Kế hoạch thực hiện năm ATGT 2021 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

02:09 ICT Chủ nhật, 28/02/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THÔNG BÁO MỚI NHẤT - THỜI KHÓA BIỂU

Kế hoạch thực hiện năm ATGT 2021

Thứ sáu - 15/01/2021 10:20
Kế hoạch thực hiện năm ATGT 2021
Kế hoạch thực hiện năm ATGT 2021

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  82/KH-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày   14  tháng 01 năm 2021


KẾ HOẠCH

Thực hiện năm an toàn giao thông 2021

Căn cứ Công văn số 257/KH-BATGT ngày 28/12/2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng về kế hoạch năm an toàn giao thông 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện năm an toàn giao thông 2021, chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhất là các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. 

2. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông; Giảm số vụ tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông trong toàn ngành Giáo dục.

3. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về an toàn giao thông trong toàn ngành Giáo dục.

4. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông của cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông năm học 2020 - 2021; xây dựng kế hoạch triển khai năm an toàn giao thông 2021 trong toàn ngành Giáo dục; chỉ đạo các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2021; trong các dịp cao điểm 30/4, nghỉ hè, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường - Tháng 9/2021”.

2. Tổ chức lễ ra quân phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2020 - 2021 và năm học 2021 - 2022. 

3. Thực hiện chương trình giáo dục an toàn giao thông chính khóa cho các cấp học theo yêu cầu và lộ trình tại Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021. 

4. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2024. 

5. Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Công ty Honda Việt Nam tổ chức triển khai chương trình tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 năm học 2021- 2022; triển khai thực hiện chương trình “Tôi yêu Việt Nam” với trọng tâm là xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục an toàn giao thông cho bậc học Mầm non. 

6. Phát động toàn ngành tiếp tục tham gia các cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội CVNet, “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do các cấp, các ngành phát động. 

7. Tổ chức các đợt tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về  an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. 

8. Phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình một số cơ sở giáo dục tại địa bàn phức tạp về giao thông trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện pháp luật về an toàn giao thông.

2. Giao Phòng Chính trị tư tưởng làm đầu mối tổ chức thực hiện Kế hoạch, phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính quyết toán ngân sách được cấp, chủ trì tham mưu báo cáo khi có yêu cầu./.


Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Lưu: VT, CTTT.                                                                         

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐCTrần Đức Lợi


         


Nguồn tin: Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Từ khóa tìm kiếm: kế hoạch, thực hiện
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Hãy học những điều tốt - điều xấu sẽ tự dạy bạn biết đến nó. - Learn good things -- the bad ones will teach you by themselves. Ngạn ngữ Nga

TIN ĐÃ ĐƯA

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL BTTH5

TẢI VỀ

tải về

tải về