đặc thù trong công tác chủ nhiệm lớp và minh họa bằng một tình huống cụ thể.
Câu 2: Anh/chị trình bày mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 8 khoá XI). Nhà trường đã làm gì để góp phần thực hiện mục tiêu này?
 
…………………………………………Hết…………………………………………
 
 
 
 

  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Bảo Lộc, ngày 14  tháng 11  năm 2014
 
KỲ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 -2015
BÀI THI NĂNG LỰC GIÁO VIÊN
 
Đề bài:
Câu 1: Từ vị trí, chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp (cả lý luận và thực tiễn), anh/chị hãy đưa ra một số cách tác động đặc thù trong công tác chủ nhiệm lớp và minh họa bằng một tình huống cụ thể.
Câu 2: Anh/chị trình bày mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 8 khoá XI). Nhà trường đã làm gì để góp phần thực hiện mục tiêu này?
 
…………………………………………Hết…………………………………………
 
 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI NĂNG LỰC GIÁO VIÊN
 
Câu 1: Từ vị trí, chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp (cả lý luận và thực tiễn), anh/chị hãy đưa ra một số cách tác động đặc thù trong công tác chủ nhiệm lớp và minh họa bằng một tình huống cụ thể.
Đáp án:
* Phân tích những điểm quan trọng thể hiện vị trí, chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp:
          + GVCN là người quản lí - giáo dục toàn diện học sinh một lớp học
+ GVCN là cố vấn cho các hoạt động tự quản của tập thể học sinh
+ GVCN lớp là cầu nối giữa tập thể học sinh với các lực lượng giáo dục trong NT
+ GVCN là người tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường
* Một số cách tác động đặc thù (tuỳ tính sáng tạo của mỗi người và hợp thời), có thể là:
          + Tác động cá nhân (trực tiếp tác động tới HS)
          + Tác động song song (gián tiếp tác động tới HS qua chủ thể khác)
          + Tác động theo hình thức “bùng nổ sư phạm” (tác động mạnh đến HS tốt hoặc không tốt)…
* Nêu tình huống cụ thể để minh hoạ cho các biệp pháp và khẳng định vị trí quan trọng của GVCN.
Câu 2: Anh/chị trình bày mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 8 khoá XI). Nhà trường đã làm gì để góp phần thực hiện mục tiêu này?
Đáp án:
* Trình bày mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục:
          + Mục tiêu tổng quát: Tạo chuyển biến căn bản về chất lượng; Thực hiện giáo dục mở, thực học, thực nghiệp…
          + Mục tiêu cụ thể đối với: GDMN; GD Phổ thông; GD nghề nghiệp; GD thường xuyên; GD đại học; Dạy tiếng Việt.
* Nêu những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà nhà trường đã thực hiện để góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
 
  

  SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Bảo Lộc, ngày 14  tháng 11  năm 2014
 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI NĂNG LỰC
 

Câu hỏi Gợi ý trả lời Điểm
Câu 1: Từ vị trí, chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp (cả lý luận và thực tiễn), anh/chị hãy đưa ra một số cách tác động đặc thù trong công tác chủ nhiệm lớp và minh họa bằng một tình huống cụ thể.
 
* Phân tích những điểm quan trọng thể hiện vị trí, chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp:  
2
+ GVCN là người quản lí - giáo dục toàn diện học sinh một lớp học 0,5
+ GVCN là cố vấn cho các hoạt động tự quản của tập thể học sinh 0,5
+ GVCN lớp là cầu nối giữa tập thể học sinh với các lực lượng giáo dục trong NT 0,5
+ GVCN là người tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường 0,5
* Một số cách tác động đặc thù (tuỳ tính sáng tạo của mỗi người và hợp thời), có thể là: 1,5
+ Tác động cá nhân (trực tiếp tác động tới HS) 0,5
+ Tác động song song (gián tiếp tác động tới HS qua chủ thể khác) 0,5
+ Tác động theo hình thức “bùng nổ sư phạm” (tác động mạnh đến HS tốt hoặc không tốt)… 0,5
* Nêu tình huống cụ thể để minh hoạ cho các biệp pháp và khẳng định vị trí quan trọng của GVCN. 1,5
Câu 2: Anh/chị trình bày mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 8 khoá XI). Nhà trường đã làm gì để góp phần thực hiện mục tiêu này? * Trình bày mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục: 3,5
- Mục tiêu tổng quát: Tạo chuyển biến căn bản về chất lượng; Thực hiện giáo dục mở, thực học, thực nghiệp… 1
- Mục tiêu cụ thể đối với:
+ Giáo dục mầm non
+ Giáo dục phổ thông
+ Giáo dục nghề nghiệp
+ Giáo dục thường xuyên
+ Giáo dục đại học
   2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
* Nêu những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà nhà trường đã thực hiện để góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. 1,5
 

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Chỉ những người ngu dốt mới căm ghét giáo dục. - It is only the ignorant who despise education. (Publilius Syrus)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

THÔNG BÁO LỚP 10 (2017-2018)

DANH SÁCH LỚP 10 VÀ THÔNG BÁO NHẬP HỌC

TẢI CSDL THỰC HÀNH

Tải về CSDL thực hành bài 7