Hướng dẫn chuyên môn các môn học năm học 2013-2014 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

20:44 EDT Thứ hai, 29/05/2017
Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với trang thông tin điện tử trường THPT Lộc Phát - TP. Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THÔNG BÁO MỚI NHẤT - THỜI KHÓA BIỂU

Hướng dẫn chuyên môn các môn học năm học 2013-2014

Thứ sáu - 23/08/2013 02:15
Hướng dẫn chuyên môn các môn học năm học 2013-2014
Thực hiện công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 của Bộ GDĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2013-2014; Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GD&ĐT Lâm Đồng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học như sau:
Quý thầy cô có thể tải về bản hướng dẫn và nhiệm vụ cụ thể của từng môn học tại đây!

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1303/SGDĐT- GDTrH
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013 - 2014
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
           
 
  Lâm Đồng, ngày  22  tháng 8  năm 2013    
 
Kính gửi:       
                - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
                 - Các trường, các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 của Bộ GDĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2013-2014; Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GD&ĐT Lâm Đồng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học như sau:
 
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tập trung chỉ đạo, thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường trung học. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản nội dung dạy học; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Mở rộng, nâng cao chất lượng Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2013-2014.
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục trung học.
3. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của các trường trung học về thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục trường trung học, đặc biệt là nâng cao vai trò của các phòng GD&ĐT, trường THCS, THPT trong việc thực hiện kỷ cương, nề nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi.
4. Tổ chức triển khai và đảm bảo có hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học; chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm đánh giá; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán; chú trọng tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện quản lý học sinh.
5. Củng cố kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và triển khai phổ cập giáo dục trung học phổ thông.
 
B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua
1. Các cấp quản lý và các cơ sở giáo dục trung học tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng cấp học và điều kiện từng địa phương, từng đơn vị cơ sở – trường học.  
Tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại cơ sở trường học, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục toàn diện của bậc Trung học.
2. Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới nhằm giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả của học sinh, đặc biệt đối với các lớp đầu cấp. Thời gian tổ chức lồng ghép vào tuần đầu năm (từ 19/8/2013 đến 24/8/2013).
3. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả; hướng dẫn tổ chức tham quan học tập tại các di sản văn hóa, các cơ sở sản xuất.
4. Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao; hội thi  tin học, hùng biện ngoại ngữ; tổ chức các cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay, giải toán trên internet, Olympic tiếng Anh trên internet, hội thi khoa học kỹ thuật, các hoạt động giao lưu;… theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của các đơn vị; tổ chức hoạt động tư vấn tâm lý học đường cho học sinh nhằm ngăn chặn và hạn chế những sự việc đáng tiếc xẩy ra do rối nhiễu tâm lý lứa tuổi mang lại (có hướng dẫn riêng); tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống và tinh hoa văn hóa thế giới. Chuẩn bị và tiếp tục tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” cho học sinh THCS;THPT.
II. Thực hiện kế hoạch giáo dục
1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:
1.1. Các trường THPT/phòng GDĐT chỉ đạo các tổ (nhóm) chuyên môn, các cơ sở giáo dục trung học chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I có 19 tuần, học kỳ II có 18 tuần) phù hợp với điều kiện của từng trường, đảm bảo hoàn thành chương trình học kỳ I và hoàn thành chương trình vào cuối năm học đúng thời gian quy định thống nhất trên toàn tỉnh, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kỳ; tuần học thứ nhất từ 19/8/2013; nghiên cứu kỹ các hướng dẫn chuyên môn các bộ môn của Sở (đính kèm trong phần phụ lục) để xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng tổ/nhóm chuyên môn trong năm học 2013 – 2014.
1.2. Tăng cường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: căn cứ công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT ngày 01/11/2010 “về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS, THPT”, các trường có đủ điều kiện về  phòng học, giáo viên, vận dụng hoặc huy động được kinh phí có thể bố trí dạy học 2 buổi/ngày hoặc học trên 6 buổi/tuần. Nội dung dạy học 2 buổi/ngày cần chú trọng các yêu cầu: phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; dãn thời gian với các nội dung dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên; Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú cần tổ chức tốt việc dạy học 2 buổi/ngày, ngoài các nội dung dạy học đã nêu trên cần tập trung vào việc tăng cường dạy tiếng Việt, rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống... cho học sinh.
1.3. Trên cơ sở rà soát, đánh giá chương trình, sách giáo khoa THCS, THPT, theo văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng tinh giản do Bộ GD&ĐT ban hành, các đơn vị cơ sở cần quán triệt đến từng cán bộ quản lý, giáo viên; chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng yêu cầu của Bộ; đảm bảo tăng thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành.
1.4. Thực hiện tốt việc dạy học tự chọn, cụ thể:
- Môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản có thể sử dụng sách giáo khoa nâng cao hoặc sử dụng sách giáo khoa biên soạn theo chương trình chuẩn kết hợp với chủ đề tự chọn nâng cao của môn học.
- Dạy học chủ đề tự chọn bám sát để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao.
- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn nâng cao, chủ đề tự chọn bám sát các môn học thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT.
1.5. Tổ chức dạy học ngoại ngữ
1.5.1. Môn tiếng Anh:
  + Trong năm học 2013 – 2014 các trường THCS Phan Chu Trinh – Đà Lạt, Trần Phú  – Đức Trọng, Lê Hồng Phong – Đức Trọng, Lê Lợi – Di Linh, Hòa Ninh – Di Linh, Quang Trung – Bảo Lộc, Hùng Vương – Bảo Lộc tham gia triển khai mở rộng dạy học tiếng Anh lớp 6. Riêng các trường THCS Phan Chu Trinh – Đà Lạt, Trần Phú – Đức Trọng, Quang Trung – Bảo Lộc tiếp tục triển khai thí điểm dạy học tiếng Anh lớp 7; các trường THPT Bùi Thị Xuân – Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc triển khai thí điểm dạy học tiếng Anh lớp 10 theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.
+ Đối với các trường, lớp khác: Thực hiện như hướng dẫn dạy học tiếng Anh năm học 2013 – 2014 của Sở GDĐT; tích cực chuẩn bị điều kiện về học sinh, giáo viên, CSVC để chuyển sang dạy học Chương trình giáo dục phổ thông  môn Tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” khi có chỉ đạo của Sở GDĐT.
+ Triển khai thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn toán và các môn khoa học tự nhiên tại các trường THPT chuyên Thăng Long, Bảo Lộc và tại các trường THPT khác có đủ điều kiện (có hướng dẫn riêng).
1.5.2. Đối với môn tiếng Pháp: tiếp tục thực hiện theo Quyết định 4113/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Kế hoạch giáo dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếng Pháp và môn tiếng Pháp ngoại ngữ 2 và Công văn số 3034/BGDĐT-GDTrH ngày 01/6/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình song ngữ tiếng Pháp.
1.5.3. Chú trọng tổ chức các hoạt động như: Hội thi hùng biện tiếng Anh, tiếng Pháp; tạo môi trường, cơ hội giao lưu và khuyến khích học sinh sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp… nhằm tăng cường rèn luyện các kỹ năng, nhất là kỹ năng nghe – nói.
1.6. Tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tổ chức tốt công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường học, đặc biệt là học sinh dân tộc, vùng sâu (có hướng dẫn riêng).
1.7. Tiếp tục thực hiện tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục: tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất, … theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
         1.8. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông:
Thực hiện theo Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 và Công văn số 10945/BGDĐT- GDTrH ngày 27/11/2008  của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Sở GD&ĐT (có công văn riêng).
- Trung tâm KTTH-HN, GDTX căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm, chủ động phối hợp cùng các trường trên địa bàn xây dựng kế hoạch dạy nghề phổ thông cho học sinh; khuyến khích việc dạy nghề truyền thống của địa phương. Đa dạng các hình thức tư vấn, hướng nghiệp. Triển khai hoạt động giáo dục nghề phổ thông về Tìm hiểu kinh doanh ở những nơi có điều kiện thuận lợi (có hướng dẫn riêng). Chú trọng việc giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.
- Các trường trung học phổ thông căn cứ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường, chọn lựa nghề, xây dựng kế hoạch dạy nghề cho học sinh lớp 11 theo kế hoạch giáo dục; đảm bảo dạy học tối thiểu 2 nghề, thực hiện nghiêm túc chương trình 105 tiết hoạt động giáo dục nghề phổ thông. Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông không đủ điều kiện về giáo viên - CSVC, cần chuyển việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề phổ thông về các Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên. 
         1.9. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương: Thực hiện theo Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong quá trình thực hiện cần lưu ý:
Nội dung giáo dục địa phương phải góp phần thực hiện mục tiêu môn học, gắn lý luận với thực tiễn. Khi giảng dạy, ngoài việc liên hệ với thực tiễn hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của địa phương ngay trong bài dạy, còn phải thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở các tiết học (bài, môđun, chủ đề ...) đã quy định trong phân phối chương trình hoặc đưa nội dung giáo dục địa phương thành một phần của tiết học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong năm học 2013 – 2014 Sở đang tiến hành xây dựng tài liệu giáo dục địa phương ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, trong thời gian chờ phát hành bộ tài liệu chính thức giáo viên bộ môn cần chủ động sưu tầm tư liệu và sử dụng phương pháp tích hợp để lồng ghép các nội dung liên hệ, giáo dục về địa phương sao cho phù hợp với đặc thù nội dung môn học. Việc giảng dạy phần Lịch sử địa phương cần chú ý giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh Lâm Đồng cho học sinh.
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
2.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học
Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học sâu rộng hơn, triệt để hơn ở tất cả các cơ sở giáo dục trung học; quán triệt sâu sắc để từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:  
- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số.
-  Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất vấn đề.
- Tăng cường dự giờ thăm lớp đối với giáo viên, quan tâm giáo viên mới ra trường; bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học; Tổ chức nghiêm túc, hiệu quả hội thi giáo viên giỏi các cấp; chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các cơ sở giáo dục thuộc cấp THCS, THPT.
- Đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ thông qua trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy.
  Thống nhất lập kế hoạch hoạt động tổ/nhóm chuyên môn và kế hoạch cá nhân theo mẫu trong phần phụ lục đính kèm .
 - Đẩy mạnh việc vận dụng các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: “Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh”, “Hội thi tự làm và sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên”, “Ngày hội công nghệ thông tin”, “Ngày hội sử dụng ngoại ngữ”… nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh tăng cường sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; chủ động tự làm thiết bị dạy học.
- Tổ chức và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học theo công văn số: 5111/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT. 
- Tiếp tục tổ chức và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi giải Toán và tiếng Anh qua mạng Internet, Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay.
- Tổ chức cho học sinh  tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lâm Đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học Công nghệ và Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng tổ chức hàng năm.
2.2. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá
Căn cứ vào những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, tập trung nghiên cứu và tổ chức thực hiện việc đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá hoạt động học tập của học sinh. Các cấp quản lý các cơ sở giáo dục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp:
- Tổ chức quán triệt trong giáo viên, học sinh và tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 12/12/2011 về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.
- Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành. Giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan. Các trường cần chỉ đạo nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học; tăng cường ra câu hỏi kiểm tra bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
- Đối với môn Giáo dục công dân: Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh. Nhà trường hướng dẫn hình thức phù hợp để giáo viên môn Giáo dục công dân chuyển kết quả nhận xét sau mỗi học kỳ, năm học cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm ghi nội dung vào nhận xét cuối năm học ở phần dành cho nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong học bạ.
- Đối với các môn khoa học xã hội: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng, và được trình bày chính kiến của bản thân.
- Đối với các môn khoa học tự nhiên cần phát triển kỹ năng tư duy lôgic, kỹ năng thực hành, khả năng vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn.
- Các trường có điều kiện tổ chức hội thảo trao đổi về đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học các môn học.
- Căn cứ vào Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT, các đơn vị tiếp tục tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ thuật, kĩ năng ra đề, soạn đáp án và hướng dẫn chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng tăng cường khả năng thông hiểu và vận dụng, đảm bảo mức độ nhận biết.
- Tiếp tục xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên Website của Bộ, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và các trường học.
2.3. Tăng cường quản lý đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại Thông báo số 117/TB-BGDĐT ngày 26/02/2009 của Bộ GD&ĐT về Hội thảo “Chỉ đạo, quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở các trường phổ thông” tại Nghệ An. Rút kinh nghiệm và nhân rộng Mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tích cực và hiệu quả ở từng cấp học trong các trường THCS, THPT.
Mỗi đơn vị, nhà trường đều phải có kế hoạch cụ thể về việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Mỗi giáo viên đăng kí và thực hiện ít nhất một đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá (trường phải có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, đăng kí thực hiện của từng giáo viên, lịch kiểm tra thực hiện của ban giám hiệu).
Cấp trung học cơ sở: Mỗi phòng GD&ĐT xây dựng tối thiếu 02 mô hình tiêu biểu (02 trường trung học cơ sở) về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin.
Cấp trung học phổ thông: Trường Trung học phổ thông Đức Trọng và Bảo Lộc tiếp tục được xác định là các đơn vị tiêu biểu của đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và ứng dụng công nghệ thông tin.
Hiệu trưởng mỗi nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động liên quan (xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bồi dưỡng giáo viên, dự giờ trao đổi kinh nghiệm ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường ....).
- Đối với những nơi có điều kiện triển khai thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với các môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kì thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12; đánh giá các chỉ số trí tuệ (IQ, AQ, EQ…) trong tuyển sinh trường THPT chuyên.
 
III.  Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
2. Tổ chức tốt việc tập huấn tại các Phòng GDĐT/trường THPT/PT DTNT/TTGDTX về các nội dung: Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh; Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Tổ trưởng chuyên môn trường trung học chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động chuyên môn; .... đã được tiếp thu trong đợt tập huấn hè 2013 của Sở GDĐT.
Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn – nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các thông tư, công văn hướng dẫn và các chương trình – dự án của Bộ. Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo các chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.
3. Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học (có hướng dẫn riêng). Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; tăng cường tổ chức hội thảo từ cấp trường, cụm trường, phòng, sở GDĐT.
4. Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 25/12/2010 “Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục” và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các trường cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học.
5. Vận động giáo viên tích cực tham gia Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, Liên Đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng, Sở Khoa học Công nghệ và Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng tổ chức hàng năm.
6. Tổ chức hội thi giáo viên giỏi các cấp bậc Trung học.
IV. Phát triển mạng lưới trường lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển hệ thống trường THPT chuyên
1. Phát triển mạng lưới trường lớp
Các cấp quản lý giáo dục tích cực tham mưu với UBND rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp THCS, THPT giai đoạn 2011-2015, trong đó chú trọng phát triển các trường THCS bán trú; giải quyết quỹ đất cho trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia.
2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học
2.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, khuôn viên trường xanh sạch đẹp.
- Việc xây dựng mới các thư viện và phòng học bộ môn phải thực hiện theo đúng chuẩn quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Triển khai – thực hiện đề án hỗ trợ của Bộ GD&ĐT nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho giáo viên PT, giáo viên dạy nghề PT tự làm đồ dùng dạy học.
   - Tạo nguồn cung ứng tài liệu chuyên môn – nghiệp vụ, học liệu; đảm bảo sách giáo khoa GDQP–AN, sách giáo khoa NPT cho học sinh lớp 11. Tăng cường trang bị phương tiện, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật cho các trường nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền – phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng – chống ma túy, bạo lực học đường.
- Trang bị tài liệu cho GV để đảm bảo hiệu quả công tác bồi dưỡng theo phương thức kết hợp với tự nghiên cứu – tìm hiểu; nhất là về kỹ năng thiết lập ma trận – ra đề và xây dựng thư viện câu hỏi, đề kiểm tra – đánh giá; về công tác quản lý tổ chuyên môn, công tác chủ nhiệm; về tự học nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh; phát triển đội ngũ GV chuyên, GV cốt cán bồi dưỡng học sinh giỏi . . .
2.2. Các trường THCS, THPT có điều kiện, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, cần quan tâm tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực của khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.
2.3. Các đơn vị phải yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.
Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức khai thác tối đa hiệu quả trang thiết bị, cơ sở vật chất, thư viện, phòng học bộ môn hiện có phục vụ công tác dạy - học và các hoạt động giáo dục của mỗi nhà trường.
2.4. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục.
3. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; Căn cứ Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, các phòng GD&ĐT, các trường THPT cần chủ động tham mưu cho UBND các cấp tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn sau năm 2015 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
4. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển trường THPT chuyên giai đoạn 2010 - 2020
4.1. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển các trường THPT chuyên thành một hệ thống cơ sở giáo dục trung học có chất lượng giáo dục cao, đạt chuẩn quốc gia; có trang thiết bị dạy học đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu tạo nguồn đào tạo nhân lực bậc cao, bồi dưỡng nhân tài của đất nước.
4.2. Trường THPT chuyên Thăng Long, THPT chuyên Bảo Lộc cần có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ,  ngoại ngữ và tin học để có thể tham gia học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ trong thời gian tới theo chương trình của các dự án.
Chủ động xây dựng phân phối chương trình trên cơ sở thực hiện chương trình nâng cao và các chuyên đề chuyên sâu, hoàn chỉnh kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày.
4.3. Các trường THPT có đủ điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất hiện đại thực hiện những mục tiêu, giải pháp như trường THPT chuyên.
Các trường THPT đánh giá nguồn lực, đội ngũ để thực hiện thí điểm mô hình nhà trường chất lượng cao, tạo môi trường giáo dục tốt có chất lượng để thu hút học sinh học tập.
V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục
1. Các phòng GD&ĐT tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền tại địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; duy trì 100%  số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. Ở những nơi có điều kiện thuận lợi (Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng,…), sau khi đã củng cố vững chắc kết quả PCGD THCS, tiếp tục thực hiện PCGD bậc trung học.
2. Các địa phương kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo PCGD, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách; thực hiện nghiêm túc việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD các cấp; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS, trung học ra lớp; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.  
VI. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học
Các đơn vị giáo dục cần tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng; quản lý chặt chẽ dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT và QĐ 45 của UBND tỉnh Lâm Đồng và Công văn số: 1052/HD-SGD&ĐT  ngày 15/01/2012 hướng dẫn về dạy thêm, học thêm của Sở GD&ĐT. Quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học...
VII. Công tác thi đua, khen thưởng
Các cơ sở giáo dục trung học phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trực thuộc Sở chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định; tham gia đầy đủ các cuộc vận động các hội thi do Bộ, Sở và Công đoàn ngành triển khai thực hiện. Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá kết quả thi đua trên cơ sở chất lượng công tác quản lý và chất lượng các mặt hoạt động giáo dục:
Sở GD&ĐT yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú căn cứ vào nội dung văn bản hướng dẫn này và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch quản lý – chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo hoặc đề xuất để Sở GD&ĐT xem xét, chỉ đạo giải quyết./.
 

   Nơi nhận:   
                                                     
- Vụ GDTrH (để b/cáo);
- Các phòng GD&ĐT; 
- Các trường THPT và các đơn vị trực thuộc;           
- Các phòng, ban Sở (để phối hợp);
- Website Sở GD&ĐT Lâm Đồng;
- Lưu: VT, Phòng GDTrH.                                           
 
                KT.  GIÁM ĐỐC
                PHÓ GIÁM ĐỐC
                 (Đã ký)
             
Huỳnh Văn Bảy
 
 
                  
 

Tác giả bài viết: Admin

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Cơm cha áo mẹ chữ thầy Gắng công mà học có ngày thành danh. (TỤC NGỮ VIỆT NAM)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK